Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Характеристика основних видв бржових операцй

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 18.12.2013. Год: 2012. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План

1. Основні види бірж їх характеристика та функції
2. Правила біржових торгів та технологія їх проведення
Список використаної літератури


1. Основні види бірж їх характеристика та функції
Види бірж
Біржі класифікують залежно від виду біржового товару, принципу організації, правового статусу, рівня спеціалізації, місця і ролі в світовій торгівлі, форми участі відвідувачів у біржових торгах та інших ознак.
За видом біржового товару в світовій практиці прийня­то виділяти такі види бірж: товарні (в тому числі товарно-сировинні), фондові, валютні біржі і біржі праці.
За принципом організації (ролі держави в створенні бірж) розрізняють публічно-правові (державні) біржі та приватноправові (приватні).
Публічно-правові біржі (відкритого типу) діяли в доре­волюційній Росії. Такі біржі перебувають під контролем або безпосередньо ними керують спеціальні органи управління. Членом такої біржі може стати будь-який підприємець, якого занесено в біржовий реєстр і який є її співзасновником.
Особи__не члени біржі допускаються до здійснення торгових операцій відповідно до придбаних ними разових квитків. Біржі такого виду функціонують в Європі (Франції, Бельгії, Нідерландах).
Приватноправові біржі діють в Англії, США та Інших країнах. На цих біржах доступ відкрито тільки для вузького кола осіб, які входять до біржової корпорації. Кількість членів таких бірж обмежена. Біржа цього виду є пайовим товариством, статутний капітал якого складається з певної кількості паїв (сертифікатів). Кожний член біржі повинен бути власником хоча б одного паю (сертифікату), який дає йому право укладати угоди в приміщенні біржі[1,с.10].
За правовим статусом створені біржі в основному реєструвалися як акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Така форма організації бірж пояснюється рівнем ділової і економічної культури, історич­ними традиціями, а також відсутністю жорсткої правової основи, яка регламентує їх створення і функціонування. Це надавало засновникам бірж більшу свободу при підготовці необхідних документів, давало змогу закласти такий механізм управління і розподілу прибутку, який найбільшою мірою влаштовував би їх. Засновників приваблювало й те, що біржу у формі товариства з обмеженою відповідальністю можна було зареєструвати в місцевих органах влади.
Оскільки держава має стимулювати роботу бірж, орієнто­ваних на некомерційний характер діяльності, з 1995 р. біржі починають перетворюватися на некомерційні асоціації[5,с.56].
За формою участі в торгах біржі бувають відкритими і закритими.
В торгах на відкритих біржах, крім постійних членів, можуть брати участь й інші бажаючі, які придбали відповідне право. Відкриті біржі бувають двох типів:
«ідеально» відкриті біржі, на яких контрагенти можуть не користуватися послугами брокерів-посередникі . На таких біржах забезпечується вільний доступ до біржового кільця клієнтів-продавців і клієнтів-покупців. «Ідеально» відкриті біржі характеризуються прямими звязками виробників і споживачів;
відкриті біржі змішаного типу, на яких безпосередньо і водночас з продавцями і покупцями працюють дві групи посередників: брокери - від імені та за рахунок клієнтів, і дилери - від свого імені та за свій рахунок.
Згідно зі статутами, більшість товарних бірж у нашій країні є закритими. З метою збільшення біржового обороту інколи до участі в торгах залучаються й клієнти (продавці і покупці) шляхом надання їм за визначену плату статусу разового чи постійного відвідувача.
Ступінь відкритості біржових зборів безпосередньо повязаний з торговою стратегією біржі. Часто для пож­вавлення торгівлі відкритість біржі використовують в рекламних цілях. Відкриті біржі - це більш демократичний і привабливий для клієнтів спосіб участі в торгах, на яких непрофесійним учасникам надаються послуги брокерів[3,с.110].
Створення необхідної біржової інфраструктури і вдоско­налення біржової торгівлі призводять до більш закритого характеру діяльності бірж.
Торги на закритих біржах зорієнтовані на професіоналів, формування ділових звязків на основі взаємної довіри між торгівцями, для співпраці яких необхідною умовою є обмежена кількість випадкових відвідувачів біржі.
Отже, для біржі, яка захищає інтереси біржових посеред­ників, закритий характер привабливіший і відповідає самій суті концепції біржі як організації (асоціації) торгівців (посередників), яку створено для забезпечення торгівлі й задоволення їхніх інтересів.
За номенклатурою товарів біржі поділяються на універсальні, спеціалізовані і вузько - й широко-спеціалізован .
На універсальних біржах широкого попиту торгівля ведеться різного роду товарами.
Спеціалізовані біржі мають спеціалізацію за певними групами товарів...

Список використаної літератури
1. Бердникова Т. П. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ИНФРА-М, 2000. 270 с.
2. Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корне-евой, В. А. Галанова. М.: Финансы и статистика, 2005. 240 с.
3. Гайдуцький П. I., Бузовсъкий Е. А., Тімченко В. П. Біржова торгівля - основа ринку. К.: УСГА, 2008. 33 с.
4.Иващенко А. А. Товарна биржа. М.: Международные отно­шения, 1991.272с.
5. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком Інтер, 2010.526с.
6. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. К.: А.Л.Д., ВІРА - Р, 2009. 560с.
7. Сохацька О. М. Фючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. Тернопіль: Екон. думка, 2007. 408с.

Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.