На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Рекламна дяльнсть ПрАТ «Геркулес»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.1.2014. Сдан: 2013. Страниц: 51. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

ВСТУП 4
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1 Поняття реклами 6
1.2 З історії реклами. 8
1.3 Види реклами 10
1.3.1Маркетингова класифікація реклами 10
1.3.2 Сутність рекламної політики підприємства. 18
2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «ГЕРКУЛЕС» 20
2.1 Загальна характеристика підприємства 20
2.1.1 Про компанію 20
2.1.2 Виробнича діяльність ЗАТ «Геркулес» 22
2.1.3 Діяльність ДММЗ №2 в ЗАТ «Геркулес» 23
2.2 Аналіз фінансового стану 24
2.3. Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ «Геркулес» 38
2.4 Рекомендації до змін рекламної діяльності ЗАТ «Геркулес» 47
Висновки 52
Список використаних джерел 55
Додатки……………………………………………………………………………57


ВСТУП

Сучасний етап розвитку нашої країни відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і соціальні інститути. У період переходу народного господарства країни до ринкової економіки, коли багато виробничих підприємств, обєднання, концерни й інші організації стали незалежними, нормальне їхнє функціонування в подібних економічних умовах практично неможливо без добре організованої комплексної маркетингової діяльності. Реклама продукції і діяльності підприємства - це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.
При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій та безперебійній реалізації виробленої продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями і споживачами продукції, попит зростає і перевищує пропозицію, що, у свою чергу, є обєктивною основою розширення виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності.
Реклама товарів - це не примха. Це природний інструмент економіки і важливий регулятор ринкової системи. Прийнятий курс на інтенсифікацію економіки, зміцнення ринкових принципів, гостра необхідність у вирішенні соціальних проблем, підвищення якості і розширення асортименту продукції, що випускається, поставили в області рекламної діяльності конкретні задачі, рішенню яких сприяє організація комплексу рекламних заходів. Організація комплексу ефективних рекламних заходів - це дуже складна задача, для реалізації якої потрібно чітка і злагоджена робота кваліфікованих фахівців торговельно-збутових, маркетингових чи спеціальних рекламних підрозділів підприємств.
Ґрунтуючись на багатому досвіді закордонних країн в області реклами, можна стверджувати, що рекламна діяльність - це особлива наука, де є свої правила і закони. Ця наука використовує пізнання психології, соціології і дослідження ринку для вирішення економічних проблем підприємства.
Предметом даної курсової роботи теоретичні положення та практичні аспекти організації рекламної діяльності підприємства.
Об’єктом даної курсової роботи є процеси, пов?язані з рекламною діяльністю ЗАТ «Геркулес».
Метою дослідження є аналіз теоретичних положень та практичні аспекти рекламної діяльності ЗАТ «Геркулес».
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі:
- розглянуто теоретичні основи рекламної діяльності;
- проаналізовано фінансовий стан і маркетингову діяльність підприємства;
- розроблено пропозиції, щодо удосконалення рекламної діяльності підприємства.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Поняття реклами

Прийнято вважати, що саме слово реклама походить від латинських гла- голів "reclamo" (викрикувати) і "reclamare" (відгукуватися, вимагати). Тому що реклама є дуже широким і багатогранним поняттям, у світовий практиці існує безліч визначень, що по-різному характеризують її.
Так трохи застаріла, по сучасних політичних поняттях, Велика радянська енциклопедія рекламу розглядає як: популяризацію товарів з метою продажу, формування попиту, ознайомлення споживачів з якістю, особливостями і місцем продажу товарів, пояснення можливостей їхнього використання.
У матеріалах, опублікованих у 90-х роках, реклама визначається як:
- інформація про споживчі властивості товарів і види послуг з метою створення попиту на них[1, с.3];
- спеціальна форма комунікації, спрямована на спонукання людей до визначеного поводження, що служить цілям збуту [2, с.214];
- інформаційний механізм економіки [3, с.76];
- будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей, чи товарів послуг від імені відомого спонсора [4, с.473];
- інформація, покликана допомогти виробнику вигідно реалізувати свої товари, послуги, а покупцю - з користю придбати їх [5, с.38];
У реклами безліч застосувань. Її використовують для формування образа організації (престижу реклама), для виділення конкретного марочного товару (реклама марки), для поширення інформації про продаж, послугу чи подію (рубрична реклама), для оголошення про розпродаж за зниженими цінами (реклама розпродажів), і для відстоювання конкретної ідеї (розяснювально-пропагандистська реклама).
До реклами можна віднести будь-який спосіб агітації, інформації, переконань (у рамках ринку), виставочні заходи, комерційні семінари, упакування, друковану продукцію (проспекти, каталоги, плакати і т.д.), поширення сувенірів, купонування й інші засоби стимулювання торгової діяльності.
Існують наступні основні риси, що характеризують рекламу:
1. Суспільний характер.
Реклама - сугубо суспільна форма комунікації. Її суспільна природа припускає, що поняття „товар” є законним і загальноприйнятим.
2. Здатність до умовляння.
Реклама - це засіб умовляння, що дозволяє продавцю багаторазово повторити своє звертання. Одночасно вона дає можливість покупцю одержувати і порівнювати між собою звертання різних конкурентів. Великомасштабна реклама є свого роду позитивним свідченням популярності й успіху продавця.
3. Експресивність.
Завдяки мистецькому використанню шрифту, звуку і кольору реклама відкриває можливості для помітного, ефектного представлення фірми і її товарів.
4. Знеособленість.
Реклама не може бути актом настільки ж особистісним, як спілкування з продавцем фірми. Реклама здатна тільки на монолог, але не на діалог з аудиторією [6, с.37].
З одного боку, рекламу можна використовувати для створення довгострокового стійкого образа товару (наприклад товар фірми Coсa-Cola), а з іншого боку - для стимулювання швидкого збуту. Реклама - це ефективний спосіб охоплення безлічі географічно розкиданих покупців зі схожими потребами.
Отже, реклама з погляду потенційного споживача - це велика кількість інформації про товари і послуги, свого роду провідник у світі ринку.
Реклама виникла з природної потреби одних людей повідомити іншим ті чи інші відомості про вироблені, або ті що робляться, товари та послуги. Звідси можна зробити припущення, що реклама виникла дуже давно.
І дійсно, одним із самих древніх зразків реклами можна вважати камінь з написом, що зберігається в археологічному музеї Каїра , приблизно наступного змісту: "Я, Ринос з острова Крит, тлумачу сновидіння". Вік цього експоната - 2,5 тисяч років. Існують і інші древні рекламні оголошення, а саме: древній єгипетський папірус, на якому ієрогліфами написане оголошення про продаж раба; численні клейма і печатки древніх ремісників - своєрідні прообрази сучасних товарних знаків і ін.
В історичних документах є відомості про те, що в середньовічних містах існували цехові союзи глашатаїв, що розхвалювала товари тих чи інших виробників у місцях скупчення народу. А в епоху відродження почався дійсний розквіт реклами, звязаний з використанням друкованих рекламних матеріалів, виготовлених типографським способом (початок 15 століття).
В міру розвитку і зміцнення капіталізму реклама поступово перетворюється в окрему галузь - величезну індустрію, що служить інтересам концернів, корпорацій, підприємств і фірм, і використовується ними як основний засіб завоювання ринків, одержання максимальних прибутків.
Отже, реклама в 19 столітті стає органічною частиною сучасного способу життя всіх розвитих капіталістичних країн. Треба відзначити, що й у Росії рекламна справа розвивалася і процвітала. Ще в 10-11 століттях російські купці прибігали до різноманітних прийомів рекламування своїх товарів: у крамниці стояли спеціально найняті зазива.чи і голосно розхвалювали товари, застосовуючи вірші і веселі частівки і примовки.
У кінці 19 століття швидкий розвиток у Росії одержує друкована реклама, посилено розвивається також реклама в газетах і журналах. Видаються спеціальні рекламні журнали "Торгівля", "Торгівля і життя" (С.-Петербург), газети "Комісіонер" (Москва), "Супутник покупця" (Нижній Новгород) і ін. Про успіхи рекламної справи можна судити і по тім факті, що наприкінці 1897 року в Петербурзі була влаштована Всесвітня виставка торгового плаката, на якій демонструвалося більш 700 робіт рекламістів різних країн, у тому числі і роботи російських художників.
Після революції в умовах нових суспільних і економічних відносин принципово змінилися і задачі реклами. Був виданий декрет "Про державну монополію на рекламні оголошення" і декрет про конфіскацію всіх приватних рекламних установ. Тепер реклама служила зміцненню економічної бази диктатури пролетаріату і створенню умов для зміцнення соціалістичного господарства.
Громадянська війна, що почалася, і розруха, що пішла за нею, привели до природного припинення рекламної діяльності. Однак у часи НЕПу на рекламу знову звернули увагу. Саме тоді були організовані перші радянські рекламні агентства "Рекламтранс", "Звязок", "Промреклама". Реклама розглядалася як один із засобів встановлення звязку між робітниками і селянством. До державної рекламної діяльності були притягнуті кращі творчі сили журналістів, письменників, поетів і художників, наприклад В.В. Маяковський, що написав більш 100 віршованих текстів для оголошень, і в тому числі свою знамениту крилату фразу: "Ніде крім, як у Моссельпромі".
Однак незабаром ідеологія торкнулася і цю сферу життя. Реклама була оголошена явищем далеким природі соціалізму, і в період з кінця 30-х до початку 60-х років її називали "продажною дівкою світового імперіалізму". Але життя продовжується, і з 70-х років у нашій країні починається новий етап розвитку реклами. Хоча і зараз часом існує думка, що реклама - непотрібний інститут, далекий нашому способу життя. Результатом цього судження є підхід до реклами як до справи другорядної і принцип, породжений в умовах товарного дефіциту, що полягає в тім, що гарний товар буде проданий і без реклами. Практика ж показує, що далеко не завжди товар високої якості знаходить свого споживача без засобів комунікацій, до яких відноситься і реклама.
В даний час у Києві, починаючи з 1993 року проходять виставки і фестивалі, присвячені рекламі. І треба сказати, що перспектива розвитку на українському ринку рекламної справи дуже висока[7, с.9-12].

1.2 Види реклами

Для розуміння реклами треба передусім розібратися в її найбільш істотних функціях. Однією з застав формування реального погляду на різноманітний рекламний ландшафт може стати постановка питань: хто користується рекламою, для обхвату яких аудиторій, за допомогою яких засобів і в яких цілях? На цьому рівні реклама поділяється на рекламу:
- від імені виробників,
- від імені роздрібних і оптових торговців,
- від імені приватних осіб,
- від імені уряду, суспільних інститутів і груп.
Розглянемо більш докладно перший різновид:
Реклама "на індивідуального споживача".
Деякі виробники користуються рекламою, щоб донести своє ставлення до індивідуального споживача і впливати на нього. Вони добиваються нашої уваги і прихильності за допомогою телебачення, радіо, щоденних і щотижневих газет, журналів, а також рекламних щитів, реклами на транспорті, незліченних матеріалів прямої поштової реклами, каталогів, повітряних куль і безлічі інших носіїв.
Інколи комерційні інтереси виробників примушують їх обєднувати зусилля, щоб стимулювати використання їх товару або послуги індивідуальними споживачами [8, с.118].
Реклама "на сферу торгівлі".
Ті товари, з якими кожний з нас часто зустрічається в рекламі, фігурують і в так званій рекламі на сферу торгівлі, що адресована роздрібним і оптовим торговцям. Прибігаючи до цього різновиду реклами, виробники добиваються уваги тих, хто надалі корисний ним в реалізації їх продукції.
Реклама на сферу торгівлі закликає запасати товар певної марки і стимулювати його збут. З іншого боку, деякі виробники пропонують свої товари роздрібному торговцеві, щоб той продавав їх під маркою магазина. Реклама на сферу торгівлі - це знаряддя передачі ідей і умов вищеназваних і багатьох інших варіантів взаємовідносин в ланцюжку " виробники -оптовик-роздрібний торговець".
Не дивно, що оголошення на сферу торгівлі часто містять набагато більше фактичної інформації, ніж оголошення, адресовані індивідуальному споживачеві. Оптовики, що піклуються про отримання прибутку, і роздрібні торговці часто оцінюють ділові альтернативи з "бухгалтерської" точки зору і вимагають того ж самого від реклами, що адресується ним. Але виробників все більше цікавить і реклама, що ставить перед собою задачі більш загального характеру [9].
Реклама " паблік рилейшнс " (престижна реклама).
Протягом кількох останніх десятиріч спостерігається значний ріст уваги виробників до налагодження відносин з різними групами громадськості. Діяльність по організації громадської думки ("паблік рилейшнс")-багатогранна, і їй важко дати коротке і всеосяжне визначення.
Ось одне з них: "Паблік рилейшнс" - це мистецтво і суспільна наука, яка аналізує тенденції розвитку, передбачає їх результати, видає рекомендації керівникам організацій і служить керівництвом по втіленню в життя програм, що плануються, і відповідають інтересам як організацій, так і громадськості". Вмовляючий потенціал реклами може стати ефективним знаряддям комунікації і сприяти здійсненню програм по " паблік рилейшнс " самих різних фірм.
Виробникам доводиться брати до уваги численні групи людей, включаючи акціонерів, робітників, службовців, замовників, потенційних замовників, професійних педагогів, законодавців і рядових виборців. Всі вони, як і багато хто інші, виявляють цікавість до певних фірм і повязані з ними тим або іншим образом. Ставлення до політики і практичних дій конкретних ділових інститутів з боку окремих осіб і груп може помітно впливати на страйки, зниження темпів роботи, прихильність споживачів, навчання молоді, господарське законодавство.
Якщо врахувати постійний громадський інтерес до таких питань, як охорона прав споживачів, охорона навколишнього середовища або раціональне природовикористання, не доводиться дивуватися, що виробники стали вдаватися до реклами, щоб поширити свою точку зору з спірних питань і тим самим спробувати вплинути на громадську думку і законодавство, і, звичайно ж, заслужити хорошу репута........

Список використаних джерел
1. Менеджмент рекламы [Текст] / М. Н. Айзенберг ; Правление о-ва "Знание" России. - М. : ИнтелТех, 1993. - 81 с. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.).
2. Практический маркетинг: учеб. пособие / Е. Дихтль, Х. Хершген; Авт.предисл. И.С. Минко, Ред. И.С. Минко, Пер. с нем. А.М. Макарова, Рец. Д.А. Черников. - М. : ВШ: Высшая школа, 1995. - 255 с.
3. Основы организации рекламы: учебное пособие / А. Наймушин “Внешторгиздат”, М., 1992. - 413 с.
4. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер; Ред. Е.М. Пенькова, Пер. с англ. В.Б. Бобров. - СПб. : Коруна : Литера плюс, 1994. - 698 с.: ил. - Библиогр. и коммент.: с. 670-685. - Имен. указ.: с.686-688.Пред. указ.: с.688-694.
5. Словарь рыночной экономики [Текст] / Сост. В.А. Калашников. - М. : Б.и., 1993. - 55 с.
6. Маркетинг [Текст] / Д.Р. Эванс, Б. Берман; Авт.предисл. А.А. Горячев, Ред. А.А. Горячев, Л.В. Бирюкова, Сокр. пер. с англ. Л.В. Кузьмина, Ю.Ю. Корлюгов. - М. : Экономика, 1993. - 335 с. - Перевод изд.: Makreting / Joel R. Eyans, Barry Berman (New York; London).
7. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стер. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 210 с. : іл. - Глосарій: с. 163-168. - Бібліогр.: с. 169-173.
8. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах/А. В. Карпенко, М. В. Хацер// Держава та регіони. - 2010. -№1. - с.70-74.
9. Становлення I розвиток рекламної справи в Україні. - [Електронний ресурс]: < ?r_desc=25222&scroll=2>
10. Маркетинг и международное коммерческое дело: учебное пособие / Герчикова И.Н.. М.: Внешторгиздат, 2010. - 236 с.
11. Теория и практика рекламы : Учебник / ; Ред. В. В. Тулупов < OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/64301/source:default>. - СПб. : Михайлов В. А., 2006. - 526 с.
12. Маркетинг : підручник / під ред. Т.М. Парамонова 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: КноРус, 2007. - 357 с.
13. Офіційний сайт ЗАТ «Геркулес» [Електроний ресурс]. - Режим доступу до журналу: < >.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.