Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


диплом Опорядження поверхонь гпсокартонними листами.

Информация:

Тип работы: диплом. Добавлен: 13.12.2013. Год: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

1. Вступ.
2. Технологічна (робота) частина.
2.1. Загальні відомості : §18.1.
2.2. Вимога до опоряджувальних поверхонь §18.2.
2.3. Підготовка поверхонь під опорядкування: §19.2.3.
2.4. Інструменти та матеріали : §19:1-4, 20.1.
2.5. Види підмащування та опорядкування робіт. § 4.2.
2.6. Технології виконання опоряджувальних робіт. §19:5-20:2.
2.7. Приймання та обмір опоряджувальних робіт. §20:3.
2.8. Організація праці §3:3.
3. Заходи з охорони праці. §2:5-2:11
4. Використана література.

1. Вступ
Якість будівельної продукції - будинків і споруд різного при­значення залежить від багатьох складових, але основними серед них були і залишаються якість та довговічність будівельних ма­теріалів.
Довговічність будівельних матеріалів є чи не найважливі­шою проблемою сучасного будівництва, оскільки функціона­льні навантаження більшості з них використовуються надто короткий час порівняно зі стародавніми матеріалами, на осно­ві яких збудовані сотні і тисячі років тому споруди, що незва­жаючи на вплив зовнішніх природних чинників і часу й тепер вражають красою архітектури та майстерністю тогочасних бу­дівельників.
Сучасність і майбутнє потребують реконструкції старих будин­ків, надання їм оригінальності та виразності, застосування під час зведення будівель цікавих нестандартних вирішень як в оздобленні інтерєрів, так і фасадів. Цього можна досягти, якщо запроваджувати в будівництво, зокрема в опорядження будин­ків, нові нетрадиційні матеріали і технології.
Сухі модифіковані опоряджувальні суміші мають стабільні властивості й, отже, їх застосування сприяє поліпшенню якості будівельних робіт і підвищенню продуктивності праці, знижен­ню витрат на транспортування і зберігання, зменшенню втрат матеріалів під час виконання робіт. Жоден матеріал не досяг та­кого ступеня технологічності, виразності й простоти, як високо-декоративні опоряджувальні покриття, полімермінеральні та синтетичні штукатурки.
Сьогодні у будівництві застосовують комплектні гіпсові сис­теми, які мають безмежні можливості дизайну, високі протипо­жежні та звукоізоляційні властивості, різне функціональне при­значення, як опоряджувальне, так і декоративно-конструктивне.
Описано нетрадиційні архітектурно-конструктивні вирішення окремих елементів будинку (вікон, дверей, сходів тощо)..
Докладно охарактеризовано способи опорядження будинків традиційними матеріалами із застосуванням передових методів праці, комплексну механізацію технологічних процесів опоря­дження, завдяки якій підвищуються продуктивність праці та якість робіт і, навпаки, знижуються трудомісткість і частка руч­ної праці. Вдосконаленими моделями, тобто інструментами «но­вого покоління», доповнено номенклатуру ручних будівельно-опоряджувальних машин.
2.1. Комплектні гіпсокартонні системи.
Слово “комплект” у перекладі з латинської мови означає новий, а слово “система” - ціле. Отже поняття “комплексна система” передбачає таку номенклатуру будівельних матеріалів, виробів і закріплювальних елементів, при використанні якої можна досягти цілковитого вирішення певного будівельного завдання, цьому поняттю повністю відповідають комплексні системи Кнауф для сухого будівництва. Слід зазначити, що будівництво, називають сухим не тільки тому, що воно майже повністю унеможливлює “мокрі” процеси, а й тому, що раніше гіпсокартонні листи (ГКЛ) називали сухою гіпсовою штукатуркою. Цей термін застосовується і тепер.
Комплектні системи Кнауф поділяють на кілька груп: перегородки, облицювання, суха штукатурка, підвісні стелі, підлоги мансандри. Згідно з цим номенклатура елементів, що входять до складу визначеної комплектної системи, може змінюватись як залежно від її функціонального призначення, так і за потребами ринку.
У загальному випадку складовими комплектної системи є:
1. Будівельні матеріали і вироби підприємств Кнауф;
2. Комплектувальні матеріали і вироби інших підприємств;
3. Сертифікати та інша документація, що свідчить екологічну чистоту матеріалів і їхню відповідальність вимогам якості нормативно-технічних документів.
4. Інструмент і пристрої для будівельно-монтажних робіт.
5. Спецодяг.
6. Інформаційна і технічна документація (інформаційні й технічні листи та рекомендації фірми Кнауф, брошури, буклети, методична та інструктивна література; рекламні матеріали).
7. Навчання у навчальних центрах Кнауф технологічним процесам використання її продукції та інструментів, правилам техніки безпеки та пожежної безпеки; підручники і навчальні посібники.
8. Технічне супроводження (консультації, технічний нагляд за виконанням робіт, інструктаж, експертні послуги).
Отже, комплектна система Кнауф - це набір певних матеріалів, виробів, технічної, методичної, навчальної документації та послуг, що забезпечують виконання будівельно-монтажних та оздоблюваних робіт з використанням сучасних технологій для отримання продукції з гарантовано високими показниками якості.
Слід зазначити, що під сучасними будівельними технологіями треба розуміти не тільки використання найновіших матеріалів та інструментів, а й виробничий процес, що передбачає їх використання без фізичної втоми виконавців, що робить їхню працю соціально привабливою, матеріально вигідною, комфортною і безпечною.
2.2. Опорядження несівних стін і перегородок листами гіпсокартону, які кріпляться до основи за допомогою розчину на гіпсовому в’яжучому, а також з використанням маячних стрічок з гіпсокартону, називають сухою штукатуркою.
Міцність з’єднання листів гіпсокартону (ГКЛ)із матеріалом основи(поверхнею, що опорядковується) залежить, з одного боку, від якості підготовки основи, а з другого - від клейкої здатності розчину на гіпсовій основі. Поверхня стін може бути обштукатурена або забруднена після розпалублення, пофарбована, покрита гідроізоляцією. Різна фактура і пористість цих матеріалів істотно впливає на зчеплення монтажного клею із основою. Пористість матеріалу основи означає його всмоктувальну здатність. Якщо воду, що використовували для виготовлення монтажного клею, швидко поглине основа, то клейка здатність і міцність клею після його тужавлення будуть недостатніми. А коли ні, то хоча клей і не втратить своїх клейких і міцні стих показників, проте для їх реалізації може знадобитися тривалий час, що стане на заваді будівництву.
Широке використання сухої штукатурки в багатьох країнах світу і накопичений досвід її влаштування дають змогу сформувати низку вимог щодо її основи:
1. Основа має бути міцною, сухою, не вивітреною, захищеною від атмосферних впливів (різкого перепаду температур і вологості повітря, атмосферних опадів).
2. Поверхня повинна бути чистою (очищеною від олії, фарби, пилу, будівельних розчинів, плісняви, моху, паперу тощо).
3. Основи з високою всмоктувальною здатністю мають бути попередньо зволожені або з метою зменшення втрат води і зниження їхніх будівельних властивостей оброблені монтажним клеєм.
2.3. Пакування, транспортування, зберігання і складування ГКЛ.
Після виходу із конвеєра ГКЛ відразу пакетується штабелеукладачем у пакети по 50-60 листів з пакуванням у поліетиленову плівку. Пакети обов’язково комплектуються з ГКЛ одного типу і розміру та укладаються в пакети пластиком. Пакет розміщують на підкладках однакової висоти з деревини або зі смуг гіпсокартону. Підкладки (не менше ніж шість) мають бути на відстані 0,5 м одна від одної. Загальна висота ГКЛ, підготовленого до транспортування, не повинна перевищувати 750 мм.
ГКЛ можна перевозити будь-яким транспортом. При перевезенні ГКЛ формують у штабелі. Висота штабеля визначається габаритними розмірами транспортного засобу та несівною здатністю його підлоги. У разі підіймання, опускання, транспортування і ручного перенесення ГКЛ слід звертати особливу увагу на збереження кромок і кутів ГКЛ. Спеціальні пристрої (ручка і пояси) для перенесення ГКЛ до робочих місць, а також візки для їхнього перевезення у вертикальному положенні полегшують транспортування і зберігання М від пошкоджень (рис. 19.4).
ГКЛ слід зберігати в закритих сухих приміщеннях за температури повітря не нижче ніж 50С, на відстані не менше як 1,5 м від опалювальних пристроїв на рівних, плоских основах. Якщо потрібно штабелювати різнорозмірні ГКЛ, то більш дрібні вироби укладають зверху.
Якщо під час перевезення і складування ГКЛ були зволожені, надалі їх можна використовувати тільки після повного висушування. Заборонено складувати ГКЛ у вертикальному положенні, оскільки це може призвести до пошкодження їхніх кромок та інших деформацій. При складування плит у пакетах і штабелях не слід допускати деформування їх, пошкодження осердя та провисання.
Оброблення гіпсокартонних листів.
Гіпсокартонні листи і плити всіх типів легко обробляються, особливо за наявності спеціальних інструментів Кнауф для різання, шліфування, стругання кромок і випалювання отворів (рис. 19.5-19.10).
Залежно від вимог до точності виконання робіт із розкроювання і обрізання ГКЛ здійснюють такі роботи:
1) Просте розкроювання за допомогою лінійки; метра, металевого трикутника і різання ГКЛ на столі з рівною поверхнею ножем для різання ГКЛ або за допомогою спеціальних пристроїв - різака малого (для відрізування смуг до 120 мм завширшки) або різака великого (для відрізування смуг більшої ширини - до 630 мм) (рис. 19.11);
2) Точне розкроювання ГКЛ, наприклад при різанні перфорованих, шліцьова них або комбінованих гіпсокартонних панелей з використанням ножівки, що має вузьке полотно з дрібними зубцями, або ручною дисковою електропилкою.
При простому розкроюванні картону ГКЛ різання здійснюють з лицьового боку спеціальним (шевським) ножем (рис. 19.12, а). надрізаний ГКЛ укладають на край столу і роблять надлом нерозрізаного гіпсового осердя. Після цього ножем для різання м розрізають картон на зворотному боці листа. Утворену кромку обробляють обтиральним рубанком так, щоб кромка була рівною і не мала зламів (рис. 19.12, б).
Якщо обрізні кромки мають утворити шов, то їх слід підготувати до шпаклювання одним із таких двох способів:
а) для шпаклювання з армуючою стрічкою (шпаклівкою “Фугенфюллер”) кромковим рубаком знімають фаску під кутом 45? на 1/3 товщини ГКЛ і видаляють картон уздовж кромки в місцях укладання стрічки;
б) для шпаклювання без армуючої стрічки з використанням шпаклівки “Уніфлот” рубаком знімають фаску під кутом 22,50 на 2/3 товщини ГКЛ. Після зняття фасок краї картону зачищають шліфувальним рашпілем або наждачним папером.
Обшиваючи стіни і перегородки з віконними і дверними прорізами, ГКЛ попередньо розміщають на столі з рівною поверхнею. Потім їх розкроюють ножем, ножівкою або дисковою пилкою з утворенням прорізів потрібних розмірів. Канти прорізів обробляють шліфувальним рашпілем або наждачним папером. Якщо використовують ГКЛ то в зоні дверної коробки не слід розміщувати обтиснену, стоншену кромку. Її треба обрізати, оскільки вона щільно не перекриється наличником дверної коробки, що призведе до погіршення звукоізоляції приміщення.
Для вимикачів, розподільних коробок і розеток прихованої електропроводки в м вирізують круглі отвори за допомогою дриля із змінною насадкою (рис. 19.13).
Криволінійні поверхні отримають так. Опуклі та ввігнуті криволінійні поверхні малого радіуса обшивають спеціально обробленими ГКЛ потрібних розмірів. Для цього в картонній оболонці ГКЛ роблять поперечні надрізи з кроком 2...3 (для опуклої поверхні з лицьового боку, для ввігнутої зі зворотного).
Заготовку з надрізаною картонною оболонкою або V - подібними прорізами (рис. 19.14) загинають у потрібному напрямку, внаслідок чого отримують гіпсокартонний елемент потрібної форми.
Криволінійну поверхню радіусом 150...200 мм можна отримати іншим способом (без поперечних надрізів), наприклад попереднім замочуванням ГКЛ (завтовшки 9,5...12,5 мм). Для цього заготовку ГКЛ укладають на кружала, накривають її мокрим рядном на 10...12 год, після чого вона деформується так, як належить. Цей процес відбувається активніше, якщо майбутню ввігнуту поверхню попередньо обробити валиком із шипами (рис. 19.15) для утворення на ній макропор. Потім цей бік ГКЛ обробляють губкою, змоченою у воді. Кінці заготовки можна закріпити для отримання бажаної конфігурації (рис. 19.16).
2.4. Улаштування сухої штукатурки.
Гіпсокартонні листи.
Гіпсокартонні листи (ГКЛ) - це оздоблювальний вибір, що складається із шару гіпсу певної товщини (гіпсового осердя) та приклеєного до нього з боків листів високоякісного багатошарового пресованого картону, товщина якого не перевищує 0,6 мм.
ГКЛ виготовляють за безперервною технологією на великих конвеєрних лініях. Основні вузли технологічної лінії виробництва ГКЛ показано на рис. 19.1.
Розвальцьована в процесі виготовлення на конвеєрі гіпсокартонна стрі........

Список використаної та рекомендованої літератури.
1. Белоусов Е.Д., Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы: Практ. пособие для ПТУ. - М.: Висш. Шк., 1990 - 270 с.
2. Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е. Основи охорони праці. - К.: Просвіта 1997 - 208 с.
3. Горячев В,И, Справочник молодого штукатура. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк. 1979. - 159 с.
4. Гребенюк Г.Є. Ремонт і реставрація жилових та громадських споруд - пам’яток архітектури: Підручник. - К.: Будівельник, 1996. - 288 с.
5. Дворкін Л.Й, Опоряджувальні матеріали і вироби: Навч. посібник - 2-ге вид. Перероб. - К.: Вища шк., 1996. - 335 с.
6. Добровольський Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи.-К.: Техніка, 1997. - 304 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.