На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Потенцал пдприємства.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБКТА ДОСЛДЖЕННЯ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 3.3.2014. Сдан: 2010. Страниц: 62. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…...……………………………………………………………..............
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ……...........................
2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА …………….…………………………………...
2.1. Аналіз продукції, сортаменту та якості……………..................................
2.2 Аналіз собівартості та чисельності персоналу……………………………
2.3 Аналіз основних та оборотних фондів………………………………….. ..
2.4. Аналіз прибутку та рентабельності по ВАТ «Комінмет»……………….
2.5 Аналіз фінансового стану підприємства……………………………………
3.МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………
3.1. Сутність виробничого потенціалу підприємства…………......
3.2. Методи оцінки виробничого потенціалу…………………………
4.РОЗРАХУНКОВ0-ПРОЕКТНА ЧАСТИНА………………….
5. ОХОРОНА ПРАЦІ ……………..
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..….
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………..………………………………………...…
ВСТУП
Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дасть змогу своєчасно адаптуватися до нього.
Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших субєктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей.
Успішне функціонування будь-якої економічної системи (підприємства, фірми, організації) залежить від наявності і використання власного потенціалу. Відомо, що термін "потенціал" походить від латинського "potentia" - можливість, потужність. Питаннями розкриття суті поняття "потенціал" як економічної категорії і оцінки її присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних учених.
У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь. Тлумачний словник української мови також під цим терміном розуміє „приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов”.
Таким чином термін „потенціал” означає наявність у кого-небудь прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних сферах.
Мета дипломної роботи: визначити виробничий потенціал та розробити напрямки щодо його поліпшення вумовах ВАТ «Комінмет».
Основні завдання даної роботи:
-розглянути коротку характеристику підприємства;
-провести аналіз продукції, сортаменту та якості;
-провести аналіз собівартості та чисельності персоналу;
-провести аналіз основних та оборотних фондів;
-провести аналіз прибутку та рентабельності по ВАТ «Комінмет»;
-провести аналіз фінансового стану підприємства;
-виявити сутність виробничого потенціалу;
-проаналізувати наявні методики оцінки виробничого потенціалу;
-оцінити виробничий потенціал ВАТ «Комінмет».
Обєкт дослідження дипломної роботи - Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський металургійний завод ім.Комінтерну».
Предметом дослідження є виробничий потенціал в умовах ВАТ «Комінмет».


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

ВАТ «Комінмет» утворено в травні 1994 р. на базі заводу, побудованого в 1899р. як підприємство Бельгійського акціонерного суспільства Російських трубопрокатних заводів братами Шодуар для виробництва покрівельного, хвильового прокату, посудної й лопатної сталі. В 1903 році заводом виготовлено 480 тис. пудів кровельного та 50 тис. пудів оцинкованого металу. В період з 1908 - 1914 роки відбувався активний розвиток заводу: 1904 р. - побудовано листовий стан №4, 1908 р. - введено листовий стан №5, 1909р. - розпочато будівництво лопатного цеху.
Підприємство розташовано на лівому березі Дніпра, територія заводу складає 90га, плаща розміщена компактно, повністю на території м. Дніпропетровська.
В 1922 році завод перейменовано в металургійний завод імені Комінтерну. В 1930 році до заводу приєднали завод «Сіріус» та металургійний завод Ланге, з цього часу завод включає до себе металургійне та сортопрокатне виробництво.
До початку 1941 року на заводі випускається більше 30 видів продукції, в тому числі мартенівська сталь, катанка, мелкосортний прокат та товари народного споживання. З 10 серпня по листопад 1943 року завод знаходився в евакуації, до лютого 1949 року завод був відновлено майже повністю (окрім мартеновского виробництва, яке не відновилось взагалі).
На сьогоднішній день, після проведення реконструкції та модернізації трубного виробництва, ВАТ «Комінмет» є високовиробничим та мобільним підприємством, яке в короткі терміни може перепрофілюватися на необхідний сортамент й виконати необхідне замовлення будь-якої комплектації.
До основних видів продукції заводу відносяться: електрозварювальні труби чорні та оцинковані круглі, квадратні й прямокутні; тонколистовий рулонний освинцований прокат; товари народного споживання.
До складу заводу входять наступні основні цехи:
- трубоелектрозварювальний - 1 (ТЕЗЦ -1),
- трубоелектрозварювальний - 2 (ТЕЗЦ - 2),
- кольорових покриттів (ЦКП),
- товарів народного споживання (ЦТНС).
У трубоелектрозварювальному цеху - 1 на двох трубопрофільних
електрозварювальних агрегатах ТПЕСА 20-76 з рулонної горячо- й холоднокатаної сталі марок за ДСТУ 2651 (ДСТУ 380) й ДСТУ 1050 виготовляють наступні види труб:
- труби стальні водогазопровідні за ДСТУ 3262;
- труби для трубопроводів й конструкцій різного призначення за ДСТУ 10704, ДСТУ 10705;
- труби профільні (квадратні та прямокутні) різного призначення за ДСТУ 8639,ДСТУ 8645,ДСТУ 13663.
Короткий опис технологічного процесу:
Технологія виробництва труб на ТПЭСА №1и ТПЭСА №2:
- завдання рулонів на агрегат подовжнього різання (АПрР) згідно змінного завдання. Різання рулону на стрічки заданої ширини .
- завдання стрічки на поворотний
- передача стрічки на двопозиційний розмотувач (призначений для поштучного прийому стрічок і повороту їх на позицію розмотування);
- завдання стрічки в машину стикосварочную, яка призначена для зварювання в середовищі вуглекислого газу кінців попереднього і такого, що задається кінців стрічок;
- просування стрічки через ролики, що тягнуть, №1, для наганяння стрічки в накопичувач, призначений для утворення запасу стрічки, який потрібний для ведення безперервного процесу зварювання труб;
- ролики, що тягнуть, № 2 призначені для заправки стрічки з накопичувача у формувальний стан;
- формування стрічки в трубну заготівку ( формувальна група горизонтальних і вертикальних клітей, в яких здійснюється безперервне формування плоскої стрічки в круглу трубну заготівлю;
- зварювання трубної заготівлі ( безперервний процес, що є зварюванням тиском заздалегідь розігрітих струмами високої частоти до пластичного стану кромок трубної заготівлі.
- калібрування труб (вдосконалення геометричних розмірів труб, якості поверхні);
- правка труб ( встановлена правильна кліть, призначена для усунення кривизни труб);
- різання труб на мірні довжини;
- гідровипробування труб ( на спеціальній лінії труби піддають випробуванням гідравлічним тиском в автоматичному режимі. Випробувальний тиск від 30 до 150 атм);
- приймання труб (контроль якості поверхні, зовнішнього діаметру, геометричних розмірів, кривизни, і ін. відповідно до вимог ГОСТ 3262, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645, ГОСТ13663);
Високоефективна технологія виробництва труб, з урахуванням постачання металу високої якості, виключають випадки отримання труб не відповідних вимогам вищезгаданих Гостів.
- упаковка труб в пакети круглої форми і європакети робиться на спеціальних стелажах оцинкованою стрічкою за допомогою пакувальних машинок;
- маркіровка труб (на пакувальну стрічку кріплять дві бирки, що ламінують, з вказівкою відповідних даних);
- зважування труб на вагах (робиться зважування кожного пакету на електронних вагах вагарем складу готової продукції); - складування труб на складі готової продукції (електромостовим краном труби складуються відповідно до зробленого сортаменту);
- відвантаження готової продукції в залізничних вагонах або автомобілях згідно документів, підготовлених відділом маркетингу.
У трубоелектрозварювальному цеху - 2 на трубопрофільному електрозварювальному агрегаті ТПЕСА 20-114 з рулонної горячо- й холоднокатаної сталі марок за ДСТУ 2651 (ДСТУ 380) й ДСТУ 1050 виробляють труби діаметром 89-114мм:
- труби стальні водогазопровідні за ДСТУ 3262;
- труби для трубопроводів й конструкцій різного призначення за ДСТУ 10704, ДСТУ 10705;
- труби профільні (квадратні й прямокутні) різного призначення за ДСТУ 8639, ДСТУ 8645, ДСТУ 13663.
На ТЕСА-1076:
- труби стальні водогазопровідні за ДСТУ 3262;
- труби для трубопроводів й конструкцій різного призначення за ДСТУ 10704, ДСТУ 10705;
- труби профільні (квадратні й прямокутні) різного призначення за ДСТУ 8639, ДСТУ 8645, ДСТУ 13663.
Завод випускає труби круглого й профільного перетину, що відповідають вимогам європейських стандартів EN 10225; EN 10219-1.2; EN 10305-5.
На весь сортамент виготовлених труб чорних і з цинковим покриттям отримані сертифікатні відповідності «TUV NORD» (Німеччина) й «УкрСЕПРО».
У цеху кольорових покриттів виготовляють прокат тонколистовий освинцьований у рулонах за ТУ У 14-4-480-2000, ТУ У 27,1-053 93062-005-2003г., покритих з обох боків свинцево-олов’яними сплавами із вмістом олова 8,0-12,0% для виготовлення топливних баків із маловуглицевої якісної сталі 0,8Ю, 08ПС, 08КП за ДСТУ 9045, ДСТУ 16523.
Прокат тонколистовий освинцований запаковується у рулони масою до 6 тонн.
У цеху кольорових покриттів на автоматичній лінії цинкування труб виготовляють труби з цинковим покриттям відповідно до вимог ДСТУ 3262, а також Європейського стандарту EN 10240 всього сортаменту труб, що виготовлені трубоелектрозварювальними цехами заводу.
У цеху товарів народного споживання випускають вироби посудогосподарські сталеві оцинковані за ДСТУ 3277:
- відро для води місткістю 7л, 10л, 12л, 15л;
- тази круглі й овальні місткістю 13л, 23л;
- бак для білизни місткістю 15л, 32л;
- ванна для господарських цілей місткістю 75 л.
На лінії гарячого штампування лопат виготовляють лопати з технічними вимогами по ДСТУ 19596 із вуглецевої сталі звичайної якості за ТУ У 14 - 4 -418-97 (Ст5сп, Ст5пс, Ст6сп, Ст6пс), ДСТУ 2651 (ДСТУ 380):
- лопата копальна загострена (тип ЛКЗ);
- лопата копальна прямокутна (тип ЛКП);
- лопата совкова пісочна (тип ЛСП);
- лопата вугільна (тип ЛВ -1);
- лопата вугільна (тип ЛВ - 2);
- лопата порідна (тип ЛПР);
- лопата сталева підбивальна (тип ЛП);
- лопата гірничорудна (тип ЛГР);
- лопата снігоприбиральна (тип ЛСП);
- лопата підбирально-копальна (тип ЛПК);
- лопата фасонна спеціальна (тип ЛФС);
- лопата копальна мала (тип ЛКМ).
Стійкий попит на продукцію - критерій її відмінної якості й відповідності до вимог вітчизняних й зарубіжних стандартів. Більше 80% продукції ВАТ «Комінмет» поставляє на зовнішній ринок. Це такі країни, як Німеччина, Англія, Данія, Італія, Іспанія, Австрія, Угорщина, Румунія, Росія, Грузія, Азербайджан, Молдова, Туркменія, країни Балтії, а також країни Азії й Ближнього Сходу.
Завод є єдиним в Україні виробником освинцьованого листа й рулону для виробництва бензобаків й деталей паливної арматури. Основними конкурентами з виробництву труб в Україні є «Інтерпайп» НТЗ, державне підприємство «Нікопольський трубний завод» (ДП «НТЗ»), ВАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Враховуючи ринкові відносини, прагнення випускати якісну та конкурентоспроможну продукцію не лише в Україні, а й за її межами ВАТ «Комінмет» здійснив розробку Системи менеджменту якості, яка базується на стандартах ISO 9001 - 2001, ДСТУ ISO 9001 - 2001 то розповсюджується по всім цехам, підрозділам та службам підприємства.
Технічний відділ заводу постійно проводить науково - дослідницькі роботи. Співпрацюючи з науковими відділами та інститутами не лише України, а й Німеччини та Румунії інженери - науковці ВАТ «Комінмет» розробляють і впроваджують нові ліній виробництва, нові комплекси устаткування, проводять різні екологоочісні заходи.
Сучасні технічне оснащення, накопичений багатолітній досвід, високий рівень кваліфікації спеціалістів дозволяє ВАТ «Комінмет» займати одне з ведучих місць в СНГ по своєму профілю. Тісні зв’язки заводу з НДІ, власний науковій потенціал підтримує продукцію заводу на сучасному рівні.
Основні показники діяльності ВАТ «Комінмет»
За 2008 рік ВАТ «Комінмет» було виготовлено:
- труб стальних чорних - 215,11 тис. т, що на 33,94 т більше ніж у 2007 році;
- труб стальних оцинкованих - 22013,9 т, що на 7232,9 т менше ніж у минулому році;
- освинцьованого прокату - 14439,8 т, що на 412,2 т менше ніж у 2007 році;
- оцинкованого посуду - 821,6 т, що на 189,8 т менше ніж у 2007 році;
- лопат стальних - 1696,7 т, що на 114,4 т менше ніж у минулому році.
Обєм реалізованої продукції у 2008 році склав 971204,3 тис.грн. при плановому завданні 1171210,2 тис.грн. не виконання плану склало 200005,9 тис.грн.(17,1%).
Обєм реалізованої продукції у 2007 році склав 718546,4 тис.грн. при плановому завданні 786206,5 тис.грн. не виконання плану склало 67660,1 тис.грн.(8,6%).
Витрати на 1 грн. товарної продукції в 2007 році склало 99,39 коп., а в 2008 році 102,24 коп.
За 2008 рік середньоспискова чисельність працівників ВАТ «Комінмет» складала 1964 чол.,що на 90 чол. більше 2007 року, в тому числі виробничо-промисловий персонал складає 1836 чол., що на 97 чол. менше минулого року.
Середньомісячна заробітна платня 1 чол. в 2008 році склала 2361,00 грн., а 2007 - 1938,91 грн. В період з 2007 по 2008 рік заробітна платня 1 чол. збільшилась на 422,09 грн.
За фінансовими показниками в 2007 році ВАТ «Комінмет» отримав прибуток у розмірі 1333,6 тис.грн., а за 2008 рік - збитків на суму 27803,0 тис.грн.


II. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз продукції, сортаменту та якості
У трубоелектрозварювальному цеху - 1 на двох трубопрофільних
електрозварювальних агрегатах ТПЕСА 20-76 з рулонної горячо- й холоднокатаної сталі марок за ДСТУ 2651 (ДСТУ 380) й ДСТУ 1050 виготовляють наступні види труб:
- труби стальні водогазопровідні за ДСТУ 3262;
- труби для трубопроводів й конструкцій різного призначення за ДСТУ 10704, ДСТУ 10705;
- труби профільні (квадратні та прямокутні) різного призначення за ДСТУ 8639,ДСТУ 8645,ДСТУ 13663. Аналіз усього сортаменту продукції, що виготовляє ТЕЗЦ наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Аналіз сортаменту ТЕЗЦ №1
Найменування продукції Сортамент Кількість, т Питома вага до заг об’єму, % 2008р. до 2007 р, %
2007 рік 2008 рік 2007 рік 2008 рік
1 2 3 4 5 6
Труби круглі ДУ 15-65 ДСТ 3262 11455,243 11231,861 13,58 12,38 98,05
Труби квадратні ДСТ 8639 31409,604 29523,951 37,25 32,55 94,00
Труби прямошовні ДСТ 10704-91, 10705-80 8945,432 5457,587 10,61 6,02 61,01
Труби прямокутні ДСТ 8645 549,070 323,375 0,65 0,36 58,90
Труби квадратні ДСТ 8639, 13663 340,886 292,783 0,40 0,32 85,89
Труби прямокутні ДСТ 8645, 13663 174,550 6326,130 0,21 6,97 3624,25
Метал давальницький 1,55 1,66 115,28
Труби прямокутні ДСТ 8645, 13663 30566,195 25692,328 36,25 28,33 84,05
Труби квадратні 25х25 ДСТ 8639, 13663 508,970 6272,433 0,60 6,92 1232,38
Разом по цеху 84328,020 90704,206 100,00 100,00 -

Будь-яке підприємство, що функціонує в умовах ринкової економіки, націлене на виготовлення якісної конкурентоздатної продукції, але на практиці в силу недосконалості технологій та віку обладнання, що використовується, отримання якісної продукції не завжди можливе.
Як відомо, якість формується ще до фізичної появи продукції, тобто це науково-технічний рівень продукції. Розрізняють узагальнюючі індивідуальні і непрямі показники якості (див. табл. 2.2):

Таблиця 2.2 - Система показників якості підприємства
Узагальнюючи показники якості - питома вага якісної продукції в загальному випуску; - питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам; - питомі вага продукції, що експортується, зокрема у високо розвинуті промислові країни; - питома вага атестованої продукції.
Індивідуальні показники якості - корисність; - надійність (довговічність, безвідмовність в роботі) - трудомісткість і енергоємність.
Непрямі показники якості - штрафи за неякісну продукцію; - об’єм і питома вага забракованої продукції; - втрати від браку і т.д.


Аналіз якості виготовленої продукції на ВАТ «Комінмет» наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Аналіз якості виготовленої продукції за 2007-2008рр.
Показник 2008 рік 2007 рік
Виготов-лено, т Брак Втрати, тис.грн. Порушення технології Виготов-лено, т Брак Втрати, тис.грн. Порушення технології
т % т %
Разом по заводу 254082,3 358,47 0,17 534,2 55 227995,3 284,03 0,12 594,4 103
у тому числі
ТЕЗЦ-1 107359,3 234,75 0,17 282,8 16 105974,7 223,02 0,21 239,8 22
ТЕЗЦ-2 107750,8 121,73 0,16 235,3 7 75199,9 58,95 0,08 343,3 1
ЦКП 36453,9 - - - 30 44098,8 - - - 78
ЦТНС 2518,3 1,99 0,08 16,1 2 2721,9 2,06 0,08 11,3 2

З наведених у таблиці 2.3 даних видно, що відсоток браку по заводу збільшився з 0,17% до 0,12%. Оскільки кількість порушень технології знизилася, то можливо, що збільшення кількості браку по заводу зумовлено якістю сировини, котра постачається. Незважаючи на це, втрати за рахунок браку знизилися. У ЦКП наявність бракованої продукції не виявлено взагалі, а спостерігається суттєве зниження кількості технологічних порушень. У ТЕЗЦ-1 відсоток бракованої продукції знизився, зменшилася також і втрати на 43 тис.грн.
За 2007 рік ВАТ «Комінмет» реалізувало товарну продукцію на суму 718546,4 тис.грн. ( у діючих оптових цінах), за 2008 рік - 971204,3 тис.грн.
Аналіз виконання плану по виробництву товарної продукції наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Аналіз виконання плану по виробництву товарної продукції за 2007-2008 рр.
Показник Од.вим. План Факт Відхилення(±)
абс. відн.,%
Обсяг реалізованої продукції за 2007р. тис.грн. 786206,5 718546,4 -67660,1 -9
Обсяг реалізованої продукції за 2008р. тис.грн. 1171210,2 971204,3 -200005,9 -17

Як видно з таблиці 2.4, недовиконання плану у 2007 році склало 9% ( 67660,1 тис.грн ), у 2008 - 17% ( 200005,9 тис.грн.).
Для більш детального аналізу розглянемо виконання плану по цехам.
Аналіз виконання плану по цехам за 2007 та 2008 роки наведено в таблиці 2.5 та в таблиці 2.6.

Таблиця 2.5 - Аналіз виконання плану по цехам за 2007 рік
№ п.п Вид продукції Од.вим. План Факт Відхилення(±)
абс. відн.,%
1 2 3 4 5 6 7
1 ТЕЗЦ - 1
Труби стальні чорні т 83990,0 84130 +140 +0,17
тис.грн. 265661,0 259526,6 -6134,4 -2,31
Труби оцинковані т 0 197,1 +197,1 -
тис.грн. 0 4750,0 +4750,0 -
Всього по ТЕЗЦ - 1 тис.грн. 265661,0 264276,6 -1384,4 -0,52
2 ТЕЗЦ - 2
Труби стальні чорні т 73960,0 70309,5 -3650,5 -4,94
тис.грн. 233419,6 213395,2 -20024,4 -8,58
Всього по ТЕЗЦ - 2 тис.грн. 499412,4 393142,6 -106269,8 -21,28
3 ЦКП
Прокат освинцьований т 18500,0 14888,0 -3612,0 -19,52
тис.грн. 105948,5 86782,9 -19165,6 -18,09
Труби освинцьовані т 31850,0 29325,4 -2524,6 -8
........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.