На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Анализ Банковской деятельности.Загальна характеристика АТ Брокбзнесбанк

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.1.2014. Сдан: 2012. Страниц: 71. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП


Позитивні тенденції загальноекономічного зростання української держави, безумовно допомогли зміцненню банківської системи України, і це, в свою чергу вплинуло на діяльність АТ „Брокбізнесбанк”. АТ «Брокбізнесбанк» - комерційний банк, який входить до першої групи найбільших банків України за рейтингом НБУ. Для цього банку останні роки стали роками динамічного зростання, організаційного та інституційного розвитку, посилення політики фінансового управління, росту балансових показників. Саме тому дослідження діяльності цього банку є важливим аспектом для оцінки ефективності банківської системи України в цілому.
Мета аналітичної практики полягає в закріпленні та поглибленні знань, отриманих при вивченні дисциплін за фахом.
Для досягнення цієї мети необхідно конкретизувати її в наступних задачах: придбати практичні навички проведення депозитних, розрахунково-касових, кредитних операцій, операцій, повязаних з формуванням власного капіталу, операцій з іноземною валютою та цінними паперами, їх обліку та оформлення.
Об’єктом дослідження виступає АТ «Брокбізнесбанк».
Загальні для всієї економіки держави процеси, такі як посилення монетарної політики та контрольно-регулятивних функцій НБУ, ріст банківського капіталу, жорстка конкуренція у банківському секторі, обумовили розвиток системи маркетингу та стратегічного планування АТ „Брокбізнесбанк”, як основних факторів досягнення успіху.
Розвиток АТ „Брокбізнесбанк” зорієнтований на вдосконалення традиційних банківських операцій та послуг, впровадження нових банківських технологій з метою найбільш повного задоволення потреб тих, хто довірив банку свої кошти.


1. Загальна характеристика АТ ”Брокбізнесбанк”

Банк створений у формі відкритого акціонерного товариства у відповідності з рішенням установчих зборів від 24 березня 1992 року і зареєстрований Національним банком України 6 травня 1992 року за № 18. Банк є правонаступником комерційного банку "Орендкоопбанк", зареєстрованого 8 серпня 1990 року за № 368 Державним банком СРСР, який 30 серпня 1991 року був перейменований в КБ "Брокбізнесбанк" і зареєстрований 7 жовтня 1991 року Національним банком України.
В 2009 році «Брокбізнесбанк» став Публічним акціонерним товариством. До Державного реєстру банків було внесено запис про реєстрацію нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства „Брокбізнесбанк” (22.05.2009), приведеного до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що набув чинності 29.04.2009 р [14].
АТ „Брокбізнесбанк” є універсальним банком з високим рівнем надійності та ділової репутації, що надає широкий спектр банківських послуг та обслуговує корпоративних клієнтів, значну кількість державних підприємств, державних органів та фізичних осіб, а також розгалужену організаційну структуру та різноманітні функції, яку представлено на прикладі Луганської філії (Додаток 1).
Безпосереднє керівництво філії здійснює директор філії, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Правління Банку. Директор філії здійснює поточне і оперативне керівництво філії і несе особливу відповідальність за виконання покладених на філію завдань [14].
Директор філії виконує рішення Правління Банку які не суперечать законодавству України. Розпоряджається і несе індивідуальну матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів і закріпленим за філією майном, використовує і зберігає печатку і штампи філії, бланки суворої звітності. Працівники філії приймаються на посаду і звільняються з посади наказом керівника філії, за згодою відділу кадрів Банку, згідно встановленого порядку. Директор філії має трьох заступників, які виконують функції директора в разі його відсутності та здійснюють керівництво підрозділами філії по напрямкам діяльності.
До складу філії входять такі основні підрозділи [20]:
1. Управління бухгалтерського обліку та касових операцій, керівником якого є головний бухгалтер філії (відділ інформаційних технологій; обліково-операційний відділ; сектор обліку валютних операцій; відділ внутрішньобанківського обліку; відділ касових операцій; відділ зовнішньоекономічної діяльності; депозитарне сховище; сектор внутрішніх ревізій);
2. Управління корпоративного бізнесу (відділ корпоративного бізнесу; депозитний відділ; сектор документарних операцій та межфілійних розрахунків);
3. Управління індивідуального бізнесу (відділ з роботи з фізичними особами; відділ платіжних систем);
4. Управління безпеки (відділ внутрішньобанківської безпеки; відділ інкасації та перевезення цінностей; юридичний відділ);
5. Відділ фінансового моніторингу;
6. Управління філіальної мережі (відділ розвитку мережі та реклами; економічний відділ);
7. Адміністративно-господарське управління;
8. 23 відділення.
Луганська філія створила розгалужену мережу відділень майже по всій Луганській області, яка сприяє максимальної наближеності банківських послуг до клієнтів. До складу філії належать 10 місцевих та 13 обласних відділень.


2. Організація та порядок здійснення банківських операцій в АТ «Брокбізнесбанк»
2.1. Операції за поточними, депозитними та іншими рахунками


Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах субєктам господарювання якщо субєкт господарювання не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку [8]:
1) предявити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб мають також предявити документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково предявляють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;
2) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати такі документи:
1) заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа (Додаток 2);
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
3) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
4) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
5) копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
6) картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку (Додаток 3).
Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи [8]:
1) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
2) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Якщо фізична особа - підприємець не має рахунків у цьому банку, то для відкриття поточного рахунку їй потрібно подати до банку такі документи:
1) заяву про відкриття поточного рахунку, що підписана фізичною особою - підприємцем;
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
3) копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
4) копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
5) картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.
Якщо субєкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів).
Якщо субєкт господарювання вже має в цьому банку вкладний (депозитний) рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття поточного рахунку такому клієнту потрібно додатково подати заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів і відбитка печатки (картку із зразками підписів), засвідчену в установленому порядку.
Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам, якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку:
1) фізична особа предявляє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи - резиденти додатково мають предявити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;
2) уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів;
3) фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;
4) між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку (Додаток 4).
Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку. Фізична особа має:
1) предявити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює;
2) заповнити заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку [8].
Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
У разі переоформлення рахунку у зв’язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) подаються такі самі документи, як і для заново створеного підприємства.
У разі проведення перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності до установи банку подається заява власника рахунку, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів завірені в установленому порядку, а при зміні характеру діяльності власника рахунку подається один із примірників нового статуту.
При ліквідації підприємства його основний рахунок переоформляється на ім’я ліквідаційної комісії, для чого подається рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо закриття додаткових рахунків.
Банки закривають поточні рахунки підприємств у національній та іноземній валюті на підставі:
· заяви власника рахунку (Додаток 5);
· рішення органу, на який покладено обов’язки щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
· рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства;
· у випадку невиконання Клієнтом своїх зобов’язань за Договором;
· якщо протягом 6 місяців з дня відкриття Рахунку або протягом 6 місяців з дати останньої операції не здійснюються операції по Рахунку;
· інших обставин, передбачених чинним законодавством чи договором між банком та клієнтом [8].
Якщо на рахунку, що закривається, є залишок коштів, то підприємство повинно платіжним дорученням переказувати їх на інший рахунок, спеціально відкритий для цих цілей.
Після закриття рахунку клієнта документи (справа), на підставі яких відкривався рахунок, залишаються в установі відповідного банку.
Операцію закриття рахунку слід відрізняти від переоформлення рахунку, яке здійснюється при реорганізації підприємства. Для переоформлення поточного рахунку клієнт зобов’язаний подати в банк ті самі документи, що й при відкритті рахунку.
Поточні рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті закриваються на підставі їх заяви, в разі смерті та в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством. Залишки коштів на рахунку видаються готівкою, або переказуються на інший рахунок за розпорядженням власника чи спадкоємців.
Закриття депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті юридичних та фізичних осіб здійснюється:
· при закінченні строку депозиту (вкладу), на який був укладений договір;
· при достроковому розірванні договору однією зі сторін, якщо така можливість передбачена договором (Додаток 6);
· у разі смерті власника (для фізичних осіб).
В обох випадках кошти з депозитних рахунків юридичних осіб разом з процентами переказуються на поточний рахунок власника депозитного рахунку. Видача коштів готівкою юридичній особі при закритті її депозитного рахунку не дозволяється. З вкладних рахунків фізичних осіб при їх закритті кошти, включаючи проценти, можуть бути видані готівкою або переказуванням на інші рахунки за розпорядженням власників або спадкоємців.
При достроковому закритті депозитного (вкладного) рахунку юридичної та фізичної особи за її ініціативою банк не виплачує процентів взагалі, або ж виплачує на рівні процентів, установленому для поточних рахунків. Протягом трьох робочих днів після закриття поточних, бюджетних та депозитних рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв) банк зобов’язаний повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку.
Безготівкові розрахунки в господарському обороті України регу­люються Інструкцією №377/8976 Національного банку України, яка затверджена Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. №22 і чинна з 9.04.2004 р. [5].
Фор­мами розрахункових документів за якими можуть здійснюватися безготівкові розрахунки наведено на рис 2.1.


Рис 2.1. Форми розрахункових документів [15]
Найпоширенішою в господарському обороті є форма розрахун­ків із застосуванням платіжних доручень. Приклад заповненого платіжного доручення наведено на рис 2.2. (Додаток 7).
Платіжне доручення - це документ, який є письмовим дору­ченням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування виз­наченої суми коштів зі свого рахунка.
Платіжні доручення приймаються банками до виконання протя­гом 10 календарних днів з дня виписки, не враховуючи день виписки. Банки приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їх рахунках.
Платіжні доручення на перерахування з основних рахунків під­приємств до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів, неподаткових платежів, пені, штрафів та інших санкцій, пе­редбачених законодавством, приймаються банками незалежно від наявності коштів на цих рахунках.
У разі відсутності коштів на основному рахунку платника такі доручення обліковуються банком на позабалансовому рахунку.
При цьому платник зобовязаний протягом трьох робочих днів надати доручення на перерахування залишків коштів з інших по­точних рахунків на основний рахунок для забезпечення погашен­ня заборгованості.
У разі недостатності коштів на основному рахунку підпри­ємства для виконання таких доручень здійснюється їх частко­ва оплата, яка оформлюється меморіальним ордером.
При розрахунках за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи або послуги в платіжному дорученні в рядку «Призначення платежу» зазначається назва товарно-матеріальних цінностей, номер і дата товаротранспортного документа, що підтверджує отримання цінностей.
У дорученні на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків і зборів до бюджету та державних цільових фондів, у рядку «Призначення платежу» вказуються підрозділи бюджетної класифікації, строк настання платежу, а також те, що податки до бюджету або збори до державних цільових фондів, утримані із заробітної плати та нараховані на фонд оплати праці, перераховані повністю.
У разі якщо на рахунках підприємств недостатньо коштів, необхідних для видачі заробітної плати та одночасного перерахування вищезазначених платежів, у дорученнях у рядку «Призначення платежу» зазначається, що податки та збори, утримані із заробітної плати та нараховані на фонд оплати праці, перераховуються в сумах, пропорційних залишку коштів на рахунку.
Розрахунки платіжними дорученнями між постачальниками і покупцями можуть здійснюватись також при рівномірних і постійних поставках товарів або виконання робіт, надання послуг шляхом періодичного перерахування коштів у строки і в розмірах, які обумовлені в договорах.
У двосторонньому договорі передбачаються розмір та строки перерахування коштів, періодичність звернення розрахунків і порядок проведення кінцевого розрахунку покупцем. Останній платіж за договором, як правило, має врахувати взаємну заборгованість між постачальником і покупцем.
Схема документообігу при розрахунках платіжними дорученнями наведена на рис 2.3. (Додаток 7).
Ця форма безготівкових розрахунків застосовується для здійснення попередньої оплати за отримання поставлених товарів, поданих послуг. Розрахунки платіжними дорученнями досить прості і зручні. Їхнім недоліком є відсутність повної гарантії платежу постачальнику.
Платіжна вимога - доручення е комбінованим розрахунковим документом, який складається з двох частин:
1. верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпо­середньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (робіт, послуг):
2. нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка суму, яка проставлена в рядку «Сума до оплати літера­ми».
Зразок заповненої платіжної вимоги-доручення подано на рис. 2.4. (Додаток 8).
Платіжні вимоги - доручення приймаються банками протягом двадцяти календарних днів з дня виписки.
Схема документообігу при розрахунках платіжними вимогами - дорученнями подана на рис 2.5. (Додаток 8).
Строк, протягом якого платник повинен подати в свій банк акцептовані платіжні вимоги-доручення, визначається самостійно сторонами в угоді і банком не контролюється. У договорі може бути передбачена відповідальність платника за невчасне подання в банк для оплати платіжної вимоги-доручення.
Банк приймає до сплати платіжну вимогу-доручення в сумі, яка може бути сплачена за наявними коштами на рахунку платника. При відсутності достатніх коштів на рахунку платника платіжна вимога-доручення повертається без виконання.
У разі відмови платника сплатити вимогу-доручення він повідомляє про мотиви відмови безпосередньо одержувачеві коштів у порядку і строки, зазначені в договорі.
Порядок сплати, строки проходження документів між покупцем і платником визначаються сторонами господарських відносин у своїх договорах. Банк не втручається в цей процес. Це вигідно для банка, бо він виконує тільки доручення свого клієнта. Якщо платнику необхідно зробити платіж терміново, він на документі робить помітку - телеграфом. Оскільки витрати сплачуються клієнтом, банк без заперечень виконує його доручення.
Позитивним моментом даної форми безготівкових розрахунків є те, що при використанні вимог-доручень підвищується відповідальність суб’єктів розрахункових відносин за організацію розрахунків у зв’язку з тим, що розрахункові документи пересилаються постачальником платника, обминаючи банк. Проте, незважаючи на переваги розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, ця форма безготівкових розрахунків є мало поширеною.
Недоліком розрахунків за допомогою платіжних вимог-доручень є відсутність гарантії платежу. Невчасна оплата рахунків платниками, відмови від акцепту сповільнює рух грошових коштів.
З метою скорочення обсягів розрахунків готівкою в безготівко­вих розрахунках за отримані товари, виконані роботи та надані послуги можуть застосовуватись чеки. Зразок заповненого чека подано на рис. 2.6. Зворотня сторона чека наведено на рис 2.7. (Додаток 9).
Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій, виготовляються окремими блан­ками. Облік їх ведеться окремо.
Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на імя чекодавця (фізичної особи) один або кілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.
Чекова книжка видається строком на один рік. Строк дії розра­хункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі,-три місяці.
Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом) або з використанням технічних засобів.
В Україні використовується строго фінансова уніфікована форма розрахункового чека. Бланки чеків брошуруються в спеціальні чекові книжки. Чекові книжки (розрахункові чеки) виготовляються на спеціальному папері на банкнотній фабриці НБУ за зразком, затвердженим НБУ. Чекові книжки брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів.
З дозволу НБУ чекові книжки (розрахункові чеки) можуть бути виготовленні комерційними банками самостійно з дотриманням усіх обов’язкових вимог і мати фірмову позначку банку.
На чеках не допускається виправлень та використання факси­міле замість підпису. У чеку мають бути заповнені всі реквізити. Чек, в якому відсут­ній будь-який із реквізитів, вважається недійсним і повертається банку чекодавця без виконання.
Банківська практика здійснення безготівкових розрахунків чеками утвердила такі їх обов’язкові реквізити [15]:
· назва банку;
· наказ про сплату грошової суми;
· отримувач грошей;
· дата і місце виписки чека;
· підпис чекодавця.
Чек із чекової книжки предявляється до оплати в банк чекодер­жателя протягом десяти календарних днів.
Чек приймається чекодержателем в оплату безпосередньо від чекодавця, на імя якого виписаний документ що підтверджує от­римання ним товарів, виконання робіт надання послуг.
За бажанням фізичної особи, розрахунковий чек може бути ви­писаний на імя іншої особи, яка в цьому разі стає власником чека.
Видача розрахункових чеків на предявника забороняється. Об­мін чека на готівку і отримання здачі із суми чека готівкою юридич­ними особами не дозволяється.
У разі розрахунків фізичних осіб з підприємствами торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти відсотків від суми чека.
Схема документообігу при розрахунках чеками наведена на рис. 2.8. (Додаток 10).
Виписуючи чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корін­ця попереднього чека на корінець виписаного чека і виводить но­вий залишок ліміту. Чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками реєстрів, якщо рахунки чекодавця і чекодержателя знаходяться в одній установі банку, і в чотирьох примірниках - на кожну устано­ву банку окремо, якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуть­ся в різних банках.
Для створення ефективної системи безготівкових розрахунків принципове значення має правильне визначення її принципів - основних нормативних положень, якими слід керуватися, щоб безготівкові розрахунки максимально сприяли прискоренню народногосподарського обороту. Виділяються такі основ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III зі змінами від 19 травня 2011 року N 3394-VI
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV зі змінами від 23 грудня 2010 року N 2856-VI
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV зі змінами від 2 грудня 2010 року № 2756-VI
4. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні": Постанова Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368, зі змінами від 20.12.2010 року N 564
5. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. №22 зі змінами від 15 травня 2009 року N 296
6. Інструкція «Про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» затверджена постановою правління НБУ від 16.08.2006р. №320 зі змінами від 17 грудня 2009 року N 745
7. Інструкція «Про ведення касових операцій банками в Україні», затверджена Постановою Правління НБУ від 01.06.2011 № 174 зі змінами від 22 грудня 2011 року N 465 < l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_22/an/11/RE20333.html>
8. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах», затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003р. №492 зі змінами від 16 травня 2011 року N 145
9. Інструкція «Про порядок організації та здійснення валютнообмінних операцій на території України», затверджена Постановою Правління НБУ від 12.12.2002 №502 зі змінами від 9 вересня 2009 року N 538
10. Правила обслуговування банківських поточних рахунків (крім карткових) фізичних осіб, відкритих в акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» затверджені рішенням правління АТ «Брокбізнесбанк» протоколом від 24.07.2007 р. за № 23
11. Правила обслуговування банківських поточних рахунків (крім карткових) юридичних осіб, відкритих в акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» затверджені рішенням правління АТ «Брокбізнесбанк» протоколом від 15.06.2007 р. за № 38
12. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 16.03.2006г. №91 зі змінами від 22 грудня 2010 року N 567
13. Положення НБУ "Про кредитування", затв. пост. Правління НБУ від 28.09.95. №246 зі змінами від 06.08.2003 N 325
14. Статут АТ „Брокбізнесбанк” (нова редакція) від 09.08.2010р.
15. Васюренко О.В. Банківські операції/О.В.Васюренко. - К.: Знання, 2008. -318 с.
16. Версаль Н.І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України/Н.I.Версаль // Фінанси України. - 2009. - №12. - С. 89-95.
17. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко. - К.: КНЕУ, 2004. - 599 с.
18. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія/Л.О.Примостка. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с.
19. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < e-journals/vsunud/2009-3E/09kainss.htm>
20. Офіційний сайт АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bankbb.com.ua < ww.bankbb.com.ua>


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.