На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост економчного спвробтництва мж країнами, що розвиваються (на приклад регону Захдної Африки)

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 5.12.2013. Сдан: 2011. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Особливості економічного співробітництва між країнами, що розвиваються (на прикладі регіону Західної Африки)

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН КРАЇН ТРЕТЬОГО СВІТУ
1.1. Особливості інтеграційних процесів в сучасних умовах розвитку
1.2. Історичні аспекти інтеграційних процесів у Західній Африці
1.3. Типологія та роль країн субрегіону у світовому господарстві
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ КРАЇН ЗАХІДНОЇ АФРИКИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
2.1. Розвиток національних господарств у регіоні
2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі регіону
2.3. Особливості залучення капіталу в країни Західної Африки
РОЗДІЛ 3
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЇ АФРИКИ В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
3.1. Проблеми регулювання економіки субрегіону
3.2. Основні напрямки розвитку економічного співробітництва України з країнами Західної Африки
3.3. Перспективи економічного розвитку регіону


ВСТУП


Актуальність роботи. Сучасний розвиток міжнародних економічних відносин є доволі парадоксальним і водночас прогнозованим, адже передбачає формування кількох напрямів співробітництва країн-лідерів: між собою, між окремими економічними союзами, а також із глобальною периферією, яку становлять країни, що розвиваються. Незважаючи на низький рівень їхнього розвитку, вони можуть відігравати вкрай важливу роль для тих країн з перехідною економікою, які поки що не посіли провідних позицій на ринках постіндустріальних держав, проте, так само, як і вони, потребують чимраз нових і нових ресурсів та ринків збуту. Не можуть при цьому вважатися винятком економічні відносини України з державами Західної Африки (Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Кот-дІвуар, Ліберія, Мавританія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того).
Залучення українських підприємств до відтворювального процесу західноафриканських країн є одним із кроків інтеграції у світове господарство як української економіки, так і економік держав цього мегарегіону. Поглиблений рівень співробітництва з Україною дасть їм можливість провадити самостійну зовнішньоекономічну політику, уникаючи домінування колишніх метрополій, а також сприятиме подоланню соціально-економічної відсталості та бідності.
Теоретичні та практичні аспекти економічних відносин із країнами третього світу, зокрема з африканськими, досліджували у своїх працях такі українські та зарубіжні вчені: О. Білорус, В. Будкін, Дж. Бхагвати, , Д. Гелд, Х. Зіберт, В. Козик, В. Колосов, В. Новицький, Ю. Пахомов, Р. Пребіш, М. Рубцова, Дж. Сакс, О. Степанов, Дж. Стигліц, М. Тодаро, С. Фишер, А. Філіпенко, Т. Циганкова, Ю., В. Чужиков, Шишков, В.Шевчук, та ін.
Метою курсової роботи є системне дослідження розвитку економічного співробітництва країн Західної Африки за умов дальшого посилення глобалізації світового господарства.
Відповідно до поставленої мети в роботі визначено такі завдання:
- дослідити сутність і особливості економічних відносин країн, що розвиваються, з державами-лідерами;
- розглянути історичні етапи розвитку регіону;
- визначити фактори ефективності економічного співробітництва країн, що розвиваються, із зарубіжними партнерами;
- дослідити сучасний стан та особливості міжнародного економічного співробітництва західноафриканських країн;
- окреслити стратегічні вектори диверсифікації зовнішньоекономічного співробітництва країн Західної Африки;
- проаналізувати особливості сучасних економічних відносин України із західноафриканськими країнами;
Об’єктом дослідження є процес диверсифікації економічних відносин між країнами світу за умов зростаючої нерівномірності їхнього соціально-економічного розвитку.
Предметом дослідження є стратегія економічного розвитку західноафриканського регіону.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН КРАЇН ТРЕТЬОГО СВІТУ

1.4. Особливості інтеграційних процесів в сучасних умовах розвитку


Розвиток інтернаціоналізації виробництва породжує нові організаційні форми, які дозволяють подолати перешкоди, що створюються державними кордонами. Найважливішою з таких форм стала економічна інтеграція, яка являє собою широке міждержавне обєднання, діюче у відповідності зі спеціальними угодами і що володіє своєю організаційною структурою, представленою керівними і іншими установами. У рамках об’єднання на території країн-учасниць розгортаються певні види господарської діяльності на особливих, пільгових в порівнянні з іншими країнами, умовах.
Економічна інтеграція - це процес обєднання елементів національних економік, вищий на сучасному етапі, рівень інтернаціоналізації господарського життя. Між учасниками цього процесу поглиблюється міжнародний поділ праці, ведеться інтенсивний обмін товарами, послугами, капіталами, робочою силою. Росте і рівень усуспільнення виробництва на основі цілеспрямованого, планомірного регулювання економічних процесів в масштабі інтеграційних обєднань [29, С.431-432].
Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на зовнішній ринок, до зростання міжнародних звязків і взаємопереплетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя. На певному його етапі зближуються національні економічні й політичні структури групи країн, формуються форми взаємодії між ними на основі економічної інтеграції.
Міжнародна економічна інтеграція є вищою формою інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємне пристосування всіх структур національних господарств.
Економічна інтеграція суттєво відрізняється від економічного співробітництва країн. На етапі економічної інтеграції:
а) формується міжнародний господарський комплекс зі своєю структурою та органами управління. Спільні умови господарської діяльності визначаються і погоджуються всередині кожної країни, на міждержавному та наддержавному рівнях;
б) зростає можливість обєднання різноманітних ресурсів для спільного вирішення соціально-економічних проблем;
в) основою інтеграційної діяльності є не зовнішньоторговельний обмін;
г) інтеграційне співробітництво має комплексний характер.
Інтеграція має декілька рівнів:
- взаємодія на рівні підприємств та організацій (створення ТНК);
- взаємодія на рівні держав;
- взаємодія на рівні партій та організацій, соціальних груп, окремих громадян різних країн;
- інтеграційне угруповання як результат міжнародного обєднання.
Для розвитку інтеграційних процесів необхідна наявність низки обєктивних та субєктивних передумов, головними з яких є:
1) сучасна НТР, яка обєктивно зумовлює формування міждержавного господарського простору з оптимальним поєднанням можливостей і потреб національних економік;
2) соціально-економічна однорідність національних господарств, що підлягають обєднанню;
3) близькі рівні економічного розвитку країн, що інтегруються;
4) досить тривалий період і досвід взаємного економічного співробітництва групи країн;
5) цілеспрямована діяльність державних органів країн, партій, соціальних груп і класів щодо інтеграційних процесів [7, С.147-148].
Важливе значення для розвитку міжнародної економічної інтеграції має наявність спільних кордонів, спільних історичних, культурних та інших умов існування. У своєму розвитку міжнародна економічна інтеграція проходить ряд етапів:
1) зона вільної торгівлі;
2) митний союз;
3) спільний ринок;
4) економічний союз;
5) повна інтеграція.
Розвиток інтеграційних процесів у другій половині XX ст. - початку ХХІ ст. можна вважати закономірним результатом розширення обсягів виробництва та торгівлі у світі. Причому зростання виробничого потенціалу, яке, зрозуміло веде до розширення товарної маси, є обєктивною передумовою збільшення обсягів торгівлі, тоді як міжнародна торгівля дає змогу ще активніше розвивати спеціалізоване виробництво та диверсифікувати його. Логіка поступального розвитку як виробництва, так і міжнародної торгівлі породжує більш сприятливі умови для міждержавного руху капіталів, робочої сили і технологій. А все це, разом узяте, - поглиблення спеціалізації при збільшенні обсягів виробництва, активізація торгівлі та факторного руху - і є практичним виявом міжнародної економічної інтеграції [22, С.621-659].
Економічна інтеграція має в своїй основі ряд обєктивних чинників, серед яких найважливіше місце займають:
- збільшена інтернаціоналізація господарського життя;
- поглиблення міжнародного розподілу праці;
- науково-технічна революція;
- підвищення ступеня відкритості національних економік.
Інтернаціоналізація - є процесом розвитку стійких економічних взаємозвязків між країнами (перш за все на основі міжнародного розподілу праці) і виходу відтворювання за рамки національного господарства. Зростанню інтернаціоналізації особливо активно сприяють транснаціональні корпорації (ТНК). Інтернаціоналізація - це процес розширення господарської діяльності за межі окремих національних економік у вигляді багатосторонніх коопераційних контактів з метою збільшення продуктивності та підвищення ефективності виробництва. Ключовою рисою такої транснаціоналізації ринкової діяльності є усунення перешкод руху товарів і факторів виробництва з боку урядів, подальша активізація міжнародних організацій, які сприяють лібералізації руху товарів і факторів виробництва.
Зауважимо, що зазначені згадані процеси є багатовимірними за своєю природою, а їхні наслідки для окремих країн надто неоднозначними. Очевидно, позитивні наслідки-можливість розвивати спеціалізоване виробництво, зниження витрат на утримання контрольно-адміністративних інститутів, передусім митниць і регламентуючих відомств - супроводжуються підвищенням уразливості фінансових систем, небезпекою колапсу ряду галузей національного виробництва, що може призвести до радикального погіршення умов життя, соціально-політичних ускладнень.
Особливо характерними такі небезпеки є для країн, які переживають складні етапи докорінних реформ, створення ефективних ринкових систем. І саме тому принципового значення набуває оцінка особливостей та основних наслідків інтернаціоналізації економічних систем на сучасному етапі.
Міжнародні економічні відносини як цілісний та заснований на зворотних звязках механізм є функціональною системою реалізації господарських інтересів дійових субєктів за допомогою специфічних і властивих інтернаціональному рівневі спілкування принципів, інструментів їх досягнення. Зазначеному механізмові властивий динамізм, який, з урахуванням історичних, національних особливостей, зумовлює логіку саморозвитку міжнародної економічної діяльності окремих країн.
1.5. Історичні аспекти інтеграційних процесів у Західній Африці


Французька західна Африка - історичний регіон, що тягнеться вглиб континенту від побережжя Західної Африки, з 1895 по 1958 рр. перебував під управлінням Франції. В даний час включає вісім незалежних держав: Гвінею, Бенін (колишня Дагомея), Кот-дІвуар, Мавританію, Нігер, Малі (колишній Французький Судан), Сенегал і Буркіна-Фасо (колишня Верхня Вольта). В цілому ці держави займають значну частину великого африканського виступу. Гана, Ліберія, Сьєрра-Леоне, Гвінея-Бісау і Гамбія утворюють анклави вздовж побережжя.
Французи стверджують, що мореплавці з Дєппа досягпи Західної Африки в 14 ст., проте португальці першими з європейців заявили про свої домагання на цей район в 15 ст. Інші європейські торговці боролися за участь в прибутковій работоргівлі в 16 ст. В 16 ст. французька експедиція увійшла до естуарій річки Сенегал. В 17 ст. французькі торгові компанії заснували факторії на побережжі аж до дельти річки Нігер, головними предметами торгівлі були раби, слонова кістка і золото. Ці факторії часто переходили з рук в руки під час локальних конфліктів і європейських воєн.
Франція першою створила факторії у внутрішніх районах, почавши з Сен-Луї в 1685 р. в гирлі річки Сенегал. У 18 ст. французи досліджували Сенегал і західний Судан. Систематичне освоєння Сенегалу почалося після наполеонівських воєн. В 1845 р. поселення на побережжі від Сенегалу до Конго були зєднані в окрему адміністративну одиницю. В результаті ряду кампаній кордони поселень були розширені: уздовж Нігеру у верхній течії (1876-1890), на Березі Слонової Кістки (1887-1890) і в Дагомеї (1889-1894). Велика частина території внутрішніх районів була захоплена до 1905 р. Напівпустинна Мавританія стала французьким протекторатом в 1903 р. Міжнародні кордони були встановлені угодами з Великобританією, Іспанією, Германією, Португалією і Ліберією, перша була укладена в 1889 р.
Адміністративна одиниця, що отримала назву Французька Західна Африка, була створена декретом в 1895 р. До неї увійшли Сенегал, Гвінея, Беріг Слонової Кістки і суданські території. Це було аморфне утворення до прийняття конституції в 1904 р. В 1899 р. до ФЗА була додана Дагомея, в 1904 р. - Мавританія. В 1911 р. зі східної частини Французького Судану був виділений Нігер, в 1919 р. на півдні відділилася Верхня Вольта, яка в 1932 р. була розділена між колоніями Нігер, Французький Судан і Берег Слонової Кістки, але відтворена в 1947 р. Після війни країни, що становили ФЗА, стали територіями Французького союзу. Прийнятий в 1956 р. закон підготував ґрунт для створення відповідальних урядів. Він передбачав створення в кожній території представницької асамблеї і відповідального перед нею виконавського органу і, як виявилося, сприяв розвалу Французької Західної Африки, оскільки не забезпечував єдиної виконавчої влади. Французька Західна Африка перестала бути адміністративною одиницею після референдуму за французькою конституцією 1958 р. Гвінея відкинула цю конституцію і проголосила незалежність. Сім територій, які підтримали конституцію, стали автономними республіками в рамках Французького співтовариства. Всі вони, проте, теж отримали незалежність в 1960 р.
Британська західна Африка, назва британської колоніальної імперії в Західній Африці, яка в пору розквіту складал........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Агидиссу Симфроньен Жонас. Внешнеэкономические связи стран Западной Африки: пути развития и совершенствования. Автореферат канд. диссертации. М., 2008, С.16.
2. Галицький Є.В. Глобалізація та регіоналізація як сфера реалізації лібералізаційно-регулятивних контро версій та конкурентних стратегій // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. / Голов. ред. О.П.Степанов. - К., 2005. - С. 14-23.
3. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. Международная торговля. - К.: ВНУ, 1994. - 480 с.
4. Дергачев В. В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон // Экономика Украины. - 1994. - №12. - С. 30-33.
5. Дюмулен И.И. Новые тенденции в развитии торговли услугами // Внешнеэкономический бюллетень. - 2001. - №2. - С. 41-43.
6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. С. П. Кузика. - Львів: Світ, 2002. - 672 с.
7. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. -К.: Знання-Прес, 2000.-277 с.
8. Козик В.В., Панкова Л.А. Світове господарство та міжнародні економічні відносини - К.: Знання, 2008. - 406 с.
9. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення /За ред. д-ра екон. наук І В.Крючкової. - К: Основа, 2007. - 488 с.
10. Кудирко Л.П. Європейська практика зовнішньоторговельного регулювання за умов глобалізації // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. - Вип. 1-2 / Голов. ред. О.П.Степанов. - Книжкове вид-во НАУ, 2007. - С. 233-239.
11. Лук’яненко Д.Г., Чужикова В.І. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей. - К.: КНЕУ, 2007. - 544 с.
12. Максаковский В. П. Глобализация как стержневая проблема мирового развития // География в школе. - 2004. - №4. - С. 8-15, 25.
13. Марико Сейду. Территориальные особенности этно-демографического развития Республики Мали. Автореферат канд. диссертации. Санкт-Петербург, 2006, С.7.
14. Маруняк Є. О. Економіко-географічні аспекти розвитку глобалізації світової економіки // Український географічний журнал. - 2003. - № 2. - С. 58-59.
15. Мироненко Н. С. Введение в географию мирового хазяйства. - М.: Университет им. Дашковой, 1995. - 166 с.
16. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник /А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін. - К.: Либідь, 1992. - 191 с
17. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підр. / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. - К.: Либідь, 1992. - 255 с.
18. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: 3-тє вид. перероб. та доп. М 58 Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С, -К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.
19. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За редакцією Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. - Київ: ЦУЛ, 2003.-288 с.
20. Міжурядові регіональні організації: Навч. посібник/ За ред. Б.І.Гуменюка. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. - 199 с.
21. Мочерний С.В. - Економічна теорія. - Посібник для студентів вищих закладів освіти, К.: Академія,1999, С.107.
22. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
23. Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій. - К.: МАУП, 1999. -104 с.
24. Рут, Франклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції/Пер. з ангп.-К.: Основи, 1998.-743 с.
25. Світова економіка. Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 328с.
26. Спиридонов И А Мировая экономика: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 256 с.
27. Стратегія економічного співробітництва України з країнами Західної Африки: Автореферат дисертації / З.С.Соколова. - К.: 2009.
28. Украинский еженедельник «ПРОФИЛЬ»№3,2 февраля 2008, с.45.
29. Экономическая теорія / Под ред.А.И.Добрынина: Учеб. - СПб: СПбГУЭф, 1997. - 480 с.
30. 2006 World Development Indicators. Washington D.C., The World Bank, 2006, р.р.50-52.
31. Economic Development in Africa. Doubling Aid: Making the «Big Push» work. New York and Geneva, United Nations,2006, р. 20.
32. P. Bond. Looting Africa .Scottsville, University of Kwazulu -Natal Press, 2006, p.58.
33. The Jordan Times 13 August 2007.
34. United States // The World Factbook, Сайт Центрального розвідувального управління США ? https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/us.html.
35. World Development Report 2008. Washington D.C., The World Bank, 2008, р.р.334-335, 344.
36. World Investment Report 2007. New York and Geneva, United Nations, 2007, р.р. 215,256.
37. http//top.list.ru - Чепалыга А.Л. Региональная группировка стран мира.
38. http//www.afri < /cana.ru> - Хорст Келлер. Глобальное партнерство в области экономического развития Африки.
39. ukr/ - Міністерство економіки України. Державна підтримка українського експорту.
40. www.cia.gov/library/publications/the world factbook - Офіційний сайт Центрального розвідувального управління.
41. www.diamanters.ru/mining.htm - Офіційний сайт порталу "Мир Бриллиантов".
42. www.me.gov.ua/ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
43. www.minjust.gov.ua - офіційний сайт міністерства юстиції, оперативне тарифне регулювання.
44. www.Trademap.org/ - Trade Map - Trade statistics for international business development.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.