Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Маркетингов дослдження в ЗЕД

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи маркетингових досліджень в ЗЕД підприємства 5
РОЗДІЛ 2. Особливості маркетингових досліджень ЗЕД The Coca-Cola Company 16
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення організації маркетингових досліджень в зовнішньоекономічної діяльності компанії The Coca-Cola Company 26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 34
ДОДАТКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40


ВСТУП

Актуальність теми. Жодний географічний ринок, на якому працює суб’єкт ЗЕД, не буває статичним. В умовах динамічності розвитку географічних ринків під впливом факторів інтеграції і глобалізації, які передбачають установлення економічного співтовариства між різними країнами, відкриття торгових кордонів між ними з метою утворення уніфікованого єдиного ринку, нині відбувається еволюція й реструктуризація ринкової економіки, перетворюючи її з регіональної в національну, потім - у транснаціональну. Це сприятиме збільшенню кількості суб’єктів ЗЕД, а також рівню неконтрольованої конкуренції між ними. Одним з інструментів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів ЗЕД є удосконалення управління маркетинговою діяльністю суб’єктів ЗЕД.
До проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку фірми спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон’юнктури на внутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валового національного продукту, проведенням урядом антипідприємницької політики, уведенням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємців до виходу за рубіж із метою збільшення надходжень іноземної валюти і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту. Вагомий внесок у теорію управління маркетинговою діяльністю зробили багато відомих фахівців. Але наявні теоретичні підходи потребують певних узагальнень, уточнень, доповнень і адаптації до специфіки суб’єктів ЗЕД в умовах глобалізації та інтеграції України у світове економічне співтовариство.
Проблема організації маркетингових досліджень є темою досліджень значного кола зарубіжних і вітчизняних науковців. Зарубіжні вчені-економісти (Брассингтон Ф., Герасимчук В., Брижашева О. та ін.) у своїх працях досліджували принципи організації маркетингових досліджень, причини і наслідки неефективного проведення маркетингових досліджень, що впливає на конкурентоспроможність компанії на зовнішньому ринку та ін. Дослідженням даної теми займались не лише іноземні науковці, але і представники наукових кіл України, свої праці на тему організації маркетингових досліджень присвятили такі науковці, як Антошкіна Л. І., Савельєв Є. В., Гордієнко П. Л. та ін.
Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та вироблення практичних рекомендацій щодо процесу прийняття управлінських рішень в маркетинговій діяльності підприємств - суб’єктів ЗЕД.
Мета дослідження обумовила виконання наступних завдань:
- узагальнити теоретичні основи маркетингових досліджень в ЗЕД підприємства;
- проаналізувати особливості маркетингових досліджень ЗЕД The Coca-Cola Company;
- запропонувати шляхи удосконалення організації маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності компанії The Coca-Cola Company.
Предметом дослідження є специфіка маркетингових досліджень в ЗЕД компанії The Coca-Cola Company.
Об’єктом дослідження є організація маркетингових досліджень ЗЕД господарюючих суб’єктів у контексті підвищення їх системної організації та стратегічної спрямованості.
Методологічні основи дослідження. У процесі дослідження були використані наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених за напрямом маркетингу та маркетингових досліджень. У проведенні досліджень та обґрунтуванні наукових положень використовувались методи: системного підходу; аналізу та синтезу; спостереження; порівняння; логічного узагальнення.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, аналітичні звіти міжнародних організацій; монографічна література; мережа Internet.


РОЗДІЛ 1
Теоретичні основи маркетингових досліджень в ЗЕД підприємства

Маркетинг - це комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення конкретних споживачів і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування товарного ринку.......


ДОДАТКИ
Додаток А
Анотація курсової роботи іноземною мовою
ANOTATION

Market research - the system of relations between the client (user), researcher (manufacturer) on the one hand, and the researcher and the respondents - the other, in order to achieve the objectives of the study.The main purpose of market research FEA - reducing uncertainty and risk when making commercial decisions. Market research conducted in foreign markets, usually consist of two major blocks: market studies and research potential business opportunities.Organizing and conducting marketing research, the company is engaged in the marketing department. Marketing The Coca-Cola Company is headed by executive vice president and chief marketing and commercial policies. In its submission are: senior engineer with the scientific - technical information, senior engineer of Marketing, Lead Engineer - Technologist, press - secretary and two translators and categories. Each carries its duties.Important place in the international marketing of the company is the study of foreign markets, under which tend to understand the process of finding, gathering, processing and analysis of data about issues relating to marketing products and services.
At the present stage of development, the company pays very much attention to marketing research, understanding the value of information resulting from the research.To simplify the search process and organizing marketing information in The Coca-Cola Company, has been proposed corporate computer information system (KKIS). To automate the marketing department of The Coca-Cola Company offers integrated information system "MARKET".The purpose of "MARKET" is: providing duty performers of marketing for marketing research, conducting contractual documentation, accounting, analysis, forecasting, planning
and regulation of marketing activities.

Додаток Б
Баланс компанії The Coca Cola Company за 2012р.
Year Ended December 31,
2012 2011 2010(1) 2009 2008
(In millions) As Adjusted(2)
SUMMARY OF OPERATIONS
Net operating revenues $ 48,017 $ 46,542 $ 35,119 $ 30,990 $ 31,944
Cost of goods sold 19,053 18,215 12,693 11,088 11,374

Gross profit 28,964 28,327 22,426 19,902 20,570
Selling, general and administrative expenses 17,738 17,422 13,194 11,402 11,755
Other operating charges 447 732 819 313 350

Operating income 10,779 10,173 8,413 8,187 8,465

Net income attributable to shareowners of The Coca-Cola Company $ 9,019 $ 8,584 $ 11,787 $ 6,797 $ 5,819

BALANCE SHEET DATA
Cash, cash equivalents and short-term investments $ 13,459 $ 13,891 $ 11,199 $ 9,151 $ 4,701
Current marketable securities 3,092 144 138 62 278
Property, plant and equipment-net 14,476 14,939 14,727 9,561 8,326
Capital expenditures 2,780 2,920 2,215 1,993 1,968
Total assets 86,174 79,974 72,921 48,671 40,519
Loans and notes payable 16,297 12,871 8,100 6,749 6,066
Current maturities of long-term debt 1,577 2,041 1,276 51 465
Long-term debt 14,736 13,656 14,041 5,059 2,781
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES $ 10,645 $ 9,474 $ 9,532 $ 8,186 $ 7,571

Додаток В
Матриця SWOT - аналізу The Coca-Cola Company
Зовнішнє середовище Внутрішнє середовище Можливості: - конкурентні стосунки, що розвиваються; - проведення маркетингових дослідження по вивченню нових каналів збуту; - зниження рівня податкового навантаження; - скорочення чисельності безробітних Загрози: - високий рівень інфляції; - конкуренція по випуску мінеральної води; - нестабільності політики оподаткування компанії; - низька платоспроможність населення не дає можливості розвертати бізнес у ряді країн, більш того, це позначається на рентабельності; - сезонні коливання
Сильні сторони: - популярність торгівельної марки «Coca-Cola»; - великий асортимент продукції; - популярність ринку, розвинена збутова система; - товар конкурентоздатний і має масовий попит кінцевих споживачів завдяки якості; - хороша рекламна підтримка; - пропонується комплекс послуг з проведення комплексного мерчендайзинга; - високий рівень кваліфікації кадрів Поле Сім: найбільш якісно використовувати можливість установки торгівельного устаткування для залучення нових клієнтів; скоротити чисельність безробітних Поле СіЗ: розробка конкурентних стратегій, страхування на випадок форс-мажорних обставин
Слабкі сторони: - стандартні методи просування продукції на різних ринках; - недостатня прихильність споживача до торгівельної марки Coca-Cola; - недовіра до якості продукції Поле СліМ: застосувати нові методи просування послуг, тобто знайти нові канали збуту, заздалегідь усунувши збої в постачаннях торгівельного устаткування; працівників компанії слід направити на підвищення кваліфікації. Поле СліЗ: втілення програми підвищення мотивації персоналу


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антошкіна Л.І. Маркетинг: навч. посібник / Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 171 с.
2. Аренков И.А. Бенчмаркинг и маркетинговые решения / И. А. Аренков, Е.Г. Багиев. - СПб.: СПбУЭФ, 2007. - 56 с.
3. Балабанова Л. В. Маркетингове управління конкурентоспромож-ністю підприємств: стратегічний підхід / Балабанова Л. В., Холод В .В. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2008. - 294 с.
4. Бевзенко В.Ф. Маркетинг и логистика в коммерческо-торговой сфере / Бевзенко В. Ф., Баширов И. Х., Лазебник Р. М. - Донецк: Юго-Восток, 2008. - 336 с.
5. Білокобила Є. Ю. Основи маркетингу / Білокобила Є. Ю., Яцківський Л. Ю. - К.: ІНФОРМАВТОДОР, 2008. - 348 с.
6. Брассингтон Ф. Основы маркетинга / Брассингтон Ф., Петтитт С. - Д.: Баланс Бизнес Букс, 2008. - 768 с.
7. Брижашева О. В. Маркетинг торговли: учебное пособие / О. В. Брижашева. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 170 с.
8. Герасимчук В. И. Инновационная модель развития экономики в условиях глобализации / В. И. Герасимчук, Т. В. Сакалош // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. - 2008. - № 5. - С. 79-87.
9. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2006. - 404 с.
10. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження / Ілляшенко С. М., Баскакова М. Ю. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 192 с.
11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика / Кардаш В. Я., Антонченко М. Ю. - К.: КНЕУ, 2008. - 248 с.
12. Карпенко М. О. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві / М. О. Карпенко, О. В. Захарченко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
13. Корінєв В.Л. Міжнародний маркетинг [Текст]: навчальний посібник / В. Л. Корінєв, В. В. Кулішов та ін.; Мін-во освіти і науки України. - Львів: «Магнолія 2006», 2011. - 384 с.
14. Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії та практики [Текст]: навчальний посібник / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль; за ред. В. В. Липчука. - 3-тє вид., випр. і доп. - Львів: «Магнолія 2006», 2010 - 288 с.
15. Новітній маркетинг [Текст]: навчальний посібник / за ред. Є. В. Савельєв. - К. : Знання, 2008. - 420 с.
16. Офіційний сайт The Coca-Cola Company [Електронний ресурс]. - Режим доступу: coca-colacompany.com.
17. Парсяк В. Н. Маркетинг: від теорії до практики. - К.: Наукова думка, 2008. - 300 с.
18. Пшик - Ковальська О. О. Чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Пшик-Ковальська. - Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - № 22.8. - С. 296-301.
19. Савельєв Є.В. Новітній маркетинг / Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич та ін. За ред. Є. В. Савельєва - К.: Знання, 2008. - 420 с.
20. Сайт вільной енциклопедії «ВікіпедіЯ» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
21. Старостіна, А. О. Маркетинг [Текст]: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський та ін.; за ред. А.О. Старостіної - К.: Знання, 2009. - 1070 с.
22. Тєлєтов О. С. Маркетингові дослідження [Текст]: навчальний посібник / О. С. Тєлєтов. - К. : Знання України, 2010. - 299 с.
23. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: У 2т./ Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін.; За заг. ред Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручника. - К.:КНЕУ, 2006. - 529 с.
24. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака. - К.: ЦНЛ, 2006. - 456 с.
25. Шекшуєв О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» / О.А. Шекшуєв; Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 88 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.