На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Маркетинговий аналз дяльност пдприємства.Аналз мкро- макромаркетингового середовища пдприємства ТОВ «ДЮПОН УКРАНА»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 20.1.2014. Сдан: 2013. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Місце маркетингу в антикризовому управлінні підприємством…….4
1.1. Мета і місце маркетингу в антикризовому управлінні……………………….4
1.2. Ключові маркетингові стратегії антикризового управління…………………7
РОЗДІЛ 2. Аналіз мікро- і макромаркетингового середовища підприємства “ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» ……………………………………………………..12
2.1 Аналіз мікромаркетингового середовища…………………………………….12
2.2 Аналіз макромаркетингового середовища……………………………………17
ВИСНОВОК………………………………………………………………………...26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...28


ВСТУП
Головний принцип маркетингу - орієнтація на споживача і його потреби, їхнє формування і максимальне задоволення. Реалізація цього принципу у всіх сферах виробничо-господарської діяльності здійснюється через менеджмент.
Маркетингова концепція на відміну від збутового підходу виходить з потреб ринку і бажань покупця, на які орієнтується компанія. Це означає:
• по-перше, дана концепція відштовхується від вже існуючого і цілком сформованого ринку, концентруючись на потребах конкретних покупців;
• по-друге, маркетингова діяльність повинна координуватися через відповідні організації;
• по-третє, маркетингова діяльність повинна бути спрямованою на досягнення цілей цих організацій.
Таким чином, суть маркетингової концепції можна сформулювати так: компанія координує всі дії, що будуть сприяти задоволенню потреб покупця, і здобуває для себе прибуток, створюючи і підтримуючи в покупцеві стан задоволеності.


РОЗДІЛ 1. Місце маркетингу в антикризовому управлінні підприємством
1.1 Мета і місце маркетингу в антикризовому управлінні

Основна мета маркетингу - визначити величину попиту на конкретний товар, виражену в показниках обсягу продажів і його частки на ринку, і засобами маркетингу сприяти його досягненню. Інакше кажучи, завдяки саме маркетинговій концепції компанія одержує заплановані доходи (досягає мети). Основна мета менеджменту - забезпечити стійкий розвиток організації в досягненні її місії і цілей шляхом використання властивих менеджменту засобів впливу на людей для їхньої взаємодії в спільній виробничо-господарській діяльності.
При дослідженні організації як цілісної соціально-економічної системи (корпорації, компанії, фірми) співвідношення маркетингу і менеджменту розглядається як частина цілого. У той же час маркетинг може бути системою управління самостійною функціональною організацією - маркетинговим центром, агентством, консультативною організацією. Зазначене розмежування має формальну сторону.
У дійсності роль і значення маркетингової концепції управління значно ширше. Вона являє собою тип мислення керівників і всього персоналу організації. Специфіка такого підходу - в орієнтації всієї діяльності організації, її персоналу і процесів управління на кінцеві результати організації: якість, результативність, ефективність, конкурентоспроможність. Величина і динаміка даних характеристик визначається ринковими можливостями організації і ринкових умов.
Орієнтація розвитку організації на кінцеві результати підсилює роль управління процесами послідовного проходження виробничого результату (продукту) через усі стадії відтворення. На стадії звертання відбувається перевірка результатів виробництва на суспільну корисність, на стадії споживання - управління процесом реалізації результату. При цьому повинні бути враховані усі витрати звертання і доведення продукту до споживача.
Функції маркетингу полягають у дослідженні і формуванні його засобами організаційно-економічних умов здійснення відтворювальних процесів, забезпечуючи їхню безперервність, зниження витрат і рівень ефективності, достатній для розвитку організації. Інакше кажучи, за допомогою маркетингу виробничо-господарські організації комплексно вирішують проблеми споживача (замовника). Ефективність маркетингу - у послідовності дій і комплексному використанні принципів, методів і засобів маркетингового впливу і маркетингової інформації зі стадій відтворювального процесу.
Зазначені особливості дозволяють розглядати маркетинг як важливу умову й істотний резерв антикризового менеджменту. В антикризовому менеджменті, особливо на стадії пошуку шляхів виходу з економічної кризи, істотне значення може мати комплексний характер використовуваних у процесі маркетингу засобів і методів виявлення ринкових можливостей організації, її сильних і слабких сторін, а також комплексний аналіз великої інформації про динаміку соціально-економічних процесів. Тому важливо розглянути характерні риси і практику застосування маркетингових засобів впливу на функціонування організації.
Засоби маркетингу являють собою сукупність факторів, обєднаних поняттям «комплекс маркетингу»:
• товар - вироби і послуги, пропоновані споживачу;
• ціна - грошова сума, що відповідає цінності товару для покупця;
• методи розподілу, що роблять товар доступним для споживача;
• комунікації - система сприяння споживачам в ухваленні рішення про придбання товару (реклама).
Використання комплексу маркетингу стосовно до конкретного продукту і ринку, а також розробка варіантів їхньої взаємодії дозволяють зясувати маркетингові можливості організації і ринкові небезпеки як базову інформацію для вироблення цілей і стратегії поведінки організації на ринку.
При оцінці маркетингових можливостей головними ринковими обєктами виступають попит, пропозиція і ціна, взаємозвязок яких відтворює чинність економічного закону попиту та пропозиції, а саме збалансованість за обсягом, структурою і спряженість у часі.
Виробляючи антикризову політику, маркетинговий менеджер спирається на внутрішні фактори організації:
• виробничо-технологічні особливості;
• ресурсний потенціал;
• характер внутрішньої атмосфери;
• рівень розвитку компонентів менеджменту: прогнозування, планування, інформаційне забезпечення, мотивацію персоналу, процеси централізації і децентралізації, інтеграції і диверсифікованості управління, організаційні структури управління і контролю.
У кризових умовах винятково важлива надійність партнерів і постачальників, формування нових і підтримка діючих звязків і контактів зі споживачами. Особливу значимість мають стратегії конкурентів, їх переваги, логіка поведінки на конкретному ринку (товарному, інвестиційному, фінансовому, ресурсному). Обєктом маркетингових досліджень і аналізу виступають також обєктивні економічні тенденції розвитку: науково-технічні, демографічні, соціальні, політичні, культурні процеси, стан яких робить в умовах кризи активний вплив на ринкову ситуацію.
Ключовою функцією антикризового маркетин........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закони України
2. www.eizvestia.com
3. www.zakon.rada.gov.ua
4. www.ukrstat.gov.ua
5. www.finance.com.ua
6. ww.roofmaster.org.ua - інформаційно-рекламний Інтернет-сайт агентства «Кровельщик» (кровельные материалы)
7. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. пос. - 3-тє вид., перероб. -К.: Знання, 2006. - 327 с.
8. Зозульов О.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пос. - Харьков: Студцентр, 2005. - 328 с.: ил.; табл.; библиогр. 86 наим.
9. Зозульов А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пос. - К.: Студцентр, 2003. - 232 с.
10. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Переклад з англ. А.Олійника та Р. Скіпальського - К.: Основи, 2000. - 410 с.
11. Портер М. Конкуренція - К.: ВД “Вільямс”, 2001.- 495 с.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. з англ.- М.: ВД “Вильямс”, 2006.- 656 с.
13. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. пос. - 3-тє вид., перероб. І доп. - Харків: Стуцентр, 2002. - 320 с.: іл..; табл.. Бібліогр.: 94 назви.
14. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1999.-589 с.
15. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый аналіз. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 254 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.