На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Бюджет як фнансово-плановий акт

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.2.2014. Сдан: 2008. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………..…..……………...…....2
1. Поняття бюджету та його розкриття відомими політичними
діячами та вченими……...……………………………………....….3
2. Бюджет як фінансово-плановий акт……………………………...15
3. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування………….......17
Висновок……………………………………………………………....26
Список використаної літератури………………………………...….27

ВСТУП
Бюджет як явище в історії людського суспільства з”явився порівняно недавно - в епоху капіталізму. Його поява пов”язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління державним і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави.
В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки.
Згідно ст.1 Закону України “Про бюджетну систему України”, бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
Державний бюджет України є основним фінансовим планом. В Україні існує багато фінансових планів утворення і використання певних фондів коштів. Але бюджет є основним з них за величиною, за суспільно-політичним значенням, за ступенем впливу на інші фонди коштів. Крім того, Державний бюджет України з абсолютною більшістю з них об”єднаний організаційно, тобто надходженням або витрачанням певних грошових коштів.
Державний бюджет - встановлений законом на певний період основний фінансовий план (розпис) доходів і видатків централізованого фонду коштів держави, необхідних для здійснення її завдань і функцій.


Поняття бюджету та його розкриття відомими політичними діячами та вченими
Для з’ясування бюджету з юридичної точки зору вихідним є положення про те, що бюджет виступає як фiнансово-плановий акт, який затверджується органом законодавчої влади, представницьким органом державної влади чи місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.
У контексті з’ясування правової природи бюджету необхідно виявити співвідношення Державного бюджету i закону про Державний бюджет.
Свого часу як у зарубіжній, так і російській, а згодом і радянській правовій i фінансовій науці бюджет тривалий час ототожнювався з правовим актом, який його затверджує, - законом.
Мабуть, найчіткіше такий погляд дістав своє вираження у відомому енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона, в якому записано: “Бюджет у власному розумінні зовсім не є розпис доходів i видатків держави i, навпаки, розпис зовсім не є бюджет. Під бюджетом, з державної точки зору, розуміють загальний фінансовий закон, на якому цей розпис ґрунтується” [1].
Російський державознавець М.I.Лазаревський на початку XX ст. зазначав: “Неправильно, що бюджет містить у собі тільки цифри, а не юридичні норми, тому що сам факт введення в бюджет тієї чи іншої цифри є вже повноваженням уряду на стягнення того чи іншого видатку; бюджет є також планом, приписом i повноваженням. Тому у випадках, коли парламент відмовляє уряду в затвердженні бюджету, управління залишається без плану i без юридичної основи для всіх державних доходів i видатків” [2]. У російському підручнику з фінансового права професора Іловайського відзначалось: “У всіх сучасних представницьких державах, на противагу абсолютним монархіям, бюджет має, крім технiко-господарського, певне, більше або менше (за обсягом i ступенем неоднакове у всіх державах) правове значення саме завдячуючи тому, що до його встановлення застосовується законодавчий порядок. В більшій половині сучасних представницьких держав бюджет, крім того, одягається i в правову форму закону, який називається бюджетним або (періодичним) фінансовим законом i який, окрім бюджету, вміщує в собі законодавчий текст” [3].
Цей погляд склався історично разом з практикою затвердження бюджету парламентськими установами i зародженням самого терміна “бюджет”. Він зберігав своє значення, поки велась боротьба між феодально-абсолютистськими i буржуазно-демократичними силами, поки останні домагались прерогатив парламенту. З досягненням цієї мети ґрунт для існування такого погляду зник. Термін “бюджет” поступово ототожнювався зі всім розписом державних доходів i видатків.
З другої половини XX ст. під впливом процесів, які посилювали економічну роль бюджетів, відбувається різка зміна компетенції законодавчої i виконавчої влади на користь останньої і, як наслідок, відбувається переоцінка юридичної природи бюджету. Розвиваються положення стосовно того, що хоча бюджет у багатьох країнах виражається у правовій формі, яка була встановлена вік тому, тобто є юридичним актом державної влади, проте традиційна форма бюджету-закону, проголошена свого часу як найважливіша прерогатива законодавчої влади, вже не відповідає новій ролі бюджету. Виходячи з концепції про підвищення ролі держави в економічному житті і як наслідок - посилення державного втручання в економіку, державний бюджет визначається як урядовий акт - акт управління. “Бюджет перетворюється, i це визначає його істотне значення, в бюджет управління, в план адмiнiстрацiї”,- відзначає Г.Кольм [4]. Бюджет відображає всезростаючу роль уряду у здійсненні економічної i політичної влади нації, - стверджували інші дослідники.
Обґрунтовуючи таку різку зміну компетенції законодавчої та виконавчої влади, а відтак, - юридичну природу бюджету, висували різноманітні мотиви: історичні, економічні, технічні i формально-юридичнi. Історично еволюція парламентів виявилась у тому, що від суворого контролю за доходами та видатками держави вони перейшли до марнотратства. “Замість того, щоб здійснювати суворий контроль за скарбницею, парламент часто схильний вільно витрачати грошові засоби. Його початкові функції стосовно обмеження видатків тепер перейшли до уряду, на який покладається обов’язок складати бюджети на здоровій основі i який уникає будь-яких дій, які можуть поставити ці бюджети під загрозу” [5, c.368].
Мотиви технічного характеру зводяться до того, що складність сучасних бюджетів, їх складання i виконання стали доступними лише невеликій групі висококваліфікованих i всесторонньо поінформованих спеціалістів, які перебувають у підпорядкуванні уряду i його органів управління, покликаних виконувати бюджетні передбачення i відповідальних за це виконання. Таких спеціалістів парламенти не мають, а отже, вони не можуть бути компетентними в судженнях про джерела i напрями використання державних грошових засобів.
Як найважливіший формально-юридичний мотив визначення бюджету у формі акту управління була покладена розроблена західноєвропейськими вченими Гнейстом i Лабандом теорія закону у формальному i матеріальному розумінні. Виправдовуючи дії своїх урядів, які всіляко намагалися усунути представницькі органи від розгляду i затвердження бюджету, вони свого часу висунули теорію поняття закону про державний бюджет у матеріальному i формальному розумінні, підставою для виникнення якої послужив чотирирічний “конституційний конфлікт” 1862-1866 років у Прусiї. У 1862р. Ландтаг (нижня палата пруського парламенту), вилучивши з бюджету кредити на воєнні витрати, оголосив дії уряду антиконституційними. I в подальшому нижня палата неодноразово заперечувала кредити, яких домагався уряд для докорінної реорганізації i оснащення пруської армії. А тим часом уряд із незатвердженого бюджету вільно витрачав величезні асигнування на воєнні цілі протягом чотирьох років, розв’язав війну з Данією i Австрiєю, яка в результаті принесла перемогу пруському юнкерству. В цій обстановці Вільгельм I, виступаючи в нижній палаті, заявив, що останніми роками бюджет не міг бути встановлений за згодою народних представників, публічним видаткам не вистачає легальної основи i просив ці видатки санкціонувати. Палата задовольнила “всемилостивiше прохання” i продемонструвала таким чином ще один “класичний” приклад всепрощення, показавши, що порушення урядом конституційного закону не належить до розряду тих гріхів, за які не можна було б дістати відпущення.
Цей “конституційний конфлікт” i послужив підставою для розробки німецькими вченими Гнейстом i Лабандом теорії закону про державний бюджет у формальному i матеріальному розумінні. Захищаючи дії уряду, вони оголосили бюджет формальним законом, оскільки неприйняття його парламентом не знімає з уряду обов’язків вести управління на підставі постійно діючих законів. Вони вважали, що бюджет не містить ніяких правоположень i не створює правовідносин. Метою обговорення й затвердження закону про бюджет, на їхній погляд, є встановлення згоди між урядом........

Список використаної літератури
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. - С.Пб., 1891. - Т.9. Цит. за: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. - М.: Юрид. л-ра, 1971.
Лазаревский Н.И. Конституционное право. - С.Пб., 1908. - Т.7.
Иловайский С.И. Учебник финансового права. - Одесса, 1912.
Colm G. Haushaltplanung, Staatbudget, Finanzplan und Nationalbudget // “Handbuch der Finanzwissenschaft”. - Bd.1. - 1952. - S.534. Цит.за: Ровинский Е.А. О критическом освещении вопросов буржуазного финансового права в курсе советского финансового права // Труды ВЮЗИ. - М., 1971. - Т.XIX. (Вопросы советского финансового права).
Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира / Подгот. Мишелем Амеллером. - М., 1967.
Бесчерервных В.В. Демократический централизм - принцип организации бюджетной системы СССР // Вестник Моск. ун-та. - 1962. - №4. - Серия X. Право.
Гурвич А.М. Бюджетное право по законодательству РСФСР. - М.: Изд-во Известия гос. контроля, 1918.
Мітіліно М.І. Основи фінансової науки. - Харків, 1929 (у наведеній цитаті збережена стилістика оригіналу).
Бесчерервных В.В. Компетенция Союза СССР в области бюджета. - М.: Юрид. л-ра, 1976.
Пискотин М.И. Советское бюджетное право. - М.: Юрид. лит., 1971.
Другий Основний закон // Урядовий кур’єр. - 1994. - 18 квіт.
Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. - М.: Менеджер, 1998.
Финансы / Под ред. Ковалевой А.М. - М.: Финансы и статистика, 1997.
Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №26. - Ст.195; 1996. - №27. - Ст.126.
О.П. Орлюк, «Фінансове право», Київ; Юрінком Інтер 2003 р.
Конституція України від 28 червня 1996 р.
Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.