Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Формування матричної структури управлння пдприємством та оцнка її ефективност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 4.6.2013. Сдан: 2012. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ………………………………………………………………………...4
1.Структура управління організацією……………………………………...5
1.1 Основні поняття………………………………………………………...5
1.2 Відносини (звязки) між елементами структури……………………...6
1.3 Принципи формування організаційної структури управління……….8
2. Матрична структура організації………………………………………..9
2.1 Основні характеристики……………………………………………….9
2.2 Переваги матричної структури………………………………………..13
2.3 Недоліки матричної структури………………………………………..15
3. Використання матричних структур…………………………………….17
3.1 Основні проблеми використання матричних структур………………17
3.2 Методи вирішення проблем……………………………………………22
3.3 Використання матричної структури на прикладі «АВТОВАЗа»……24
Висновок…………………………………………………………………….26
Список використаної літератури…………………………………………..28
Додаток………………………………………………………………………29


Вступ

Актуальність обраної мною теми дослідження не може зазнати сумніву. Від обраної структури управління залежить ефективність діяльності організації, її прибутковість, важливість і значимість як для займаного сектору ринку, так і для економіки в цілому. Організації створюють структури для того, щоб забезпечувати координацію й контроль діяльності своїх підрозділів і працівників. Для того, щоб ефективно досягалися мети, необхідне розуміння структури робіт, підрозділів і функціональних одиниць. Організація роботи й людей багато в чому впливає на поведінку працівників. Структурні й поведінкові взаємозвязки, у свою чергу, допомагають установити мети організації, впливають на відношення й поведінка працівників.
Тому ціль моєї роботи - показати важливість структури управління, докладно розглянути матричну структуру управління організацією, що є обєктом мого дослідження, а також виявити перспективи використання й розвитку матричної структури управління.
Виходячи із цього, завданнями моєї роботи є:
· розглянути основні поняття, що мають відношення до структури управління організацією;
· виявити й охарактеризувати відносини між елементами структури;
· визначити основні принципи формування й пропоновані вимоги до обраної організаційної структури управління;
· вивчити основні особливості матричної структури управління, а також її основні види й використання на практиці;
· визначити гідності матричної структури управління організацією;
· визначити недоліки даної структури.
При написанні роботи використовувалися навчальні матеріали й наукові статті, а також матеріали з Інтернету (адреси сайтів зазначена в списку літератури).
1. Структура управління організацією
1.1 Основні поняття
"Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" - одне із ключових понять теорії організації, тісно повязане із цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації й прийняття управлінських розвязків), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна зрівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності завданням організацій.
Під структурою управління розуміється впорядкована сукупність стійко взаємозалежних елементів, що забезпечують функціонування й розвиток організації як єдиного цілого. Організаційна структура визначається також як форма поділу й кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється процес управління по відповідних до функцій, спрямованих на розвязок поставлених завдань і досягнення намічених цілей. Із цих позицій структура управління представляється у вигляді системи оптимального розподілу функціональних обовязків, прав і відповідальності, порядку й форм взаємодії між вхідними до її складу органами управління й працюючими в них людьми/15/.
Ключовими поняттями структур управління є елементи, звязки (відносини), рівні й повноваження. Елементами організаційної структури управління можуть бути як окремі працівники (керівники, фахівці, службовці), так і служби або органи апарату управління, у яких зайнято те або інша кількість фахівців, що виконують певні функціональні обовязки.

1.2 Відносини (звязки) між елементами структури

Є два напрямки спеціалізації елементів організаційної структури:
1. залежно від складу структурних підрозділів організації виділяються ланки структури управління, що здійснюють маркетинг, менеджмент виробництва, науково-технічного прогресу й т.п.;
2. виходячи з характеру загальних функцій, які виконуються в процесі управління, формуються органи, що займаються плануванням, що організовують виробництво, працю і управління, контролюючи всі процеси в організації.
Відносини між елементами структури управління підтримуються завдяки звязкам, які прийнято підрозділяти на горизонтальні й вертикальні. Перші носять характер узгодження і є одноуровневими. Другі - це відносини підпорядкування. Необхідність у них виникає при іерархичності побудови системи управління, тобто при наявності різних рівнів управління, на кожному з яких переслідуються свої мети.
При дворівневій структурі створюються верхні ланки управління (керівництво організацією в цілому) і низові ланки (менеджери, що безпосередньо керують роботою виконавців). При трьох і більш рівнях в організаційній структурі формується так званий середній шар, який у свою чергу може складатися з декількох рівнів.
У структурі управління організацією різняться лінійні й функціональні звязки. Перші - це відносини із приводу прийняття й реалізації управлінських розвязків і руху інформації між так званими лінійними керівниками, тобто особами, повністю відповідальними за діяльність організації або її структурних підрозділів. Функціональні звязки сполучаються з тими або іншими функціями менеджменту. Відповідно використовується таке поняття, як повноваження: лінійного персоналу, штабного персоналу й функціональні. Повноваження лінійних керівників надають право вирішувати всі питання розвитку довірених їм організацій і підрозділів, а також віддавати розпорядження, обовязкові для виконання іншими членами організації (підрозділів). Повноваження штабного персоналу обмежуються правом планувати, рекомендувати, радити або допомагати, але не наказувати іншим членам організації виконувати їхні розпорядження. Якщо тому або іншому працівникові управлінського апарата надається право ухвалювати розвязки й робити дії, звичайно виконувані лінійними менеджерами, він одержує так звані функціональні повноваження/14/.
Між усіма названими вище складовими організаційної структури існують складні відносини взаємозалежності: зміни в кожній з них (скажемо, числа елементів і рівнів, кількості й характеру звязків і повноважень працівників) викликають необхідність перегляду всіх інших. Так, якщо керівництвом організації ухвалене рішення про введення в організаційну структуру нового органа, наприклад, відділу маркетингу (функ........


Список використаної літератури

1.«Теорія організації» - Мильнер Б.З., Москва, 2000 р., стор.117-123.
2.«Удосконалювання структури, функцій і економічних взаємин управлінських підрозділів підприємств при формах господарювання» - Акбердин Р.З., Кибанов А.Я. - Москва, 2000 р., стор.105-107.
3.«Основи теорії організації» - Смирнов Є.А., Москва, 2000 р., стор. 77-81.
4.«Менеджмент організації» - Румянцева З.П., Саломатин Н.А. - Москва, 2001 р., стор. 20.
5.«Основи менеджменту» - Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф - Москва, 2002 р., стор. 83.
6.«Наукові методи управління» - Блейк Р.Р., Моутон Д.С., Київ, 2001 р., стор. 54-55.
7.«Теорія організації» - Акулов В.Б., Рудаков М.Н., Петрозаводськ, 2002, стор. 74-79.
8.«Менеджмент малого й середнього бізнесу» - Немкович Е.Г., Курило А Г., Москва, 2003 р., стор. 24-25.
9.«Менеджмент» - Виханский О.С., Наумов А.І., Москва, 2000 р., стор. 43.
10.«Менеджмент» - Герчикова З.В., Москва, 2002 р., стор.31.
11.www.vaz2.ru
12.www.economy.polbu.ru
13.www.lada-auto.ru
14.www.aup.ru
15.www.glossary.ru
16.www.onby.ru
17.www.managment.aaanet.ru/osnovi
18.www.gicc.ru/biznes/uhcebnye posobiya/menedjemnt
19.www. consulting.ru
20.www.ussr.to/All/lekПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.