На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Виробництво фрикцiйних матерiалiв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.3.2014. Сдан: 2012. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….……......….6
1 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ….………………………………….…...…8
1.1 Вибір і обґрунтування технологічного процесу………….…….….8
1.1.1 Загальна характеристика фрикційних матеріалів………..….8
1.1.2 Умови сухого тертя…………………………………….….…12
1.1.3 Вибір матеріалу…………………………………….………...13
1.1.4 Вибір схеми технологічного процесу………….…………....18
1.2 Опис технологічного процесу……………………….………….....23
1.2.1 Обґрунтування вибору основних видів сировини і
технічні умови на неї………...….………………….………….......23
1.2.2 Опис технологічних операцій…………………………….…24
1.2.3 Технічний контроль і контроль якості продукції..……...….30
1.2.4 Розрахунок і складання балансу матеріалів…….….…...….31
1.2.5 Вибір і розрахунок кількості обладнання…………..………37
1.2.6 Змішування………………………………………...…..……..38
1.2.7 Сушка…………………………………………………………38
1.2.8 Пресування……………………………………...……...…..…39
1.2.9 Спікання………………………………….……………..….…40
1.2.10 План розміщення обладнання…………….…..……...….....42
2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ…………………………..……………..……43
2.1 Розрахунок прес-форми……………………….……………...……43
2.2 Розрахунок матриці на міцність………...…….…………...............45
ВИСНОВКИ…………………………………….…….………………..….46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………….…………........47
ДОДАТКИ…………………………………………………………………48


ВСТУП
Розвиток сучасного машинобудування тісно пов’язаний з неперервним ростом потужності машин, швидкостей, навантажень та кінетичних енергій мас, що обертаються. В результаті цього збільшилась необхідність у досконаліших фрикційних матеріалах для гальмівних вузлів, за допомогою яких виконується гальмування, передача крутного моменту від одного вала іншому або зберігає привід від поломки або перенавантаження. Без надійно і довговічно працюючих гальмівних установок неможливо забезпечити нормальну та безпечну роботу сучасних літаків, автомобілів та залізно дорожнього транспорту, багатьох інших машин та механізмів.
Найбільш важливою характеристикою фрикційних матеріалів є здатність до поглинання ними енергії руху, перетворення її в теплову й розсіювання останньої в повітрі без катастрофічного зношування самого матеріалу й руйнування вузлів тертя.
Раніше для виготовлення гальмівних вузлів в основному використовували асбофрикційні матеріали, що характеризуються високим і стабільним коефіцієнтом тертя, проте для важких умовах експлуатації ці матеріали малопридатні. Останнє обумовлено тим, що в процесі гальмування фрикційні матеріали повинні поглинати велику кількість енергії, що призводить до різкого підвищення температури на поверхні тертя. В таких умовах роботи асбофрикційні матеріали внаслідок низької теплостійкості обвуглюються, втрачають стабільність фрикційних властивостей і швидко зношуються. Низька теплопровідність асбофрикційних матеріалів призводить до перегріву металевого контртіла фрикційної установки і до його швидкого руйнування [1].
Широке промислове застосування спечених фрикційних матеріалів

почалося наприкінці 1930-х років, коли потужність і температурні умови роботи багатьох механізмів досягли таких значень, що фрикційні матеріали на органічній звязці почали швидко виходити з ладу. Наступні роки також характеризуються безперервним розширенням виробництва спечених фрикційних матеріалів. У 1960 р. обсяг виробництва їх у США оцінювався в 20 млн. доларів, в 1962 р.- 24 млн. доларів і в 1968 р.- 38 млн. доларів. Фрикційні матеріали повинні мати комплекс властивостей, з яких основні: досить високий і стабільний коефіцієнт тертя, високі зносостійкість, теплостійкість і механічна міцність, відсутність схоплювання.
Розвиток технології порошкової металургії дозволив синтезувати фрикційні матеріали нового типу, що відрізняються високими теплостійкістю й фрикційними характеристиками - коефіцієнтом тертя й зносостійкістю - у найрізноманітніших умовах роботи фрикційних пристроїв.
Промислове застосування спечених фрикційних матеріалів у нашій країні почалося після Великої Вітчизняної війни. Створення фрикційних матеріалів нового типу й перевірка їхньої працездатності в різних машинах повязана з іменами Нардова К. М., Бебнєва П. П., Раковского В. З, Благіна В. М. У цей час спечені фрикційні матеріали широко застосовуються в літаках, тепловозах, автомобілях, автобусах, тракторах, приладах, бурових установках і інших механізмах.
Потреба промисловості в таких матеріалах дуже велика. Річна потреба у спечених фрикційних дисках для електромагнітних муфт металорізальних верстатів становить більше 5 млн. штук на рік. Потреба у фрикційних дисках для муфт зчеплення тракторних трансмісій у найближчі роки складе 5-6 млн. дисків у рік. Наведені приклади характеризують лише деяку частину потреби народного господарства країни у спечених фрикційних матеріалах. Тому першочерговим завданням є подальше розширення обсягу виробництва фрикційних виробів і поліпшення їхньої якості шляхом удосконалювання технології й створення нових матеріалів з вищими експлуатаційними властивостями [2].

1 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ
1.1 Вибір і обґрунтування технологічного процесу
1.1.1 Загальна характеристика фрикційних матеріалів

Фрикційні матеріали застосовують у фрикційних динамічних пристроях, до яких належать гальма, накладки, спеціальні опори ковзання, муфти, варіатори. Ці пристрої призначені для розгону (муфти зчеплення) і зупинки (гальма, лижні й ковзні опори ковзання) транспортних машин, у приводах технологічного устаткування (різні фрикційні муфти і регулятори) для передавання і зміни напрямку руху.
Фрикційні матеріали працюють у важких умовах зношування за високих питомих навантажень (до 8 МПа), швидкостей ковзання (до 50 м/с) і
температур, що можуть миттєво підвищуватися до 1200 °С.
Механічна енергія рухомих елементів під час гальмування переходить у теплову, а потім розсіюється. Тепловий вплив паралельно з багаторазовими
циклічними навантаженнями, нагріванням і охолодженням, термічними і силовими деформаціями, утворенням градієнта температур істотно впливають на кінетику тертя і зношування фрикційних матеріалів. У зв’язку з цим до фрикційних матеріалів ставлять вимоги, основні з яких є наступними.
Висока фрикційна теплостійкість, тобто здатність пари тертя
зберігати стійке значення коефіцієнта тертя і мати мале зношування у широкому діапазоні температур.
Достатня величина і стабільність коефіцієнта тертя. Під час
роботи фрикційної пари коефіцієнт тертя має бути в межах 0,2 - 0,5, процес
тертя має бути досить стабільним.
Припрацьовуваність. Елементи фрикційної пари мають припрацьовуватися досить швидко так, щоб з першим гальмуваннямгальмівний момент становив не менше 80% і не більше 120% від розрахункової величини. При цьому на поверхні тертя не повинні утворюватися задири.
Несхоплюваність. Пари тертя не повинні схоплюватися (зварюватися)
як у процесі гальмування, так і в інших випадках, наприклад після гальмування, коли гаряче гальмо залишається загальмованим.
Висока корозійна стійкість. У разі тривалого перебування у вологій
атмосфері (до 100%) і за температури від - 60 до +150°С елементи фрикційної пари не повинні піддаватися корозії.
Вогнебезпечність. У процесі гальмування і наприкінці роботи
гальмівного пристрою фрикційні матеріали і продукти їх зношування не мають загоратися, а також не повинно бути неприємних запахів і диму.
Достатня механічна міцність. У разі багаторазового гальмування
фрикційні матеріали повинні володіти достатньою механічною міцністю, добре протистояти тепловому удару, що виникає за інтенсивного гальмування.
Зносостійкість. Гальмівна пара повинна бути достатньо стійка до
стирання. Зазвичай заміна гальмівних колодок пов’язана зі значними труднощами. Крім того, у процесі зношування збільшуються зазори. У зв’язку з цим необхідно, щоб матеріал забезпечував досить тривалу роботу.
Теплопровідність і теплоємність.
Технологічність.
Економічність. Часто до фрикційних матеріалів ставлять додаткові
вимоги, пов’язані з мастило-, водостійкістю, безшумністю в роботі, стійкістю в арктичних і тропічних умовах, опором до термічної втомленості, утворенням тріщин та ін.
І.В. Крагельський запропонував усі фрикційні матеріали поділити на такі групи:
1) матеріали для легких умов тертя (короткочасна температура до 400°С, тривала - до 120°С, тиск - 8 МПа);
2) матеріали для середніх умов тертя (короткочасна температура до 400°С, тривала - до 250°С, тиск - до 1,5 МПа);
3) матеріали для важких умов тертя (короткоча........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Степанчук А. Н., Билык И. И., Бойко П.А. Технология порошковой металлургии. - К.: Вища школа, 1989. - 415с.
2. Закалов О.В., Закалов І. О. Основи тертя і зношування в машинах: Навчальний посібник. - Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. - 322с.
3. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: Справочник / И. М. Федорченко, И. Н. Францевич, И. Д. Радомысельский и др. - К.: Наук. думка, 1985. - 624с.
4. Дмитрович А. А., Хренов О. В., Лешок А. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория и технология получения порошковых материалов». - Минск: Элетронное издание, 2011- 42с.
5. Федорченко И.М., Крячек В.М, Панаиоти И.И. Современные фрикционные материалы. - К.: Наукова думка, 1975. - 334с.
6. Конструкционные материалы: Справочник/ Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова . - М.: Машиностроение, 1990. - 688с
7. Кипарисов С.С., Падалко О. В. Оборудование предприятий порошковой металлургии: Учеб. для вузов. - М.: Металлургия, 1988. - 148 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.