На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Основн принципи пдприємницької логстики.сновн складов логстичної розробки туру.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Логистика. Добавлен: 14.11.2013. Сдан: 2010. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


1. Основні принципи підприємницької логістики.
2. Основні складові логістичної розробки туру.
3. Розвиток логістики в Нідерландах.

1.Основні принципи підприємницької логістики.

Концепція - система поглядів, те чи інше розуміння предметів, процесів, явищ; основний, конструктивний принцип різних видів діяльності.
Принцип - основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки.
Знання головних принципів експертами з логістики дозволяє легко відшкодовувати невизначеність деяких факторів зовнішнього середовища.
До основних принципів логістики належать:
принцип раціональності - вибираються такі управлінські рішення, які є кращими (оптимальними) за комплексом показників для заданих умов. Рішення приймається завжди таким чином, щоб завдяки вибраному варіанту, тобто обраному співвідношенню витрат і досягнутого результату, здійснювалося раціональне досягнення поставлених цілей логістичної системи підприємства;
принцип цілісності - властивість логістичної системи виконувати задану цільову функцію, що реалізовується тільки системою в цілому, а не окремими її елементами. Будь-яка логістична система повинна розглядатися спочатку на макрорівні, тобто у взаємодії з навколишнім середовищем, а потім вже на мікрорівні;
принцип системності - передбачає дослідження логістичного обєкта, з одного боку, як єдиного цілого, а з іншого боку, як частини більшої системи, в якій аналізований обєкт знаходиться у визначених відносинах з іншими системами. Таким чином, цей принцип охоплює всі сторони обєкта і предмета в просторі і в часі;
принцип ієрархії - порядок підпорядкування нижчестоящих елементів вищестоящим по строго певних щаблях (ієрархічна драбина) і перехід від нижчого рівня до вищого. Ієрархічна побудова логістичних систем обумовлюється тим, що управління в них повязано з використанням та обробкою значних масивів даних. На нижележащих рівнях використовується більш детальна і конкретна інформація, що охоплює лише окремі аспекти функціонування логістичної системи. На більш високі рівні надходить узагальнена інформація, що характеризує умови функціонування усієї логістичної системи; на цих рівнях приймаються рішення щодо логістичної системи в цілому;
принцип інтеграції. Інтеграція означає обєднання в ціле будь-яких частин або властивостей. Принцип інтеграції спрямований на вивчення інтегративних властивостей і закономірностей в логістичних системах. Інтегративні властивості виявляються в результаті сполучення елементів до цілого, поєднання функцій в часі і в просторі. Логістична система як упорядкована сукупність елементів з певними звязками володіє особливими системними властивостями, не властивими окремим елементам і дозволяють отримати синергічний ефект.
Синергічна звязок - звязок, який при спільних діях незалежних елементів логістичної системи забезпечує загальний ефект, який перевищує суму ефектів цих же елементів, що діють незалежно, тобто посилюється звязок елементів системи;
принцип формалізації. Формалізація передбачає отримання кількісних і якісних характеристик функціонування логістичної системи підприємства.
Розглянемо докладніше деякі з них.
Методологічною основою наскрізного управління матеріальним потоком є ??системний підхід, принцип реалізації якого в логістиці поставлений на перше місце. А поняття логістичної системи - одне з ключових в логістиці.

Логістична система - це впорядкована безліч (сукупність) елементів, що перебувають у певних звязках один з одним, утворюють певну цілісність і виконують ті чи інші функції логістики.
Вона володіє наступними властивостями:
цілісність і членімость - логістична система являє собою сукупність елементів, що впливають між собою;
складність - велика кількість елементів, складний характер взаємодії між о........

Список використаної літератури:
1. Савин В.А. Склады: Справ, пособие. - М.: Дело и сервис, 2001. - С. 140,141.
2. Димарчук С. М. Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства / Димарчук С. М. // Вісник ДУ “Львівська політехніка”, 2000.- № 390.- С. 20-22.
3. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. / Кальченко А. Г. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.
4. Лубочнов В. Маркетинговая логистика / Лубочнов В. // Риск, 1996,- № 4-5.- С. 50-55.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.