На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Стратегї маркетинговихкомункацйна рзних етапах життєвогоциклу товару

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 60. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1

1.1 Сутність  комплексу  маркетингових   комунікацій …………………………..5

1.2 Етапи  життєвого циклу товару……………………………………………….7

1.3 Маркетингові  стратегії на етапах життєвого  циклу товару………………11

Розділ 2

2.1 Аналіз  ринку  маркетингових   комунікацій …………………………………16

2.2 Маркетингова  характеристика  підприємства ……………………………...21

2.3 Аналіз  стратегій  маркетингових   комунікацій ……………………………..27

Розділ 3

3.1 Обгрунтування  вибору стратегії  маркетингових    комунікацій ……………33

3.2  Розробка    плану   маркетингових   комунікацій ………………………………35

3.3 Оцінювання  ефективності запропонованих заходів………………………46

Висновки…………………………………………………………………………50

Використана література…………………………………………………………52


Введение

В умовах постійно змінних  потреб покупців, технологій та конкурентного  оточення виживання компанії залежить від того, наскільки успішно вона розробляє та впроваджує на ринок нові товари. Однак і після того, як товар потрапить на ринок, необхідно вміти застосовувати до нього різні маркетингові стратегії на різних стадіях його життєвого циклу: впровадження, ріст, зрілість та поступове витіснення з ринку товарами, які здатні краще задовольнити потреби споживачів.
     Життєвий  цикл кожного товару складається  з декількох різних етапів та породжує дві задачі важливі для компанії. По-перше, кожний товар переживає  спад, оскільки товари старіють та їх необхідно  заміняти чи обновляти. А по-друге компанія повинна розуміти яким чином  відбувається цей процес, щоб вміти пристосовувати свої маркетингові стратегії для різних етапів життєвого циклу товару.

     Для дослідження обрано ринок кондитерських  виробів України, який є досить цікавим  для досліджень.

     Об’єктом  дослідження в даній курсовій роботі є життєвий цикл ТМ «Жувіленд».

     Предметом дослідження в курсовій роботі виступає організація  маркетингових  комунікаційних заходів на підприємстві на визначений період часу і написання  плану    маркетингових   комунікацій  для компанії на 2011 рік.

      Метою курсового проекту є дослідження  складу, структури, планування і оцінки ефективності розробки інтегрованого   плану   маркетингових   комунікацій   для ТМ «Жувіленд». Розроблений план допомагає вибрати такий комунікаційний вплив, який найбільше буде підходити цільовій аудиторії фірми..............

Список использованной литературы

Лукянець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 380с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Е.В.; Под. ред. док. ек. наук., проф.. О.П. Молчановой. – М.: Вита-пресс, 2001. – 272 с.

Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азраян та ін.; Ред..-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макарова. – 2-ге вид. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.;

Маркетингова політика комунікацій: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Упор.: С.П. Усик,                Л.К. Яцишина. – К.: КНУТД, 2009. – 96 с. Укр. мовою;

Ромат Е. Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК): основні поняття і підходи // Маркетинг і реклама, 2007. – № 2. – C.   18–21.

Бернет Дж., Моріарті С. . Маркетингові комунікації: інтегрований підхід. – С.Пб.: Пітер, 2001. – 860 с.

Гасаненко Н. А. Як оцінити  ефективність  рекламної  кампанії  // Маркетинг і реклама – 2006. – №  7 –8. – С. 17–20.

Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. — М. : «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2004. ?336 с.;

www.avk.ua

www.konti.com

www.roshen.com

mediagroup.com.ua

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.