Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Вживання засобв морального матерального стимулювання, що закрплен нормами трудового права. Порядок застосування заохочень. Переваги пльги для працвникв, успшно виконуючих свої трудов обов'язки. Заохочення за особлив трудов заслуги.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 21.09.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


17

План

Вступ

I. Поняття заохочення

II. Порядок застосування заохочень

III. Заохочення за успіхи в роботі

IV. Переваги і пільги для працівників, успішно виконуючих свої трудові обов'язки

VI. Заохочення за особливі трудові заслуги
VII. Заохочення у трудовому праві

Висновок

Література
Вступ

Однією з найважливіших умов всякої загальної роботи, сумісної праці є дисципліна праці.
Трудове право як галузь права регулює саме відносини колективної праці, які у свою чергу потребують певного порядку, щоб все спільно працюючі підкорялися встановленої дисципліни. Стан трудової дисципліни в організаціях залежить від цілого ряду чинників:
· від рівня організації виробничого процесу і умов праці.
· матеріально-побутового забезпечення працівників і ін.
Особливу увагу необхідно звернути на те, що працівник трудиться в колективі і для нього не може бути байдужим відносини до нього колег, сумісно тим, що співробітничає разом з ним. А цим визначається значення застосування до працівника разом із заходами дії заходів заохочення.
Метод морального і матеріального стимулювання дозволяє забезпечити зміцнення порядку і організованості. На мою думку, заохочення не тільки стимулює заохочуваних до подальших успіхів в роботі, але і служить стимулом до трудових успіхів інших працівників, що у свою чергу підвищує продуктивність праці в цілому.
Дійсно, значення заходів заохочення дуже важливе (дозволяє кожному працівнику трудиться з повною віддачею, благотворно діє на прояв ініціативи в праці, сприяє підвищенню якості продукції, послуг і т.д.) і я постараюся довести це.
I. Поняття заохочення

Підтримка і зміцнення трудової дисципліни в нашій країні здійснюється не тільки за допомогою методу переконання, виховання, але і за допомогою методу морального і матеріального стимулювання. Заходи морального і матеріального стимулювання, знаходяться в органічній єдності, мають на своїй меті забезпечення високої трудової дисципліни, зміцнення порядку і організованості в кожній організації.
Розвитку моральних і матеріальних стимулів до праці покликана сприяти встановлена російським законодавством система заходів заохочення за успіхи в роботі.
Заохочення за успіхи в роботі - публічне визнання заслуг, нагородження, надання суспільної шани, як окремим працівникам, так і трудовим колективом у зв'язку з успіхами, що досягли, в праці.
Заходи заохочення підрозділяються:
· за способом дії на працівників - на моральні і матеріальні.
· по оформленню і закріпленню в правових актах - на правові і не правові.
· по сфері дії загальні, вживані до будь-яких працівників, і спеціальні, а також по тих, що застосовують їх органів.
Право застосування заходів заохочення за загальним правилом належить працедавцю (за погодженням або сумісно з профспілкою). Діючі трудове законодавство встановлює два головні види заохочень: за успіхи в роботі і за особливі трудові заслуги.

II. Порядок застосування заохочень


Заохочення застосовуються адміністрацією тільки спільно або за узгодженням з відповідним виборним профспілковим органом організації. Якщо в організації немає профспілкової організації, то тільки в цьому випадку адміністрація може вжити заходів заохочення без згоди з профспілковим комітетом.
Вимоги застосування заохочень сумісно або за узгодженням з профспілковим органом розповсюджується лише на види заохочень, встановлених законом, а також до заохочень, встановлених в правилах внутрішнього трудового розпорядку, в статуті і положенні про дисципліну.
Керівник, менеджер може встановити і використати індивідуальні заходи заохочення, застосування яких не потребує узгодження з профспілковим органом - це форма схвалення поведінки працівника, які виконують стимулюючу функцію. Сумісне ухвалення заохочення означає, що адміністрація і профспілковий орган, по-перше, погоджують кандидатуру на заохочення, по-друге, вибирають вид заохочення і, по-третє, вони видають сумісний акт про заохочення, наприклад наказ-ухвала.
Практика застосування заходів заохочень довела доцільність об'єднання заходів заохочення (наприклад моральних і матеріальних), в цьому випадку їх ефективність підвищується.
Заохочення доцільно доводити до всього колективу, тим самим, підвищуючи престиж праці добросовісного працівника.
Відомості про заохочення заносяться працівнику в трудову книжку.
В трудовій книжці є спеціальний розділ «Зведення про заохочення», в яких і заносяться заохочення. В цьому розділі закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається. При необхідності зміни запису указується відповідний порядковий номер дати внесення запису, пишеться “Запис за № таким недійсна” і робиться правильний запис.
В трудові книжки не записуються премії, передбачені системою заробітної платні або виплати яких носить регулярний характер.
В Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях описаний порядок внесення відомостей про нагородження і заохочення.
Згідно інструкції при звільненні працівника всі записи про роботу, нагородження і заохочення, внесені в трудову книжку за час роботи на даному підприємстві, завіряються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої їм особи і друком відділу кадрів.
Заохочення не можна застосовувати до працівників в перебігу дії дисциплінарного стягнення згідно дисциплінарне стягнення діє в перебігу року з дня застосування.
Порядок застосування заохочення доцільно встановити і довести до зведення всіх працівників. Детально розроблена процедура застосування заохочення має дуже велике значення для підвищення ефективності і мотивації праці.

III. Заохочення за успіхи в роботі


За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі застосовуються наступні досягнення:
· оголошення подяки;
· видача премії;
· нагородження цінним подарунком;
· нагородження почесною грамотою;
· занесення в Книгу шани, на Дошку шани;
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутами, положеннями про дисципліну можуть бути передбачені також і інші заохочення.
Заохочення застосовуються при прояві працівником активності з позитивним результатом.
Показники активної роботи можуть бути встановлені і в трудовому договорі (контракті). Крім того, в ньому може бути встановлений і розмір премії, яку працівник одержить, досягнувши цих показників.
В соціології праці обґрунтовується закономірність, яка говорить про те, що якщо адміністрація помічає кожну появу активності працівника і його заохочує, то активність працівників зростає, вони працюють більш ефективно, а організація одержує великий прибуток.
Адміністрація організації доцільно враховувати всі випадки прояву працівником активності, заохочувати працівника при кожному прояві активності.
Є тільки п'ять видів досягнення в праці, при яких працівника необхідно заохочувати
Зразкове виконання трудових обов'язків припускає заохочення за високу виконавську дисципліну. Умовою зразкового виконання обов'язків є висока кваліфікація. Підставою для заохочення може бути виконання якого - то етапу роботи, який має самостійне значення.
Підвищення продуктивності праці, як правило, приносить додатковий прибуток, тому для того, щоб стимулювати підвищення продуктивності праці, доцільно встановити, де це можливо, премію у вигляді відсотка від одержуваного доходу, від прибутку, що утворюється в результаті підвищення продуктивності праці.
Поліпшення якості продукції, до всього іншого, підвищує престиж організації і також є умовою отримання додаткових прибутків.
Тривала бездоганна робота є формою активності, яка повинна заохочуватися, оскільки подібна робота під силу не всім працюючим. Доцільно встановити певний період роботи, який повинен заохочуватися. Наприклад, через кожні п'ять років бездоганної роботи працівнику можна надати право на отримання заохочення, значущість якого може підвищуватися.
Окрім видів заохочення, встановлених законом, в правилах внутрішнього розпорядку, статутах і положенні про дисципліну можна передбачити і інші види заохочення. Додаткові заохочення встановлюються і у ряді законів.
В правилах внутрішнього трудового розпорядку організацій нерідко налічується до 30 додаткових заходів заохочення. Наприклад, такі, як оголошення кращим по професії, почесним працівником, ветераном праці і т.д. заохоченнями можуть виступати додаткова оплата, незвичайні звання, підвищення по службі, додання особливого статусу, надання більш престижного приміщення для роботи. Всі перераховані види заохочення довели свою ефективність на практиці.
Система заохочення повинна переконати працівника, що в організації існує чіткий зв'язок між активністю працівника, результатами його діяльності і заохоченнями, які він одержує, можливостями задовольнити свої особисті потреби.

IV. Переваги і пільги для працівників, успішно виконуючих свої трудові обов'язки


Працівникам, успішно і добросовісно виконуючим свої трудові обов'язки, надається в першу чергу переваги і пільги в області соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторій і будинки відпочинку, поліпшення житлових умов і т.д.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні на роботі.
Адміністрації спільно з радою трудового колективу і профспілкою мають право встановлювати за рахунок власних засобів додаткові в порівнянні із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників колективу і окремих категорій працівників.
Право встановлювати пільги має адміністрація без обов'язкового узгодження з Радою трудового колектив і профспілкою, - це також її право.
Поняття «успішне і добросовісне виконання своїх трудових обов'язків» дуже невизначене, але в той же час до таких працівників можна віднести тих, хто має позитивні результати своєї діяльності.
За працівниками можна визнати право першочергового надання переваг, якщо вони працюють успішно і добросовісно і цей факт визнаний адміністрацією, якщо в організації прийнятий локальний нормативний акт, в якому визначені умови надання пільг і встановлені самі пільги. Пільги можуть бути встановлені і в трудовому договорі (контракті).
Переваги і пільги є мотивуючим засобом, активно впливаючим на поведінку працівників. Мотивація розглядається як засіб спонуки себе і інших до активної трудової діяльності по досягненню цілей організації.
Система пільг, які розробляються на підприємстві, в організації, в першу чергу повинна задовольняти потреби працівників, тому систематично обновляється. В деяких організаціях складається «меню» пільг, розраховане на працівників всіх вікових груп, враховуючи, що в різних вікових групах існують різні потреби.
При укладенні трудового договору (контракту) працівник, наприклад, з 20 пільг може вибрати 6. ці пільги записуються в його трудовий договір (контракт), і їх отримання в договорі зв'язується з досягненням встановлених в договорі показників роботи. Якщо працівник не досягає запланованих показників, він позбавляється право на пільги.
До таких пільг часто відносяться наступні:
- компенсаційні виплати при виході на пенсію, при звільненні з поважних причин;
- спеціальні премії, які встановлюються досягши особливих показників;
- премії, залежні від величини прибутку;
- оплата витрат на підвищення кваліфікації, види яких встановлені в договорі;
- надбавки до пенсій;
- надання особливих оплачуваних відпусток;
- надання квартир на різних умовах;
- оплата туристичних путівок;
- надання службових машин;
- надання пільг місць в дитячому саду;
- і т.п.
Мотиви в праці формуються, якщо:
- у розпорядженні адміністрації є необхідний набір благ, які оформляються у вигляді пільг і переваг і складені у відповідь на потреби працівників різних вікових груп
- для отримання благ необхідні трудові зусилля працівників або його цілеспрямована активність, діяльність, активність;
- своєю працею працівник може досягти показників, які встановила адміністрація;
- працівник упевнений, що якщо він проявить необхідну трудову активність, то обов'язково одержить ті пільги, які обіцяє адміністрація;
Можна говорити про силу мотивації тієї або іншої пільги або переваги, тому адміністрація, розробляючи перелік пільг і переваг повинна, вірно, представляти мотиваційну дію кожної пільги.
Виділяють декілька груп мотивів праці, які доцільно враховувати, розробляючи систему пільг і переваг. Це мотиви суспільної корисності; статусні, пов'язані з авторитетом посади; отримання певних матеріальних благ. Зміст праці також може служити його мотивом, як і інші чинники.
VI. Заохочення за особливі трудові заслуги

За особливі трудові заслуги працівники надаються до вищестоящих органів до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесним грамотам і до привласнення поч и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.