Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Стилстична синонмя

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 6.10.2013. Год: 2012. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
1. Лексична синоніміка української мови
1.1. Стилістична специфіка української лексичної синоніміки…3
1.2. Семантико-синтаксична класифікація синонімів……………3
Висновки…………………………………………………………………………..7
Список використаної літератури…………………………………………………8


1. Лексична синоніміка української мови
1.1. Стилістична специфіка української лексичної синоніміки
Синоніми (грец. synonymos - однойменний) - слова (зрідка сполучення слів), які виражають одні і ті ж поняття, спільні за своїм значенням, але відрізняються одне від одного відтінками значення або стилістичним забарвленням або одночасно обома ознаками [3; 128].
Олександр Пономарів зазначає, що стилістиці властиве поширене розуміння синонімії. Тут маємо на увазі синоніміку не тільки лексичну, а й синтаксичну, морфологічну, словотвірну, фразеологічну.
Роль синонімів зумовлюється функцією диференціації, обумовленої прагненням виразити різні відтінки поняття. Якщо диференцююча функція синонімів виявляється частіше понятійною, то і синоніми набувають понятійного (ідеографічного) характеру. Стильові синоніми, що систематично вживаються в певних сферах спілкування, набувають деяких особливих властивостей: вони закріплюються за тією сферою, в якій вони переважно використовуються і несуть в собі інформацію, що становить об’єкт стилістичного вивчення.
Кількість стилістичної інформації, тобто соціальна і емоційна характеристика адресата, тим більше, чим чіткіше протиставляються, розмежовуються стилістичні синоніми. Між стилістичними і стильовими синонімами існує постійна взає........


Список використаної літератури
1. Дудик П. С. Стилістика української мови
2. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-е вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 248с.
3. Сучасна українська мова.- К.:Вища школа, 1975.-397с.
4. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови.-К., Радянська школа, 1962. - 495с.
5. rusnauka.com

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.