Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик трудове виховання в дошкльному заклад.Значення трудового виховання у всебчному вихованн дтей дошкльного вку.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.1.2014. Сдан: 2012. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
І. Вступна частина
1. Значення трудового виховання у всебічному вихованні дітей дошкільного віку.
2. Психологічні особливості трудової діяльності дітей дошкільного віку.
3. Завдання трудового виховання.
4. Анотація на методичну літературу з питань трудового виховання.
ІІ. Основна частина
1. Види дитячої праці в умовах дитячого дошкільного закладу.
2. Умови трудового виховання.
3. Особливості організації різних форм праці дітей.
4. Робота з батьками з трудового виховання дітей в сім`ї.
ІІІ. Заключна частина
Висновки та пропозиції


І. Вступна частина
1. Значення трудового виховання у всебічному вихованні дітей дошкільного віку

Сучасна система дошкільної освіти спрямована на підготовку особистості, яка самостійно мислить, та створення умов, що відкривають перед дитиною можливість самостійних дій у пізнанні навколишнього світу. Отже, формування в дошкільнят пізнавальної самостійності є сьогодні актуальною проблемою. Звідси, на мою думку, одним із способом вирішення даної проблеми є формування у дітей трудових навичок та вмінь.
Трудове виховання підростаючого покоління - одна з важливих ділянок суспільного виховання. Адже саме в процесі трудової діяльності людина пізнає навколишній світ, створює матеріальні і духовні блага, змінює навколишній світ, пізнає і змінює саму себе. Саме в процесі трудової діяльності виникла мова. В завдання вихователів входить пошук разом з вченими та методистами найбільш доцільних форм організації суспільного, корисного навчання продуктивної праці. Важливу роль у формуванні свідомого громадянина відіграє творча праця. В праці розвивається, вдосконалюється сама людина. В праці міцнішає світогляд людини, загартовується її воля, колективізм та відповідальність. Дуже важливо спрямувати роботу так, щоб праця перетворилась в першу життєву потребу людини.
Потреба в суспільній корисній праці починає вироблятися з раннього віку. У дошкільному віці праця особливо глибоко впливає на формування особистості дитини, її розвиток. Дошкільна педагогіка розглядає працю як один з важливих засобів виховання. В процесі трудового виховання у дітей починають складатися перші уявлення про працю, формується інтерес до праці дорослих, прості трудові навички, позитивне ставлення до праці.
Під час праці формується особистість дитини, виховуються трудові навички, почуття колективізму, самостійність, організованість та культура поведінки.
Радість праці - одне з найбільш високих людських почуттів. Своєчасно розвинути це почуття у маленьких дітей - одне з головних завдань. Якщо не приділяти уваги розвитку працелюбності в дошкільному віці, то в наступні роки це буде зробити набагато важче. Трудова діяльність повинна сприяти підвищенню загального розвитку дітей, поширенню їх інтересів, прояву простих форм співпраці, формуванню таких моральних якостей, як працелюбність, відповідальність за доручену справу та ін.
В процесі праці активізуються фізичні сили та розумова діяльність дітей. Вихователі допомагають кожній дитині усвідомити життєву необхідність та користь своєї праці для оточуючих, викликати прагнення працювати та інтерес до трудової діяльності, бажання прийняти участь в спільній праці.
Приймаючи участь в трудовій діяльності по догляду за тваринами та рослинами, діти набувають певних знань про їхнє життя, оволодівають навичками догляду, проявляють турботу, бережливість, охайність, вміння долати труднощі. Ще відомо, що природа - величезна майстерня для творчості. Художня діяльність з використанням природних матеріалів - один з шляхів залучення до праці.
Велике виховне значення, також, має колективна праця, так як під час колективної праці діти переживають радість співпраці, у них виховується вимогливість до себе та почуття відповідальності за виконану роботу, почуття товариськості, формується вміння працювати спільно. За час роботи з дітьми, я помітила, що діти старшого дошкільного віку люблять виконувати колективну роботу під час прибирання групової кімнати, роботу в куточку книг, на городі. Особливо вони полюбляють відповідну до їх можливостей трудова діяльність спільно з дорослими, де кожен може виконувати роботу, яка відповідає своїм силам, приймає участь в загальній справі.
Відомо, що праця володіє великим педагогічним впливом лише при правильній її організації. Дитина ніколи не дізнається, що таке праця, доки на власному досвіді, під умілим керівництвом не набуде трудових навичок, досвіду самостійного виконання тієї чи іншої роботи.
Хочу пригадати слова великого педагога В.О. Сухомлинського: «труд стає великим вихователем, коли він входить в духовне життя наших вихованців, дає радість дружби та товариськості, розвиває допитливість та цікавість, народжує хвилюючу радість подолання труднощів, відкриває все нову та нову красоту в навколишньому світі, пробуджує перше громадянське почуття - почуття створення матеріальних благ, без яких неможливе життя людини».
Виходячи з усього вище сказаного, хочу нагадати, що зміст праці в дитячому садку повинен відповідати виховним завданням. Необхідність праці повинна бути зрозуміла дітям, співпадати з їх життєвими потребами та інтересами.
Які основні види дитячої праці існують і як саме правильно організовувати трудову діяльність в дошкільному закладі я пропоную розглянути в своїй курсовій роботі, але хочу почати з визначення психологічних особливостей трудової діяльності.


2. Психологічні особливості трудової діяльності дітей дошкільного віку

Як відомо, трудова діяльність дошкільника становить собою систему суспільно зумовлених фізичних та психічних дій, спрямованих - відповідно до його вікових особливостей - на досягнення певної мети, яка об`єктивно має значення для життя самої дитини та інших людей, що її оточують. У різних суспільних умовах ця діяльність має різну психологічну характеристику, залежно від того, як вона поєднується з суспільним способом життя, як її організовують. Психологи розглядають виховання готовності до праці в тісному зв`язку з процесом всебічного розвитку особистості. Хочу нагадати, що психологічна готовність до праці включає в себе інтереси до процесу праці та її наслідків; набуття певних знань, умінь та навичок, розвиток здібностей та ін. Отже, психологічна готовність до праці - це якість особистості, що характеризується комплексною складною структурою, яка в цілому визначає позитивне ставлення до праці і здатність успішно її виконувати.
Передумови виховання цих найважливіших якостей нової людини складаються ще в дошкільному віці. Готовність до праці, прищеплена дітям у дошкільному віці, є фундаментом для поєднання в шкільному віці навчання і виховання з продуктивною працею.
Щоб стати суб`єктом праці, дитина повинна так чи інакше включатися в життя суспільства і в діяльності розвинути необхідні для праці фізичні і розумові здібності. Цей розвиток здійснюється в процесі навчальної і виховної роботи, яку проводять з дітьми дорослі. Відомо, що на рубежі 3-го і 4-го років життя дитина від працеподібних дій переходить до найелементарнішої трудової діяльності, набуває перших рис суб`єкта трудової діяльності, що позначається на дальшому розвитку в неї всіх психічних процесів, всієї її особистості.
Специфіку ж трудової діяльності дітей дошкільного віку, на думку вчених, слід вбачати, крім зв`язку її з грою, ще й у тому, що це - перші випробування сил, специфічних можливостей практичного діяння дитини, обмежені її віковими фізичними і психічними особливостями. Результатом цих випробувань є розвиток необхідних для практичного життя елементарних специфічних властивостей практичного діяння.
У процесі трудової діяльності дошкільника створюється елементарна основа суб`єктивного ставлення до праці як специфічної діяльності і одночасно розвиваються відповідні риси свідомості й самосвідомості.
Характерною особливістю трудової діяльності дитини-дошкільника є те, що дитина елементарно усвідомлює відношення взаємної залежності і співробітництва, що створюються в процесі трудової діяльності між людьми.
Але найважливішою специфічною рисою трудової діяльності дитини-дошкільника є створення елементарної готовності до праці, що виявляється в набутті певного обсягу знань про окремі знаряддя праці і властивості матеріалів, про використання праці та її значення в житті людей, а також створення певних рис особистості людини-трудівника. Ця специфіка розвивається й ускладнюється у дитини під впливом різних об`єктивних особливостей трудової діяльності.
Відомо, що трудова діяльність створює певні продукти, дає об`єктивно корисний результат; без цього вона втрачає свій смисл. Вчені довели, що для того, щоб дістати цей результат, дитина повинна підпорядковувати свої дії йому як меті. Це вимагає тривалих фізичних і психічних зусиль, складної організації, допомоги, контролю.
Трудова діяльність дитини дошкільного віку сприяє розвитку в неї практичного мислення, своєрідної відповідальності.
Важливо, щоб у дитини було вироблене позитивне ставлення до трудової діяльності. Цьому сприяє усвідомлення того, що створене в результаті праці служить людям, задовольняє практичні потреби самої дитини та інших людей.
Спостерігаючи працю дорослих, діти дошкільного віку усвідомлюють, які причини і наслідки пов`язані між собою в праці, привчаються до думки, що все корисне в житті створюється працею людини. Ця думка закріплюється в процесі читання і розповідання відповідних оповідань, казок про повагу до людей праці, любов до них народу, про їх силу, кмітливість та ін.
Хочу нагадати, що з дальшим розвитком дитини, в процесі її виховання створюються можливості для повнішого, точнішого відображення в її мозку цієї трудової діяльності. У дошкільника починає створюватися цінна риса - спрямованість на трудову діяльність, яка виявляється і в тому, що діти намагаються брати участь у спільній праці з дорослими, і в самостійних задумах зробити щось корисне і цікаве. Наприклад:
Олег П. (5р.,10 міс.)
Олег постійно перевіряє чи вимкнене світло, чи зачинені двері. Не залежно від чергових, самостійно складає ігор та занять іграшки. На запитання: «Для чого він це робить?», відповідає: «Щоб було зручно і гарно».
Важливим проявом спрямованості на працю є вміння дитини без нагадування вихователя самій помічати якусь роботу, виконувати її, не привертаючи уваги до себе чи інших. Важливо вміти розвинути внутрішні мотиви праці. На першому місці серед мотивів трудової діяльності дітей повинні бути мотиви морального порядку, пов`язані з високими моральними почуттями: колективізмом, патріотизмом, чуйністю. Але слід пам`ятати і про інші мотиви: пізнавальні, естетичні та ін.
З практики відомо, що для того, щоб праця виховувала морально-психологічні якості особистості, вона повинна бути розвиваючою. З внутрішнього психологічного боку розвиваюча праця виявляє і розвиває відповідні здібності, збагачує знання дитини про навколишню дійсність. У такій праці усвідомлюються обов`язки перед колективом та іншими людьми, звичка працювати на користь інших, а значить реалізуються завдання трудового виховання.
Література

1. В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. Педагогіка. Вінниця, 2003
2. Борисова З. Організація та керівництво трудовою діяльністю дітей//Дошкільне виховання, 1979 №12, ст. 19-22
3. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. - М., 1996 Бауер М. Екологічна освіта змалку; Дошкільне виховання №7, 1997; ст.3
4. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте; М.:Просвещение, 1968р.
5. Глухова Н. Екологізація як чинник формування гуманної особистості; Дошкільне виховання №11-12, 1999; ст.10
6. Калузька Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини//Дошкільне виховання, 2004 №2, ст. 8-9
7. Ковалев А.Г. Психология личности. Л., 1963
8. Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье. К., 1988
9. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. - Тернопіль, 1995
10. Логинова В.И. Трудовое воспитание детей. Л., 1979
11. Наблюдение и труд в природе/ Сост. А.Ф. Мазурина. Изд.3-е М., 1976
12. Постовой В.Г. Сучасна сім`я та її педагогіка. - К., 1994
13. Наук.-метод. Посіб./Наук.ред. О.Л. Кононко. - К., Ред..журн. «Дошкільне виховання», 2003
14. Закон України «Про дошкільну освіту» К., 2001
15. Под ред. В.Г. Нечаевой// Воспитание дошкольника в труде. М., «Просвещение», 1974
16. Под ред. М.А. Васильевой// Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. М., «Просвещение», 1984
17. Програма виховання дітей дошкільного віку «Малятко». - К., 1999.
18. Сметанський М.І. Галузняк В.М. Педагогіка та психологія. К., 1996
19. Сухомлинський О.В. Сто порад учителеві// Твори в 5-ти т. Т.2. - К., 1975
20. Фіцула М.М. Педагогіка. Тернопіль, 2002
21. Чамата П.Р. Психологічна готовність дітей до праці /К., 1960
22. Під ред. Лещенко О.М. Трудове виховання дітей дошкільного віку. К., 1966
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.