На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Контрольна роботаз дисциплни «Економчний механзм санацї пдприємств»Варант № 6

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 10.1.2014. Сдан: 2013. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
стр.
Розробка проекту санації 3
Тестові завдання з дисципліни 7
Задача № 6 8
Задача № 8 9
Задача № 10 12
Задача № 12 12
Список використаної літератури 17


РОЗРОБКА ПРОЕКТУ САНАЦІЇ

Санація - це комплекс послідовних взаємозвязаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організа­ційного, соціального характеру, спрямованих на виведення субєкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним при­бутковості та конкурентоспроможності.
Проект санації може мати таку структуру:
1. Загальна характеристика підприємства:
1) фактичний фінансовий стан підприємства (фактичний обсяг реалізованої продукції, прибуток, заборгованість, коефіцієнт пла­тоспроможності та ліквідності);
2) аналіз причин, унаслідок яких підприємство потрапило в скрут­не фінансове становище;
3) перспективи виходу з цього стану.
2. План фінансового оздоровлення:
1) виробнича програма на найближчі роки (назва продукції, кількість, вартість);
2) баланс грошових доходів і витрат (суму необхідної допомоги в розрізі конкретних джерел показують окремо);
3) розрахунок ефективності заходів, спрямованих на оздоровлен­ня підприємства.
3. Прогнозовані кінцеві результати реалізації проекту.
План фінансового оздоровлення може мати такі розділи:
1. Загальна характеристика підприємства та його фінансо­вий стан: найменування підприємства; дані про реєстрацію, підпо­рядкування, місію та види діяльності; організаційно-правовий ста­тус; форма власності; організаційна структура; фінансові коефіці­єнти ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, оборот­ності капіталу, рівня дебіторської заборгованості, прибутковості, рентабельності.
2. Основні параметри проекту бізнес-плану: обґрунтування варіанта санації, розрахунок загального обсягу фінансових ресурсів (у тому числі державних коштів), строк реалізації плану, строк пога­шення інвестованого капіталу, фінансові результати реалізації плану (чиста теперішня вартість, внутрішня норма дохідності, строк окуп­ності проекту).
3. Заходи для відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності (заходи технічного, органі­заційно-економічного характеру та фінансові кошти, необхідні для їхнього здійснення).
З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють відновленню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності підприємства, можна рекомендувати, зокрема, такі:
1) зміна складу керівників підприємства та стилю управління;
2) інвентаризація активів підприємства;
3) оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат на виробництво;
4) продаж дочірніх фірм і часток у капіталі інших підприємств;
5) продаж незавершеного будівництва;
6) обґрунтування необхідної чисельності персоналу;
7) продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків готової продукції;
8) реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;
9) запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;
10) удосконалення організації праці;
11) проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.
4. Ринок і конкуренція (характеристика галузі, перспективи її розвитку; сегменти ринку даного бізнесу, покупці, перелік основ­них конкурентів та їхні конкурентні переваги; стратегія виживан­ня на ринку; тенденції та очікувані зміни на основних ринках).
5. Маркетингова діяльність підприємства (стратегія марке­тингу, канали розподілу, стратегія здійснення продажу, характери­стика та аналіз каналів збуту, життєвий цикл продукту, інші дос­лідження та розробки).
6. План виробництва та його ресурсне забезпечення (вироб­нича програма підприємства, обсяг продажу продукції, потреба в основних фондах, оборотних коштах, персоналі, інвестиційних ресурсах).
7. Фінанс........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конспект лекцій з дисципліни «Економічний механізм санації підприємств» / Захаренко Н.С. - Маріуполь: ПДТУ, 2010. - 63 с.
2. Контрольне завдання з дисципліни «Економічний механізм санації підприємств» / Захаренко Н.С. - Маріуполь: ПДТУ, 2010. - 20 с.
3. Пепа Т.В., Федерова В.О., Кондрашихін А.Б. Управління фінансовою санацією підприємств. - К.: Цент учбової літератури, 2008. - 440 с.
4. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 412 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.