Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вплив реклами на продаж товарв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 2.6.2013. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ 3
1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів. 6
2. Дослідження рекламного середовища підприємництва. 22
3. Аналіз реклами підприємства. 26
4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу товарі 29
5. Підвищення ефективності реклами на підприємстві………………………………….………32
Висновки ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………..........................................................................37
Список використанИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….......................................…......................40

ВСТУП

Реклама є однією із складових маркетингу. Популярність товарів на ринку, обсяг продажу, імідж підприємства багато в чому залежать від ефективності реклами. Тому рекламі приділяється така велика увага з боку виробників та учасників каналу збуту. У літературі існує багато підходів до визначення поняття реклами. «Рекламуванням є будь-яка оплачена форма неособистого представлення групі людей фактів про товари, послуги або ідеї, реклама - це поширення інформації про товари й послуги з метою прискорення їхнього продажу; встановлення контактів між споживачем і товаром, пропаганда товарів і інформація про способи їхньої покупки; засіб, що сприяє появі у покупця зацікавленості й бажання купити даний товар. Торговельна реклама - являє собою коротку, емоційно подану інформацію, що направляється потенційним споживачам для спонукання їх до здійснення дій, повязаних із придбанням (використанням) товарів і послуг».
Завдання реклами:
- в інтересах споживачів: інформувати про асортименти наявних у продажі товарів, їхніх корисних властивостях і способах використання; повідомляти про нові товари (підготувати споживача до їхньої появи на ринку); формувати смаки покупців, нагадувати про необхідність зробити сезонну покупку у звязку з якою-небудь подією або про можливість покупки з нагоди (наприклад - розпродаж); інформувати про місця більш зручного придбання товарів;
- в інтересах торгівлі: пропагувати товар (фірму); стимулювати попит і зацікавленість покупців; інформувати й нагадувати про сприятливі можливості вибору й покупки (наприклад - базари, розпродажі, сезонні ярмарки); впливати на попит та пропозицію шляхом вивчення й прогнозування побажань покупців;
- в інтересах виробництва: пропагувати нові товари (фірми); інформувати про розширення асортиментів, поліпшення якості.
Основні принципи реклами:
- Зацікавити клієнтів, вміло використовуючи ілюстрації й інші способи реклами, які привертають увагу споживачів, яким вона адресована.
- Викликати бажання або асоціації, які потенційний клієнт ототожнював би зі своєю вигодою.
- Показати переваги: вартість залежить не від низької ціни, а від кращого обслуговування, високої якості; важливо звертатися до почуттів власного достоїнства споживача, викликати у нього відповідні асоціації.
- Організувати покупку: необхідно проінформувати потенційних покупців про те, де і як вони можуть задовольнити свої потреби (щодо продукту або послуги).
Залежно від мети реклами виділяються наступні її види:
Інформативна - застосовується для інформування споживачів про появу на ринку нових товарів, послуг, ідей. Переслідувана ціль - виведення товару на ринок і пошук потенційних споживачів.
Переконлива - формування виборчого попиту. Застосовується у випадку, коли в умовах конкурентної боротьби пропонується товар, що має які-небудь переваги перед іншими товарами.
Порівняльна - наводяться основні характеристики рекламованого товару у порівнянні з аналогічними характеристиками товарів конкурентів. Реклама, що нагадує - рекламується товар, що вже завоював ринки збуту, однак має потребу в нагадуванні споживачеві про себе.
Реклама розвивається і міцніє тому що повідомляє великим масам людей відомості про нові і більш досконалі товари. Вона відіграє ключову роль в розвитку економіки і є її важливим елементом. Якщо виробника позбавити такого ефективного звязку із споживачами, яким є реклама, то він перестане вкладати гроші в удосконалення старих та створення нових товарів. Стане відсутнім прагнення до розвитку та зникне конкуренція. Тому в країнах з високим рівнем життя масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Рівень життя і асигнування на рекламу тут взаємоповязані.
Проблема реклами є порівняно новою для України. Перехід нашої держави на ринкові засади господарювання спричинив ряд змін в економічному житті. До них також відносяться і початок формування рекламного ринку в державі.
Отже, тема реклами актуальна дуже давно, тому що саме завдяки їй люди дізнаються про те, що нового зявилося на споживацькому ринку. Реклама допомагає одержати певну характеристику, оцінку товару, повідомити про головні якості рекламованого продукту.
Об’єктом дослідження є процес розвитку оптового ринку товарів та послуг.
Предметом дослідження є перспективи розвитку оптового ринку товарів та послуг в умовах сучасного розвитку економіки України.
Метою даної курсової роботи є аналіз комерційної діяльності оптового підприємства за сучасних умов на матеріалах ТОВ «Укрспецторг» та оптової торгівлі України в цілому.
Відповідно до мети було окреслено наступне коло задач:
- визначити стан ринку оптової торгівлі в Україні на сучасному етапі розвитку економіки;
- проаналізувати коротку економічну характеристику діяльності оптового підприємства та стан матеріально-технічної бази;
- розглянути організацію комерційної діяльності оптових підприємств за регіональною ознакою;
- визначити порядок відкриття та напрями діяльності оптових підприємств за формою власності;
- дослідити перспективи розвитку оптового ринку товарів і послуг в умовах сучасного розвитку економіки України.
Структура курсової роботи складається із вступу, п’яти пунктів плану, висновків та пропозицій, переліку використаних літературних джерел. Загальний обсяг курсової роботи складає 41 сторінка.
1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів

На сьогоднішній день, реклама є однією з найпоширеніших технологій торгівлі. Її правовий статус в першу чергу регламентується Законом України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року з наступними змінами та доповненнями [1].
Закон визначає рекламу як спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару.
Предметом реклами виступає конкретна особа, марка (модель, артикул) продукції, послуги чи метод, на який цілеспрямовано звертається увага споживача на замовлення рекламодавця для формування інтересу і сприяння реалізації продукції. Проте слід мати на увазі, що законодавством України встановлюються певні обмеження щодо предмету реклами. Наприклад, окремі речі, які перебувають в обмеженому цивільному обігу, можуть рекламуватися тільки за умови дотримання низки вимог, за порушення яких встановлено жорсткі санкції. Це - лікарські засоби, вироби медичного призначення, реклама тютюнових та алкогольних виробів. Крім того, Закон України «Про рекламу» також регламентує вимоги щодо реклами зброї, реклами послуг, повязаних із залученням цінних паперів, та інших видів підприємницької діяльності, які потребують спеціального дозволу [1-2].
Сучасна реклама має чітку наукову базу. Вона озброєна науковими засобами, виробленими психологією та соціологією.
Засоби рекламного бізнесу вкладаються в систему точної наукової класифікації. Нею охоплено всі складові рекламного процесу: рекламодавців, споживачів, обєкти реклами, рекламні засоби та носії, соціальні та виробничо-економічні умови комерційної діяльності, а також саму рекламу.
У класифікації реклами розрізняють два поняття: реклама як процес (тоді краще її визначати терміном «рекламування») та реклама як продукт (тобто рекламне звернення).
Численні зарубіжні спеціалісти в галузі рекламного бізнесу створили цілісну систему класифікації реклами і як процесу, і як продукту. Основою цієї системи є поділ реклами на групи за такими ознаками:
- вид реклами;
- мета отримання прибутку;
- способи передавання інформації;
- метод передавання інформації;
- характер емоційного впливу та спосіб його передавання;
- характер взаємодії;
- предмет рекламування;
- субєкт рекламування;
- цілі рекламування;
- інтенсивність реклами;
- тип рекламодавця;
- форма використання носіїв реклами.
1) Вид реклами. За цією ознакою реклама поділяється на бізнесову, соціальну, політичну та релігійну:
а) Бізнесова реклама має на меті довести комерційну інформацію рекламодавця до споживача, сприяючи продажу товару, послуги або ідеї;
б) Соціальна рекламна інформація - це некомерційна інформація державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоровя, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення. У такій рекламі не згадуються ні конкретна продукція, ні її виробник. Особи, які здійснюють на безоплатній основі діяльність з поширення соціальної рекламної інформації або передають для цього власні кошти, користуються пільгами, передбаченими законодавством України;
в) Політична реклама має дуже специфічні ознаки: її метою є створення популярності окремим політичним лідерам чи партіям. Залучають для цього так званих іміджмейкерів, тобто професіоналів, що знають, якими засобами можна створити привабливий образ (імідж) котрогось політичного діяча чи партії.
г) Релігійна реклама має на меті поширення інформації про релігійне життя, окремі події та свята церковних громад. Ця реклама також має специфічні ознаки, що визначаються самою суттю релігійних відносин.
2) Комерційна й некомерційна реклама. Звичайно метою рекламування є збільшення обсягу продажу та отримання додаткового прибутку чи стабілізація свого становища на ринку. Однак реклама може бути й некомерційною, коли, наприклад, рекламодавцями є некомерційні організації (державні, громадські, політичні та інші), метою яких є не отримання прибутку, а так звана суспільна корисність - обяви про наймання на роботу, офіційні повідомлення, релігійна інформація та ін. [7]
Некомерційною рекламою можна також уважати заходи для встановлення добрих людських відносин у самій фірмі, а також між фірмою та державою, фірмою й громадськістю. Це некомерційні статті, теле- та радіопередачі, прес-конференції з приводу некомерційних подій у житті фірми, різні культурні та соціальні заходи, які не мають комерційних цілей. Реклама державних символів, способу життя в країні, хоч і є некомерційною, однак важить більше, ніж комерційна, оскільки виховує почуття національної гордості та любові до своєї країни [10].
3) Способи передачі інформації. За цією ознакою реклама поділяється за такими напрямами:
а) реклама в засобах масової інформації;
б) пряма реклама;
в) реклама на місці продажу;
г) особистісна реклама;
д) персональний продаж.
Реклама в засобах масової інформації - це класична реклама, тобто платне, однонапрямлене та неособистісне звернення, що вміщується в засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення) з метою повідомлення певній групі людей якихось фактів про товари, послуги чи ідеї. Тобто повідомлення є платним, зворотний звязок забезпечується з певним запізненням - тільки через кінцеву поведінку потенційного покупця; реклама адресується не конкретній особі, а цільовій аудиторії. Особливості класичної бізнес-реклами буде докладніше розглянуто далі [12].
Прямою рекламою називають усі звязані з пошуками нових клієнтів та торгових угод операції, що здійснюються поштою, телефоном, безпосереднім вкладанням проспектів у поштові скриньки, а також через пресу у вигляді відрізних купонів-замовлень для читачів. Сюди також належить продаж товарів за каталогами, спеціальна інформація для промисловців та спеціалістів різних галузей. Завжди діють дві форми прямої реклами: одна - інформує, інша - продає.
Асоціація прямої поштової реклами називає девять переваг прямої реклами:
- її можна адресувати безпосередньо конкретним особам або конкретним ринкам зі встановленням значно більшого контролю за її дієвістю, ніж це можливо для інших засобів реклами;
- їй можна надати особистісного характеру аж до абсолютної конфіденційності;
- вона є індивідуальним зверненням конкретного рекламодавця до конкретного споживача, тобто не конкурує ні з іншою рекламою, ні з будь-якими редакційними матеріалами в засобах масової інформації;
- її не лімітовано місцем, форматом і тиражем видання;
- вона дає значно більші можливості вибору матеріалів і виробничих процесів для її виготовлення;
- вона дає змогу вносити елементи як новизни, так і раціонального підходу в інтерпретацію ідеї рекламодавця;
- її виготовлення можна організувати в суворій відповідності до потреб персонального оперативного графіка рекламодавця;
- її дієвість найлегше контролювати, організувавши відповідне вибіркове дослідження й тестування невеликих груп одержувачів;
- завдяки недоступним для інших засобів реклами ґрунтовності й широті інформації вона дає змогу покупцям раціональніше поставитися до купівлі чи укладання угоди [15].
Уважають, що пряма поштова реклама - це найбільш особистісна, найбільш «інтимна» з усіх форм реклами.
Спеціалісти прямої поштової реклами переконані, що коли вони безпосередньо звертаються до покупця чи потенційного клієнта, то вони використовують найважливіше з усіх відомих покупцю чи клієнту слів - його власне імя. Вони намагаються розмовляти з покупцем чи клієнтом так само, ........

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ


1. Закон України: Про рекламу: Прийнятий 3 липня 1996р. №270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №39. - Ст. 181.
2. Закон України: Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припиненню: Указ від 5 грудня 1994р. // Голос України. - 1994. - 13 грудня. - С. 5.
3. Божкова В.В Реклама та стимулювання збуту: Навч. посіб. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. - К.: ЦУЛ, 2009. - 200 с.
4. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 275 с.
5. Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посібник / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський - К. : Кондор, 2006. - 334 с.
6. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. Пособие / Ю.В. Гусаров. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. - 527 с.
7. Галас В.К. Організація торгівлі. - К.: знання, 2005. - 376 с.
8. Головкіна Н. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу: аналіз, практика, управління // Маркетинг в Україні. - 2008. - №1. - С. 9 - 15.
9. Задоя О.А. Комерційна діяльність. - К.: Четверта хвиля, 2005 - 347 с.
10. Золотухін О. Реклама підприємства: нюанси організації, оподаткування та обліку // Вісник податкової служби України. - 2006. - № 25-26. - C. 63-68.
11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ. 2005. - 156 с.
12. Каніщенко О. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Знання, 2007. - 446 с.
13. Лошенюк І.Р. Стратегічний підхід до управління комерційною діяльністю підприємства // Науковий вісник Чернігівського торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Економ. Науки. 2008. - №6 - С. 13 - 25.
14. Микитенко Л. Правове регулювання реклами та рекламної діяльності: проблеми теорії // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 10. - C. 37-40.
15. Норіцина Н. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій/ Наталя Норіцина,; МАУП. - К.: МАУП, 2003. - 119 с.
16. Парсяк В.Н. Рогов Г.К. Комерційна діяльність. - К.: Наукова думка, 2005. - 128 с.
17. Рекламна діяльність в Україні : Нормативна база/ Укл. О.М. Роїна. - К.: КНТ, 2005. - 106 с.
18. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 91 с.
19. Соловей О. Дослідження ефективності реклами // Податки та бухгалтерський облік. - 2004. - 1 березня. - C. 29-32.
20. Современный маркетинг/ Под ред. В.Е. Хруцького. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 300 с.
21. Трячук М.Г. Маркетинг. - К.: КНЕУ, 2005. - 321 с.
22. Фридман А. Можно ли улучшить работу отдела продаж? Отдел маркетинга. - 2005. №6 - С. 48 - 50.
23. Щербань В. Маркетинг: Навчальний посібник / Володимир Щербань,; М-во освіти і науки України, Черкаська академія менеджменту. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 202 с.
24. Ярчук О.Р. Товарна політика підприємства. - К.: МАУП, 2004. - 126 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.