Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Київська Русь та її сторичне значення

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.6.2013. Сдан: 2012. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ 3
1. Соціально-економічні та політичні передумови утворення Київської Русі 4
2. Розквіт та занепад Київської Русі 10
3. Значення Київської Русі в історії українського народу 13
Висновки 16
Використана література 18


Вступ

Характер політичної діяльності Київської Русі, який визначився за Олега, лишався незмінним і за його наступника Ігоря, він продовжив боротьбу за підкорення деревлян і уличів, у 941 і 944 рр. ходив із військом на Константинополь. Ці походи не були такими вдалими, як попередні. В роки князювання Ігоря на південних рубежах Русі починають відчутно дошкуляти печеніги. Постійні військові походи виснажували економіку Русі. Князь та його дружина збирали у підлеглих племен нічим не нормовану данину. Все це викликало обурення й опір на місцях. Повторний візит Ігоря до деревлян за даниною восени 945 року закінчився для князя трагічно - деревляни вбили його.
Повстання деревлян жорстоко придушила вдова Ігоря Ольга, яка через малолітство свого сина Святослава стала великою княгинею. За час правління Ольги зріс міжнародний авторитет Русі. Цьому сприяли, зокрема, візит великої княгині до Константинополя, а також прийняття нею християнства. Активний характер мали відносини Давньоруської держави з іншими країнами, наприклад Німеччиною, з якою вона у 959 і 961 роках обмінювалася посольствами. Ольга провела і ряд внутрішніх реформ, перш за все впорядкувала норми повинностей населення.


1. Соціально-економічні та політичні передумови утворення Київської Русі

З VIII ст. іноземні джерела починають вживати для позначення племен полян та сіверян назву «Русь». Походження цього терміна до кінця не зясовано, але головних теорій дві: 1) варязька теорія вважає, що ця назва походить від шведського (норманського, варязького) племені, яке прийшло на східнословянську територію; 2) теорія місцевого походження цього терміна. Це знаходить підтвердження в топоніміці України (назвах місцевостей і річок, наприклад: притока Дніпра - Рось, притока Росі - Росава, Осколу - Рось, на Волині - річка Роска тощо). Пізніше термін «Русь» вживався щодо Київщини, Середнього Подніпровя - земель полян, сіверян і древлян, тобто в етнічному плані він стосувався тих племен, які започаткували український народ.
Наприкінці IX ст. відбувається процес обєднання східнословянських племен навколо Києва, і за іменем столиці державу називають Київською Руссю. Існують дві основні теорії утворення держави на Русі: 1) норманська; 2) природно-історичного процесу, Норманська теорія була висунута німецькими вченими Байєром і Міллером ще у XVIII ст. і стверджує, що держава на Русі була створена норманами (шведами), апелюючи при цьому до літопису «Повість минулих літ», в якому йде мова про запрошення у Новгород норманських вождів на чолі з Рюриком. Друга теорія стверджує, що держава на Русі була створена в результаті природно-історичного процесу. Для цього були необхідні політичні та соціально-економічні передумови. У процесі розвитку східнослов’янського суспільства союзи племен перетворюються на племенні князівства (VIII ст.) Не можна заперечити, що нормани у ІХ-Х ст. відігравали на Русі активну політичну роль, поклали початок династії Рюриковичів. Проте вони не утворили східнословянську державу, (вона існувала й до їхнього приходу), а скоріш за все каталізували обєднання східнословянських земель і племен.
Другій половині IX ст. в Східній Європі сформувалися три політичні утворення словянських племен, які арабські джерела називають Куявією, Славією та Арсаніею. Куявія -це Київська Русь; Славія - північна частина східнословянських земель з центром у Ладозі, Артанія - нинішня Тамань.
Передумови виникнення:
1. Розселення східних слов’ян
2. Створення союзів племен (найбільший союз полян)
3. Боротьба союзів племен з сусідніми племенами за свою територію
4. Утворення чіткого кордону розселення слов’ян
5. Подальший розвиток ремісництва, торгівлі, землеробства, скотарства
6. Розподіл суспільства на соціальні групи багатих і бідних
7. Формування класу вельможних землевласників - земельної аристократії
8. Будівництво міст
9. Поява нових соціальних відносин - феодальних
Виникнення держави у східних словян було повязане:
1. із зародженням і утвердженням на Русі феодальних відносин;
2. поступовим, але стійким формуванням державотворчих традицій (антське, склавинське, полянське обєднання);
3. необхідністю захисту від сильних сусідів, які вже мали свої держави (Хозарський каганат, Візантія тощо);
4. територіальною, етнічною, мовно-культурною спільністю цих племен;
5. економічними звязками, розвитком торгівлі, що вимагало подолання відокремленості племен, стимулювало їх інтеграцію;
6. посиленням Києва завдяки його географічному положенню, економічному становищу, політичному значенню та попередній історичній еволюції.
Історію Київської Русі можна поділити на такі основні періоди:
882-978 рр. - утворення та становлення східнословянської держави з центром у Києві;
978-1054 рр. - розквіт Київської Русі; зростання її політичної могутності, збільшення території, значні досягнення у сфері культури;
1054-1360 рр. - поступовий занепад і розпад Київської Русі, і утворення самостійних князівств.
860 р. київські князі Аскольд і Дір здійснюють похід на Константинополь і спустошують його околиці. Вперше Європа дізнається про існування великої і сильної східнословянської держави. 862 р. варязький вождь (конунг) Рюрик стає князем у Новгороді, створивши базу для подальшої варязької експансії. Після його смерті 879 р. влада переходить до Олега (Гелґі), який 882 р. захоплює Київ, підступно вбиває Аскольда і Діра і обєднує основні східнословянські землі. У своїй діяльності Олег досяг значних успіхів. 907 р. він здійснив вдалий похід на Константинополь. Цей похід був поєднанням кавалерійського рейду через Болгарію і морської операції. В останній брало участь 2 тис. човнів. Русичі досягли Константинополя одночасно з суші та з моря і захопили окраїни імперської столиці. Візантійці перегородили доступ до внутрішньої частини Константинополя - Золотому Рогу - цепами, але князь Олег наказав поставити човни на колеса і частина руської ескадри досягла слабо захищеної частини столиці по суші. Візантійці змушені були пійти на переговори. На знак перемоги Олег прибив свій щит на воротах Константинополя і уклав досить вигідну угоду з Візантією. За договором 907 р. греки мали заплатити величезну контрибуцію - по 12 руських гривень за кожну уключену 2 тис. руських човнів і додатково виділити спеціальні фонди для найважливіших руських міст (Києва, Чернігова, Переяслава та інших). З цих фондів візантійський уряд повинен був заплатити за їжу для купців цих міст за весь час їх перебування в Константинополі, а також завантажити їхні човни провізією для зворотного шляху на Русь. За Руссю визнавалось право безмитної торгівлі. Договір 907 р. був доповнений договором 911 р., за яким врегульовувався розгляд........


Використана література:

1. Білоцерківський В. Я. Історія України. - Харків: «ОВС», 2007
2. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Академвидав, 2005
3. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. - К.: Наукова думка, 1968
4. Греков Б.Д. Киевская Русь. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1956
5. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. - К.: Наук. думка, 1991
6. Полонська-Василенко Н. Історія України. - К.: Наукова думка, 1993
7. Толочко Й. П. Древняя Русь. - К.: Наукова думка, 1987
8. Фроянов Й. Я. Киевская Русь. - Спб.: Издательство Ленинградского университета, 1980Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.