На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 61328


Наименование:


Диплом Державотворча дяльнсть гетьмана вана Мазепи

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: История. Добавлен: 29.07.2013. Сдан: 2013. Страниц: 82. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Розділ 1. Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Івана Мазепи
1.1.Позиції гетьмана у відносинах з Кримським ханством та Туреччиною
1.2. Україна в Північній війні
1.3. Криза українсько-московських відносин та переорієнтація Івана Мазепи на Швецію
Розділ 2. Внутрішня політика гетьмана Мазепи
2.1 Вплив політики гетьманського уряду на розвиток економічних відносин
2.2.Соціальні відносини в Україні часів Івана Мазепи
2.3 Гетьман Мазепа і духовне життя України
Висновоки
Список використаних джерел та літератури

Актуальність теми дослідження. В історії України особливе місце належить гетьману Іванові Мазепі (1687— 1709 рр.). Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви, вболівання за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою освіченістю.
Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації.
Односторонній погляд в оцінці цієї непересічної історичної постаті був створений Росією і грунтувався, переважно, на офіційних царських документах, упереджених спогадах та замовних історичних дослідженнях. Таким поверховим тенденційним шляхом пішла російська, а потім і радянська історіографія та література. Радянська історіографія та коментарі до фольклорних і літературних творів відвели Мазепі місце в ряду антигероїв та зрадників. Ця однозначна оцінка виключала будь-який інший підхід до висвітлення теми. Позиція М.Драгоманова та інших дослідників, що трактували постать гетьмана з об’єктивних наукових позицій, не стільки заперечувалась, скільки замовчувалась.
Наш час з усією гостротою висуває завдання нового осмислення історичного минулого українського народу. Значний розвиток меценатської діяльності припадає на епоху Гетьманщини. Вагомий внесок в духовно-культурну спадщину вніс гетьман Іван Степанович Мазепа. Вивчення цієї проблеми набуває особливої актуальності у звязку із загальним переосмисленням діяльності гетьмана, поверненням до наукового обігу замовчуваних раніше тем. Все це свідчить про актуальність теми дипломної роботи.
Обєктом дослідження є суспільно-політичні, соціально-економічні та духовні процеси в Україні наприкінці XVII– на початку XVIII ст.
Предметом дослідження є зовнішня та внутрішня політика Івана Мазепи.
Хронологічні рамки дослідження обмежуються роками гетьманування Івана Мазепи (1687-1709 рр.).
Мета даної дипломної роботи: з’ясування зовнішньої та внутрішньої політики Івана Мазепи. Для досягнення поставленої мети ставляться такі основні завдання:
- з’ясувати позиції гетьмана у відносинах з Кримським ханством та Туреччиною;
- визначити місце України в Північній війні;
- проаналізувати кризу українсько-московських відносин та причини й наслідки переорієнтації Івана Мазепи на Швецію;
- з’ясувати вплив політики гетьмана на розвиток господарства в Україні;
- розкрити основний зміст соціальних відносин в Україні часів Івана Мазепи;
- показати вплив Івана Мазепи на духовне життя.
Методологічна база роботи грунтується на основі принципів історизму та об’єктивності. При написані дипломної роботи використовувались як загальнонаукові методи: логічного аналізу, класифікації та систематизації, узагальнення, статистичний, так і спеціальні: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, емпіричний, толерантності.
Практичне значення роботи полягає в розумінні складних державотворчих процесів гетьманської доби та вмінні застосовувати набуті знання в подальшому вивченні на уроках історії та суспільних дисциплін політичних процесів сучасної незалежної України.
Подать заявку на покупку Диплом по Истории

Ваше предложение по стоимости за работу: