Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 61328


Наименование:


Диплом Державотворча дяльнсть гетьмана вана Мазепи

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: История. Добавлен: 29.07.2013. Год: 2013. Страниц: 82. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Розділ 1. Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Івана Мазепи
1.1.Позиції гетьмана у відносинах з Кримським ханством та Туреччиною
1.2. Україна в Північній війні
1.3. Криза українсько-московських відносин та переорієнтація Івана Мазепи на Швецію
Розділ 2. Внутрішня політика гетьмана Мазепи
2.1 Вплив політики гетьманського уряду на розвиток економічних відносин
2.2.Соціальні відносини в Україні часів Івана Мазепи
2.3 Гетьман Мазепа і духовне життя України
Висновоки
Список використаних джерел та літератури

Актуальність теми дослідження. В історії України особливе місце належить гетьману Іванові Мазепі (1687— 1709 рр.). Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви, вболівання за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою освіченістю.
Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації.
Односторонній погляд в оцінці цієї непересічної історичної постаті був створений Росією і грунтувався, переважно, на офіційних царських документах, упереджених спогадах та замовних історичних дослідженнях. Таким поверховим тенденційним шляхом пішла російська, а потім і радянська історіографія та література. Радянська історіографія та коментарі до фольклорних і літературних творів відвели Мазепі місце в ряду антигероїв та зрадників. Ця однозначна оцінка виключала будь-який інший підхід до висвітлення теми. Позиція М.Драгоманова та інших дослідників, що трактували постать гетьмана з об’єктивних наукових позицій, не стільки заперечувалась, скільки замовчувалась.
Наш час з усією гостротою висуває завдання нового осмислення історичного минулого українського народу. Значний розвиток меценатської діяльності припадає на епоху Гетьманщини. Вагомий внесок в духовно-культурну спадщину вніс гетьман Іван Степанович Мазепа. Вивчення цієї проблеми набуває особливої актуальності у звязку із загальним переосмисленням діяльності гетьмана, поверненням до наукового обігу замовчуваних раніше тем. Все це свідчить про актуальність теми дипломної роботи.
Обєктом дослідження є суспільно-політичні, соціально-економічні та духовні процеси в Україні наприкінці XVII– на початку XVIII ст.
Предметом дослідження є зовнішня та внутрішня політика Івана Мазепи.
Хронологічні рамки дослідження обмежуються роками гетьманування Івана Мазепи (1687-1709 рр.).
Мета даної дипломної роботи: з’ясування зовнішньої та внутрішньої політики Івана Мазепи. Для досягнення поставленої мети ставляться такі основні завдання:
- з’ясувати позиції гетьмана у відносинах з Кримським ханством та Туреччиною;
- визначити місце України в Північній війні;
- проаналізувати кризу українсько-московських відносин та причини й наслідки переорієнтації Івана Мазепи на Швецію;
- з’ясувати вплив політики гетьмана на розвиток господарства в Україні;
- розкрити основний зміст соціальних відносин в Україні часів Івана Мазепи;
- показати вплив Івана Мазепи на духовне життя.
Методологічна база роботи грунтується на основі принципів історизму та об’єктивності. При написані дипломної роботи використовувались як загальнонаукові методи: логічного аналізу, класифікації та систематизації, узагальнення, статистичний, так і спеціальні: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, емпіричний, толерантності.
Практичне значення роботи полягає в розумінні складних державотворчих процесів гетьманської доби та вмінні застосовувати набуті знання в подальшому вивченні на уроках історії та суспільних дисциплін політичних процесів сучасної незалежної України.
Подать заявку на покупку Диплом по Истории

Ваше предложение по стоимости за работу: