Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик МАГЯ ЯК НАЙДАВНШИЙ ПЛАСТ НАРОДНО ТВОРЧОСТ ТА ФОРМИ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 8.9.2013. Год: 2013. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
ВСТУП ………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 . ОБРЯДИ ТА РИТУАЛИ ДАВНІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ……………………………………………………………...………..4
1.2. Загальне поняття про обряди та ритуали……………………………….4
1.3. Ритуали давніх слов’ян.………………………………………………….4
1.4.Давні обряди……………………………………………………………....5
1.5. Обряд посвячення………………………………………………………...5
1.5.1. Види ініціації…………………………………………………………...6
1.5.2. Вплив посвяти на формування УНТ………………………………….7
1.6. Замовляння……………………………………………………………..…8
1.6.2. Тексти замовлянь …………………………………………………..…..9
1.6.2.1. Лікарські замовляння……………………………………………..….9
1.6.2.2.Любовні замовляння………………………………………………...10
1.6.2.3.Господарські замовляння…………………………………………....11
1.6.2.4.Сімейно-побутові замовляння…………………………………...….11
1.6.3. Замовляння, приурочені до певних ритуалів, пов?язаних із календарно-обрядовими святами………………………………………...………..12
1.6.4.Групи замовляня………………………………………………...……..13
1.7.Заклинання………………………………………………………...……..14
1.8. Клятва……………………………………………………………...…….15
1.9. Ворожіння………………………………………………………...……..16
1.9.1. «Кощуни»………………………………………………………...……17
1.9.2. Сила вимовленого слова………………………………………...……19

РОЗДІЛ 2. ПОЕТИКА ЖАНРІВ МАГІЇ……………………………………20


ВСТУП
Магія (лат. magia, від гр. mageia - чародійство) - система обрядів, пов?язаних з віруваннями у здатність надзвичайним чином впливати на людей, тварин, сили природи, а також на божества та духовний світ з користю для світу живих.
Магія як явище, породжене прадавнім світоглядом, є характерною ознакою первісних стадій розвитку усіх народів. Вона тісно пов?язана з міфологічною системою і не мислиться поза її межами, оскільки, будучи відірваною від світоглядних уявлень та вірувань, повністю втрачає своє значення. Мета магії чи, за словами М. Грушевського «її провідна ідея - се не ідея служіння правлячим доохресним (дохристиянським - авт.) світом силам, щоб придбати їх ласку, яка вже сама, по своєму плану, все на добре попровадить, як то собі укладає людина на інших стадіях релігійної думки. Се ідея повелівання, кермування тими силами або забезпечування себе від їх недобрих впливів певними засобами, ірраціональними з погляду наших відомостей на природу, але доцільними з становища тодішніх поглядів на світ». Основною причиною виникнення магічних (таємних) знань Б. Тайлор вважав асоціативність мислення у поєднанні з людським нерозумінням справжньої сутності речей.
Магія як цілісне сформоване явище життя суспільства на низькому рівні його розвитку поділяється на два пласти: 1) теоретична магія (магія як псевдонаука); 2) практична магія (магія як псевдомистецтво).
Магічне мислення за Дж. Фрезером будується на двох основних принципах: 1) подібне викликає (створює) подібне або наслідок схожий на свою причину; може бути окреслений як закон подібності;
2) речі, які один раз доторкнулись одна одної, продовжують взаємодіяти на відстані після завершення їх прямого контакту; закон дотику чи зараження.
На основі першого закону виникає гомеопатична чи імітативна магія. Тут бажана дія викликається шляхом її імітування (проколювання або знищення зображення ворога, вмурування його тіні; виливання води, кроплення, щоб викликати дощ). Поширеними її різновидами є магія родючості (землі, людей і тварин); магія вузла (похідна - магія ткацтва, прядіння; за асоціацією зав?язати певну справу).
На основі другого закону виникає контагіозна магія. Тут дія на людину здійснюється через предмет, який колись її торкався (її волосся, одяг, залишки їжі, яку вона споживала тощо; вважається, що те, що відбувається з одним предметом, неминуче відбувається й з іншим, якого він колись торкався; звідси - спалювання свого волосся, нігтів, кісток тварини, яку з?їдали). Поширеним різновидом її є магія слідів. Проявом контагіозної магії є також ритуальне биття з метою стимулювати життєву здатність людини.
Закони магії поширюються не лише на людину чи її дії, а й на природу, оточуючий світ, потойбіччя. В основі обох видів магії лежить певна асоціація ідей: в гомеопатичній магії - асоціювання ідей подібних; в контагіозній - асоціювання ідей суміжних. Таким чином, «магія є спотвореною системою природних законів і хибним керівним принципом поведінки». [1;76]
РОЗДІЛ 1. ОБРЯДИ ТА РИТУАЛИ ДАВНІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ
1.2. Загальне поняття про обряди та ритуали
Магія була тісно пов?язана з анімістичними уявленнями та віруваннями і мала на меті здійснювати вплив на потойбічний світ, явища природи (дощ, сніг, гроза, повінь, проростання злаків тощо) з користю для світу живих. Це відбувалось у формі обрядів та ритуалів.
Вірування - це релігійні уявлення людей, які сприймаються без логічного пояснення, на віру і становлять основу релігійного світогляду, обрядів та ритуалів.
Обряд - це виконання людьми символічно-умовних дій, якими супроводжуються певні події родинного життя (народження, весілля, похорон та ін.), календарні свята, а також окремі трудові процеси (сіяння, косовиця). Подібним за значенням є слово ритуал (лат. ritualis - обрядовий), що означає форму складної символічної поведінки, системи дій та мовлення, яка у минулому була основним вираженням культових взаємин.
Значення давніх обрядів та ритуалів зумовлювалося насамперед сільськогосподарським календарем, діяльністю людей, їх родинними та суспільними взаєминами. До нашого часу дійшли обряди, які стосуються різних сфер людського життя та діяльності, і за своїм входженням є магічними, сягають корінням давнини.
1.3. Ритуали давніх слов’ян
Первісно усі ритуальні дії відбувались у священних гаях, біля водоймищ чи давніх дерев, яким поклонялись. Там заборонялось полювати, рубати дерева, рвати квіти, оскільки вони вважались місцем перебування уявних божеств та духів. Там стояли язичницькі храми (хороми, мольбища, капища, контини - на різних територіях існували свої назви) з требищами (жертовниками) та ідолами чи бовванами, біля яких здійснювались обряди. У найдавніші часи була окрема язичницька духовна верства людей, що займались магією і вважались посередниками між світом живих і світом мертвих. Вони залежно від специфіки виконання ними певних магічних дій називались волхви, кудесники, жерці, чарівники, відуни, віщуни, потворники, знахарі, біси.
Навіть в етимології цих слів подекуди збереглися відтінки значення їх виду діяльності: чарівники при виконанні ритуалів використовували чари або чарки - чаші, у які вливався особливий напій, як правило, приготований з трав, що містять наркотичні речовини, молоко, віск, чи іншу рідину; жерці (від жерти, пожирати вогнем) здійснювали жертвоприношення; відуни, віщуни (відати - знати) - передбачали майбутнє; потворники (від творити) - здійснювали певні дії, маніпуляції, щоб впливати на події, природу, людей; біси (від індоєвропейського блищати) - ті, що запалювали вогнище; громники (які ворожили за громом); чорнокнижники (використовували книги чорної магії); ворожбити та ворожки (вороже ставились до людей певної категорії, насилали зло), годинники (здійснювали «гадання», маніпуляції чи ворожіння за допомогою гадюк, змій тощо). Ними могли бути і чоловіки, і жінки, хоча в цьому плані в різні періоди акценти зміщувались.
1.4. Давні обряди
Види та форми давніх обрядів. Найдавнішим зафіксованим магічним обрядом є обряд жертвоприношення як задобрення чи викликання прихильності у духів і божеств. Він виконувався у формі ритуального знищення (вбивання) людини, тварини, дерева чи рослини, предмета. Жертвоприношення були надзвичайно різноманітними у залежності від жертви та того, кому вона приносилась. Так, для духів вогню чи світла (світил) жертви, як правило, спалювались; для води, вологи, дощів - топились або зливались, кропились водою; для землі - закопувались у землю; для повітря та духів існували жертви куріння і т. ін. Факт людських жертвоприношень підтверджується не лише численними археологічними доказами, а й великою кількістю вказівок, які знаходимо у фольклорних текстах. Такими були - ритуальні спалювання (запікання у короваї), топлення, закопування в землю (поховання живцем; замуровування у фундамент або стіну будівлі) тощо. Поряд з людьми приносились у жертву тварини, птахи, земноводні; пізніше вони заміняли й людські жертви. У жертву також приносились дари природи - плоди, зерно, мед, квіти та трави; а також речі, виготовлені з них - печені короваї, калачі, різноманітні страви і напої, плетені вінки, прикрашені дерева тощо.

1.5. Обряд посвячення
Важливим магічним обрядом був обряд посвячення або ініціації (initiation - від лат. initium - початок, посвячення). У найдавніший період він означав смерть і відродження, що давало змогу входження юнаків у рід, щоб стати повноправними його членами і отримати право вступати у шлюб. Ритуал відбувався у формі проковтування хлопця страшним чудовиськом: «Для здійснення цього обряду часом вибудовувалися спеціальні доми у формі тварини, де двері відігравали роль пащі... Обряд завжди здійснювався в глибині лісу чи чагарника, в суворій таємниці. Обряд супроводжувався тілесними знущаннями. Інша форма тимчасової смерті виражалась в тому, що хлопця символічно спалювали, варили, жарили, рубали на куски і знову воскрешали... Хлопець проходив більш-менш ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Електронна бібліотека підручників та українських рефератів: Українська усна народна творчість [Електронний ресурс] Навчальний посібник / Лановик М.Б., Лановик З.Б. - К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.
- режим доступу до книги:
2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К., 1993.
3. Довідник школяра:Література Світова/ Поетика жанрів магії [Електронний ресурс] режим доступу до статті
4. Короткий українсько-російський фразеологічний словник [Електронний ресурс] режим доступу до словника

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.