На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат нформацйний процес та ефективнсть роботи нтернет-магазину

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 23.12.2013. Сдан: 2013. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
1. Інформаційний процес та інформаційний процес управління 3
2. Ефективність Інтернет-магазину 15
Список використаних джерел 23


1. Інформаційний процес та інформаційний процес управління

Поняття ІС управління нерозривно повязане з поняттям економічної інформації та її матеріальним поданням.
При цьому варто розрізняти два аспекти ІС: змістовий і технологічний. Змістовий визначає коло розвязуваних інформаційних завдань, відображає структуру обєкта управління та напрями діяльності кожного його підрозділу. Технологічний аспект ІС припускає її розгляд як одного з управлінських процесів, повязаних зі здійсненням комплексу інформаційних процедур (див. табл. 3.1).
Інформаційна процедура - сукупність однорідних операцій, пов язаних із впливом на інформацію.
Сукупність усіх інформаційних процедур утворює інформаційний процес - технологічну основу управлінської діяльності. Інформаційний процес управління складається з двох частин: інформаційного процесу і прийняття управлінських рішень.
Прийняття управлінських рішень за впливом на виробничо- господарську діяльність грунтується на результатній інформації та є продовженням інформаційного процесу на вищому логічному рівні.
Інформаційний процес аналогічно виробництву продукції є процесом здобуття певного цілісного за змістом набору даних для вироблення і прийняття управлінських рішень. Він включає комунікаційний процес, який служить цілям інформаційного обміну.
Інформаційний процес управління - сукупність управлінських oneрацій, головним предметом яких є інформація.
Інформаційний процес є обєктом автоматизації управління.
Таблиця 1.1.
Інформаційна процедура Характеристика Супутні інформаційні процедури
Збирання даних, реєстрація Мета - одержати точне, своєчасне, вірогідне та повне відображення явищ економічного життя (виробничо-господарської діяльності). Дані збираються всередині обєкта і надходять із зовнішнього середовища. Кодування одиниць інформації (присвоєння кодових позначок).
Передача даних Два варіанти організації передачі даних: • фізичне переміщення носіїв (курєром, транспортом, поштою); • дистанційна передача по лініях звязку у вигляді сигналів. Захист інформації спеціальними механізмами захисту: криптографічне шифрування, електронний підпис, імітоза- хист (перевірка цілісності та дійсності даних) тощо.
Збереження інформації Інформаційна процедура, яка повязана з багаторазовістю, тривалістю використання умовно- сталої інформації в обробленні, необхідністю накопичення , інформації у звязку з розривом у часі її оброблення. Пошук одиниць інформації. Захист від несанкціонованого доступу. Актуалізація даних - підтримка інформації на заданому рівні.
Оброблення інформації Сукупність арифметичних і логічних операцій для здобуття результатної інформації (інформації для управління) Пошук одиниць інформації. Розмноження результатної інформації.
Передача результатної інформації Два варіанти організації передачі для використання в управлінні та для збереження: • передача інформації на носіях у вигляді машинограм та на ГМД; • передача по каналах звязку. Захист інформації. Збереження інформації.
Інформаційна процедура Супутні інформаційні процедури
Споживання результатної інформації Використання результатів оброблення у вигляді розрахованих значень техніко-економічних показників (ТЕП) для визначення факторів, що впливають на виробництво, і виявлення резервів розвитку (див. рис. 3.1). Актуалізація даних.


В умовах автоматизації інформаційний процес є узагальненою сукупністю операцій перетворення інформації, що виконуються на АРМ управлінських працівників різних підрозділів підприємства (відділів, служб, цехів, складів), обєднаних в обчислювальну мережу (ОМ). При цьому під інформаційною операцією розуміють частину інформаційного процесу, яка ініціюється на АРМ та забезпечує перед переходом до наступної операції досягнення певної часткової мети при обробленні інформації.
Кожній інформаційній операції, реалізованій програмним модулем, відповідає рядок головного меню АРМ. Програмний модуль, у свою чергу, може мати своє меню (підменю), що задає порядок виконання певних дій підчас оброблення даних. Внутрішні підменю програмних модулів забезпечують певну гнучкість в обробленні даних.
Наприклад, внутрішнє підменю може задавати: вигляд повідомлення, період (день, декада, місяць, квартал, рік), ступінь охоплення (підприємство, цех, дільниця). Стан інформації на виході інформаційного процесу кожного АРМ розглядається як "кінцевий продукт", а інформаційний процес загалом - це виробництво цілісних наборів даних, обєднаних спільним суттєвим змістом.
Інформаційний процес є багатоопераційним. Окремі його складові частини (набір інформаційних операцій) реалізуються на конкретних АРМ. Сукупність АРМ, що утворюють "ланцюжок", реалізує інформаційний процес управління в умовах функціонування мережної АІС. В АІС виділяються сукупності автоматизованих інформаційних процесів, які охоплюють сфери економічної діяльності: працю, предмети та засоби праці, продукцію, фінанси, результати діяльності. Характеристика кожного АРМ в АІС може бути задана тільки в контексті його взаємодії з іншими АРМ.
У процесі створення АІС розробляється певна модель, що відображає розподіл функціональних обовязків між управлінським персоналом. Стосовно цієї теоретичної моделі визначаються склад АРМ та їх інформаційне суміщення. Це логічні АРМ, які включають набір програмних модулів. Фізичні АРМ формуються встановленням (генерацією) на конкретній робочій станції програмних модулів одного або кількох логічних АРМ. При генерації відслідковується ланцюжок логічних АРМ, які взаємодіють між собою від зародження економічної інформації до її кінцевих споживачів.
Виділення фізичних АРМ визначається організаційною структурою підприємства, можливостями впровадження локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) певної конфігурації та іншими чинниками.
Наприклад, у сфері економічної діяльності "Засоби праці" інформаційний процес охоплює інформаційні операції, що виконуються на АРМ бухгалтера (АРМБ) з обліку капітальних вкладе........


Список використаних джерел

1. Бабосюк А. Л. Економічні підходи до обґрунтування інвестицій у мультисервісні мережі / А. Л. Бабосюк, С. М. Конініна, І. В. Тесля. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < ua/about/nauk/st18.php>
. В.
2. Вікіпедія - вільна енциклопедія. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : < >3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, 1998. - 400 с.
4. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 140 с.
5. Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. -224 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.