Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Визначення можливих вражаючих факторв ядерних вибухв, їхнх максимальних значень та оптимальних режимв захисту виробничого персоналу. Оцнка нженерного захисту робтникв. Обсяги сил та засобв для виконання ремонтних робт.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.06.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Лист
4
Ізм
Арк..
№ докум
Підпис
Дата


Вступ

Одним із основних завдань Цивільної оборони є проведення заходів, що спрямовані на підвищення стійкості роботи об'єктів господарчої діяльності (ОГД) в умовах НС.
Стійкість роботи промислового об'єкту - здатність його в умовах НС виробляти продукцію у запланованому обсязі та номенклатурі, а при отриманні слабких та середніх руйнувань або порушень зв'язків з кооперації та поставок - відновлювати виробництво у мінімальні терміни.
Підвищення стійкості роботи ОГД у НС досягається передчасним дослідженням його стійкості та проведенням комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, що забезпечують максимальне зниження впливу вражаючих факторів НС, в тому числі зброї масового ураження (ЗМУ) та створення умов для швидкої ліквідації їх наслідків. Дослідження стійкості роботи ОГД складається з всебічного вивчення умов, які можуть виникнути у НС, з визначенням їх впливу на виробничу діяльність та життєзабезпеченість робітників та службовців.
Мета дослідження полягає у виявленні уразливих місць в роботі об'єкту у НС та у розробленні ефективних рекомендацій, які спрямовані на підвищення його стійкості.
Дослідження стійкості здійснюється силами інженерно-технічного персоналу ОГД із залученням фахівців науково-дослідницьких та проектних організацій, що співпрацюють з даним підприємством. Організовує та очолює дослідження керівник підприємства - начальник ЦО об'єкту.
Процес планування та проведення дослідження поділяється на три етапи: перший етап - підготовчий, другий - містить оцінку стійкості роботи об'єкту в умовах НС, на третьому етапі розробляються заходи, що підвищують стійкість об'єкту На першому етапі розроблюються провідні документи, що зумовлюють склад учасників дослідження та організується їх підготовка. На другому етапі безпосередньо виконуються дослідження стійкості роботи об'єкту у НС.
Під час дослідження визначаються умови захисту робітників та службовців від дії ЗМУ, оцінюється уразливість виробничого комплексу від вражаючих факторів НС, зумовлюється характер можливих пошкоджень від дії повторних вражаючих факторів, вивчається стійкість системи постачання та кооперативних зв'язків об'єкту з підприємствами - постачальниками та зв'язків із споживачами, виявляються уразливі місця в системі управління виробництвом.
Дослідження стійкості здійснюють розрахунково-дослідницькі групи фахівців. Кожна група фахівців оцінює стійкість певних елементів виробничого комплексу, здійснює необхідні розрахунки та визначає заходи щодо підвищення їх стійкості. На третьому етапі підбиваються підсумки проведених досліджень. Керівники розрахунково-дослідницьких груп підготовлюють доповіді, де повідомляють про висновки та пропозиції стосовно підвищення стійкості елементів виробництва, які оцінювалися.
Згідно результатам дослідження, розробляється план заходів щодо підвищення стійкості роботи об'єкту у НС. Визначаються вартість впровадження заходів, джерела фінансування, сили та кошти, необхідні матеріали, терміни виконання та відповідальні особи.
Заходи щодо підвищення стійкості роботи ОГД в умовах НС здійснюються як у мирний час, так і при загрозі нападу агресору. В особливий період планується проведення тих заходів, виконання яких недоцільно у мирний час.
На кожному підприємстві, виходячи з його призначення, розташування та специфіки виробництва, заходи щодо підвищення стійкості можуть бути різними.

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни “Цивільна оборона”

Тема: “Дослідження стійкості роботи об'єктів економіки в особливий період”.

Мета роботи: дати навички студентам по оцінці стійкості ОГД в особливий період.
Навчальні питання
1. Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів, їхніх максимальних значень та оптимальних режимів захисту виробничого персоналу на території СРЗ.
2. Оцінка інженерного захисту робітників та службовців СРЗ.
3. Визначення необхідних обсягів сил та засобів для виконання ремонтно-відбудовчих робіт.
4. Визначення заходів щодо підвищення стійкості ТДЦ СРЗ в особливий період.
Вихідні дані для виконання курсової роботи
Варіант 28
1.
Потужність повітряного ядерного вибуху, що нанесено по місту, qв, кт
500
2.
Потужність наземного ядерного вибуху, що нанесено по об'єкту “Б”, qн, кт
200
3.
Радіус відхилення ядерних боєприпасів від крапки прицілювання, , км
100
4.
Відстань до геометричного центру міста до СРЗ, , км
7,6
5.
Відстань від об'єкта “Б” до СРЗ, , км
60
6.
Швидкість середнього вітру, Vв, км/год., Напрямок Н?
50,150?
7.
Кліматична зона
І
8.
Кількість працюючих у ТДЦ І зміна/ ІІ зміна, чол.
249/240
9.
Кількість працюючих у пункті управління ОГД, чол.
5
10.
Площа відсіку для тих, що вкриваються в існуючому сховищі ТДЦ, Sвкр, м2
50
11.
Захисні властивості окремо розташованого сховища №2, hгр/ hб, см
40/70
12.
Радіус евакуації виробничого персоналу ОГД та членів їхніх родин, км
18
13.
Величина балансової вартості основних виробничих фондів, (в умовних одиницях)
1820
14.
Всього робітників та службовців на заводі, з них працюють у першій зміні, чол..
3015/1654
15.
Кількість членів сімей робітників ТДЦ чол.
505
1. Зміст пояснювальної записки: вступ, оцінка обстановки, що може складатися в наслідок застосування супротивником ядерних ударів по місту й об'єкту “Б”, оцінка інженерного захисту робітників та службовців ОГД, визначення необхідних обсягів, сил та засобів для виконання ремонтно-відбудовчих робіт, графічні додатки, висновки щодо підвищення стійкості ТДЦ в особливий період.
Текст пояснювальної записки повинний бути стислим і чітким. Варто обов'язково обґрунтовувати прийняті рішення з посиланням на наявні літературу та матеріали для ухвалення рішення.
Записка та графічні додатки оформлюються у відповідності з вимогами ЄСКД та діючих державних стандартів.
2. Завдання затверджене на засіданні кафедри БЖД та Ц3,
протокол № від 200__р.
Література.
1. Літвак С.М., Михайлюк В.О. "Безпека життєдіяльності". Навчальний посібник. -Миколаїв. 2000р. - 208с.
2. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник под ред. Демиденко - К: Вища шк. 1989р. - 287 с.
3. Михайлюк В.О., Пінін В.Г, Штейн П.В, Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Дослідження стійкості роботи об'єктів економіки в особливий період". Миколаїв. УДМТУ. 2002р. - 48 с.
Викладач Михайлюк В.О.

Студент Атанасов Е.М. Група 5417

2.1 Визначення можливих уражаючих факторів ядерних вибухів та їх максимальних значень на території СРЗ.

Визначимо: - мінімальну відстань від СРЗ до епіцентру повітряного ядерного вибуху при нанесенні удару по місту

- уражаючі фактори, та причини їх впливу на СРЗ від повітряного вибуху при завданні удару по місту;

- уражаючими факторами повітряного вибуху є ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація та електромагнітний імпульс, радіоактивне зараження при повітряному вибусі відсутнє.

Уражаючі фактори можуть вплинути на СРЗ, якщо радіус їхньої дії буде більше ніж відстань до епіцентру вибуху. Згідно таблиць радіус дії уражаючих факторів становитиме:

Вражаючі фактори
Радіус дії (км)
Ударна хвиля
11,5
Світлове випромінювання
15
Електромагнітний імпульс
Декілька тис. м.
Проникаюча радіація
3,5
Радіоактивне зараження
відсутнє
Так як відстань від СРЗ до епіцентру становить 7,6 км, то вплинути можуть ударна хвиля, світлове випромінювання та ЕМІ.
- Уражаючі фактори, та причини їх впливу на СРЗ від наземного ядерного вибуху при завданні удару по об'єкту “Б”.
Вражаючі фактори
Радіус дії (км)
Відстань до епіцентру (км)
Вплив на СРЗ
Ударна хвиля
6,4
60
-
Світлове випромінювання
5,2
60
-
Електромагнітний імпульс
Декілька тис. м
60
-
Проникаюча радіація
3,2
60
-
Радіоактивне зараження
200
60
+
Від наземного вибуху діє тільки радіоактивне зараження тому, що за умовами вісь сліду пройде крізь СРЗ, а довжина сліду перевищує відстань до епіцентру.
- Розмір надмірного тиску на відстані 7,6 км, тому СРЗ може опинитися в зоні слабких руйнувань осередку ядерного вибуху.
На СРЗ можливо очікувати такі руйнування виробничих будівель та захисних споруд:
- Сховища руйнувань не матимуть;
- Промислові споруди з важким металевим каркасом - не матимуть;
- Промислові споруди з легким каркасом - слабкі руйнування;
- Цегляні будівлі - середні руйнування
- Деревґяні будівлі мають - сильні руйнування.
За допомогою таблиць визначимо межі стійкості до впливу УХ будівлі ТДЦ СРЗ
Вид руйнувань

Слабке
20-30
Середнє
30-40
Сильне
40-50
Виробничий процес у цеху повинен не зупинятися при слабких руйнуваннях тобто при .
Можлива зупинка виробництва, але силами об'єкту виробничий процес можливо відновити при середніх руйнуваннях тобто при .
Так як на СРЗ очікуються руйнування (середні, сильні), то необхідно проводити дослідження стійкості до впливу ударної хвилі.
Визначимо величини світлового імпульсу та наслідки його дії:
Максимальна величина світлового імпульсу
516 кДж/м2.
За розрахунковой ленійкой ЦО, R пожеж дорівнює 7,8 км.
При даному світловому імпульсі існує можливість спалаху усіх матеріалів які перераховані у таблиці.
Визначимо вплив щільності будови на поширення пожеж на території СРЗ
Згідно до характеристики СРЗ Sб=25000 м2, Sт=102100 м2
=24,5 %
Так як на СРЗ можливо утворення суцільної пожежі існує необхідність проведення протипожежних заходів.
Визначимо масштаби, ступінь радіоактивного зараження та його вірогідні наслідки.
Зони радіоактивного зараження наступні розміри:
Зона
А
Б
В
Г
L (км)
200
83
50
26
b (км)
18
8,4
5,3
2,8

При таких розмірах СРЗ може опинитися на кордоні зони В, на вісі сліду.

Визначимо потужність дози на території СРЗ на 1 годину та 10 годин після вибуху. Згідно таблиць,

,

.

Можливо максимальна доза опромінювання виробничого персоналу при знаходженні його на відкритій місцевості за час від моменту випадіння радіоактивних опадів до повного розпаду радіоактивних речовин визначимо за залежністю:

,

t - момент випадіння радіоактивних опадів,

Pt - рівень радіації на цей момент.

Час початку випадіння опадів визначимо

.

Потужність дози на цей момент .

Доза опромінення персоналу ОГД за термін роботи може бути

Доза опромінення в умовах даного радіоактивного зараження перевищує однократно припустиму дозу (Дпр=50 Р) що потребує захисту робітників та службовців ОГД.

За таблицями “Типові режими радіаційного захисту робітників та службовців” за вхідними даними

- Потужність дози на момент випадіння опадів ;

- Коефіцієнт ослаблення радіації будівель (для ТДЦ);

- Коефіцієнт ослаблення захисних споруд (для класу А-4);

Треба виконувати наступну послідовність дотримання режиму:

Режим 7-Б-3. Загальний термін дотримання режиму захисту 7 діб. Термін зупинки роботи СРЗ та укриття робітників та службовців у сховищі - 7 годин.

Термін роботи СРЗ з обмеженим перебуванням людей на відкритій місцевості протягом кожної доби до 1-2 годин - 6,7 діб.

Визначимо забезпеченість персоналу ТДЦ і членів їх сімей засобами колективного (ПРУ) у заміській зоні та засобами індивідуального захисту.

За характеристиками СРЗ існуючі ПРУ в заміській зоні вміщують 80 % робітників, службовців та членів їх сімей. За величинами радіуса евакуації визначимо необхідну групу ПРУ, це П-4 для робітників та службовців на 249•0,2=49,8 місць (300 - більша зміна ТДЦ) та П-5 для членів сімей на 505•0,2=101 місце.

За характеристиками СРЗ забезпеченість ЗІЗ робітників та службовців на 90 %, а членів сімей на 60 %. Оскільки у ТДЦ працює осіб. То необхідно забезпечити протигазами в кількості 489•0,1=48,9 шт. Членів сімей необхідно додатково забезпечити 505•0,4=202 шт. протигазів.

Визначимо вплив електромагнітного імпульсу

За потужністю повітряного вибуху (qв) та мінімальною відстанню від епіцентру вибуху до СРЗ () визначимо очікувану у ТДЦ вертикальну складову напруженості електричного поля:

,

де Ев - вертикальна складова напруженості, В/м;

k - коефіцієнт асиметрії відносного наземного вибуху. За вихідними даними приймаємо k=0,5.

В/м

Визначимо максимальну очікувану напруженість, що наведена у вертикальних частинах електричних ліній, які підводять живлення до електродвигунів обладнання турбодизельного цеху:

, В,

де UВ - напруженість наводок, В;

lв =2 м за характеристикою ТДЦ - довжина вертикальної частини провідника;

з =2 - коефіцієнт екранування кабелю, за характеристикою ТДЦ.

В

За характеристикою ТДЦ максимально допустиме робоче напруження у мережі

и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.