На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Спадкування за цивльним законодавством

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 28.8.2013. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................3
1. Загальні положення про спадкування…………………………………………5
2. Здійснення права на спадкування……………………………………………13
3. Відмова від прийняття спадщини………………………………………….....18
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….25


ВСТУП
Актуальність теми. З прийняттям Конституції України відбулась переорієнтація суспільних відносин на охорону і захист прав громадян, побудову демократичної, правової держави, що зумовлює необхідність дослідження та аналізу на науковому рівні сучасного стану забезпечення прав суб’єктів спадкових правовідносин[1]. Спадкове право виконує вельми важливу для забезпечення нормального розвитку цивільного обороту функцію - воно дозволяє не втратити для обороту ті права та обов`язки, що виникли за життя у суб`єкта, а забезпечити їх перехід до спадкоємців після його смерті, а тому, в кінцевому підсумку, забезпечує правонаступництво поколінь.
Проблемам спадкового права приділено значну увагу у працях таких вчених як Н.М. Баранника, М.Ю. Барщевського, М.І. Бондарева, Н.С. Глусь, М.В. Гордона, О.В. Дзери, В.К. Дронікова, Ю.О. Заіки, Т.П. Коваленко, П.С. Никитюка, А.А. Рубанова, Є.О. Рябоконь, В.І. Серебровського, А.П. Синельник, Ю.К. Толстого, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Я.М. Шевченко.
Мета і завдання. Основною метою роботи є узгодження основних положень спадкового права при здійсненні процедури прийняття спадщини та оформлення спадкових прав, усунення прогалин у законодавстві, що регулює спадкові правовідносини. Правовий аналіз найбільш поширених та проблемних питань при оформленні спадкових прав на окремі види майна.
Для досягнення зазначеної мети у роботі зосереджено увагу на вирішенні наступних основних завдань:
- проаналізувати всі складові елементи інститутів прийняття спадщини та оформлення спадкових прав для чіткості, послідовності і однозначності в їх сприйнятті, регламентації та застосуванні в юридичній практиці;
- на підставі узагальнення та аналізу нотаріальної та судової практики встановити недоліки процедури прийняття спадщини та оформлення спадкових прав;
- на підставі узагальнення теорії та практики реалізації спадкових правовідносин виробити рекомендації по вдосконаленню відповідних інститутів цивільного права та врегулювання спорів, які виникають зі спадкових правовідносин.
Обєктом дослідження є комплекс спадкових правовідносин, які виникають у процесі правомірної реалізації спадкових прав, а також у звязку з правопорушеннями, що розглядаються в цивільному процесі.РОЗДІЛ 1. Загальні положення про спадкування
Інститут спадкового права в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому числі правової системи України, тісно повязаний з усіма іншими видами майнових прав. Значення цього інституту зумовлено також тим, що обєктом спадкування переважно є право власності. З одного боку, після смерті певної особи найчастіше залишається майно, основу якого становлять право власності та інші речові права. Вони і є обєктом переходу як спадщини після смерті їх власника. З іншого боку, спадкування - це один зі способів набуття майнових прав, що зближує його із зобовязальним правом. З огляду на це, викладу права спадкування має предувати розгляд тих цивільних прав, які мають значення, доки особа бере участь у сфері цивільного обороту.
Після смерті громадянина його майнові права та обов’яз­ки, а також деякі немайнові права переходять до інших осіб. Згідно зі ст. 1216 ЦК такий перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) нази­вається спадкуванням[2].
Об’єктом спадкування не можуть бути відносини. У відноси­нах беруть участь щонайменше дві сторони, тому у разі смерті ко­гось із цих сторін до спадкоємців переходять лише його права та обов’язки, а не відносини в цілому[3].
Спадкування можна розглядати як процес, який розпочина­ється зі смертю людини і закінчується оформленням свідоцтва про право на спадщину, який засвідчує прийняття спадщини, а в окремих випадках - державною реєстрацією. Спадкування можна розглядати і як один із етапів цього про­цесу, а саме лише як прийняття прав та обов’язків спадкодавця[4].
Спадкування є підставою для загального правонаступництва, яке традиційно вважають універсальним, тобто переходу права від спадкодавця до спадкоємця безпосередньо, одночасно та у всій своїй сукупності. Завдяки цьому правовому механізму права та обов’язки того, хто помер, не припиняються, а продовжують своє існування, але уже як права та обов’язки іншої особи - правонаступника, спадкоємця. Часткове (сингулярне) правонаступництво може виникнути лише у випадку, коли особа, яка є або наступником в окремих правах або відказоодержувачем, набуває лише окреме право зі складу спадщини опосередковано - в силу норми закону[3].
Однак термін “ правонаступництво ” має сприйматися з розу­мінням того, що до правонаступника можуть перейти не всі права та обов’язки, а лише ті, які не пов’язані тісно з особою померлого.
Стаття 1217 ЦК України визначає, що в Україні існує два види спадкування: за заповітом та за законом[2]. Це не означає , що законодавцем були визначені два положення, які конкурують між собою. Така позиція є лише свідченням того, що громадянину надається можливість самостійно визначити юридичну долю свого майна шляхом складання заповіту і лише при його відсутності у дію вступає інститут спадкування за законом. Якщо фізична особа склала заповіт і не скасувала його, то у разі її смерті спадкування здійснюється за заповітом, тобто за останньою волею спадкоємця.
Другим видом є спадкування за законом. У цьому разі коло спадкоємців та частка у спадщині кожного з них визначаються не волею спадкодавця, а законом. До кола спадкоємців за законом входять діти, той з подружжя, який пережив, батьки, рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід, як з боку батька, так і з боку матері, рідні дядько та тітка тощо. Однак і при спадкуванні за законом, коли спадкодавцем була дієздатна особа, її волі не можна заперечувати. Адже той факт, що вона сама не обрала собі спадко­ємця, дає підставу припускати, що вона погоджується з тим колом спадкоємців, які визначені в законі.
Спадкування за законом здійснюється у разі, якщо:
1) відсутній заповіт;
2) заповіт визнано повністю або частково недійсним;
3) спадкоємець за заповітом не прийняв (відмовився) спад­щину;
4) спадкоємця за заповітом усунено від права на спадкування;
5) заповітом не охоплено усієї спадщини.
Виходячи з аналізу видів спадкування за ЦК, деякі науковці виділяють не тільки основні види, а й підвиди спадкування, які можуть у деяких випадках набувати самостійного значення для врегулювання спадкових відносин або превалювати над основними видами спадкування і пропонують розглядати одночасно чотири види спадкування як основні:
1) спадкування за заповітом(глава 85 ЦК);
2) спадкування за правом на обов’язкову частку (ст. 1241 ЦК);
3) спадкування за законом(глава 86 ЦК);
4) спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку(ст.1279 ЦК)[5].
Дійсно, можна погодитися з позицією авторів, якщо брати до уваги відносну самостійність спадкування за правом на обов’язкову частку та спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, які настають одночасно із спадкуванням за законом та за заповітом та навіть можуть змінювати спадкування за законом.
Термін “ склад спадщини ” трактується у контексті ст. 1218 ЦК України як комплекс усіх прав та обов’яз­ків, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті[2]. Отже, до спадщини входить не будинок чи земельна ділянка, а право власності на ці об’єкти.
Для встановлення складу (обсягу) спадщини слід насамперед ви­значити загальний обсяг прав та обов’язків, які належали фізичній особі (спадкодавцеві) на момент її смерті. Якщо з їх числа виклю­чити ті права та обов’язки, які припинилися у зв’язку із смертю особи, то залишиться те, що власне і є спадщиною. До спадкоємців ці права та обов’язки переходять у тому самому вигляді, у якому вони належали спадкодавцеві, але законодавство може встановлювати обмеження у певних випадках стосовно кількості і складу майна, як........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30. - Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. - 2003. - №47 - 48.
3. Науково - практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. / За відпов. Ред. О.В.Дзери(кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В. Луця. - К. - Юрінком Інтер, 2005.
4. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву (В серии «Классика российской цивилистики»). - М., 1997.
5. Спадкове право: Нотаріат.Адвокатура. Суд:Науково - практичний посібник/С.Я. Фурса, Є.І.Фурса, О.М. Клименко, С.Я.Рабовська, О.О.Кармаза та ін.;За аг. Ред.. С.Я.Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: кнт, 2008.
6. Баранник Н.М., Синельник А.П. Наследство. Наследники. Наследование: Учебно - практическое пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. -Харьков: Эспада, 2005.
7. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. Монографія. - К.: Віпол, 2002.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року N 5 Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 року N 15.
9. Цивільний кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 18.07.1963 р., введений в дію з 01.01.1964 р. / Кодекси України. У 2-х томах. Том 2.
10. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.91//ВВРУ. - 1991.
11. Постанова Кабінету Міністрів України - “Про доповнення Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям” від 13.09.95 р.
12. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України. Т.2/Фурса С.Я. та ін. - К., 2009.
13. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003///ВВРУ. - 2004. - №15.
14. Заіка Ю.О. Спадкове право України. Навч. Посібник. - К.: “видавництво “Істина”, - 2006.
15. Заіка Ю.О. Становлення та росзвиток спадкового права в Україні: Монографія. - К.: НАВСУ, 2004.
16. Нотаріат в Україні: нормативна база: зб. / О.М. Роїна (упоряд.). - 6-те вид., зм. і доп. - К. : КНТ, 2009.
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику у справах про спадкування” від 30.05.08 р. № 7 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. -К.: Українська Правнича фундація, 2009.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.