На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Методичний посыбник

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 24.9.2013. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ 3
Розділ 1 Організація виробництва та праці
1.1Характеристика типу виробництва 8
1.2Розрахунок чисельності персоналу 12
1.3Розрахунок основних фондів та їх вартості 17
1.4Організація праці на дільниці 21
Розділ 2 Розрахунок витрат на виробництво ті ціни продукції 31
2.1 Розрахунок основних витрат 31
2.1.2 Розрахунок накладних витрат 35
2.2 Калькуляція собівартості 37
2.3 Розрахунок ціни продукції (роботи) 38
Розділ 3 Економічна ефективність і результати діяльності
3.1 Розрахунок очікуваного прибутку і рентабельності продукції 40
3.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності виробництва 44
Висновки 45
Список використаної літератури 46


Пояснювальна записка
Мета курсової роботи - закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані в процесі вивчення питань з предмету „Економіка і планування виробництва” і розвинути організаційно-економічне мислення.
Для цього вирішуються наступні задачі:
- закріпити знання з вивченої дисципліни „Економіка і планування виробництва”;
- розвинути уміння і навички самостійної роботи в процесі вирішення організаційно-економічних проблем та задач;
- поглибити вивчення методів, принципів і прийомів організації проектування обєктів виробництва та форм просторово-часової організації їх виробництва;
- придбати практичний досвід рішення проектних завдань з урахуванням особливостей обєкту, специфіки сучасного етапу розвитку засобів і способів виробництва;
- придбати практичні навички щодо підготовки та обгрунтування рішень і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності діяльності;
- придбати навички в дослідницькій роботі організаційно-економічного характеру.
Методичний посібник знайомить студентів з характером вимог до порядку виконання курсової роботи з предмету "Економіка і планування виробництва", а також економічної частини дипломного проекту по спеціальності „Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж”.
Курсова робота є однією із форм самостійної роботи студентів. Предмет дослідження та відповідні вихідні дані (технологічний процес, норми витрат та відповідні ціни матеріалів) для курсової роботи студент обирає самостійно. У роботі також необхідно використовувати законодавчі нормативні документи, інформацію про обмеження: розцінки на ресурси, тарифні ставки, посадові оклади, вартість устаткування, будівель та ін. Ці дані беруться на базовому підприємстві чи розраховуються укрупнено.
Завдання по виконанню курсової роботи видається керівником за 1,5 місяця до захисту.


Вимоги до оформлення
Курсова робота повинна мати таке оформлення: титульний лист, завдання, зміст, описовий та розрахунковий матеріал, необхідні формули, таблиці, список літератури до довідкового матеріалу.
Пояснювальна записка пишеться чорним чи синім чорнилом (пастою) або друкується за допомогою комп’ютера з однієї сторони стандартного аркушу (формату А4) чітко і акуратно без скорочень, за винятком загальноприйнятих.
Текст пояснювальної записки поділяється на розділи і підрозділи, які повинні мати заголовки. Кожен розділ курсової роботи повинен починатися з нової сторінки, а заголовки виділятись, але не підкреслюватись. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів малюнків, формул подаються арабськими цифрами. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, але він не нумерується.
Підрозділи курсової роботи виділяють один від одного трьома міжрядковими інтервалами. Не допускається писати назву підрозділу в кінці сторінки, а його зміст переносити на наступну сторінку, необхідно, щоб під заголовком розмістилось не менше двох рядків тексту. Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу, наприклад: 2.1. (перший розділ другого розділу). Підрозділи можуть мати дальші поділи, наприклад: 2.1.1., 2.1.2. і т.д.
Текстові пояснення, розрахунки та висновки повинні бути розміщені перед відповідною таблицею. Всі таблиці повинні бути пронумеровані.
Використані формули обов’язково повинні супроводжуватись розшифруванням умовних позначень і враховувати розмірність величин у розрахунках в системі СI.
В кінці курсової роботи наводиться список використаної літератури, де вказується автор (автори), повна назва джерела, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Послідовність джерел повинна відповідати алфавітному порядку прізвищ авторів.
Обсяг курсової роботи повинен складати 25-27 сторінок рукописного тексту. Кількість сторінок друкованого тексту може бути на 30% менше, ніж рекомендовано.


Зміст і методика виконання курсової роботи
Вступ (1-2 сторінки).
У "Вступі" стисло викладають основні задачі, проблеми розвитку обраної галузі взагалі. Обгрунтовуються актуальність даної роботи з точки зору задач підвищення ефективності виробництва та покращення якості продукції. Викладають обєкт, предмет, мету та задачі, що вирішуються безпосередньо у курсовій роботі.


Розділ 1 Організація виробництва і праці
1.1 Характеристика типу виробництва
Тип виробництва - це класифікаційна категорія виробництва, яка враховує такі його особливості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції.
Навести характеристику організаційних типів виробництва. Обгрунтувати на основі даних курсової роботи тип виробництва обєкту дослідження, вказати переваги та недоліки.


1.2 Розрахунок чисельності промислово - виробничого персоналу
В курсовій роботі необхідно розробити технологію виготовлення виробу (об’єкта дослідження).
Знаючи послідовність технологічних операцій виготовлення, можна встановити норму часу (трудомісткість) та розряд складності робіт по кожній операції та н........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.