Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз з стандартизацї вихдних вдомостей книг Курсова робота - Вивчення сторї стандартизацї та аналз книжок на приклад вихдних вдомостей

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Актуальність теми.
Стандарт у перекладі з англійської (standart) означає норма, зразок. У широкому розумінні це поняття тлумачиться як еталон, який береться за вихідні відомості для зіставлення з ним інших подібних предметів, товарів чи витворів.
Важливість розробки кожною державою власних видавничих стандартів, першочергово обумовлюється визначенням рівня культури національного видання, професіоналізмом тих, хто створює книгу, якістю редакційно-видавничого і книготорговельного процесу в цілому.
Згідно з цих фактів можна сказати, що дотримання вихідних стандартів у видавничій справі - це чи не найголовніша проблема кожного видавництва та спеціаліста на сьогоднішній день. Тож, якщо хтось тісно повя’зан з цією спеціальністю, то він повинен пам’ятати досконало всі вимоги. Перед усім для того, щоб наша держава могла посісти належне місце серед видавничих набутків інших країн світу, та на рівних правах брати участь у творенні загальноцивілізованого інформаційного фонду.
Об’єкти:
Рекубрацький А.З. Твори: У 2 т. - З.: Дніпровський метулург, 2006. Т. 2: Боли мені, Вкраїнонько, боли. Проза. - 428 с.;
Сковорода Г. Твори: У 2 т. - К.: Обереги, 1994. - (Гарвард. б-ка давнього укр.. письменства). Т. 1 / Передм. О. Мишанича. - 528 с.: портр. - Бібліогр.: с. 36 - 46.;
Славутич Я. Твори: У. 5 т. - К.: Дніпро, 1998. Т. 2: Поеми. Переклади. Нариси. Життєпис.;
Самчук У. О. Роман: У 3 т. - К.: Дніпро, 1993. Т. 1. Волинь. - 574 с.;
Стус В. Зібрання творів : У 12 т. / Редкол.: Д. Стус (голова) та ін. - К.: Факт, 2008.
Предмет - Дотримання норм і стандартів у багатотомних виданнях (художньої літератури).
Мета: підвищити культуру видань з погляду дотримання стандартів і норм видавничої справи і поліграфії.
Завдання:
— визначити необхідність дотримання стандартів і норм на виробництві;
— провести видавничо-редакційний аналіз видань, що є об’єктом дослідження;
— виявити й описати типові помилки, що є відхиленнями від стандартів і норм видавничої справи і поліграфії;
— розробити заходи щодо усунення виявлених помилок.Розділ 1 Історія розвитку та сучасний стан стандартизації в Україні. ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
1.1. Історія розвитку стандартизації
Стандартизація - діяльність, спрямована на оптимальне впорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового користування [1,с.59].
Історія стандартизації України нараховує близько 1000 років. Відомо, що за часів Київської Русі застосовували єгипетську систему мір на основі одиниці довжини - ліктя. 1764 р. у правобережній Україні та Галичині почали застосовувати загальнодержавні одиниці маси, довжини та обєму. З 1988 р. у колишньому СРСР розпочато пряме впроваджування міжнародних стандартів. Це започаткували стандарти ISO серії 9000 [1,с.61].
Сучасний період стандартизації характеризується перебудовою діяльності в цій галузі, спрямованою на демократизацію розробки і затвердження стандартів, перегляданням структури організацій, що провадять стандартизацію, зміненням статусу обовязковості багатьох вимог нормативних документів на рекомендаційний тощо. Велику увагу приділяють розвиткові метрології. Всі ці положення безпосередньо стосуються і видавничо-поліграфічної справи, якій властиві свої особливості, що певним чином вплинули на рівень стандартизації в галузі. Перша особливість полягає в тому, що книгодрукування, а особливо відтворювання художніх творів, довгий час залишалося одним із різновидів мистецтва. Другою особливістю є те, що поліграфія створює продукцію, яка має задовольняти естетичні й духовні потреби, і цю продукцію остаточно оцінюють евристичними методами.
Щодо витоків цієї проблеми у видавничій справі, то можна найперше згадати повільне зародження і становлення конкретних основних параметрів первинних матеріалів, що клалися в основу творенні рукописних книг,- ширину й довжину сувоїв, папірусних аркушів чи глиняних табличок. З поширенням друкарства уніфіковуються обсяг рядків на кожній сторінці, розмір корінців, проміжки між рядками та словами тощо. Поступово у світовій книговидавничій практиці виробляють цілу систему положень і правил щодо виготовляння і тиражування книжок [1,с.61]. Важливість розробки кожною державою власних видавничих стандартів обумовлюється кількома чинниками. Передусім, за цим визначається рівень культури національного видання, професіоналізм тих, хто створює книгу, якість редакційно-видавничого і книготорговельного процесу в цілому. По-друге, йдеться про повноту, зручність, точність і водночас лаконічність інформування потенційного читача кожного видання, а отже, і успішне просування такого видання на ринку. По-третє, вміння й бажання дотримуватися вимог стандартів виводить кожного книговиробника на відповідний рівень співмірних характеристик його твору з міжнародними критеріями, залучення конкретної книжкової продукції до загальносвітової книжкової скарбниці й ідентифікації окремо взятої держави чи окремо взятого видавця в цьому книжковому морі. Іншими словами, ідеться про законне право держави посісти належне місце серед книговидавничих набутків інших країн світу, на рівноправних умовах брати участь у творенні загальноцивілізаційного книжкового фонду. Саме перелічені вище чинники й поклали до життя Міжнародну організацію із стандартизації (ISO), нормативні положення якої клалися в основу розробки відповідних документів окремих держав. Виникла ця організація 1946 року [1,с.62].

1.2. Сучасний стан стандартизації
Українське книговидання довгий час розвивалося без комплекту власних видавничих стандартів. Констатуючи факти стверджують, що держава від початку 90-х років, практично відмовившись від старого контролю в цій важливій ділянці інформаційного простору, не спромоглася через свій галузевий орган - Державний комітет телебачення і радіомовлення України - запровадити замість чогось дієвого.
Щоправда, на сьогодні вже маємо деякі здобутки у цій сфері, зокрема таке видання, як: Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації та видавничої справи: В 2 т. - К.: Книжкова палата України, 2002.
Як відомо, в радянські роки стандарти з видавничої справи розробляли в Москві, друкували там величезними, накладами і централізовано доставляли через відповідні республіканські органи до кожного видавництва. У республіках деякі нормативні документи перекладали або прилаштовували відповідно до їхніх мовних особливостей. Активно розробляли матеріали рекомендаційного характеру. Варто згадати у цьому контексті неоціненний набуток головного видавництва видавничого обєднання “Вища школа”, зусиллями якого побачили світ дуже цінні посібники й довідники для видавничих працівників “Підготовка до видання навчальної, наукової і довідкової літератури”, “Довідник працівника видавничого обєднання “Вища школа”, перекладні термінологічні російсько-українські словнички з застосовних і природничих наук. За дотриманням кожним видавництвом стандартів прискіпливо стежив спеціальний підрозділ. Держкомвидав України - Головне видавниче управління [1,с.134].
Із набуттям Україною незалежності усталена система поступово почала руйнуватися. Копіювали видавничі стандарти ненаявної держави виявилося недоцільно з кількох причин, передусім політичної [1,с.135].
Тому цілком закономірним було створення при Державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації України Технічного комітет........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.