Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Темперамент детей дошкольного возроста

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Психология. Добавлен: 27.12.2013. Сдан: 2012. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Облік індивідуальних особливостей дошкільників необхідний по відношенню до різних сторін його особистості, в тому числі щодо темпераментальні особливостей дітей.
Коли психологи звертаються до вивчення особистості, що, мабуть, перше, з чим вони зіштовхуються, це різноманіття властивостей і їхніх проявів у її поводженні. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні й інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато чого іншого - от далеко неповний перелік характеристик, з якими приходиться мати справа, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особистості. Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим являє собою єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні задачі: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особистості як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системо-утворюючим фактором (чи властивістю), і, по-друге, розкрити обєктивні підстави цієї системи.
Темперамент - це поєднання індивідуально-психологічних особливостей особистості, що характеризують динамічну і емоційно-хвильову боки її поведінки та діяльності. Більшість вчених єдині в думці, що темперамент - це вроджена характеристика, а значить його змінити не можна. І тому, тим більше важливо враховувати темперамент дитини в навчально-виховній роботі з ним.
Якщо не враховувати темперамент дитини в навчально-виховному процесі, то дитині буде складніше розкрити особливості таланти своєї особистості. Обєкт даного дослідження - особистісні особливості дитини дошкільного віку.
Предмет дослідження - особливості темпераменту дошкільників.
Мета роботи - виявити особливості темпераменту дошкільників; розглянути методичні рекомендації з навчально-виховної роботи з дітьми, з різним темпераментом.
Для реалізації поставленої мети будуть вирішені наступні завдання:
1) Розглянути психологічне уявлення про темперамент.
2) Розглянути загальну характеристику чотирьох типів темпераментів.
3) Виявити вікові особливості темпераменту.
4) Проаналізувати вікові особливості темпераменту дошкільників.
5) Розглянути особливості прояву чотирьох темпераментів у дошкільнят і сформулювати методичні рекомендації з обліку темпераментальні особливостей дошкільників у навчально-виховній роботі.
Гіпотеза даного дослідження - облік вікових особливостей темпераменту, а так само соціометричний статус дітей дошкільного віку, підвищує ефективність навчально-виховної роботи з ними.


1. Загальне поняття про темперамент.
Темперамент - це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку протікання його психічних процесів і поводження. Під динамікою розуміють темп, ритм, тривалість, інтенсивність психічних процесів, зокрема емоційних процесів, а також деякі зовнішні особливості поводження людини - рухливість, активність, чи швидкість сповільненість реакцій і т.д. Темперамент характеризує динамічність особистості, але не характеризує її переконань, поглядів, інтересів, не є показником цінності чи малоцінності особистості, не визначає її можливості (не слід змішувати властивості темпераменту з властивостями характеру чи здібностями). Можна виділити наступні основні компоненти, що визначають темперамент.
1.Загальна активність психічної діяльності і поводження людини виражається в різному ступені прагнення активно діяти, освоювати і перетворювати навколишню дійсність, виявляти себе в різноманітній діяльності. Вираження загальної активності в різних людей по-різному.
Можна відзначити дві крайності: з одного боку, млявість, інертність, пасивність, а з іншого боку - велика енергія, активність, пристрасність і стрімкість у діяльності. Між цими двома полюсами розташовуються представники різних темпераментів.
2. Рухова, чи моторна, активність показує стан активності рухового і мовно-рухового апарату. Виражається у швидкості, силі, різкості, інтенсивності мязових рухів і мови людини, її зовнішньої рухливості (чи, навпаки, стриманості), балакучості (чи мовчазності).
3. Емоційна активність виражається в емоційній вразливості (сприйнятливість і чуйність до емоційних впливів), імпульсивності, емоційній рухливості (швидкість зміни емоційних станів, початки і припинення їх). Темперамент виявляється в діяльності, поводженні і вчинках людини і має зовнішнє вираження. По зовнішніх стійких ознаках можна до відомого ступеня судити про деякі властивості темпераменту.
Давньогрецький лікар Гіппократ, що жив у 5 столітті до н.е., описав чотири темпераменти, що одержали наступні назви: сангвінічний темперамент, флегматичний темперамент, холеричний темперамент, меланхолійний темперамент. Відсутність необхідних знань не дозволяло дати в той час справді наукову основу навчанню про темпераменти, і тільки дослідження вищої нервової діяльності тварин і людини, проведені І.П.Павловим, установили, що фізіологічною основою темпераменту є сполучення основних властивостей нервових процесів.


2. Психологічна характеристика темпераментів.
На думку І.П. Павлова, темпераменти є "основними рисами" індивідуальних особливостей людини. Їх прийнято розрізняти в такий спосіб: сангвінічний, флегматичний, холеричний, меланхолійний.
Сангвінічний темперамент.
Сангвінік швидко сходиться з людьми, життєрадісний, легко переключається з одного виду діяльності на інший, але не любить одноманітної роботи. Він легко контролює свої емоції, швидко освоюється в новій обстановці, активно вступає в контакти з людьми. Його мова голосна, швидка, виразна і супроводжується виразними мімікою і жестами. Але цей темперамент характеризується деякою подвійністю. Якщо подразники швидко міняються, увесь час підтримується новизна й інтерес вражень, у сангвініка створюється стан активного порушення і він виявляє себе як людину, він дія........


Використана література
1. Аверянов М.Д. Дитяча психологія. М., 1998.
2. Білоус В.В. Темперамент і діяльність, навчальний посібник. Пятигорськ, 1990.
3. Діагностика та корекція психологічного розвитку дошкільників. Під редакцією Я.П. Коломенського, Е.А. Панько. Мінськ, 1997.
4. Єресь Є.П. Темперамент і його виховання у школярів. Мінськ, 1960.
5. Жутикова Н.В. Вчителю практику психологічної допомоги М., 1988.
6. Запорожець О.В., Ельконін Д.Б. Психологія дітей дошкільного віку. М., 1964.
7. Кречмер Е. Теорія темпераментів. / / Психологія індивідуальних відмінностей.
8. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Вчителю про психологію дітей дошкільного віку - М., 1988.
9. Лукінов А.Г. Що таке темперамент? Буклет. Львів, 1989.
10. Маклаков А.Г. Загальна психологія. С-Пб., 2000.
11. Мерлін В.С. Нарис теорії темпераменту - М., 1964.
12. Петровський В.А., Виноградова О.М., кларіно Л.М. та ін Вчимося спілкуватися з дитиною. М., 1993.
13. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. Т. II М., 1989.
14. Русалов В.М. Опитувальник структури темпераменту. Метод. посібник. М., 1990.
15. Стадник Е.К., Ніц К.О. Основи загальної психології та педагогікі.М., 2001.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.