Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Сутнсть значення кошторису (бюджету) пдприємства.Порядок розробки зведеного кошторису на пдприємств

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 18.11.2013. Год: 2012. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
1. Сутність і значення кошторису (бюджету) підприємства
2. Порядок розробки зведеного кошторису на підприємстві
3. Бюджетування в системі контролінгу
Висновки
Список використаної літератури


Вступ

На сьогодні найважливішою задачею для будь-якого бізнесу є розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності підприємства, при цьому вкрай необхідно враховувати всі складові сучасних економічних відносин, тобто ті фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.
У сформованих у даний час умовах функціонування суб’єкти господарювання недостатньо приділяють увагу важливому економічному методу управління - бюджетуванню, але без складання плану й аналізу його виконання про ефективне керівництво не може йти і мови.
Метою проведення бюджетування є покращення реакції підприємства на динаміку ринку та поведінку конкурентів, а також встановлення певного порядку дій для підготовки ефективного функціонування конкурентоспроможного підприємства. Так, практика процвітаючих підприємств доводить, що процес бюджетування, як правило, завершується формуванням більш або менш обґрунтованих планів, що мають складну внутрішню структуру; тобто на підприємстві завжди відбувається процес планування, однак ступінь його розвиненості визначається особливостями самого підприємства, а в Україні ж ці питання ще не вивчені на належному рівні. Саме це й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Отже, бюджетування (планування, budgeting) - це процес планування руху ресурсів по підприємству на заданий майбутній період і (або) проект. Таким чином, впровадження бюджетування допомагає створити цілісну і достатньо ефективну систему управління. Причому грамотно поставлена система бюджетування повинна допомагати не тільки вирішувати завдання оперативного управління, але і досягати стратегічних цілей, які ставить керівництво компанії.


1. Сутність і значення кошторису (бюджету) підприємства
Необхідно відзначити, що поняття "бюджет" здебільшого асоціюється з управління фінансами, у першу чергу, на макрорівні. При цьому поняття "бюджет" повязується з розписом державних доходів і витрат на певний строк. За іншими визначеннями „бюджет” - передбачене вирахування очікуваних доходів і витрат держави, установи, підприємства або окремої особи на певний строк, що асоціюється з кошторисом, або це бюджет підприємства, складений у формі балансу доходів і витрат.
Бюджет - це фактично модель зовнішніх і внутрішніх взаємин підприємства, план його діяльності, де показані джерела майбутніх надходжень, що покривають минулі і майбутні витрати. Тобто це трактування сутності бюджету відображає тільки фінансову сторону діяльності підприємства.
С. Голов дає таке визначення „бюджет - це план майбутніх операцій, виражений у кількісних (переважно у грошових)”.
Іноземні фахівці поняття „бюджет” ототожнюють з управлінням фірмою і визначають його як кількісний план, які є набором фінансових, економічних і натуральних показників, що відображають діяльність фірми. При цьому вони підкреслюють, що бюджети можуть створювати окремі цілісні саморегулюючі системи, кожна з яких відповідає за визначений напрямок використання ресурсів і одержання прибутку. Отже, бюджет є фінансовим планом і економічним регулятором відносин між структурними підрозділами фірми, а також фірмою і зовнішнім середовищем.
При цьому робитися наголос ,що бюджет підприємства є цілісною науково обґрунтованою системою збору, аналізу й обробки інформації, отриманої з зовнішнього і внутрішнього середовища, виконання розрахунків основних і допоміжних показників економічного стану підприємства і контролю за їхнім виконанням на основі економіко-математичних моделей і технологій на всіх етапах реалізації бюджету. Він забезпечує управління фінансами підприємства і розподіл ресурсів.
Таким чином, в усіх наведених визначеннях передбачається розподіл ресурсів, охарактеризованих у кількісній формі, а сам бюджет є плановим документом, що відображає майбутні господарські операції підприємства і результати, повязані з їх виконанням, інакше кажучи, це - його основний фінансовий план. Така єдність поглядів у тлумаченні поняття „бюджет” невипадкова, оскільки саме бюджетування, як метод розподілу ресурсів підприємства, було запозичене з країн з ринковою економікою і перебуває в стадії адаптації до наших економічних умов.
Бюджетування - це процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати якого оформляються системою бюджетів.
Звичайне створення бюджетів здійснюється в рамках оперативного планування. Виходячи із стратегічних цілей фірми, бюджети вирішують завдання розподілу економічних ресурсів, що знаходяться у розпорядженні організації. Розробка бюджетів додає кількісну визначеність вибраним перспективам існування фірми.
До основних завдань бюджетування належить наступне: забезпечення поточного планування; забезпечення координації, кооперації і комунікації підрозділів підприємства; обґрунтування витрат підприємства; створення бази для оцінки і контролю планів підприємства; виконання вимог законів і контрактів. Вигоди якісного складання бюджетів і контролю за їх виконанням з надлишком окупають витрати на їх впровадження і розробку. Безумовно, дуже багато що залежить від специфіки діяльності підприємства, але навіть невеликим фірмам рекомендується застосування бюджетування (наприклад, в скороченому варіанті).
Впровадження бюджетування на підприємстві стикається з двома групами проблем: методичні проблеми і організаційні. Досвід доводить, що, як правило, найважчим в бюджетуванні є етап його впровадження на підприємство. Приватизовані підприємства отримали в спадок величезний досвід складання документів, непотрібних підприємству в ринковій економіці. Тому принципово важливим є вирішення вищого менеджменту про впровадження бюджетування в новому реальному масштабі цінностей. І з цієї миті по суті починається серйозна робота, основні етапи якої полягають в наступному:
- вивчення внутрішньої і зовнішньої документації підприємства, його структури і взаємодії підрозділів, механізмів управлінського обліку і т.д.;
- пошук найменш хворобливих шляхів залучення управлінської команди підприємства в процес бюджетування;
- розробка плану впровадження бюджетування (всі подальші дії будуть визначені планом впровадження);
- перегляд старих або розробка нових внутрішніх стандартів;
- створення інформаційної бази для бюджетування, що передбачає розробку нових звітів по підрозділах, наближених до специфіки діяльності підприємства;
- створення нових або реорганізація старих підрозділів для здійснення процесу бюджетування;
- розробка або придбання програмного забезпечення і його установка на внутрішній мережі підприємства;
- навчання персоналу.
Бюджети складаються як для структурних підрозділів, так і для компанії в цілому. Бюджети підрозділів зводяться до єдиного бюджету підприємства званого основним або головним.
З погляду послідовності підготовки документів для складання основного бюджету виділяють дві складові частини бюджетування, кожна з яких є закінченим етапом планування: підготовка операційного бюджету; підготовка фінансового бюджету.
Перелік операційних бюджетів, як правило, вичерпується наступним списком: бюджет продажів; бюджет виробництва; бюджет виробничих запасів; бюджет прямих витрат на матеріали; бюджет виробничих накладних витрат; бюджет прямих витрат на оплату праці; бюджет комерційних витрат; бюджет управлінських витрат; прогнозний звіт про прибуток.
До фінансових бюджетів належать: інвестиційний бюджет; бюджет грошових коштів; прогнозний баланс.
Формування основного бюджету зручно представити у вигляді блок-схеми (рис). Дана блок-схема не відображає всіх можливих взаємозвязків між бюджетами, але описує логічну послідовність процесу бюджетування.
Рис. Структура побудови бюджетів підприємства
Перш, ніж приступати до вивчення методики підготовки основного бюджету, розглянемо деякі аспекти філософії бюджетування:
Бюджети можуть бути недосяжними, якщо недосяжні поставлені маркетингові і виробничі цілі. Бюджети можуть бути неприйнятними, якщо умови досяжності цілей невигідні для підприємства. Ефективність прийнятих бюджетів оцінюють в процесі діагностики стану підприємства. При складанні бюджетів слід спиратися на документи, формою і структурі наближені до документів бухгалтерської звітності. Проводити бюджетування без застосування обчислювальних засобів (локальній компютерній мережі) і відповідного програмного забезпечення неможливо в реальному масштабі часу і цінності.

2. Порядок розробки зведеного кошторису на підприємстві
Процес бюджетування починається з складання бюджету продаж.
Бюджет продажів - операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обєм продажів, ціну і очікуваний дохід від реалізації кожного виду продукції. Роль цього бюджету настільки велика, що приводить до необхідності створення окремого підрозділу зі своєю інфраструктурою, якісно і ринку, що постійно займається вивченням, аналізом портфеля продукції і так далі Як правило, це відділ маркетингу. Якість складання бюджету продажів безпосереднім чином впливає на процес бюджетування і успішну роботу компанії.
При складанні бюджету продажів потрібно відповісти на наступні питання: яку продукцію випускати; у яких обємах вона буде реалізована (з розбиттям на певні проміжки часу); яку встановити ціну продукції; який відсоток продажів буде сплачений в поточному місяці, який в наступному, чи варто планувати безнадійну заборгованість.
У загальному випадку ком........


Список використаної літератури

Білик М.Д. Бюджетування в системі фінансового планування//Фінанси України, 2003. - №3. - с.97-109.
Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятий или как зффективно управлять финансами.- Х.:Фактор, 2007.-336с.
Черненко М. Бюджетное планирование - інструмент оперативной реализации стратегии//Корпоративньіе системьі, 2006.-№1.-с.5-10.
Шалахман В.А. Впровадження бюджетування для підвищення ефективності фінансового планування на підприємстві//Регіональні перспе­ктиви, 2001.-№4(17).-с.116-118.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.