Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Митне регулювання ЗЕД (державн органи регулювання, принципи та нструменти) Основн нструменти нетарифного регулювання ЗЕД

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 11.6.2013. Год: 2013. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Зміст 1
Вступ 2
1. Митне регулювання ЗЕД (державні органи регулювання, принципи та інструменти) 3
2. Основні інструменти нетарифного регулювання ЗЕД. 11
3. Практичне завдання 16
Список літератури 20

Вступ

На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилення інтеграційних процесів на макро- та мікрорівні пояснюється зростаючою взаємозалежністю економік окремих країн і має прояв в укладанні двох- та багатосторонніх угод щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Однак пріоритетним принципом формування та розвитку зовнішньої політики України є суверенітет та дотримання національних інтересів.
Митна справа ? це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях. Вона складається з митної політики, міжнародних правил, зовнішньоторгівельних угод, порядку та умов переміщення через митні кордони товарних, транспортних, фінансових та інформаційних потоків, а також із загальноприйнятних заходів тарифного та нетарифного регулювання, експортного контролю тощо.
У нових умовах митна справа виступає не лише як інструмент та провідник зовнішньоекономічної діяльності, а й має важливіше значення, стаючи регулятором і засобом формування нових економічних відносин та зв’язків.
Вивчення митної справи набуває особливої актуальності в сучасних умовах, оскільки її об’єктивно зростаюча роль у внутрішньоекономічних процесах та розширення діапазону її впливу на зовнішньоекономічну діяльність зумовили, в свою чергу, необхідність підходу до регулювання всього складного та неоднорідного комплексу відносин, пов’язаних безпосередньо з реалізацією митної справи. Врахування цих обставин є необхідною умовою проведення ефективної митної політики. Кількісне зростання зовнішньоекономічних зв’язків, суттєві якісні зміни вимагають активного втручання держав у процес регулювання цієї діяльності з метою оптимізації, підвищення ефективності засобів, форм та інструментів.
1. Митне регулювання ЗЕД (державні органи регулювання, принципи та інструменти)

Однією з форм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є митне регулювання, яке здійснюється згідно із Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність», Митним кодексом України, і Декретом Кабінету Міністрів України «Про єдиний митний тариф України».
Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи влади та управління України. При цьому функції, які виконують митні органи, можна класифі­кувати таким чином: фіскальна; регулятивна; правова, статистична; контролююча в сфері митних відносин; законодавча; контролююча в сфері валютних відносин.
Так, Верховна Рада України визначає:
? головні напрями митної політики України;
? структуру системи органів державного регулювання митної справи;
? розміри мита та умови митного обкладення;
? спеціальні митні зони та митні режими на території України;
? перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється.
Кабінет Міністрів України забезпечує:
? здійснення митної політики України відповідно до законів України;
? встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури;
? координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи;
? проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України;
? подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України.
Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Система митних органів України складається з Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів.
Державна митна служба України приймає нормативні акти тільки відповідно до Митного кодексу та інших законів України. Державна митна служба України, забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері митної справи, у тому числі виконує фіскальну функцію - наповнює Державний бюджет коштами від податків та зборів, справляння яких покладено на митні органи. Митна служба складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання:
1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
2) захист економічних інтересів України;
3) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб;
5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;
6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;
7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних звязків державних інтересів на зовнішньому ринку;
9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
11) розвиток........


Список літератури

1. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.
2. Гребельшік О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб./ О.П.Гребельиик, О.О. Романовський. - К.: Деміур, 2003. - 296 с.
3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Навчальний посібник / К.: Знання, 2006.- 462 c.
4. Закон України про зовнішньоекономічну діяльність. - Київ: вид-во "Україна", 1991. -52с. квітня 1996р.
5. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
6. Основи митної справи в Україні: підручник / За ред. П.В. Пашка. - К.: Знання, 2008. - 651 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.