На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовик Страхування банквських ризикв.Банквськ ризики: сучасний стан та їх специфка

Информация:

Тип работы: курсовик. Добавлен: 25.2.2014. Сдан: 2012. Страниц: 66. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
1 Банківські ризики: сучасний стан та їх специфіка
1.1 Особливості і тенденції розвитку страхування банківських ризиків
1.2 Аналіз сучасного стану страхового ринку України за 2009-2011 роки
1.3 Страхування специфічних банківських ризиків
2 Розрахункова частина
Висновки
Список використаної літератури
Додатки


Вступ

Страхування банківських ризиків, банківське страхування - вже протягом багатьох років широко і досить успішно застосовується в багатьох економічно розвинених країнах. Перший банківський страховий поліс служив захистом капіталу банку від великих втрат, виданий в 1911 році в США [21, c. 79]. А в цей час, на рубежі століть тільки в США щорічно продається більше двох тисяч полісів банківського страхування. Кажуть, що в світі є тільки дві абсолютно певні речі - смерть і податки. Однак жодна людина не знає, коли він помре або яку суму податків йому доведеться сплатити у майбутньому. Будь-яка наша дія, що надає вплив на майбутнє, має невизначений результат. Коли ми направляємо гроші на свій рахунок, ми не знаємо, якою буде їхня купівельна спроможність в той момент, коли нам захочеться ними скористатися. Майбутня вартість акцій, куплених сьогодні, також невідома, як і фінансова віддача, на яку розраховують студенти, вибираючи спеціалізацію в інституті.
Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що у багатьох економічно розвинених країнах вже тривалий час застосовується банківське страхування, адже банківська діяльність вважається однією з найризикованіших. Страхування банківських ризиків є важливими для банківських установ і через те, що саме воно забезпечує відповідний імідж і репутацію банку як при співпраці з іноземними партнерами, так і з вітчизняними клієнтами. Забезпечення страхування банківських ризиків необхідне, адже банк є зберігачем не власних, а чужих коштів - коштів вкладників і кредиторів.
Страхування одночасно виступає як один з стабілізаторів економічної та соціальної ситуації в країні і як одна із сфер економіки і бізнесу. Одночасно страхування вважається одним з методів управління ризиком. Специфіка страхового захисту полягає в компенсації шкоди при здійсненні страхового випадку. Страхування банківських ризиків, банківське страхування - вже протягом багатьох років широко і досить успішно застосовується в багатьох економічно розвинених країнах.
В умовах економічного спаду комерційні банки працюють в області підвищеного ризику. Про це свідчать найпоширеніші причини банкрутства банків:
- невдалі пошуки учасників нового капіталу;
- невдала торгівля заставними цінними паперами;
- перевищення можливостей над попитом;
- неякісний аналіз інформації про ситуацію на фінансовому ринку і клієнтів банку та інше.
Особливість банківського страхового бізнесу пов’язана з високим ризиком. Банки працюють в галузі керованого ризику, тому дуже важливо вміти прогнозувати страхування банківських ризиків, вчасно оцінювати ризики на фінансовому ринку.
У зв’язку з цим, мета даної курсової роботи розгляд можливостей страхування основних видів банківських ризиків, зведення їх до мінімуму.
Проблемами розвитку національної системи страхування діяльності фінансово-кредитних установ, гарантування і забезпечення довіри громадськості до банківської системи займаються такі українські дослідники, як Зубарєв В., Волосович С., Тринчук К., Фурман В. та інші.
Завданням курсової роботи є дослідження специфічних видів страхування банківських ризиків та особливостей їх застосування.
Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури. Курсова робота містить також додатки. Загальний обсяг сторінок - 65 сторінок. Кількість використаних джерел - 32.


1 Банківські ризики: сучасний стан та їх специфіка
1.1 Особливості і тенденції розвитку страхування банківських ризиків

Динамічний розвиток банківського сектору - важливий каталізатор якісних перетворень у вітчизняній економіці. Тож ключовим завданням держави має стати забезпечення його стабільної роботи.
Банківський бізнес у нашій країні, як і вся її економіка, перебуває сьогодні у стадії становлення і пошуку. Хоча, звичайно, банківський сектор уже суттєво відрізняється від того, що був на початку формування незалежної Української держави. Однією з головних засад, на яких базується сьогодні ідеологія банківського бізнесу, на наш погляд, є його власна безпека [9, c. 34].
Про актуальність і неоднозначність цього питання свідчить увага до нього засобів масової інформації, численні семінари за участю впливових міжнародних експертів. В аспекті ж банківської діяльності особливої уваги заслуговує одна з них - страхування, без якого сьогодні на розвинутих фінансових ринках неможливо гарантувати повноцінну безпеку фінансово-кредитних установ [3, c. 29].
Банківські ризики належать до найчастіших. Крім специфічних ризиків, властивих безпосередньо фінансовій стороні діяльності банків, банки є носіями різних ризиків, пов’язаних з відповідальністю перед клієнтами і клієнтів перед банками, втратою або псуванням власного майна або майна клієнтів, шахрайством клієнтів і власних службовців. Причому, у кількісному відношенні багато ризиків можуть бути катастрофічними як для банків, так і для клієнтів.
У вітчизняних банків на даний час існує два основні методи боротьби з ризиками: перший - розробка та затвердження величезної кількості внутрішніх положень, методик та інструкцій, включаючи плани дій в умовах форс-мажорних ситуацій, другий - формування резервів на можливі втрати [4, c. 216]. Як перший, так і другий варіант має свої недоліки, один із яких - сумнівна ефективність в умовах серйозних потрясінь. Проте існує ще й третій метод оптимізації банківських ризиків, який поки не отримав такого широкого розповсюдження, як перші два, але доволі перспективний і в Україні набирає обертів протягом останніх років. На відміну від інших способів, він дозволяє в разі реалізації ризику отримати реальне відшкодування збитків та інших неприємностей матеріального характеру, причому «живими» грошима. Йдеться про страхування банківської діяльності.
На сьогодні провідними страховиками в даній області є члени лондонського страхового об’єднання Ллойда. Необхідність банківського страхування полягає в самій банківської діяльності та у притаманному їй ризику, який випливає з невизначеності ринкової ситуації. Зазвичай страхуються ті ризики, на які банк вплинути не може. Відсотки, які отримує кредитна установа за надані послуги, визначаються в більшості випадків як плата за ризик втратити не тільки прибуток, а й капітал [15, c. 246]. Нові технології, складність управління банком, компютерні злочини, озброєні нальоти, зловживання службовців банку, зміна моральних цінностей у суспільстві, неефективне і непередбачуване регулювання з боку держави, виникнення нових видів діяльності і багато чого іншого, що породжує придбання фінансовими установами страхових полісів. Втрати такого роду можуть бути компенсовані лише шляхом страхування. Всім зрозуміло, що будь-яка підприємницька діяльність повязана з ризиком втрат аж до повного розорення підприємства та ризикованість особливо висока з операціями на фінансових ринках. Фахівці банківської справи виділяють безліч банківських ризиків. Крім того, успішність роботи банків залежить від загальноекономічної конюнктури в країні, від змін на вітчизняних і закордонних фінансових ринках, від законодавства та дій уряду. Ні один із ризиків не може бути усунутий цілком. До того ж банківська діяльність за своєю природою припускає гру: на зміну процентних ставок, валютних курсів, котируваннях цінних паперів. Завдання банку полягає у правильному поєднанні ризику і очікуваного прибутку. Таким чином, необхідність страхування, її соціально-суспільна функція полягає у захисті прибутку-доходу банку від несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливів, які жодним чином не повинні вплинути на фінансову стійкість кредитної установи, а отже на стан грошово-кредитної системи держави. Страхування банківських ризиків - це не приватна справа окремого банку, тому що банк є зберігачем і розпорядником суспільного капіталу. Він ризикує не своїми, а чужими коштами - коштами вкладників і кредиторів. Страхування капіталу банку в повному обсязі є непрактичним і не можливим, і тому банк зобов’язаний створювати і поповнювати резервні фонди, які забезпечують захист від так званих ризиків низького рівня. Для цього повноважні співробітники банку визначають необхідні види страхування, перш за все від серйозних видів, які ставлять під питання подальше існування банку. Для цього в деяких країнах існує генеральний банківський поліс, що є обовязковим і це комплексне страхування допомагає банку залучити клієнтів та інвестиції [1, c. 169].
Виходячи з існуючої статистики, до 80% банківських втрат пов’язані з кредитними ризиками, тобто з ризиком неповернення кредиту, причому лідерами за простроченими заборгованостями традиційно є автокредитування та споживче кредитування, а також поширені сьогодні так звані експрес-кредити, які видаються без повноцінного аналізу платоспроможності і сумлінності позичальника [12, c. 35].
Досить високі також ринкові ризики (фондовий, валютний, процентний), що формують збитки банку внаслідок несприятливої зміни ринкових параметрів (валютного курсу, ставки винагороди, вартості фінансових інструментів тощо). Ці ризики менш передбачувані, а значить - менш контрольовані: вплив таких ризиків може бути досить масштабним, а їх наслідки - дійсно руйнівними.
Серед ризиків, які страхують банки, виділяють дві групи - страхування внутрішніх ризиків і страхування зовнішніх [2, c. 83]. Під внутрішніми ризиками розуміють: кредитний ризик; ризик зміни процентної ставки; ринковий ризик; валютний ризик; операційно-технологічний ризик; ризик репутації; юридичний ризик; стратегічний ризик; ризик надмірного регулювання та зміни корпоративного управління; ризик ліквідності.
До зовнішніх фінансових ризиків банківської установи відносять страхування: комерційних кредитів; споживчих кредитів; експортних кредитів; страхування від втрати прибутку; ризиків, пов’язаних з використанням пластикових карток; гарантійне; комплексне страхування банківських інститутів [2, c. 85].
Рівень процентного ризику залежить від змін у структурі активів, включаючи співвідношення розмірів кредитів та інвестицій, активів із фіксованою та плаваючою ставкою, динаміки їхньої ціни на ринку, змін у структурі пасивів, динаміки процентної ставки [17, c. 218].
Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговому портфелі [32, c. 112]. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів.
Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи [17, c. 222]. Операційний ризик означає, що керівництво банку має проаналізувати, які типи ризику притаманні різним операційним системам банку, яких заходів воно має вжити.
Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини [18].
Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. Банківські установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод [18].
Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності стратегічних цілей банку, бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей, ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей, якості їх реалізації.
Ризик ліквідності визначають «як ризик, що виникає, коли терміни погашення активів та зобов’язань не збігаються. Банк щодня стикається з ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання його вільних грошових коштів за депозитами «овернайт», поточними рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням позик та гарантіями. Банк не тримає грошові ресурси, достатні для покриття всіх цих вимог, оскільки досвід показує, що мінімальний рівень реінвестування коштів, строк погашення яких настає, можна передбачити з високою ймовірністю» [25, c. 214].
Досить ризиковим видом діяльності є споживче кредитування. Для зменшення його ризиковості існують два основні підходи: страхування споживчих кредитів і перекладення втрат від неповернених споживчих кредитів на інших учасників цього ринку шляхом включення до процентної ставки за договором додаткових процентів на покриття збитків. На думку українських страховиків, застосування такого виду страхування ознаменує собою новий етап у відносинах кредитних організацій зі страховими компаніями. Користь відчують і позичальники, оскільки з підвищенням конкуренції процентні ставки за кредитами будуть поступово знижуватись [24, c. 40-41]. Проте необхідно пам’ятати, що ринки фінансових послуг перебувають у постійному розвитку, що і спричиняє появу нових ризиків.
У процесі банківської діяльності ці ризики активно взаємодіють, впливаючи один на одного і тому потребують грамотного управління. Так, за даними дослідження Price Waterhouse Coopers протягом останніх двох років 42,5 % тільки великих європейських компаній стали жертвами різних економічних злочинів, зазнавши за цей період збитків у розмірі 3,6 млрд. євро, а в США щорічний збиток лише від шахрайства оцінюється ФБР у 160-200 млн. дол. За даними дослідження, проведеного 2010 року Базельським комітетом із банківського нагляду, розмір збитків від кримінальних впливів та шахрайства сягає майже 30-35 % від обсягів загальних втрат у сфері операційного ризику. Опитування, проведені американським Інститутом комп’ютерної безпеки (Computer Security Institute) у 2011 році серед 538 корпорацій, засвідчили, що загальна сума збитків від фінансового шахрайства із використанням комп’ютерів у порівнянні з 2009 роком збільшилася у 1,7 разу й становила 92935500 доларів [12, c. 37].
Для безпеки банкам зазвичай пропонується комплексне страхування, що включає більше десяти окремих, але взаємопов’язаних полісів.
Згідно з оцінками спеціалістів для сучасного страхового ринку нашої країни найхарактернішими є такі чотири тенденції:
1) дерегуляція страхової діяльності;
2) стирання граней між державним і приватним страхуванням;
3) розвиток банківського страхування;
4) поповнення страхових інструментів іншими інструментами фінансового ринку [7, c. 243].
Ствробітництво вітчизняних банків зі страховиками сьогодні розвивається за такими основними напрямами:
- страхування кредитів, шо видаються банком;
- страхування різних фінансових ризиків;
- страхування майна, що передасться банку в заставу;
- страхування майна банку.
Страхування майна включає в себе: страхування від пожежі; замикання електромережі; аварій водопровідної, каналізаційної, опалювальної систем; аварій систем пожежогасіння; затоплення, проникнення води із сусідніх приміщень, дії грунтових вод; вибуху газових і парових агрегатів, топливних сховищ і трубопроводів; наслідків стихійних лих (землетрусу, зсуву, гірського обвалу, вихору, бурі, урагану, повені, граду, зливи, удару блискавки); крадіжки зі зломом, протиправних дій третіх осіб [11, c. 247-248].
У будь-якому разі, якщо йдеться про банківське страхування, мають на увазі такі види страхових покриттів: від комп’ютерних злочинів; сховищ банку; кредитних карт; професійної відповідальності [23, c. 31].
Таким чином, страхування банківської діяльності має всі перспективи до подальшого розвитку. Для цього необхідно розширити повноваження Фонду гарантування вкладів; мінімізувати свої витрати на страхування, за рахунок збільшення франшизи і таким чином захистивши себе від настаня катастрофічних ризиків, які можуть призвести до банкрутства банку.

1.2 Аналіз сучасного стану страхового ринку України за 2009-2011 роки

Страховий ринок є важливою ланкою в системі фінансового посередництва у багатьох промислово розвинутих країнах. У більшості таких країн світу страхові компанії за розміром загальних активів знаходяться на другому місці після банківських інституцій. Зокрема........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.