Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Оцнка нженерного захисту робтникв промислового обєкта. Пдвищення стйкост промислового обєкта в умовах надзвичайних ситуацй. Органзаця проведення рятувальних та нших невдкладних робт на обєкт командиром зведеної рятувальної команди.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Добавлен: 17.04.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Державна податкова адміністрація України
Академія державної податкової служби України


Розрахунково-графічна робота
з курсу: Цивільна оборона

Теми:
1. Оцінка інженерного захисту робітників та службовців промислового об'єкта.
2. Підвищення стійкості промислового об'єкта в умовах надзвичайних ситуацій.
3. Організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єкті командиром зведеної рятувальної команди.
Варіант-8
Виконав: студент гр. ЕПБ - 12
Харченко Я.П.
Перевірив: Савінов Є.О.
Ірпінь 2007р.
І ЗАВДАННЯ
Дайте оцінку інженерному захисту робочої зміни працівників виробничої дільниці № 1 машинобудівного заводу, до складу якої входять: столярний, шліфувальний, механічний цехи і конструкторське бюро з комендатурою.
План машинобудівного заводу (ділянка № 1) приведений в додатку № 1.
2. Розрахункова частина
3.1. Оцінка захисних споруд за місткістю
Вихідні дані:
На об'єкті (дільниці № 1) є такі захисні споруди: два сховища й одне протирадіаційне укриття (ПРУ), а із виробничих приміщень - столярний, шліфувальний, механічний цехи і конструкторське бюро.
а) чисельність найбільшої робочої зміни
Столярний цех
Чол.
120
Шліфувальний цех
Чол..
275
Механічний цех
Чол..
325
Конструкторське бюро
Чол..
50
Найбільша сумарна чисельність робочої зміни
Чол..
770

б) характеристика захисних споруд
Приміщення для людей, які укриваються
площа
ПРУ
м2
28
Сховище № 8
м2
200
Сховище № 12
м2
200
Висота
м
2,3
Допоміжні приміщення
площа
ПРУ
м2
6
Сховище № 8
м2
70
Сховище № 12
м2
70
Тамбури та аварійні виходи
є
РОЗВ”ЯЗОК
1. Виявляємо наявність основних і допоміжних приміщень, відповідність їх розмірів нормам об'ємно-планових рішень і визначаємо потрібні площі приміщень, яких не вистачає:
· ПРУ - задовольняє
· Сховище № 8 - задовольняє
· Сховище № 12 - задовольняє
Примітка: площа дорівнює 8 кв.м. - для продуктів, площа допоміжних приміщень (ФВП і санвузли) по 0,12 кв.м на чол.: 200 * 0,12 = 24 кв.м.
Виділяється 2 кв.м на санітарний пост.
2. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за площею до і після дообладнання їх.
ПРУ: Мпру = Sn / Sі = (28 - 2) / 0,5 = 52 чол.
Сховище № 8: М8 = Sn / Sі = (200 - 2) / 0,5 = 396 чол.
Сховище № 12: М12 = Sn / Sі = (200 - 2) / 0,5 = 396 чол.
3. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за об'ємом.
ПРУ: Мпру = (Sо / Yі ) * h = ((28+6) / 1,5) * 2,3 52 чол.
Сховище № 8: М8 = ((200 +70) / 1,5) * 2,3 = 414 чол.
Сховище № 12: М12 = ((200 +70) / 1,5) * 2,3 = 414 чол.
Фактична розрахункова місткість приміщень приймається за площею приміщень (менше за значенням): Мпру = 52 чол., М8 =396 чол., М12= 396 чол.
4. Визначаємо загальну розрахункову місткість всіх захисних споруд:
Мз = 52 + 396 + 396 = 844
5. Визначаємо коефіцієнт місткості:
Квм = Мз / N = 844 / 770 = 1,02
Висновки: захисні споруди, що є на дільниці № 1 вимогам СНіП задовольняють, дозволяють укрити всіх робітників найбільшої зміни за наявністю резервних місць на 74 особи (844 - 770 = 74)
2.2. Оцінка захисних споруд за захисними властивостями
Вихідні дані:
Віддалення об'єкту від точки прицілювання
км
2,4
Очікувана потужність вибуху
кТ
200
Вид вибуху
наземний
Імовірне максимальне відхилення центру вибуху точки прицілювання
км
0,2
Допустима доза випромінювання (за 4 доби)
Р
50
Швидкість середнього вітру
км/год
25
Коефіцієнт послаблення радіації
раз
ПРУ
400
Сховище № 8
2500
Сховище № 12
2500
Витримують надмірний тиск
кПа
ПРУ
20
Сховище № 8
100
Сховище № 12
100
1. Визначаємо потрібні захисні властивості споруд:
а) за ударною хвилею розраховуємо Д Рфмах, що очікується на об'єкті при ядерному вибуху.
Rx = Rm - rвідх = 2,4 - 0,2 = 2,2 км
При Rx = 2,2 км, q = 200 кТ для наземного вибуху (з додатка № 1) визначаємо Д Рфмах = Д Рфпотр = 50 кПа.
б) за іонізуючими випромінюваннями визначаємо потрібні коефіцієнти послаблення радіації за формулами:
Косл.рз.потр = Дрз / Ддоп = (5 * Рімах (tн -0.2 - tк -0,2) + Дпр) / Ддоп
Косл.пр.потр = Дпр / Ддоп = 150 / 50 = 3
Рімах - максимальний рівень радіації, що очікується на об'єкті
(за додатком 2), при Rx = 2,2 км, q = 200 кТ, Vcв = 25 км/год,
Рімах = 19000 Р / г, tк = tн + 96г.
Коли tн = Rx / Vcв + tвип = 2,2 / 25 + 1 = 1,088, то tк = 1,088 + 96 = 97,088г.
По додатку 3, при Rx = 2,2 км, q = 200 кТ, Дпр = 150 Р, то:
Косл.рз.потр = (5 * 19000 (1,088 -0.2 - 97,088 -0,2) + 150) / 50 1135,4
2. Визначаємо захисні властивості споруд:
а) від ударної хвилі відповідно вихідних даних
Д Р фзах ПРУ = 20кПа
Д Р фзах Сх. 8 = 100кПа
Д Р фзах Сх. 12 = 100кПа
б) від радіоактивного зараження відповідно вихідних даних
Косл ПРУ = 400
Косл Сх. 8 = 2500
Косл Сх. 12 = 2500
3. Порівнюємо захисні властивості захисних споруд з потрібними:
а) за ударною хвилею
Д Р фзах ПРУ < Д Р фпотр ;
Д Р фзах Сх. >Д Р фпотр ;
б) за іонізуючим випромінюванням
Косл.зах ПРУ < Косл.потр ;
Косл.зах Сх. > Косл.потр ;
4. Визначаємо показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями:
Кзт = (М8 + М12 ) / N = (396 + 396) / 770 = 1.028, тобто забезпечується 100% захист найбільшої зміни.
Висновок: ПРУ не забезпечує потрібного захисту людей і з подальшої оцінки виключається, захисні властивості сховищ № 8 і № 12 відповідають потрібним нормам і забезпечують захист робітників 100%.
2.3. Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруд.
Для забезпечення життєдіяльності людей захисні споруди обладнуються системами: повітряпостачання, водопостачання, електропостачання, опалення, зв'язку, санітарно-технічною системою.
Проведемо оцінку найбільш важливих систем: повітря- і водопостачання. Оцінка зводиться до визначення кількості людей, які укриваються і можуть бути забезпечені повітрям (водою) за існуючими нормами протягом встановленого строку і потім порівнюються з потрібною кількістю.
Вихідні дані:


Кількість і тип ФВК
ПРУ
немає
Сховище № 8
3 ФВК - ІІ
Сховище № 12
3 ФВК - ІІ

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.