На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик монторинг забруднення грунту

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………….4
1 Забруднення грунту……………………………………………………………………..5
1.1 Головні джерела забруднення…………………………………………………...8
2 Моніторинг грунтів……………………………………………………………………12
3 Охорона грунтів від забруднення…………………………………………………….16
3. 1 Охорона ґрунтів від забруднення неорганічними відходами і викидами….17
3.2 Охорона ґрунтів від забруднення важкими металами…………………..….17
3.3 Охорона ґрунтів від забруднення радіоактивними речовинами…………...18
3.4 Охорона ґрунтів від забруднення екскрементами тварин…………….…....21
3.5 Охорона ґрунтів від засолення……………………………………………….22
3.6 Охорона ґрунтів від забруднення мінеральними добривами……………....23
3.7 Охорона ґрунтів від забруднення пестицидами.............................................23
Висновки……………………………………………………………………………….....25
Перелік посилань………………………………………………………………………...27


ВСТУП

Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.
У системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення наукового обґрунтувальних рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки. Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля.
Завданням моніторингу земель є періодичний контроль динаміки основних ґрунтових процесів у природних умовах і при антропогенних навантаженнях, прогноз еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або усунення дії негативних процесів. До завдань моніторингину земель відносяться: довгострокові систематичні спостереження за станом земель; аналіз екологічного стану земель; своєчасне виявлення змін стану земель, оцінка цих змін, прогноз і вироблення рекомендацій про попередження і усунення наслідків негативних процесів, інформаційне забезпечення ведення державного земельного кадастру, землекористування, землеустрою, державного контролю за використанням і охороною земель, а також власників земельних дільниць.


1 ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

Грунтовий покрив - найважливіше природне утворення. Його роль в житті суспільства визначається тим, що грунт являє собою джерело продовольства, що забезпечує 95-97% продовольчих ресурсів для населення планети.
Особлива властивість грунтового покриву - його родючість, під яким розуміється сукупність властивостей грунту, які забезпечують врожай сільськогосподарських культур. Природна родючість грунту повязане з запасом поживних речовин в ній і її водним, повітряним і тепловим режимами. Грунт забезпечує потребу рослин у водному і азотному харчуванні, будучи найважливішим агентом їх фотосинтезуюча діяльності. Родючість грунту залежить також від величини акумульованої в ній сонячної енергії. Рослинність акумулює щорічно велику кількість сонячної енергії під час фотосинтезу і створення біомаси, трансформуючись у n 1010 т органічної речовини. Більша частина синтезованого органічної речовини внаслідок його розкладу повертається в грунт і воду. Споживання фітомаси людиною оцінюється величиною близько 3,6 1018 т.
Грунтовий покрив належить до саморегульованої біологічній системі, яка є найважливішою частиною біосфери в цілому. Живі організми, рослини і тварини, що населяють Землю, фіксують сонячну енергію в формі фіто-і зоомасси.
Продуктивність наземних екосистем залежить від теплового та водного балансів земної поверхні, які визначають різноманіття форм обміну енергією та речовиною в межах географічної оболонки планети.
Площі земельних ресурсів світу становить 129 млн. км2, або 86,5% площі суші. Під ріллею і багаторічними насадженнями у складі сільськогосподарських угідь зайнято близько 15 млн. км2 (10% суші), під сіножатями та пасовищами - 37,4 млн. км2 (25%). Загальна площа пахотнопригідних земель оцінюється різними дослідниками по-різному: від 25 до 32 млн. км2.
Земельні ресурси планети дозволяють забезпечувати продуктами харчування більше населення, ніж є в даний час. Разом з тим, у звязку зі зростанням населення, особливо в країнах, що розвиваються, деградацією грунтового покриву, забруднення, ерозії і т.д., а також внаслідок відводу земель під забудову міст, селищ і промислових підприємств кількість ріллі на душу населення різко скорочується. Вплив людини на грунт - складова частина загального впливу людського суспільства на земну кору та її верхній шар, на природу в цілому, особливо збільшене в століття науково-технічної революції. При цьому не тільки посилюється взаємодія людини із землею, але і міняються основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнюється урбанізацією, все великим використанням земель, їх ресурсів для індустріального і житлового будівництва, зростанням потреб у продуктах харчування. По волі людини змінюється характер грунту, змінюються чинники грунтоутворення - рельєф, мікроклімат, зявляються нові річки і т.д. Під впливом промислових і сільськогосподарських забруднень змінюються властивості грунту і грунтоутворювального процеси, потенційна родючість, знижується технологічна і живильна цінність сільськогосподарської продукції і т.д.
Забруднення природного середовища - складний процес, повязаний з діяльністю людини. Автор фундаментальної зведення з екології Ю. Одум (1975) вказує, що «забруднення - це природні ресурси, які опинилися не на своєму місці», бо вони чужі природних екосистем і, накопичуючись в них, порушують процеси кругообігу речовини та енергії, знижують їх продуктивність, впливають на здоровя людей.
Забруднювачем може бути будь-який фізичний агент, хімічна речовина і біологічний вид, що потрапляють у навколишнє середовище або що виникають у ній в кількостях, що виходять в рамки своєї звичайної концентрації, граничних кількостях, граничних природних коливань або середнього природного фону в розглядається час.
Основним показником, що характеризує вплив забруднюючих речовин на навколишнє природне середовище, є гранично допустима концентрація (ГДК). З позиції екології гранично допустимі концентрації конкретної речовини являють собою верхні межі лімітують факторів середовища (зокрема, хімічних сполук), при яких їх зміст не виходить за допустимі межі екологічної ніші людини.
Відповідно до ступеня стійкості проти забруднюючих речовин виділяються ґрунти:
1. дуже стійкі;
2. стійкі;
3. середньостійкі;
4. малостійкі;
5. дуже мало стійкі.
За ступенем чутливості до забруднюючих речовин ґрунти можна поділити наступним чином:
1. дуже чутливі;
2. чутливі;
3. середньовразливі ;
4. малочутливі;
5. стійкі.
Чутливість, або стійкість ґрунтів по відношенню до забруднюючих речовин, доцільно визначати у відповідності з:
1) вмістом гумусу;
2) його якістю;
3) біологічну активність;
4) глибиною гумусового горизонту;
5) вмістом фракції <0,01 мм і урахуванням вмісту фракції
6) глинистих мінералів;
7) глибиною грунтового профілю.

Грунти забруднюються різними хімічними речовинами, пестицидами, відходами сільського господарства, промислового виробництва і комунально-побутових підприємств.
Вступники в грунт хімічні сполуки накопичуються і призводять до поступового зміни хімічних і фізичних властивостей грунту, знижують кількість живих організмів, погіршують її родючість.
Забруднення грунтів і порушення нормального кругообігу речовин відбувається в результаті недозірованного застосування мінеральних добрив і пестицидів. У ряді галузей сільського господарства пестициди застосовують у великих кількостях для захисту рослин і боротьби з бурянами. Щорічне їх застосування, часто по кілька разів на сезон, призводить до їх накопичування у грунтах та її отруєння.
Разом з гноєм та фекаліями в грунт нерідко потрапляють хвороботворні бактерії, яйця гельмінтів та інші шкідливі організми, які через продукти харчування потрапляють в організм людини.
Грунт забруднюють нафтопродуктами при заправці машин на полях і в лісах, на лісосіках і т.д.
Найбільшою трансформацією піддається самий верхній, поверхневий горизонт літосфери. Земля займає 29,2% поверхні земної кулі і включає землі різної категорії, з яких найважл........


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Сохнич А.Я. Моніторинг земель: Навчальний посібник. - Львів, 1997 р. - 256 с.
2. Ніщинський А.Г. Моніторинг земель і прогнозування земельних ресурсів. - Рівен, 1999 р. - 292 с.
3. М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик Охорона ґрунтів: Навч. Посібник. - К.: Знання, 2001.- 398 с.
4. Панас P. M. Ґрунтознавство: навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ - 2000», 2006. - 372 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.