Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Оптимальна структура капталу пдприємства ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 8.1.2014. Сдан: 2012. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ КОМПАНІЇ 5
1.1 Загальна інформація про підприємство 5
1.2 Аналіз фінансового стану товариства 17
2. РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТА АКЦІОНЕРНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 27
2.1 Розрахунок показника економічної доданої вартості 27
2.2 Розрахунок показника акціонерної доданої вартості 28
3. Розробка рекомендації по збільшенню вартості компанії 31
3.1 Розробка дій щодо вдосконалення положення компанії 31
3.2 Розрахунок нових показників доданої вартості підприємства 32
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
ДОДАТКИ 36


ВСТУП
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та обєктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й обєктивного аналізу фінансового стану підприємств.
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан
Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.
Існує і зворотний звязок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобовязань перед бюджетом, банком та іншими установами.
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу.

1. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ КОМПАНІЇ

1.1 Загальна інформація про підприємство
ВАТ "Центренерго" є одним із провідних виробників електричної енергії в Україні та за різними експертними оцінками входить до найбільших підприємств держави. Поставивши собі за мету досягнення успіхів не тільки в бізнесі, але і у відносинах з суспільством, ми розуміємо необхідність бути інформаційно відкритою компанією, постійно надавати актуальну, вичерпну і об’єктивну інформацію про вирішення економічних, соціальних, екологічних питань, які постають перед нами щодня. Діяльність Товариства у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати її ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Формуючи довіру акціонерів, потенційних інвесторів та громадськості до свого бізнесу підприємство намагається у своїй діяльності послідовно реалізовувати принципи прозорості та відкритості, найкраще розкривати інформацію про стан і перспективи свого розвитку.
Загальна встановлена потужність електростанцій компанії становить 7575 МВт < wiki/%D0%9C%D0%92%D1%82> (15% від встановленої потужності всієї електроенергетики України). На станціях встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 Мвт до 800 Мвт, 18 з яких - вугільні, 5 - газомазутні.
Обладнання електростанцій компанії ВАТ"Центренерго" експлуатується в середньому вже 30-40 років і потребує реконструкції. У «Центренерго» розроблені проекти з технічної реконструкції електростанцій, що входять до складу «Центренерго», які заплановано реалізувати в три етапи.
Компанія має практичний досвід співпраці з провідними світовими компаніями. Так, на базі Зміївської ТЕС ВАТ «Центренерго» здійснюється проект реконструкції енергоблоку № 8, розроблений фірмою Siemens < wiki/Siemens> спільно з іншими німецькими фірмами. У фінансуванні проекту беруть участь провідні німецькі банки.
ВАТ «Центренерго» складається з таких пiдроздiлiв: - Адмiнiстрацiя Товариства (знаходиться у м. Київ), має в своєму розпорядженні потужності трьох теплових електростанцій, які розташовані в найбільш промисловорозвинених регіонах України та Ременерго (м. Черкаси). Трипільська ТЕС < wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1> - розташована в столичному Київському регіоні (м. Українка) неподалік від столиці України - міста Києва і після закриття Чорнобильської АЕС залишається найпотужнішим джерелом електроенергії на території Київської області. Зміївська ТЕС < wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1> в Харківській області (смт. Комсомольське < wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%28%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29>) та Вуглегірська ТЕС < wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1> у м. Світлодарськ < wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA> Донецької області. ТЕС компанії також забезпечують тепловою енергією (опалювання та гаряче водопостачання) м. Світлодарськ, м. Українка та селище Комсомольське.
На утриманні ВАТ «Центренерго» на теперішній час знаходяться чотири дитячі дошкільні заклади, які в основному відвідують діти працівників компанії, один будинок культури, два спортивних комплекси та санаторії-профілакторії, в яких без відриву від виробництва відпочивають та підтримують здоровя робітники Товариства, здоровпункти та відділи громадського харчування.
Статутний капітал < wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB> Товариства становить 480 229 240,40 грн. та розподілений на 369 407 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,30 грн.кожна.
Найбільшим акціонером ВАТ «Центренерго» є НАК «Енергетична компанія України» < wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9A_%C2%AB%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB>, яка здійснює управління пакетом акцій у розмірі 78,29 відсотків статутного капіталу товариства. Інші юридичні та фізичні особи володіють 20,38% та 1,33% акцій відповідно.
З жовтня 2000 року товариство є учасником програми по випуску депозитарних розписок (ADR) 1-ого рівня ВАТ «Центренерго». Банком-депозитарієм виступив The Bank of New York < w/index.php?title=Bank_of_New_York&action=edit&redlink=1>, локальним зберігачем - ING.
Акції Товариства вільно купуються і продаються на організованому фондовому ринку. Акції Товариства є «блакитними фішками» та входять до першого рівня лістингу першої фондової торгівельної системи України (ПФТС) з 1997 року, та «Української біржі» з 2009 року.
У 2009 році компанія показала чистий збиток в 252,2 млн. грн. У 2010 році, підняття цін на електроенергію для населення позитивно вплинуло на фінансовий стан ВАТ «Центренерго» і за 3 квартали 2010 року чистий прибуток < wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA> компанії склав 82,9 млн. грн.

1.2 Аналіз фінансового стану товариства
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.