На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Адаптация организма человека к физическим упражнениям

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.3.2014. Сдан: 2012. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………….......................3
Розділ 1. Поняття про процес адаптації………………………………4
Розділ 2. Фізіологічний аспект адаптації організму до мязової діяльності………………………………………………………………………5
2.1 Стан різних систем організму під час м`язової роботи…………..5
2.2. Фізичні вправи та їх вплив на стійкість організму……………….13
Розділ 3. Основи управління адаптивним функціонуванням організму людини до різного фізичного навантаження………………………………….15
3.1 Врахування вікових особливостей при плануванні фізичного навантаження…………………………………………………………………….15

Висновки…………………………………………………………………..18

Література………………………………………………………………….21
ВСТУП

Ефективність адаптації в організмі людини є основою здоровя та високопродуктивної діяльності. Знання закономірностей адаптації людського організму до фізичних навантажень - це основа ефективного використання фізичних вправ для раціональної фізичного тренування, яка спрямована на збереження і зміцнення здоровя людей, підвищення їх працездатності, реалізації генетично запрограмованої програми довголіття.
Перебудова різних органів і систем організму людини під впливом фізичних навантажень проходить на мікроскопічному і макроскопічно рівнях. Основою перебудови всіх органів і систем організму є загальні біологічні принципи, знання яких є необхідною умовою для їх правильної оцінки.
Невміле використання фізичних навантажень, які покращують фізичний розвиток людини і сприяє формуванню таких якостей, як сила, сміливість, спритність, витривалість і гнучкість може перетворити їх на чинник, який приносить шкоду. У звязку з цим необхідно знати процеси в організмі спортсмена, які виникають під впливом фізичних навантажень.
Будь-яка перебудова в організмі впливає на нього в цілому і здійснюється за допомогою загальних принципів реагування живої системи. Основою життєдіяльності будь-якого організму є рефлекторний принцип його реагування на подразники. Це відбувається як у випадку простих рефлексів, так і у випадку складних рефлекторних актів, які лежать в основі формування рухів спортсмена. За своєю суттю, реакція організму є складним циклічним процесом, в якому беруть участь різні структурні компоненти. Так під час виконання спортсменом будь-яких рухів, працює не тільки нервова і мязова системи, але і дихальна, серцево-судинна, видільна, ендокринна системи, змінюється обмін речовин. Це говорить про те, що кожен рух спортсмена є результатом обєднання великої кількості різних морфологічних елементів (кісток, суглобово-звязкового апарату, мязів, нервової, серцево-судинної, дихальної, видільної та ендокринної систем), які спрямовані на досягнення необхідного рухового ефекту.


РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ

Провідну роль у розвитку рухових якостей відіграє адаптація організму, яка проявляється в його пристосованій реакції на неодноразово застосований подразник. Процес адаптації дозволяє досягнути не тільки вищого рівня розвитку фізичних якостей, але й розширює фізичні і психічні можливості переносити навантаження. Попередні навантаження долаються легше, ніж раніше і викликають меншу втому. Їх тренувальний вплив спочатку зменшується. Знижується і подальший розвиток рухових якостей, а потім і зовсім припиняється. Чим одноманітніше тренувальне навантаження, чим воно монотонніше, чим частіше застосовується, тим швидше організм звикає до нього і тим меншою буде ефективність розвитку рухових якостей, тому навіть найефективніша тренувальна програма не повинна застосовуватись понад півтора місяця.
Закономірний процес адаптації ставить вимоги щодо систематичного підвищення навантаження та обновлення засобів і методів удосконалення фізичних якостей, яке полягає у: зростанні обсягу вправ і інтенсивності їх виконання; застосуванні нових вправ; зміні співвідношення інтенсивності й обсягу роботи та відпочинку тощо
У підлітковому і юнацькому віці адаптаційні зміни протікають швидше, ніж у дорослих людей.
Вчитель повинен також враховувати, що адаптація організму проходить завжди в напрямку, обумовленому структурою навантаження. Так, наприклад, тренувальні впливи великого обсягу і малої або середньої інтенсивності сприяють розвитку, насамперед, загальної витривалості. Навантаження відносно малого обсягу, але субмаксимальної і максимальної інтенсивності сприяють розвитку переважно силових і швидкісних якостей.
В осіб з низьким рівнем фізичної підготовленості кожне навантаження комплексно впливає на адаптаційні процеси.

РОЗДІЛ 2. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО МЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Стан різних систем організму під час м`язової роботи

Якщо простежити за діяльністю кожної з функціональних систем організму, то можна помітити, що під час виконання фізичної роботи вони зазнають багатьох закономірних змін, причому ці зміни мають адаптивний характер.
Адаптація організму під час мязової роботи в першу чергу спрямована на забезпечення відповідної сталості внутрішнього середовища - гомеостазу.
Функції нашого організму протікають нормально тільки при постійній температурі тіла. При фізичній роботі температура тіла підвищується тим більше, чим інтенсивніша і триваліша робота. При легкій роботі, наприклад при ходьбі середньої інтенсивності, вона підвищується на 0,5-0,6° С, тоді як після тривалого і інтенсивного бігу - до 39-40° С.
Систематичні заняття фізкультурою і спортом підвищують адаптацію організму учнів до перегрівання. Фізичні вправи тренують однаковою мірою як механізм хімічної, так і фізичної теплорегуляції. У тренованих дітей при фізичних навантаженнях значно краще, ніж у нетренованих, поліпшується тепловіддача через шкіру завдяки більшому розкриванню капілярів. До шкіри збільшується приплив теплої крові, температура її підвищується, а тому посилюються такі способи тепловіддачі, як випромінювання, проведення і випаровування [5,96].
Яскравим прикладом адаптації теплорегуляційних механізмів до фізичного навантаження є те, що при напруженій мязовій діяльності різко підвищується віддача тепла шляхом випаровування і зменшується виведення води через нирки. Біологічна цінність цього механізму регуляції видільних процесів характеризується збільшенням припливу крові до працюючих мязів і шкіри, а також до нирок, оскільки функція їх певний час може замінятися роботою потових залоз.
Клітини організму нормально функціонують лише при відносно постійному осмотичному тиску, який визначається постійним вмістом в них електролітів і води. При напруженій і тривалій фізичній роботі, особливо при високих температурах повітря, організм людини за 1 год. може втрачати більше 1 л поту, а з ним вимивається до 3-5 г солей. Тривале і значне потовиділення призводить до порушення водно-сольової рівноваги. В цих умовах мязову роботу без зниження її інтенсивності може продовжувати лише той організм, який добре адаптований до різкого підвищення осмотичного тиску.
Інтенсивна мязова робота призводить до підвищення концентрації водневих іонів, оскільки під час її виконання в кров надходять кислі продукти (наприклад молочна кислота) і зміщують реакцію крові в кислу сторону. Під впливом систематичних тренувань в організмі посилюються функції буферних систем, які перешкоджають зрушенням активної реакції крові в кислу сторону. Буферні системи створюють лужний резерв, який у адаптован........


ЛІТЕРАТУРА

Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС, 1985.
Вайзер С.Р. Это помогает обучению // Физическая культура в школе, - 1975. - №7. - С. 27-28.
Вишнева Л.В. Обучение должно быть развивающим // Физическая культура в школе. - 1981.- № 1. - С. 15.
Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся: Пособие для учителей. - М., 1988. - 360 с.
Завацький В.І. Курс лекцій з фізіології: В 2-х частинах: Навчальний посібник. - Рівне: ППФ “Волинські обереги”, 2002.
Зюзіна І.А. Основи педагогічної майстерності. - Освіта, 1989. - 302 с.
Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе // Физическая культура в школе, 1975. - №7. - С. 20-23.
Козєтов І. Методика використання нестандартного обладнання на уроках фізкультури // Фізичне виховання в школі. - 1999. - № 4. - С. 37-39.
Комплексне тестування рухових здібностей людини. За ред. Сергієнко Л. П.-Миколаїв: УДМТУ, 2001.
Коссов Б.Б., Озернюк А.Г. Произвольность движений у младших школьников: диагностика и способы формирования // Физическая культура в школе, - 1989. - № 7. - С. 60-64.
Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФиС, 1991. - 543 с.
Методика физического воспитания школьников /Под ред. Г.Б. Мейксона, Л. Е. Любомирского. - М.: Просвещение, 1989. - 143 с.
Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. М., 1989. - 320 с.
Литвинов Е.Н. Обучающая программа по технике попеременного двухшажного хода // Физическая культура в школе, 1982. - №1. - С. 27-29.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.