На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 56412


Наименование:


Курсовик з дисциплни «НФОРМАЦЙН СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГ НА ПДПРИМСТВ»на тему: «Розробка бзнес-плану пдприємства ПАТ «Свтанок» Project Expert»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Информатика. Добавлен: 15.05.2013. Сдан: 2012. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: расчёты .

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
1. Сутність і призначення бізнес планів. 5
1.1 Сутність бізнес-планів 5
1.2 Зміст і загальна методологія розробки бізнес-планів 6
1.3 Методи моделювання фінансових і комерційних операцій 8
2. Бізнес-план підприємства ПАТ «Світанок». 10
2.1 Характеристика підприємства. 10
2.2 Основна характеристика програми Project Expert 11
2.3 Розробка бізнес-плану підприємства ПАТ «Світанок» за допомогою програми Project Expert . 12
Висновки. 39
Список використаної літератури. 40
Вступ

Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати. Ефективним, адекватним розвязуваним завданням методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення, плановані інвестиційні проекти. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.
Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Project Expert, яка дозволяє послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового або діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, вести інноваційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес-плани, задовольняються міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів.
Робота з Project Expert може бути представлена у вигляді наступних основних кроків:
• Побудова моделі.
• Визначення потреби у фінансуванні.
• Розробка стратегії фінансування.
• Аналіз фінансових результатів.
• Формування та друк звіту.
• Введення і аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації.
Метою даної курсової роботи є складання бізнес-плану в програмі Project Expert та аналіз його ефективності.
У процесі ми вирішимо наступні завдання:
1) вивчення та набуття навичок роботи в програмі;
2) розробка власної фінансової моделі підприємства;
3) аналіз отриманих показників і оцінка його ефективності.
Обєктом нашої курсової роботи буде організація ПАТ «Світанок», яка займається виготовленням і продажем шкіряних аксесуарів. За допомогою даного проекту ми наочно покажемо практичне застосування функцій даної програми.

Список використаної літератури


1. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-єкономической деятельности предприятия: Учебно-практическое цособие,- М.: Дело и Сервис, 1998.
2. Агафонова Л. Г., Рога О. В., Підготовка бізнес-плану: практикум., - К.: "Знання", КОО, 2001р.
3.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория економического анализа: Учебник.-4-е. изд., перераб. й доп. - М.: ФинансьІ й статистика,1999.-416с.
4. Грабауров, В.А. Використання пакету «PROJECT EXPERT» для складання бізнес-планів: навч. посібник / В.А. Грабауров, В.Н. Гулін, Е.Н. Гарностай. - Мн. : БГЕУ, 2001. - 63 с.
5. Идрисов, А.Б. Стратегічне планування і аналіз ефективності інвестицій / А.Б. Идрисов, С.В. Картиш, А.В. Постніков. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. - 272 с.
6. Програмні продукти, вживані при оцінці ефективності інвестиційного проекту / / Інвестиції в Росії. - М., 1998. - № 3. - С. 33-41.
7. Примак Т. О., Економіка підприємства.-К.: Вікар,2001р.
8. Покропивний С. Ф., Економіка підприємства. - К.: КНЕУ, 2001р.
9. Рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - Мн., 1999. - № 43. - С.162-220.
10. Устинова, Г.М. Інформаційні системи менеджменту: основні аналітичні технології в підтримці прийняття рішень: навч. посібник / Г.М. Устинова. - С-Пб. : Видавництво «ДіаСофтЮП», 2000. - 368 с.
11. Харків П. С., Економіка підприємства. - К.: Знання-Прес,2001р.
12. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: Навч.посібник -2-е. вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001.-300с.
13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Нагашев В.В. Методика фінансового анализа: - М.: ИНФРА-М, 2000.-208с
14. Швиданенко Г. О., Покропивний С. Ф., Клименко С. М., Економіка підприємства. - К.:КНЕУ, 2000р.
15. Шегда А. В., Економіка підприємства. - К.: "Знання", НОО, 2001р.
Подать заявку на покупку Курсовик по Информатике

Ваше предложение по стоимости за работу: