На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Облк дебторської заборгованост на ТОВ Нива

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2012. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ............................................................................................. 4
1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості..... 4
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку дебіторської заборгованості..............................................................................................8
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО -ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ........13
2.1 Організаційна характеристика діяльності ТОВ „Нива”................................13
2.2 Економічна характеристика діяльності ТОВ „Нива” ...................................19
РОЗДІЛ III ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ....................24
3.1 Первинний, аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості...................................................................................................24
3.2 Відображення дебіторської заборгованості в обліку підприємства..... 29
3.3 Відображення дебіторської заборгованості в фінансовій звітності......39
Висновки…………………………………………………………………………41
Список використаної літератури……………………………………………….43
Додатки…………………………………………………………………………...45


ВСТУП
Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Дебіторська заборгованість також є одним з негативних явищ в економіці будь-якої країни. Велика сума заборгованостей, які існують між українськими підприємствами призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють дані підприємства (внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза являє собою одне з найбільших негативних явищ у національній економіці в цілому.
Взагалі питання дебіторської заборгованості є дуже важливими і актуальним для функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу. Дебіторська заборгованість впливає на економічну діяльність будь-якого підприємства особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів. Крім усього зазначеного відбувається погіршення оборотності грошових коштів.Внаслідок дії цих факторів може збільшуватися кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками. Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу, що до банкрутства підприємства, чи у кращому разі, погіршення результатів діяльності. Тому це питання є дуже актуальним у наш час.
Метою курсової роботи є розгляд сутності організації обліку дебіторської заборгованості.
Об’єктом дослідження є дебіторська заборгованість підприємства.
Предметом дослідження є сутність, класифікація, облік дебіторської заборгованості.
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1.1 Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості
Взаємовідносини між підприємствами, організаціями, установами та населенням, що обумовлені дією ринку, носять характер грошових розрахунків. Ці взаємовідносини засновані на використанні грошей в залежності від їх функцій як коштів обертання і платежу. При цьому підприємства являються постачальниками для одних та покупцями для інших. За економічним змістом розрахунки поділяються на дві основні групи: за товарними операціями (розрахунки між підприємствами і господарськими організаціями за реалізовану продукцію, виконані роботи і придбанні матеріальні цінності та послуги); за нетоварними операціями (платежі до бюджету, тобто податок на прибуток тощо, сплата страхових платежів, отримання бюджетних асигнувань, розрахунки за претензіями, недостачами і розкраданнях, інших).У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Таким чином, протягом певного періоду від моменту відвантаження продукції(надання послуг, виконання робіт) до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. . . . Також дебіторська заборгованість виникає при перерахуванні грошей за майбутні поставки цінностей і послуги, перерахування платежу зразу за кілька місяців (орендна плата тощо.), а також в зв’язку з заборгованістю окремих осіб по нестачах і розкраданням.
Під дебіторською заборгованістю розуміють заборгованість організацій, фізичних осіб даної організації (наприклад, заборгованість покупців за придбану продукцію, підзвітних осіб за видані їм під звіт грошові суми). Організації та особи, що є боржниками даної організації, називаються дебіторами.
В бухгалтерському балансі дебіторську заборгованість відображають по її видам. Облік дебіторської заборгованості при розрахунках з покупцями ведеться по ціні реалізації продукції.
В деяких випадках (по спеціальним завданням чи при виникненні сумніву в можливості утримання боргу) необхідно визначити реальність дебіторської заборгованості. Остання може бути реальною, сумнівною і безнадійною.
Для визначення реальності боргу необхідні підтвердження дебітора, дані про існування боржника, документальне обґрунтування боргу і дані про його тривалість.
Сумнівною називається заборгованість, по якій пред’явлені позови і претензії (спірні борги, дебітори по претензіям); безнадійною, - по якій немає перспектив отримання, через що вона буде списана у збиток. Сюди відносяться борги, утримати які відмовились судово-арбітражні органи; борги, по яким сплинув строк позовної давності, борги відповідних підприємств і безвісті зниклих чи незаможних осіб, борги, що не мають документального обґрунтування для пред’явлення позову, недостачі понад норми природного збитку при відсутності винного.
Дебіторська заборгованість, з точки зору її реальності, може бути проаналізована тільки шляхом використання первинних документів і даних аналітичного бухгалтерського обліку.
Дебіторська заборгованість призводить до позапланового перерозподілу засобів між підприємствами. Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Під дебіторами слід розуміти юридичних та фізичних осіб, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
З метою складання фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками:
- звязком з нормальним операційним циклом (нормальний операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг);
- терміном погашення;
- обєктами, щодо яких виникли зобовязання дебіторів;
- своєчасністю оплати боржником дебіторської заборгованості.
За першими двома ознаками виділяють довгострокову та поточну дебіторську заборгованість (табл. 1.1).
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Поточною дебіторською заборгованістю вважається також сума дебіторської заборгованості, яка продовжується більш як один рік, але очікується, що вона буде погашена в ході нормального операційного циклу підприємства.
Таблиця 1.1
Класифікація дебіторської заборгованості
Види дебіторської заборгованості
Поточна дебіторська заборгованість Довгострокова дебіторська заборгованість
Заборгованість, пов’язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг Заборгованість,не пов’язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг


Продовження таблиці 1.1
Заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги забезпечені векселями Заборгованість за виданими авансами Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
Заборгованість за розрахунки з бюджетом
Заборгованість, забезпечена довгостроковими векселями
Заборгованість з нарахованих доходів
Заборгованість із внутрішніх розрахунків
Інша поточна заборгованість Інша довгострокова заборгованість
Заборгованість, за якою термін оплати ще не настав Заборгованість не оплачена у встановлений термін Заборгованість, за якою минув строк позовної давності
Якщо такі випадки мають місце, необхідно, щоб підприємство розкривало для кожного активу, що поєднує суми, очікувані до отримання як до, так і після 12 місяців від дати балансу, суму, що підлягає одержанню після 12 місяців від дати балансу.
Дебіторська заборгованість за обєктами, щодо яких виникають зобовязання дебіторів, класифікується як:
- дебіторська заборгованість, повязана з нормальною діяльністю підприємства з реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
- дебіторська заборгованість, що не повязана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, а виникає внаслідок здійснення інших операцій.
- дебіторську заборгованість, повязану з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, поділяють на;
- дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
- векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги.
Поточна дебіторська заборгованість, повязана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, представлена в Балансі у складі оборотних активів окремими статтями зазначених різновидів.
Дебіторську заборгованість, не повязану з реалізацією продукції, робіт, послуг, складають:
- дебіторська заборгованість за виданими авансами;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
- дебіторська заборгованість з нарахованих . доходів;
- дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків.
Зазначені види поточної дебіторської заборгованості (в тому числі поточної частини довгострокової заборгованості), що не повязані з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, відображуються у Балансі як окремі статті.
Довгострокова дебіторська заборгованість представлена:
- заборгованістю за майно, що передано у фінансову оренду;
- заборгованістю, забезпеченою довгостроковими векселями;
- іншою довгостроковою заборгованістю. Залежно від своєчасності оплати дебіторську заборгованість поділяють на:
- дебіторську заборгованість, термін оплати якої не настав (нормальна);
- дебіторську заборгованість, не оплачену в термін (прострочена);
- дебіторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності (безнадійна).

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку дебіторської заборгованості
Досить важливим питанням у розкритті теми обліку дебіторської заборгованості є визначення нормативної бази, яка регулює порядок та правильність здійснення обліку. Знання та розуміння нормативних джерел дозволяє приймати вірні та законодавчо обґрунтовані рішення на підприємстві стосовно дебіторської заборгованості.
Одним з важливих інструментом реалізації принципів і методів бухгалтерського обліку є План Рахунків та Баланс підприємства.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” - визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги розкриття його статей. В Положенні стандарту бухгалтерського обліку чітко зазначено що, баланс - це двостороння таблиця, в якій ліва частина - це актив, а права - пасив. Бухгалтерський баланс - це метод групування та відображення коштів за видами або розміщенням і використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці на визначену дату.
Стаття балансу - це складова активу та пасиву балансу, яка характеризує групу економічно однорідних господарських коштів або джерел їх утворення. Статті балансу, у свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи господарських коштів та джерел їх утворення - розділи балансу.
Актив балансу завжди дорівнює пасиву балансу. Це пояснюється тим, що в активі та пасиві відображено одні й ті самі кошти: в активі - за видами, в пасиві - за джерелами утворення. Наявність такої рівності, що є основним критерієм бухгалтерського балансу, підтверджує, що бухгалтерський баланс складено..вірно.
Основними нормативними документами, що регламентують облік дебіторської заборгованості є:
- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Крім цього в ньому визначено такі поняття, як «зобовязання». Відповідно до Закону України № 996 від 16.07.99 р. підприємство самостійно визначає облікову політику на рік, де відображаються основні засади організації та ведення обліку на підприємстві.
- Податковий кодекс, де визначено платників податку на додану вартість, обєкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету, урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості.
У Податковому кодексі термін «безнадійна заборгованість» і причини її виникнення визначено пп. 14.1.11 п. 14.1 ст.14 ПКУ. Виходячи з цих критеріїв, ідеться про заборгованість, ймовірність стягнення якої втрачено через різні обставини. Однією з них є строк позовної давності. Строк позовної давності - це строк, протягом якого кредитор може звернути........

ЛІТЕРАТУРА
1. Податковий кодекс України.
2. Закон України від 16.07.1999р. №996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”,
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов`язання”,
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовя­зань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від 30.11.99 р. № 291.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», затверджений наказом МФУ від29.11.99р. №290.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затверджений наказом МФУ від31.12.99р. №318.
10. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. - 282 с.
11. Герсим П.М., Журавель Г.П., Хомин. Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах.Тернопіль,2003. - 522с.
12. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2002.-С.617-680.
13. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ЖІТІ,2001.-С.414-425.
14. Бутинець Ф.Ф.Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2002.-592с.
15. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2002.-С.297-340.
16. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Я. Кавторєва, Ф. Федорченко. - 10-те вид., перероб. і доп. - Харків.: Фактор, 2004. - 524 с.
17. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ за ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс - Клуб”, 2001. - 832 с.
18. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку 2001: Навчальний посібник/За редакцією М.В.Кужельного.-К.:А.С.К.,2001.-С.225-231.
19. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине. - К.; 2002. - 847 с.
20. Загородній А.Г.Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник.-К.: Т-во ”Знання”, КОО,2003.-С.143-149.
21. Зміни та доповнення до порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок//Все про бухгалтерський облік.-2004.-№56(14червня).-С.20-22.
22. Кужельный М.В. Теория бухгалтерского учета К.: КНЕУ.- 2001.- 334с
23. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник.-К.: Вид-во „Центр навчальної літератури”,2003.-С.449-490.
24. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.-К.: Вид-во „Центр учбової літератури”,2003.-С.169-175.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.