На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Електропривод деревообробного устаткування

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 12.6.2013. Сдан: 2011. Страниц: 80. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст…………………………………………………………………………
перелік умовних скорочень…………………………………….
Вступ………………………………………………………………………..
1 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ……………
1.1 Характеристика технологічних процесів деревообробки.…………..
1.2 Характеристика технологічних процесів виробничого цеху………..
2 РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ…………………………………………………………..
2.1 Загальні відомості про технологічне обладнання................................
2.2 Попередній вибір електродвигуна привода пилки комбінованого верстата 691С ………………………………..........................................
2.3 Розроблення схеми керування універсальним верстатом 691С……..
2.4 Вибір обладнання силового кола.……………………………………..
2.5 Вибір та налаштування конфігурації частотного перетворювача…..
2.6 Вибір технологічного контролера……………………………………..
2.7 Побудова механічних характеристик…………………………………
3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ЗАДАНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ………….…………………………….
3.1 Визначення наближеної траєкторії руху……………………………..
3.2 Розроблення структурної схеми задавача траєкторії руху………….
3.3 Розроблення структурної схеми задавача моменту…………………
3.4 Розроблення структурної схеми електропривода…………………...
3.5 Дослідження математичної моделі…………………………………...
3.6 Перевірка двигуна……………………………………………………..
4 РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА……………...
4.1 Розрахунок безвідмовної роботи електропривода…………………...
4.2 Визначення економічної ефективності модернізації електро-привода………………………………………………………………….
5 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………
5.1 Заходи з охорони праці………………………………………………..
5.2 Заходи по охороні природи…………………………………………...
5.3 Захисне занулення і заземлення………………………………………
5.4 Протипожежні заходи…………………………………………………
5.5 Заходи цивільної оборони……………………………………………..
5.6 Заходи з техніки безпеки при монтажі та випробуванні дерево-обробних верстатів……………………………………………..
ВИСНОВОК………………………………………………………………….
Перелік ПОСИЛАНЬ…………………..…………………………………
ДОДАТКИ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ЕП - електропривод;
АСУ - автоматична система керування;
ЕО - електрообладнання;
ДО - деревообробка;
ПЧ - перетворювач частоти;
КП - контролер програмований;
КЗ - коротке замикання;
ТО - технологічне обладнання;
ЕД - електродвигун.

ВСТУП
Деревина здавна є одним з найбільш поширених матеріалів, які застосовуються в різних галузях народного господарства. Це пояснюється тим, що вона легко піддається обробці. При невеликому питомій вазі деревина має порівняно високу міцність, малу теплопровідність, звукопровідністю та інші позитивні якості.
Деревообробна промисловість надзвичайно різноманітна, але в цьому різноманітті виробництв провідне місце займає пиляння деревини. Продукція лісопильного виробництва - пиломатеріали використовуються або безпосередньо, або як сировина і напівфабрикати (дошки, бруси, бруски і т.п.) на самих різних підприємствах нашої країни.
Лісовий комплекс країни представляють понад 3500 підприємств із загальною чисельністю близько 120 тис. чоловік, в нього входять лісогосподарські, лісозаготівельні, деревообробні, целюлозно-паперові та меблеві підприємства.
Підприємствами лісопромислового комплексу виробляється понад 100 найменувань лісопаперової продукції. Це - лісоматеріали, пиломатеріали, столярні вироби, папір, целюлоза, фанера, деревоволокнисті і деревостружкові плити, шпалери, сірники, меблі, житлові та садові будинки, та інші товари народного споживання.
Різноманітність обладнання та ріжучого інструменту ДО підприємств пояснюється великою кількістю методів механічної обробки деревини і деревних матеріалів, застосовуваних при виготовленні продукції.
Обробка деревини і деревних матеріалів різанням займає провідне місце на деревообробних підприємствах, вона є найбільш складною і дорогою частиною процесу виробництва продукції з деревини [1, стр. 188].
Сучасні деревообробні верстати є складними технологічними машинами, до їх складу входять механізми різання, подачі, базування, налагодження і регулювання, завантаження і розвантаження заготовок.
Різноманіття технологічних операцій, виконуваних деревообробними верстатами, напівавтоматами, автоматами і верстатних лініями, зумовлює різноманітність і деревообробних інструментів, використовуваних в деревообробних виробництвах.
Нові економічні умови третього тисячоліття, в свою чергу, вимагають сьогодні від нас і впровадження нової техніки, та застосування нових технологій в галузі деревообробки. Як результат, в даний момент нам необхідні і нові підходи в галузі лісового верстатобудування, тому що з усією гостротою стоїть питання про підвищення продуктивності деревообробних машин, домагаючись при цьому підвищення показників характеризують якість продукції, що випускається. Це призводить до потреби лісового верстатобудування в висококваліфікованих фахівцях, які мають ті знання і ті навички, які дозволяють їм приймати цілком адекватні рішення для досягнення поставлених цілей [1, cтр. 205].
У пропонованій роботі розроблена напівавтоматична лінія з використанням декількох верстатів для виробництва заготовок з деревини.
Метою роботи є підвищення надійності різання деревини за рахунок удосконалення електричної схеми шляхом впровадження сучасних засобів автоматизації.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні технічні завдання:
- провести аналіз існуючого і перспективного деревообробного обладнання на предмет його енергоспоживання і надійності;
- розробити шляхи зменшення споживаної потужності і підвищення надійності роботи системи;
- спроектувати технологічну схему деревообробного верстата, що задовольняє підвищеним вимогам по надійності та ефективності роботи, а також електричну схему силового кола керування двигунами.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
1.1 Характеристика технологічних процесів деревообробки
Головні завдання лісопильної і деревообробної промисловості - це підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження прогресивної технології та комплексу технічних засобів на всіх стадіях виробництва; підвищення комплексного використання розпиляної сировини шляхом використання раціональних технологій розкрою, скорочення втрат деревини при транспортуванні і зберіганні, використання відходів лісопиляння на технологічні цілі і частково в якості палива; покращення якісної структури і підвищення якості продукції шляхом збільшень обсягу випуску сухих, обрізних, струганих пиломатеріалів і заготовок цільового призначення, організації виробництва нових видів пиломатеріалів з покращеними споживчими властивостями. Одне з основних напрямів розвитку лісопиляння - підвищення технічного рівня виробництва шляхом впровадження прогресивної технології і нових видів високопродуктивного обладнання.
В даний час на деревообробних підприємствах провідне місце займає обробка деревини і деревних матеріалів різанням. Вона є найбільш складною і дорогою частиною процесу виробництва виробів з деревини.
Одним з основних видів різання деревини є пиляння. Це операція ділення деревини на частини багаторізцевими зубчастими інструментами - пилками, які здатні видаляти з колоди або заготовки шар деревини, перетворюючи її в стружку. Існує три основних види пил - рамні, стрічкові і дискові. Стрічкові пили представляють собою сталеву нескінченну (у вигляді кільця) смугу з зубами на одній (рідше двох) кромці. У всіх пил зуби розташовані на полотні, яке, крім того, має приєднувальні конструктивні елементи: кінці у рамних пил і отвір у дискових, для звязку з робочим органом верстата і створення в пилці певного напруженого стану. Стрічкова пила розташовується у верстаті на двох шківах [2, стр. 34].
Найважливіший розмір пили - товщина її полотна. Товщина рамних пил S = 1,6-2,5 мм при довжині полотна L = 100-1950 мм, дл........


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Довідник по електричних машин: У 2 т/під загальною ред. І.П. Копилова і Б.К. Клокова т.1. - М.: Энергоиздат, 1988 р.
2. Соколов Н.П. і Єлісєєв В.А. Розрахунок з автоматизованого електроприводу. Випуск VII М.: МЕІ, 1974 р. - 84 с.
3. Ключев В.І. Теорія електропривода: Підручник для вузів. - М.: Энергоатомиздат, 1985 р. - 560 с.
4.
5.inortek.ru/sew-eurodrive/CHastotnyj_preobrazovatel_serii_
MDX61B/MDX61B0300-503-4-0T.html
6. П.С. Афанасьев Деревообрабатывающие машины СРАВОЧНИК: - М.: Государственное Научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1982, - 575 с.
7. ГОСТ 12.3.007-75 ССБТ. Деревообробка. Загальні вимоги безпеки
7.
8.
10. Бєлов M. П. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів і технологічних комплексів: підручник для студ. вищ. навч. закладів / M.П. Бєлов, В.А. Новіков, Л. H. Розсудів. - 3-є изд., вип. - М.: Видавничий центр Академіям, 2007. - 576 c. ISBN 978-5-7695-4497-2
11. Бахтеяров В.Д, Анікін А.М, Петровська М.Н. Справочник по деревообработке: видавництво «ЛЕСНАЯ ПРОМІЫШЛЕНОСТЬ», - М: 1998. - 544 с


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.