На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Вивчення нтелектуальних здбностей дтей до школи»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 17.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ШКОЛИ………………….....5
1.1 ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ (ОСОБИСТІСНА, ЄМОЦІЙНО- ВОЛЬОВА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА………………………………………..………5
1.2 ПОНЯТТЯ ШКІЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ТА ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ. ……………………………………..………………………………….12
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. ………………………………………...18
2.1 ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ …18
2.2 . ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ 6 РОКІВ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ…………………………………………………….25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………...……....28
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….30


Вступ

З проблемою діагностики психологічної готовності дітей до шкільного навчання зіштовхуються практичні психологи. Застосовувані методи діагностики психологічної готовності повинні показати розвиток дитини у всіх сферах.
При цьому варто памятати, що при вивченні дітей у перехідний період від дошкільника до молодшого шкільного віку діагностична схема повинна містити в собі діагностику, як новотворів дошкільного віку, так і початкових форм діяльності наступного періоду.
Готовність, що вимірюється тестуванням, по суті, зводиться до оволодіння знаннями, уміннями, здібностями і мотивацією, необхідними для оптимального освоєння шкільної програми.
"Готовність до навчання" - показник комплексний, кожен з тестів дає представлення лише про визначену сторону готовності дитини до школи. Будь-яка методика тестування дає субєктивну оцінку. У виконанні кожного з завдань залежить багато в чому від стану дитини в даний момент, від правильності інструкції, від умов проведення тесту. Усе це приходиться враховувати психологові при проведенні обстеження.
Результати тестування можуть допомогти під час помітити порушення в психічному розвитку дошкільника і правильно скласти корекційну програму
Об’єкт дослідження: Обєктом дослідження даної курсової роботи є педагогічний процес, а саме процес розвитку інтелектуальних здібностей в дошкільоном віці.
Предмет дослідження: інтелектуальніі здібності дітей старшого дошкільного віку,а також проблема готовності дитини до навчання у школі.
Метою даного дослідження - вивчення проблеми розвитку інтелектуальних здібностей старших дошкільників, а саме тих її аспектів, знання які необхідні для практичної діяльності в цьому напрямку вихователів дитячих садків і батьків. В ході роботи ми ставимо перед собою наступні завдання:
- Виявлення основних компонентів інтелектуальних здібностей на основі аналізу літератури.
- Визначення умов, сприятливих для розвитку інтелектуальних здібностей дітей.
- Визначення основних напрямків педагогічних завдань з розвитку інтелектуальних здібностей в дошкільному віці.
- Визначення ефективності роботи традиційних методик дошкільного виховання щодо розвитку інтелектуальних здібностей дітей.
- Виявлення ефективності форм, методів та прийомів розвитку інтелектуальних здібностей на основі аналізу та узагальнення передового педагогічного досвіду.
У цій роботі ми застосували такі методи науково-педагогічного дослідження.
1. Вивчення, аналіз та узагальнення літературних джерел з даної теми.
2. Діагностика інтелектуальних здібностей дітей.
3. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з розвитку інтелектуальних здібностей дітей.
Курсова робота складається з двох розділів, висновку, списка використаних джерел і додатків.
?

Список літератури

1. Архипова И. А. Подготовка ребенка к школе. Книга для родителя будущего первоклассника. – Екатеринбург, У – Фактория-2006.-224
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте – М-1968
3. Венгер Л.А. Готов ли ваш ребенок к школе. М- 1994
4. Виноградова Н.Ф. Современные подходы к реализации преемственности между дошкольным и начальным звеньями системы образования – 2000-№1; с 7-12
5. Вовчик-Блакитная Е.А. Детские контакты и их мотивы. С. 34-38. //Психология дошкольника. Хрестоматия /Сост. Г.А.Урунтаева. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 384 с.
6. В.С Волков, Н.В. Волкова. Как подготовить ребенка к школе. Ситуации. Упражнения. Диагностики. 2004 – 192с.
7. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе, 4-е издание – СПБ.: Питер,2006. -208с
8. Дубровина И.В. Готовность к школе. Руководство практического психолога.- М: 1995
9. Журова Л. Е.,.Кочурова Е. Э, Кузнецова М.И. Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе. С. 81-104. - Тула: Родничок, 1999. - 832 с..
10. Завалко Н.А. Теория и практика индивидуализации процесса обучения в многоступенчатой системе «детский сад-школа-вуз». Дисс… докт. пед. наук. - Барнаул, 2000. - 336 с.
11. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М: ФОРУМ: ИНФРА – 2005
12. Коломинский Л.Л., Панько Е.А.Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. М: 1998 – 190с.
13. Кравцова Е.Е.Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М, 1993.
14. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) – м: Издательство УРАО, 1997- 176 с.
15. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе.- М 1986.
16. Мухина В.С. Психология детства и отрочества. М, 1998 – 448с.
17. Немов Р.С. Психология – М, 1994
18. Нижегородцева Н.В., ШадриковВ.Д. Психолого–педагогическая готовность ребенка к школе./ Практическое пособие для практических психологов, педагогов и родителей. 2001 – 256с.
19. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ «Сфера», 1996. - 240 с.
20. Петрова О.О, Умнова Т.В. Возрастная психология, конспекты лекций. Ростов н\Д 2004. – 224с.
21. Реан А.А., Костромина С.Н. Как подготовить ребенка к школе. – Спб: Питер Ком, 1998 -160с..
22. Смирнов А.А. Избранные психологические труды. В 2т - М, 1987. Т1.
23. Степанова М.И. Что такое «школьная зрелость»?// Справочник для родителей будущего первоклассника. - М: 1999-48сПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.