Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Тенденцї розвитку полтичних систем країн сучасного свту

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 6.12.2013. Год: 2013. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План

1. Опитування як один з методів збору первинної інформації

2. Порядок розробки форм для проведення опитування

3.Етапи розробки анкет

Висновок

Список використаної літературиВСТУП
На сьогоднішній день, в умовах поступового переходу до ринкових відносин і, як наслідок, впровадження служби маркетингу підприємствах, підвищується роль і позначається вплив маркетингових досліджень на діяльність господарюючих субєктів. Все більше число фірм і різних організацій усвідомлюють недолік оперативного інформаційного забезпечення та по можливості починають вживати заходів щодо вдосконалення своїх систем маркетингової інформації. Адже очевидно, що прийняття вірних управлінських рішень в області маркетингу вимагає якісної інформації, яка може бути отримана в ході ретельно спланованого маркетингового дослідження.
Для ефективної роботи на місця необхідно використовувати анкети, що складаються із структурованої послідовності питань, на які отримуються відповіді в процесі опитування.
Анкета - символ роботи маркетолога. І це закономірно, бо його робота передбачає передбачає, що він задає запитання, а для цього необхідні анкета та записник.
Маркетингові дослідження - це складний ієрархічно структурований процес, що складається з систематичного пошуку, збору, обробки та інтеграції інформації, повязаної з конкретними проблемами маркетингу. Треба зазначити, що поряд з іншими етапами процесу проведення маркетингового дослідження розробка анкети і подальше її тестування є найважливішим етапом, до якого необхідно підійти з усією серйозністю. Це пояснюється тим, що неправильне складання анкети < %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8 _%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8>, розпливчасті формулювання питань призведуть до збору перекручених даних, нерозуміння респондентами запитань, до складності інтерпретації результатів, а також всіляких інших труднощів. У цьому випадку навіть чітке визначення проблеми і правильно організований процес дослідження не дозволять дослідникам отримати достовірні результати. Рішення, прийняті на даному етапі, впливають на прийняття рішень всіх наступних етапів. Проте, всі наступні етапи в процесі маркетингових досліджень не менш важливі, і їх ні в якому разі не можна ігнорувати.
1. Опитування як один з методів збору первинної інформації
Первинні дані - це інформація, зібрана дослідником спеціально для вирішення конкретної проблеми. Маркетингові дослідження - це систематичний збір, реєстрація та аналіз даних з проблем, які належать до маркетингу. Завдання дослідження маркетингу входять до складу інформаційної системи маркетингу, що є частиною інформаційної системи управління < %D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0% F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F>підприємством.
Маркетингові дослідження повязані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Всі маркетингові дослідження < %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B %D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0% 4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> розглядаються в двох розрізах:
* Оцінка тих чи інших маркетингових параметрів для даного моменту часу,
* Отримання їхніх прогнозних значень.
Маркетингове дослідження - процес, що складається з пяти етапів.
На першому відбувається чітке визначення проблеми і постановка цілей < %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B %D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9> дослідження.
Другий етап - розробка плану збору інформації з використанням первинних і вторинних даних. Збір первинних даних вимагає вибору методів дослідження (спостереження, експеримент, опитування), підготовка знарядь дослідження (анкети, механічні пристрої), складання плану вибірки (одиниця вибірки, обсяг вибірки, процедура вибірки) і вибору звязку з аудиторією (телефон, пошта і особисте інтервю ).
Третій етап - збір інформації за допомогою в некабінетних або лабораторних досліджень.
Четвертий етап - аналіз зібраної інформації висновку з сукупності даних показників середнього рівня, змінних складових і виявлення різного роду взаємозвязків.
Пятий етап - представлення основних результатів, які дадуть керуючим по маркетингу можливість ухвалювати більш зважені рішення. [2, 61]
Найчастіше під проведенням маркетингового дослідження розуміють саме збір первинної інформації. Методи збору первинних даних, у свою чергу, діляться на методи збору якісних даних, методи збору кількісних даних і так звані mix-методики.
Кількісне дослідження відповідає на питання «хто» і «скільки».
Кількісне дослідження на відміну від якісного, дозволяє отримати виражену кількісно інформацію по обмеженому колу проблем, але від великої кількості людей, що дозволяє обробляти її статистичними методами і поширювати результати на всіх споживачів.Кількісні дослідження допомагають оцінити рівень популярності фірми або марки, виявити основні групи споживачів, обсяги ринку і т. п.
Основними методами кількісних досліджень є різні види опитувань і аудит роздрібної торгівлі (retail audit). Опитування передбачає зясування думки респондента по певному колу включених в анкету питань шляхом особистого або опосередкованого контакту інтервюєра з респондентом. Аудит роздрібної торгівлі включає в себе аналіз асортименту, цін, дистрибуції, рекламних матеріалів у роздрібних точках по досліджуваній товарній групі.
Опитування вважаються основним методом отримання маркетингової інформації про споживачів, їх поведінку на ринку, думках і перевагах.
Опитуванням називається процес виявлення думок та визначення дій опитуваних шляхом особистого діалогу з респондентом (питання-відповідь). Респондент - опитуване особа. [2, 61]
Опитування полягає в зборі первинної інформації шляхом прямого здавна людям питань щодо рівня їх знань, відносин до продукту, переваг і купівельної поведінки. Як правило, проведення опитування складається з кількох етапів, а саме:
· розробка, перевірка та тиражування анкет;
· формування вибірки;
· інструктаж інтервюерів;
· проведення опитування і контроль якості < %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1% F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96> даних;
· обробка та аналіз отриманої інформації;
· складання підсумкового звіту [4, 63].
Збір даних методом опитування має основні переваги:
1) багатофакторність - можливість збору одночасно багатьох характеристик.Демографічні або соціально-економічні характеристики і спосіб життя, погляди та думки індивідуума, обізнаність та знання, наміри, мотивація, що лежить в основі дій особистості, і навіть поведінка людини < %D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B _%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8> - все це можна отримати за допомогою опитування. Все, що необхідно робити - це питати респондентів. Але ще не факт, що відповіді обовязково будуть правдивими. Однак за допомогою інших методів збору інформації, досліджувані характеристики можуть бути встановлені з меншою точністю або їх не можливо взагалі оцінити. Наприклад, неможливо спостерігати погляди або думки, обізнаність або знання людини, або мотивацію. Таким чином, опитування, безсумнівно, надає більш широку базу первинних даних.
2) швидкість збору і відносна дешевизна.
Опитування - більш швидкісний спосіб збору даних, ніж спостереження і експеримент, тому що надає велику ступінь контролю дій зі збору даних. Дослідникам не доведеться чекати настання будь-яких подій, як, наприклад, у випадку методу спостереження. Спостерігач не застрахований від того, що часовий інтервал між подіями може бути досить значним. Отже, більший час спостерігач буде бездіяльним. А таку бездіяльність марнотратно, тому щоспівробітнику швидше заплатять на базі погодинного тарифу, ніж за контрактом.
На проведення експерименту також йде багато часу і грошей, тому що точність ринкових тестів збільшується із зростанням часу на їх проведення.
Як і будь-який інший спосіб збору первинної інформації, опитування крім переваг, має і деякі недоліки:
1) залежність від бажання, настрою і здатності респондентів надати необхідну інформацію.
Наприклад, досліджувані часто відмовляються співпрацювати, незважаючи на те, що відповіді можуть представити їх у вигідному світлі. Іноді відповідають забувають неприємні події, а в інших випадках події не настільки важливі для них, щоб запамятати, що сталося.
2) субєктивність.
Опитування являє собою ситуацію соціального контакту. Відповіді опитуваного залежать як від якості сформульованих питань, так і від проникливості задає питання.
Існують різні види опитування < %D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1% 3%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>, які застосовуються залежно від задуму і складних умов:
* По колу опитуваних (приватні особи, експерти, підприємці тощо),
* По кількості одночасно опитуваних одиничне або групове інтервю),
* За кількістю питань / тем, включених в опитувальний лист одна або кілька (омнібус)),
* За рівнем стандартизації < %D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B %D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>(вільна схема або структурована, цілком стандартизована),
* За частотою опитування (одно-або багаторазове опитування). [2, 61]
Як правило, частіше опитування розрізняють за способом контакту з респондентом.Кожен вид опитування має свої переваги і недоліки [4, 64].
Розглянемо докладніше 4 основних види опитування:
1) опитування методом особистого інтервю (Face - to - face Interviewing).
Особисті інтервю - індивідуальне опитування по структурованої анкети, за місцем проживання респондента, у громадських місцях, на робочому місці або в будь-який інший обстановці, яка передбачає особистий контакт. Число відмов від відповідей незначно.
Досліджувані питання розкриваються досить повно В ході особистого опитування є можливість застосування різних візуальних стимулів: респонденту демонструються картки, рекламні модулі, логотипи, етикетки, кадри з рекламних відеороликів і т.п. Дані, отримані від респондентів в процесі опитування, піддаються статистичній обробці, аналізу і відома в звіт.
Опитування найчастіше застосовуються для вирішення описових цілей. Напрямамидосліджень можуть бути:
· визначення обсягу і часткою ринку;
· характеристики ринку і тенденції його розвитку;
· портрет і поведінка споживачів;
· вивчення ставлення споживачів до товарів, торговим маркам, виробникам;
· сегментування споживачів і вибір цільового ринку;
· пошук незайнятих ніш і розробка нового продукту;
· оцінка відповідності існуючого продукту вимогам ринку;
· визначення оптимальної ціни;
· тестування рекламних матеріалів;
· дослідження комунікаційних каналів;
· оцінка ефективності рекламної кампанії;
· вивчення каналів розподілу;
· вивчення мотивації учасників каналів розподілу;
· формування бази даних < %D0%91%D0%B0%D........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика: Підручник. - 3 вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво «Финпресс», 2003. - 496 с.
2. Біляївський І.К. Маркетингові дослідження: інформація, аналіз, прогнозування. М. - 2001.
3. Бороденя В.А. Маркетингові дослідження: Учеб.-метод. посібник / В.А. Бороденя. - Мн.: БГЕУ, 2003 .- 94с
4. Акулич І.Л. Маркетинг: Підручник - 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: Вища. шк., 2002 - 447 с.
5. Данько Т.П. Управління маркетингом: Підручник. Изд. 2-е, перероб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 334 с.
6. Крилова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг і 86 ситуацій. Учеб. посібник. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 519 с.
7. Кулібанова В.В. Прикладної маркетинг. - СПб.: Вид. будинок «Нева». - М.: «ОЛМА-ПРЕСС ІНВЕСТ», 2002. - 292 с.
8. Малхотра, Нереш К. Маркетингові < %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B > дослідження. Практичне керівництво; 3-є видання.Пер. з англ. - М.: Изд. дім «Вільямс», 2003. - 960 с.: Іл.
9. Маркетинг. Підручник. Під ред. А.Н. Романова. - М.: Банки і біржі, 1995. - 560 с.: Іл.
10. Маркетинговий аналіз. - М.: Центр економіки і маркетингу. - Вид. 2-е, перероб. і доп., 2000. - 256 с.
11. Светуньков С.Г. Методи маркетингових досліджень. Навчальний посібник. - СПб.: Изд-во ДНК, 2003. - 352 с.
12. Токарев Б.Г. Методи збору та використання маркетингової інформації: Навчально-практичний посібник. - М.: МАУП, 2001. - 256 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.