На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


учебное пособие Органзаця дяльност та базов операцї банкв. Фондов, нвестицйн, валютн та нетрадицйн операцї. Завдання для самостйної роботи, критерї їх оцнювання. Складання словника основних термнв, доповнення схеми класифкацї, тестов завдання.

Информация:

Тип работы: учебное пособие. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


33
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Кафедра обліку і аудиту
ЗОШИТ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Студента (ки)________________________________
____________________________________________
________________курсу групи ________________
Спеціальність________________________________
м. Павлоград
2009 рік
Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Обов'язкові завдання:
- складання словника основних термінів - 0,3 бала за один термін;
- доповнення схеми класифікації - 2 бал за класифікацію,
- тестового завдання - 1 бал;
- рішення практичного завдання з розв'язанням - 1 бал.
Додаткові завдання:
- складання тестових завдань - 2 бала (10 тестових питань);
- складання кросворду за темою - 3 бала (не менше 10 слів);
- перелік 5 наукових публікацій за останні два роки за темою (оформлений аналогічно списку літератури в даному зошиті) - 1 бал;
Завдання для самостійної роботи

МОДУЛЬ 1. Організація діяльності та базові операції банків
Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку

Складіть словник за термінами понятійного апарату:
1. Банк -
2. Банківські операції -
3. Реєстрація банків -
4. Ліцензування банківської діяльності -
5. Філія банку -
6. Відділення банку -
7. Представництво банку -

Практичне завдання №1:
Доповнити схему під назвою «Класифікація комерційних банків України»:

33
Практичне завдання №2:
За наведеними ознаками розпізнати вид відокремленого структурного підрозділу або структурної одиниці та доповнити схему:
Практичне завдання №3:
Позначити стрілками послідовність створення та реєстрації банку, доповнити елементи схеми:
33
Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу, залучення і запозичення коштів
Завдання для СРС:
Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банківські ресурси -
2. Власний капітал -
3. Залучений капітал -
4. Субординований борг -
5. Запозичений капітал -
6. Недепозитні джерела залучення ресурсів -
7. Відвернені кошти -

Тестове завдання:
Тест 1. Операції за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси називаються:
а) нетрадиційними;
б) пасивними;
в) активними;
г) немає вірної відповіді.
Тест 2. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків та використовуються ними для виконання операцій - це:
а) ресурси;
б) кредити;
в) депозити;
г) всі відповіді вірні.
Тест 3. Які елементи із нижченаведених не належать до залученого капіталу банку?
а) депозитні сертифікати;
б) міжбанківський кредит;
в) вклади;
г) депозити.
Тест 4. У сукупних ресурсах частка власного капіталу складає:
а) більше, ніж 50%;
б) повинна дорівнювати 100%
в) 30%;
г) до 15%
Тест 5. Мета короткострокових міжбанківських кредитів -
а) підтримати ліквідність банку;
б) задоволення потреб клієнтів у коштах
в)виконання вимог резервування;
г) всі відповіді вірні.
Практичне завдання 2:

Комерційному банку «УКРГАЗБАНК» на завтра терміново потрібні кошти для виконання нормативів НБУ з ліквідності та платоспроможності, залучених коштів недостатньо. Доповніть запалановані шляхи вирішення проблемної ситуації, та запропонуйте власний:
33
Практичне завдання 3:

Розподілити заходи управління ресурсами та визначити їх рівні.
33
Практичне завдання №4:

Визначити різновиди депозитів:
Тема 3. Операції банків з обслуговування платіжного балансу, з готівкою, з пластиковими картками
Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:
1. Безготівкові розрахунки -
2. Чек -
3. Акредитив -
4. Залік взаємних вимог -
5. Періодичні перерахування -
6. Вексель -
7. Кореспондентські відносини -
8. Платіжна картка -

Тестове завдання:
Тест 1. Які дві основні форми розрахунків використовують в Україні:
а) грошову і матеріальну;
б) готівкову і безготівкову;
в) готівкову і матеріальну;
г) грошову і безготівкову
Тест 2. На розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання можуть бути зараховані кошти:
а) з кредитного рахунка, відкритого в іншому банку;
б) з депозитного рахунка того ж банка, де відкрито розрахунковий рахунок;
в) з розрахункового рахунка будь-якого суб'єкта господарювання;
г) відповіді а)-в).
Тест 3. Шляхом списання коштів з рахунку платника і зарахування на рахунок
продавця на основі розпорядних документів здійснюються:
а) готівкові розрахунки;
б) безготівкові розрахунки;
в) грошові розрахунки;
г) взаємозалік.
Тест 4. Хто здійснює нагляд за правильністю проведення розрахунків в економіці:
а)підприємства;
б)населення;
в)держава;
г)комерційні банки.
Тест 5. До недоліків безготівкових розрахунків належать:
а)можливість припущення помилок при заповненні документів;
б)велика швидкість розрахунків;
в)можливість підробки банкнот;
г)точна передача платежу продавцю.
Практичне завдання №1
Здійснити вірний розподіл документів:

33Практичне завдання №2

Доповнити схему:
33
Практичне завдання №3

Здійснити розподіл функцій банку в організації грошового обігу та методів обмеження готівкового обігу:

33
Практичне завдання № 4
За наведеними ознаками визначити вид документа, з'єднати відповідно лініями:

33
Тема 4. Операції банків з векселями
Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:
1. Соло вексель -
2. Тратта -
3. Ремітент -
4. Цесія -
5. Аваль -
6. Акцепт -
7. Алонж -
8. Індосамент -

Тестове завдання:
Тест 1. Безумовне зобов'язання або наказ векселедавця оплатити у визначений час, у визначеному місці визначену суму векселетримачу за поставлені товари, послуги має назву:
а) чека;
б) векселя;
в) депозитного сертифіката;
г) немає вірної відповіді.
Тест 2. Передання векселя у власність іншій особі оформляється за допомогою передатного напису, що засвідчує перехід прав за векселем - це:
а) аваль;
б) алонж;
в) індосамент;
г) всі відповіді вірні.
Тест 3. За економічною сутністю (забезпечення) векселі поділяються на такі види:
а) іменний та бланковий;
б) міжбанківський кредит;
в) фінансовий, комерційний, фіктивний;
г) короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий.
Тест 4. Здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями і супровідними комерційними документами на підставі одержаних від векселетримача інструкцій з метою одержання платежу з векселями, передавання векселів, комерційних документів проти платежу, передання векселів і комерційних документів на інших умовах має назву:
а) доміціляція;
б) аваль;
в) акцепт;
г) немає вірної відповіді.
Тест 5. Доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження платника -
а) доміціляція;
б) аваль;
в) акцепт;
г) авізо.

Практичне завдання №1
Визначити відмінності простого векселя від переказного на основі запропонованих критеріїв:
Критерії
Простий
Переказний
Наказ чи зобов'язання
Необхідність акцепту
Можливість подальшої передачі
Можливість трансформації («простий - переказний»)
Практичне завдання 2

Визначити вид операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками:
Операції з надання грошових коштів проти врахування векселів на надання кредитів під заставу векселів
Операції з оформлення заборгованості векселями, прийняття до сплати переказних векселів, виданих до банку кредиторами, видача простих векселів кредиторами банку, видача переказних векселів на боржників банку, вексельні платежі
Операції з купівлі-продажу векселів
Операції з кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним з дисконтом з грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя за номінальною вартістю
Операції з інкасування векселів, доміциляція векселів, їх зберігання, купівля, продаж і обмін за дорученням клієнтів
ТОРГІВЕЛЬНІ
ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ
РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ
КОМІСІЙНІ ТА ДОВІРЧІ
ГАРАНТІЙНІ
КРЕДИТНІ

Тема 5. Кредитні операції банків. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Завдання для СРС:
Складіть словник за термінами понятійного апарату:
1. Товарний кредит -
2. Комерційний кредит -
3. Банківський кредит -
4. Споживчий кредит -
5. Кредитоспроможність позичальника -
6. Забезпечення зобов'язань -
7. Поточний рахунок з овердрафтом -

Тестове завдання:
Тест 1.На практиці застосовуються наступні форми кредиту:
а) короткострокові, довгострокові, середньострокові;
б) товарні, комерційні, банківські;
в) одноразові, перманентні, гарантовані;
г) бланкові, забезпечені.
Тест 2. Продаж товарів та послуг одним підприємством іншому з відстрочкою платежу це:
а) банківський кредит;
б) комерційний кредит;
в) споживчий кредит;
г) контокорентний кредит.
Тест 3.За методом надання розрізняють банківські кредити:
а) одноразові, перманентні, гарантовані;
б) поступового погашення, з погашенням одноразовим платежем, за особливими умовами погашення, з погашенням на вимогу кредитора, з регресією платежів;
в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;
г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі.
Тест 4. За формою організації розрізняють банківські кредити:
а) одноразові, перманентні, гарантовані;
б) двустронні, синдицировані, консорціальні;
в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;
г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі
Тест 5.В залежності від кількості днів заборгованості розрізняють наступні види кредитів:
а) одноразові, перманентні, гарантовані;
б) стандартні, субстандартні, під контролем, сумнівні, безнадійні;
в) забезпечені, бланкові;
г) контокорентний кредит.
Практичне завдання №1

Визначте суму погашувального платежу та відсотки, якщо кредит юридичної особи дорівнює 120 тис. грн., термін надання з 1.02.2008р. до 1.08.2008р. при ставці простого відсотка 25% річних, погашення боргу - в кінці терміну дії угоди, а виплата відсотків - щомісяця.
Зробіть висновок, який з способів нарахування відсотків (німецький, французький або англійський) найвигідніший для банку, який - для власника коштів.
Методика розрахунку:
Розрахунок:
Німецький спосіб (місяць - 30дн., рік - 360дн.)
Французький спосіб (місяць - по факту, рік - 360дн.)
Англійський спосіб (місяць - по факту, рік - по факту)
Практичне завдання №2

Визначити вид кредитної лінії за наведеними ознаками: