На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОСОБЛИВОСТ ОХОРОННО ДЯЛЬНОСТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ПДПРИМСТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 8.1.2014. Сдан: 2013. Страниц: 54. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП….……………………………………………………………………... 3
РОЗДІЛ 1. Сутнісні характеристики охоронної діяльності. Особливості її здійснення службою безпеки підприємства………………………………… 5
РОЗДІЛ 2. Нормативно-правове регулювання діяльності служби безпеки підприємства………………………………………………………. 23
РОЗДІЛ 3. Удосконалення охоронної діяльності служби безпеки підприємства………………………………………………………………… 38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………... 51


ВСТУП

Економічний розвиток суспільства безпосередньо залежить від його господарської діяльності. Особлива увага приділяється підприємству як первинній і провідній ланці економіки держави, оскільки саме тут створюються конкретні економічні блага, які стають першоосновою національного багатства. Ринкові відносини суттєво ускладнюють умови господарювання і посилюють конкурентну боротьбу між господарюючими суб’єктами, що може погіршувати їхній економічний стан і як наслідок - призводити до банкрутства. Тому завжди актуальним завданням в ринкових умовах господарювання є забезпечення економічної безпеки національних підприємств.
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування і досягнення головної мети своєї діяльності.
Забезпечення всебічної безпеки підприємства потребує створення спеціального підрозділу з метою реалізації захисних заходів - служби безпеки. Створення служб безпеки обумовлено загостренням конкурентної боротьби на зовнішньому та внутрішньому ринках та поширенням промислового шпіонажу. Створення служб безпеки відображає об’єктивну потребу ділових кіл у зменшенні комерційних ризиків та підвищенні безпеки підприємницької діяльності.
Здійснення охоронної діяльності є основним завданням служби безпеки. Служба безпеки підприємства відповідальна за здійснення заходів щодо гарантування безпеки діяльності й захисту інформації всіма можливими за певних умов способами і засобами.
Метою написання курсової роботи є теоретичне обгрунтування особливостей діяльності служби безпеки підприємства.


Основними завданнями написання курсової роботи є:
1. Вияснити основні функції та особливості охоронної діяльності служби безпеки підприємства.
2. Розглянути нормативно-правове регулювання діяльності служби безпеки підприємства.
3. Систематизувати типові помилки в діяльності служби безпеки підприємства та методи їх усунення.
Об’єктом дослідження є охоронна діяльність служби безпеки на підприємстві.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань щодо діяльності служби безпеки підприємства.
При написанні курсової роботи використовувались методи порівняння, конкретизації, систематизації та обробки інформації, метод дедукції - у процесі теоретичного осмислення проблеми, аналізу й синтезу - для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі.
Інформаційною базою написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань діяльності служби безпеки підприємства та спеціалізовані періодичні видання.


РОЗДІЛ 1
Сутнісні характеристики охоронної діяльності. Особливості її здійснення службою безпеки підприємства

Завдання гарантування безпеки підприємства є одним із основних, пріоритетних завдань, що стоять перед усіма структурними ланками і всіма працівниками підприємства, так само як і завдання збільшення прибутку, підвищення власного добробуту. Ефективний захист економічних інтересів підприємства може бути забезпечений лише у разі обєднання зусиль її персоналу: адміністрації, інженерно-технічних працівників, службовців, робітників.
Служба безпеки (СБ) підприємства - це самостійний структурний підрозділ. Вона вирішує завдання безпосереднього забезпечення захисту життєво важливих інтересів підприєства в умовах комерційного і підприємницького ризику, конкурентної боротьби. На всіх великих і середніх підприємствах (в організаціях) звичайно створюються автономні служби безпеки, а безпеку функціонування невеликих підприємств можуть гарантувати територіальні (районні або міські) служби за договорами найму одного чи кількох охоронців. Такі служби охорони зазвичай створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки [1, c. 222].
В сучасних дослідженнях вченими досі не знайдено єдиного підходу та однозначної трактовки й розуміння сутності категорії «охоронна діяльність служби безпеки підприємства». Дослідженням особливостей охоронної діяльності служби безпеки підприємства займалися Іванілов О. С., Ортинський В. Л., Мак-Мак В.П., однак конкретне визначення даного поняття залишається невідомим.
Охоронна діяльність служби підприємства - це діяльність спрямована на забезпечення фізичної безпеки персоналу та керівництва підприємства, внутрішньої безпеки, безпеки режиму діловодства та моніторинг факторів ризику. Основними напрямами охоронної діяльності служби безпеки є:
- захист життя і здоровя громадян;
- охорона майна власників, зокрема під час його транспортування;
- проектування, монтаж і експлуатаційне обслуговування засобів охоронно-пожежної сигналізації.
Кожний із зазначених напрямів має свої особливості при гарантуванні безпеки конкретного обєкта захисту. Обєктами охоронної діяльності служби безпеки підприємства є: стаціонарні обєкти; рухомі обєкти; персонал; грошові кошти; цінні папери та інші цінності. Напрями охоронної діяльності наведені на рис.1.1.

Рис. 1.1. Структура охоронної діяльності
Адміністрація зрідка розглядає охоронний персонал як складову частину служби безпеки. Охоронці стають такою складовою, коли керівництво добре розуміє завдання, складність і ступінь надійності її функціональних елементів і чітко уявляє собі роль охорони персоналу в роботі всього комплексу безпеки.
Завдання і діяльність охорони спрямовані передусім на виконання охоронних функцій. Охоронці при цьому повинні вміти абстрактно мислити, імпровізувати, бути ініціативними, виявляти імовірнісний підхід до подій, тобто охоронець повинен розвивати в собі інтелект, розсудливість, гнучкість мислення, фізичну силу, чуття, стриманість та ін. Ці якості мають виявлятися за будь-яких форм його діяльності: під час внутрішнього і зовнішнього патрулювання, у процесі контролю за проходом і проїздом персоналу, під час спостереження, при проведенні розслідування, у процесі нагляду за діяльністю персоналу і відвідувачів, при підготовці доповідей, довідок та інших документів, під час переслідування і затримання злочинців і порушників, при супроводі людей і вантажів та ін. Охоронцям забороняється: приховувати від правоохоронних органів факти підготовлюваних або вчинених злочинів, що стали відомі їм, видавати себе за працівників правоохоронних органів, збирати відомості про особисте життя, політичні та релігійні переконання певних осіб, здійснювати відео - і аудіозаписи, фото - та кінознімання в службових приміщеннях без письмової згоди на те відповідних посадових осіб, досліджувати елементи, що відображають характер діяльності, форму власності, стан режиму охорони, обсяг товарно-матеріальних цінностей, що є на обєкті, і т.ін.
Друга група завдань режиму охорони обєкта вирішується своєчасним виявленням ознак підготовленого посягання з подальшою його реалізацією заздалегідь підготовленими силами і засобами. Як правило, подібний захід (операцію) слід проводити у взаємодії з працівниками органів внутрішніх справ, які матимуть можливість своєчасно зафіксувати сліди злочинної діяльності. У випадках, коли час початку посягання важко передбачити, іноді є сенс спровокувати злочинців до початку своєї дії. Це може бути досягнуто за допомогою дезінформації кримінальних елементів про час і місце завезення цінних вантажів, великої суми грошей тощо.
В організації охорони обєкта служба безпеки підприємства має передбачити в переліку службових обовязків охоронців варіанти їхніх дій на випадок виникнення на обєкті дій, що передбачають замах на права і свободи громадян; протистояти діям, що ставлять під загрозу життя, здоровя, честь, гідність і майно громадян; забороняти передавати свою ліцензію для користування іншими особами.
Безпеку грошових коштів потрібно гарантувати на всіх етапах: отримання (здавання), транспортування, тимчасове зберігання в касі - видача (приймання). Кожна із цих ситуацій потребує спеціальних знань і умінь, професіоналізму та передбачливості.
Для забезпечення надійного збереження наявних грошових коштів і цінностей приміщення каси має відповідати таким вимогам:
- бути ізольованим від інших службових приміщень;
- мати капітальні стіни, міцні перекриття підлоги і стелі;
- мати сейф (металеві шафи) для зберігання грошей і цінностей, обовязково міцно прикріплений до будівельних конструкцій;
- двері, вікна, вентиляційні шахти мають бути обладнані надійними засобами, що запобігають проникненню в приміщення.
Організаційно приміщення каси повинні мати кілька рубежів охорони, як мінімум - два, а також засоби охоронно-пожежної сигналізації.
Особиста безпека персоналу, зокрема головних посадових осіб фірми, передбачає:
- охорону з використанням охоронців;
- власну безпеку особи, що виявляється у фізичній готовності до відбиття злочинних дій, психологічній готовності до сприйняття критичних умов реагування на них;
- використання засобів власної безпеки, дозволених для використання в особистих інтересах відповідними законами.
Особисту безпеку можуть гарантувати особисті охоронці, що поряд з високими моральними якостями уміють володіти собою в критичних ситуаціях, здатні швидко й рішуче діяти за будь-яких обставин. Вони мають бути добре розвинені фізично, психологічно сумісними з особою, що охороняється, і членами його сімї та професійно підготовленими до цієї роботи.
Існує два принципових підходи до створення служби безпеки: перший - звернутися в спеціалізовану фірму, яка має право надавати такі послуги, але це небезпечно тому що підприємець змушений довіряти сторонній фірмі; другий - створити власну службу безпеки. При цьому слід враховувати, що для невеликого підприємсвта зовсім не обовязково мати свої підрозділи для реалізації всіх функцій. Іноді достатньо трьох-чотирьох кваліфікованих спеціалістів, які зможуть взяти на себе обовязок служби безпеки із залученням необхідних фахівців.
Незалежно від того, на якому з цих варіантів зупиниться підприємець, у нього обовязково повинен бути фахівець на правах заступника, який відповідає виключно за питання безпеки.
Дуже важливо, щоб це був не просто найманий працівник, який отримує зарплату, а однодумець, який зацікавлений в успіху підприємтва.
Основними завданнями служби безпеки підприємства є:
- забезпечення безпеки виробничо-торговельної діяльності та захисту інформації та відомостей, що є комерційною таємницею;
- організація роботи з правового, організаційного та інженерно-технічного (фізичного, апаратного, програмного та математичного) захисту комерційної таємниці;
- організація спеціального діловодства, що виключає несанкціоноване отримання відомостей, що є комерційною таємницею;
- запобігання необгрунтованого допуску та доступу до даних та робіт, що становлять комерційну таємницю;
- виявлення та локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі повсякденної виробничої діяльності і в екстремальних (аварійних, пожежних та ін.) ситуаціях;
- забезпечення режиму безпеки при проведенні всіх видів діяльності, включаючи різні зустрічі, переговори, наради, повязані з діловою співпрацею, як на національному, так і на міжнародному рівнях;
- забезпечення охорони будівель, приміщень, обладнання, продукції і технічних засобів забезпечення виробничої діяльності;
- забезпечення особистої безпеки керівництва та провідних співробітників і фахівців;
- оцінка маркетингових ситуацій та неправомірних дій зловмисників і конкурентів [3].
Завдання служби безпеки, як структурно-функціонального компоненту системи безпеки відображено на рис. 1.2.Рис.1.2. Завдання служби безпеки підприємства [2, c. 37]

Служба безпеки фірми виконує такі загальні функції:
- організовує і забезпечує пропускний і внутрішньообєктовий режим в будівлях і приміщеннях, порядок несення служби охорони, контролює дотримання вимог режиму співробітниками, партнерами та відвідувачами;
- керує роботами з правового та організаційного регулювання відносин, щодо захисту комерційної таємниці;
- бере участь у розробці основоположних документів з метою закріплення в них вимог забезпечення безпеки і захисту комерційної таємниці, зокрема статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про підрозділи, а також трудових договорів, угод, підрядів, посадових інструкцій і обовязків керівництва, спеціалістів, робітників і службовців;
- розробляє і здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо забезпечення роботи з документами, які містять дані, що є комерційною таємницею, при всіх видах робіт організовує і контролює виконання вимог інструкції щодо захисту комерційної таємниці;
- вивчає всі сторони виробничої, комерційної, фінансової та іншої діяльності для виявлення і закриття можливих каналів витоку конфіденційної інформації, веде облік і аналіз порушень режиму безпеки, накопичує й аналізує дані про зловмисні дії конкурентів та інших організацій щодо діяльності фірми та її клієнтів, партнерів, суміжників;
- організовує і проводить службові розслідування за фактами розголошення відомостей, втрат документів та інших порушень безпеки підприємства;
- розробляє, веде, оновлює і поповнює перелік даних, що становлять комерційну таємницю та інші нормативні акти, що регламентують порядок забезпечення безпеки і захисту інформації;
- забезпечує суворе виконання вимог нормативних документів щодо захисту комерційної таємниці;
- здійснює керівництво службами і підрозділами безпеки підприємств, організацій і установ у частині обумовлених у договорах умов щодо захисту комерційної таємниці;
- організовує і регулярно проводить навчання співробітників підприємства і служби безпеки за всіма напрямками захисту комерційної таємниці, вимагаючи, щоб до охорони комерційних секретів був глибоко усвідомлений підхід;
- веде облік сейфів, металевих шаф, спеціальних сховищ та інших приміщень, в яких дозволено постійне або тимчасове зберігання конфіденційних документів;
- веде облік виділених для конфіденційної роботи приміщень, технічних засобів у них, що володіють потенційними каналами витоку інформації;
- підтримує контакти з правоохоронними органами та службами безпеки сусідніх підприємств в інтересах виявлення криміногенної обстановки в районі [4, c. 68].
Єдиної методики формування структури служби безпеки не існує, проте, щоб правильно побудувати службу безпеки на підприємстві слід дотримуватися такого алгоритму ( рис. 1.3. ):
- визначити життєво важливі інтереси підприємства на момент створення служби безпеки;
- виявити загрози безпеки для даного обєкта;
- провести аналіз загроз і виявити ступінь ризику при їх реалізації;
- визничати шляхи локалізації кожної з загроз і прорахувати витрати на проведення відповідних заходів;
- виходячи з отриманих даних, фінансових і трудових можливостей, розробити структуру служби безпеки;
- підтримувати працездатність СБ і коригувати її структуру залежно від мінливих обставин.
Рис. 1.3. Алгоритм формування служби безпеки [5, 14]

Загалом, структура служби безпеки та її чисельність залежать від форми власності підприємства, виду його виробничої діяльності, місця підприємства на ринку товарів і послуг, числа співробітників, наявності на підприємстві великих матеріальних цінностей, вибухо- і пожежонебезпечних речовин, інформації, що становить державну таємницю, активності конкурентів і кримінальних структур. Тому уявити універсальну структуру служби безпеки неможливо, проте можна виділити основні структурні підрозділи, які повинні бути присутніми в більшості випадків при організації СБ на великих промислових державних, акціонерних підприємствах, в промислово-фінансових групах, холдингах і т. п.
Залежно від цілей забезпечення безпеки можуть створюватися різні варіанти структури служби безпеки. Розглянемо структуру служби безпеки, що складається з відділів фінансової розвідки, фізичного супроводу та охорони, розслідувань і моніторингу, фінансового аудиту (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Структура служби безпеки [6]

Очолює службу безпеки начальник служби на посаді заступника керівника підприємства з безпеки. При цьому керівник СБ повинен володіти максимально можливим колом повноважень, що дозволяє йому впливати на інші підрозділи і різні галузі діяльності під........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навчальний посібник / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. - К.: «Правова єдність», 2009. - 544 с.
2. Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / В. И. Ярочкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2003. - 352 с.
3. Балашов П. А. Разработка структуры службы безопасности предприятия [Електронний ресурс] / П. А. Балашов.-Режим доступу : < bibl/opv/balashov.doc>
4. Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / В. И. Ярочкин.- М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. - 208 с.
5. Гусев В. С. О некоторых подходах к обеспечению комплексной безопасности хозяйствующих субъектов / В.С. Гусев. - СПб, ООО «ВИФ «БалтНорд» // Жизнь и безопасность, 1999. С.14-16.
6. Создание на предприятии службы безопасности [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
index.php?module=profession&op=view&id=1085
7. Бурцев В. В. Внутренний аудит компании: вопросы организации и управления [Електронний ресурс] / В.В. Бурцев. - Режим доступу :
articles/2003/4/697.html
8. Скібіцький О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. М. Скібіцький В. В., Л. І. Скібіцька ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Кондор, 2011. - 912 с.
9. Система контроля доступа на предприятии Статьи о системах безопасности [Електронний ресурс]. - Режим доступу : < titl_security/sec_stat/sec_stat1.html>
10. Тарасов Ю. Контрольно-пропускной режим на предприятии / Ю.Тарсов. - Защита информации // Конфидент, 2002. № 1. С. 55-61.
11. Карпов В. Є. Менеджмент безпеки. Теорія і практика [Електронний ресурс] / В. Є. Карпов. - Режим доступу : < metod_disc/pdf/3221_Mened_bez.pdf>
12. Давыдов И. Система безопасности фирмы [Електронний ресурс] / И. Давыдов.-Режим доступу :
index/sistema_bezopasnosti/0-36
13. Бондарчук Ю. В., Марущак А. І. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. - 372 c.
14. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/4618-17>
15. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/2657-12>
16. Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон від 31.05.2005 № 2594-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/2594-15>
17. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/236/96-80
18. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/3687-12>
19. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/3688-12>
20. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/3855-12>
21. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/964-15>
22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 № 611 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/611-93
23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності» від 03.07.1998 № 1020 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/1020-98>
24. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/2341-14>
25. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/435-15>
26. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/322-08>
27. Проект закону України «Про службу безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < law/86>
28. Марущак А. Перспективи правового регулювання безпеки підприємницької діяльності / А. Марущак // Юридичний радник. - №1.-2008.-С. 1-6.
29. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/1775-14>
30. Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії» від 07.09.1993 № 706 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
laws/show/706-93-%D0%BF
31. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/46-93>
32. Цигилик, І. І. Основи підприємництва : Нав. посіб. -2-е вид. перероб.та допов / І.І. Цигилик, З. М. Криховецька, Т. М. Паневик. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
33. Мак-Мак В. П. Служба безпеки підприємства (організаційно-управлінські та правові аспекти діяльності) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: books/MacMacSB.doc
34. Загорецька О. Вимоги до оформлення положення про структурний підрозділ / О. Загорецька //Секретар-референт. - 2011. - № 12. - С. 24-31.
35. Організаційно-нормативні документи підприємства: Положення про структурний підрозділ. Посадові інструкції // Довідник кадровика. - 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < index.php?module=profession&op=view&id=392>
36. Россол С. Должностная инструкция: понятие, содержание, разработка / С. Россол // Управление персоналом. - 2008. - № 11. - С. 45-49
37. Хватков В. Методические рекомендации организатору подразделения безопасности коммерческого предприятия [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < 01.htm>
38. Іванець В. А. Щодо проблем забезпечення економічної безпеки підприємництва в сучасних умовах / В. А. Іванець // Вісник МНТУ. Серія “Економіка”. - № 1. - С. 104-111.
39. Молдаванцев О. О. Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємства / О. О. Молдаванцев [Електронний ресурс]. - Режим доступу : >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.