На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 76336


Наименование:


Курсовик Розвиток ринку фнансових послуг, функцонування ринку фнансових послуг

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Финансы и кредит. Добавлен: 13.03.2014. Сдан: 2014. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: 100.

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
1.1. Ринок фінансових послуг: поняття, структура, функції
1.2. Становлення ринку фінансових послуг в Україні
1.3. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз стану основних сегментів ринку небанківських фінансових послуг
2.2. Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за 2012 рік
2.3. Проблеми функціонування ринку фінансових послуг України
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
3.1. Методичні підходи щодо покращення конкурентоспроможності України на ринку фінансових послуг в глобальному та регіональному масштабі
3.2.Основні шляхи удосконалення функціонування ринку фінансових послуг в контексті конкурентоспроможної фінансової системи
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Розвиток фінансового сектора, підприємництва та конкурентного середовища в Україні призводять до перебудови всіх складових фінансового ринку, зокрема ринку фінансових послуг. При цьому нового значення набуває діяльність фінансових посередників, передусім небанківських фінансових інститутів, які задовольняють потреби економічних суб’єктів через надання широкого спектру вузькоспеціалізованих фінансових послуг. Це обумовлює зростання конкурентного потенціалу окремих небанківських фінансових посередників, що охоплюють максимальну кількість споживачів на різних рівнях економічної діяльності.
Особливість сучасного етапу розвитку небанківських фінансових інститутів полягає у необхідності покращання не тільки кількісних, але й якісних показників їх діяльності на ринку фінансових послуг. Перебудова та підвищення ефективності системи функціонування небанківських фінансових посередників стає найважливішим фактором, що здатний забезпечити розвиток ринку фінансових послуг України.
Теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку фінансових послуг досліджували такі відомі вчені, як Боди З. [2], Гончаренко О.М.[5], Калач Г.М. [10], Козюк В.В.[12], Корж М.В. [14], Лукашевич В.М.[18], Стукало Н.В.[28], Чистілін Д. [30] та інші.
Проте, не зважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемам фінансового посередництва, виникає потреба в подальшому вивченні сутності та функцій ринку фінансових послуг, оцінці інвестиційного середовища діяльності фінансових інститутів в Україні та їхньої ролі в розвитку національної економіки.
Мета роботи полягає в узагальненні та удосконаленні теоретичних підходів до визначення сутності ринку фінансових послуг і розробленні пропозицій щодо зростання його конкурентного потенціалу у контексті підвищення ефективності функціонування всіх фінансових посередників на ринку фінансових послуг України.
Завданнями роботи є:
уточнити сутність поняття "ринок фінансових послуг"
визначити структуру та функції ринку фінансових послуг;
проаналізувати основні тенденції на вітчизняному ринку фінансових послуг;
зясувати роль інституційних інвесторів у розвитку національної економіки;
обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України в умовах формування ринкової економіки;
розробити методичні положення щодо удосконалення функціонування ринку фінансових послуг України.
Об’єктом дослідження є процес функціонування ринку фінансових послуг.
Предметом дослідження є теоретичні засади та практика функціонування небанківських фінансових інститутів на ринку фінансових послуг України.
Для досягнення мети роботи використано комплекс загаль¬нонаукових і спеціальних методів дослідження: діалектичний – для розкриття теоретичних основ функціонування ринку фінансових послуг; системний – для дослідження структури фінансових ринків в Україні; аналітичний – при дослідженні небанківської фінансової системи на різних етапах розвитку; метод статистичного аналізу – для оцінки стану та тенденцій розвитку небанківських фінансових інститутів. Крім того, застосовувалися прийоми спостереження, групування та графічного зображення результатів для більш наочного відображення отриманих даних.Подать заявку на покупку Курсовик по Финансам и кредиту

Ваше предложение по стоимости за работу: