На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Оцнка захисних споруджень по мсткост, по захисним властивостям. Оцнка систем життєзабезпечення захисних споруджень, повтропостачання, водопостачання, сантарно-технчної системи (санвузлв каналзацї), електропостачання та життєзабезпечення.

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 26.08.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Херсонський національний технічний університет
Перекопський факультет
цикл «Цивільна оборона»
Курсова робота
Розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників та службовців на об'єктах господарської діяльності ВАТ "" в надзвичайних ситуаціях

Виконав студент
групи 5пА Бородін Є.
Провірив
доцент Глухов Г.М.
Армянськ--2005
Вихідні данні

1. Помешкання для людей, яких необхідно сховати, площею Sn= 340 м2;
2. Місце для сан.посту, площею Sсп= 4 м2;
3. Тамбур, шлюз, площею S= 10 м2 ;
4. Допоміжні помешкання, площею Sдоп= 85 м2 ;
5. Висота помешкання сховища h=2,5 м;
6. Кількість найбільшої працюючої зміни N=720 чол;
7. Очікувана потужність ядерних боєприпасів, q = 0.1 Mт=100 кт;
8. Вид вибуху - наземний ;
9. Відстань від центру вибуху до об'єкта L= 3 км;
10. Швидкість середнього вітру Uсp=50 км/г;
11. Напрямок середнього вітру 2250 ;
12. Конструкції захистку розраховані на динамічні навантаження, утворювані надлишковим тиском ДРф.зах =100 кПа
13. Перекриття сховища: бетон h1= 50 см; ґрунт h2= 25 см.
14. Система повітропостачання має 4 комплекта ФВК--1 та 2шт. електроручний вентилятор ЕРВ-72-2.
15. Режим роботи системи повітропостачання--2.
16. Кліматична зона розміщення об'єкта--3 -тя
17. Очікувані пожежі--сильні.
18. Водопостачання забезпечується від міської водопровідної системи.
19. Аварійний запас в проточних міскостях--2700 літрів.
20.Тривалість укривання--3 діб.
21. В санвузлах встановлено унітазів--7 шт.
22. В санвузлах встановлено пісуарів--2 шт.
23. Аварійний резервуар для стічних вод--3400 літрів.
24. В складі жінок, яких треба укрити--35 %.
25. Аварійне джерело енергії від дизельної електростанції.
26.Електропостачання сховища забезпечується від міської електричної мережі.
27. Розташування робочих відділів відносно сховища:
а) відділок №1 на відстані--200 м;
б) відділок №2 на відстані--300 м.
28. Час на захист людей--8 хвилин.
Реферат

Пояснювальна записка: стр.; рис.; літературних джерел.
В пояснювальній записки робиться:
1. оцінка захисних споруджень по місткості, де визначається місткість захисних споруджень об'єкта відповідно до норм об'ємно-планувальних рішень і по кількості місць оцінюють можливість укриття найбільшої працюючої зміни.
2. Оцінка захисних споруджень по захисним властивостями по ударній хвилі та по радіоактивному випромінюванню
3. Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруджень і осіб, що вкриваються по повітропостачанню, водопостачання, санітарно-технічної системи, електропостачання.
4. Оцінка захисних споруджень по своєчасному укриттю робітників та службовців.
Розрахунки ведуться згідно вихідним даним.
Вступ

За результатами оцінки інженерного захисту робітників службовців об'єкта роблять висновки:
1. На підставі приватних показників роблять висновок про надійність інженерного захисту робітників та службовців КИЗ по мінімальному значенню з приватних показників.
2. Визначають слабкі місця в інженерному захисті виробничого персоналу і передбачають шляхи і заходи щодо удосконалювання інженерного захисту: посилення захисних властивостей, підвищення можливості систем життєзабезпечення до необхідної, будівництво відсутніх або ШБС (або захистків) у місцях зосередженого розташування виробничого персоналу і т.п.
1.ОЦІНКА ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ ПО МІСТКОСТІ

Місткість захисних споруджень об'єкта визначається відповідно до норм об'ємно-планувальних рішень. По кількості місць оцінюють можливість укриття найбільшої працюючої зміни.
Виявляємо наявність основних і допоміжних помешкань, установлюємо відповідність їхніх розмірів нормам об'ємно-планувальних рішень.
Визначаємо кількість місць для розміщення людей у сховищі (М) на наявній площі помешкань (Sn) з урахуванням таких норм на одну людину: Si=0,5м /особу при використанні двох'ярусних нар, Si = 0.4 м2/особу при установці триярусних нар (для помешкань висотою h= 2.9 м і більш). У нашому випадку Si=0,5 м2/особу, тоді розрахункова кількість місць у захисної споруди
М = Sn/Si= 340/0.5=680 особи
Знайдене число визначає місткість сховища за умови, що обсяг помешкань у розрахунку на одну людину, що вкривається не менше 1.5 м3 /особу.
Перевіряємо відповідність обсягу помешкань у зоні герметизації на одну людину, що вкривається по встановленій нормі. Для цього розраховують об'єм усіх помешкань у зоні герметизації (Vгер.), крім помешкань ДЕС, тамбурів і розширювальних камер, де - Тоді обсяг на одну особу, що вкривається складе:
V1 людину = Vгер/ М, де
Vгер--об'єм усіх помешкань у зоні герметизації, м3/особу;
М--розрахункова кількість місць у захисної споруди
Vгер=Sгер.h, де
Sгер--загальна площа помешкань у зоні герметизації, м2;
h--висота помешкань, м.
Sгер.= Sn+Sсп+Sдоп=340+ 4+ 85= 429 м2
Vгер=429· 2.5=1072.5 м3, тоді
V1 людину= 1072.5/ 680=1.58 м3/особу > 1.5 м3/особу
Таким чином, місткість сховища відповідає розрахунковій кількості місць М1=680 особи.
Визначаємо кількість нар для розміщення людей у сховищі. Висота помешкання (h=2.5 м ) дозволяє встановити двух'ярусні нари (на 5 чоловік одна нари) необхідно встановити:
H= M1/5= 680/5=136 нари
Визначаємо коефіцієнт укриття Км, що характеризує захисні спорудження по місткості - можливість укриття, найбільшої працюючої зміни
Км=М/N=(680/720)·100%=94 % де
М - загальне число місць у захисних спорудженнях, людей; М=680 чол
N - чисельність найбільшої працюючої зміни, N= 720 осіб.
ВИСНОВКИ

Сховище дозволяє прийняти 94 % робітників та службовців найбільшої працюючої зміни.
Для розміщення людей в сховищі необхідно встановити 136 двох'ярусних нар.
2. ОЦІНКА ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ ПО ЗАХИСНИМ ВЛАСТИВОСТЯМ

В цьому розділі визначаємо властивості захисних споруджень і оцінюємо можливість захисту осіб, що укриваються від впливу надлишкового тиску, радіоактивних випромінювань, очікуваних на об'єкті.
Дані про захисні властивості по ударній хвилі беруть із характеристик сховища (ПРУ) по розміру надлишкового тиску (ДРф.зах), або знайдені розрахунковим шляхом.
Визначення необхідних захисних властивостей
а) по ударній хвилі
Розраховуємо максимально надлишковий тиск ударної хвилі, очікуваний на об'єкті при ядерному вибуху. По додатку. 1 с.228 [1] при L=3 км, q=100 кт, для наземного вибуху і порівнюємо з надлишковим тиском ДРф.зах =100 кПа, на який розраховані конструкції захистку
ДPmax=ДPф.потреб= 20 кПа
Наша конструкція витримає ударну хвилю, тому що ДPф.потреб< ДРф.зах
б) по радіоактивному випромінюванню.
Визначаємо необхідний коефіцієнт ослаблення радіації по формулі:
Кос.пот=Дозmax/50=, де
Р1 - максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті, обумовлений по додатку 12, с.249 [1] при L=3 км, Uсp=50 км/г, потужності
q=1000 кт, якщо об'єкт виявиться на осі сліду, то Р1=6675 Р/г;
Дозmax - Доза отримана на відкритій місцевості за 4 доби;
tH-час початку зараження;
tК- час закінчення опромінення, г;
50 - безпечна доза опромінення, Р;
tвип--час випадання РР (в середньому tвип=1 година)
Кос.пот=
Дія проникаючої радіації на об'єкті частково очікується, бо відстань від центру вибуху до об'єкта L=3 км < 4 км (додаток .9 с 246[1]).
Визначення захисних властивостей сховища
а) від ударної хвилі.
Відповідно до вихідних даних Рф.зах=100 кПа.
6) від радіоактивного зараження.
Визначаємо максимальний коефіцієнт ослаблення радіації сховища по формулі:
Кос.схвр
По вихідним даним перекриття захистку складається з двох прошарків (n=2): прошарку бетону h1=50 см і прошарку ґрунту h2=25 см.
Коефіцієнт Кр, що враховує розташування захистку, знаходимо по табл.11.3 с. 123 [1]. Для сховища, розташованого в районі забудови Кр~ 8;
для бетону di=5.7, для ґрунту di=8.1, тоді:
Кос.схв=
Порівнюючи Рф.зах=100 кПа і ДPф.потреб= 20 кПа отримуємо, що міцність конструкції від ударної хвилі забезпечена.
Кос.схв=32768, Кос.пот=392.4 , Кос.схв> Кос.пот--захисні властивості сховища забезпечують захист людей при ймовірних значеннях параметрів вражаючих чинників ядерного вибуху.
Висновок: Захист людей, що вкриваються забезпечений на 100%.
Визначаємо показник, котрий характеризує інженерний захист людей по захисним властивостям.
По міцності:
Кміц= ДРф.зах /ДPф.потреб=100/20=5
По проникаючий радіації
Кпр= Кос.схв/ Кос.пот=32768/392.4=83.5
Висновок: Захисні властивості сховища забезпечують захист людей, яких необхідно вкрити на100% по міцності і захищають від радіоактивного випромінювання на 100 %.
3. ОЦІНКА СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ

Для забезпечення життєдіяльності осіб, що вкриваються, захисні спорудження обладнують системами повітропостачання, водопостачання, санітарно-технічною системою, електропостачання.
При оцінці систем життєзабезпечення визначають кількість осіб що вкриваються (розраховано у попередньому розділі М=680 людей), життєдіяльність яких може забезпечити система протягом встановленого терміна.
3.1. Оцінка систем повітропостачання.

Вхідні дані, які необхідні для розрахунку в цьому розділі:
· комплект ФВК--1 забезпечує подачу повітря в режимі 1--1200 м3/г, а режимі 2--300 м3/г;
· забезпечення системою очищеним повітрям з урахуванням таких норм: у режимі 1 у залежності від кліматичної зони 8 м3/г на людини для 1 зони (температура зовнішнього повітря до 20 °С); 10 м3/г на людину для 2 зони (20ч25°С); 11 м3/г на людину для 3 зони (25ч30°С) і 13 м3/г для 4 зони (більш 30 °С); а у режимі 2--2 м3/г на одну особу, що вкривається і 5 м3/г на одного працюючого на пункті керування незалежно від зони;
· електроручні вентилятори--900 м3
· На об'єктах, де можливі наземні пожежі, сильна загазованість шкідливими речовинами і для підприємств із пожежно небезпечним виробництвом, система повітропостачання оцінюється так само як при режимі 2 (із регенерацією повітря).
Визначаємо можливості системи в режимі 1 «чистої вентиляції» продуктивність W0 системи в режимі 1 складає:
W0=(4 x 1200)+(2 х 900) = 6600 м3/г.
З урахуванням норми подачі повітря на одну особу, що вкривається в режимі 1 для 2-ї кліматичної зони Wi=10 м3/г, то система може забезпечити:
Nо.пов.=W0/Wi=6600/10=660 осіб
Тоді залишаються незабезпечені повітрям:
680-660=20 осіб
Для них потрібно повітря:
10·20=200 м3
Висновок: Слід додатково розмістити 1 ЕРВ--72-2.
Визначаємо можливості системи в режимі 2 «фільтровентиляції». Загальна пр и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.