На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Управлння рекламною дяльнстю пдприємства на приклад «ЗАТ Хлбзавод Салтвський»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 2.4.2014. Сдан: 2014. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ…3
Розділ 1. ТЕРЕОТИЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………...5
1.1 Сутність реклами та її види……………………………………………….….5
1.2 Методологічні підходи формування рекламного бюджету підприємства......................................................................................................9
Розділ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ ХЛІБЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ».................................................................................................12
2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ Хлібзавод «Салтівський».................................................................................................12
2.2 Формування рекламного бюджету ЗАТ Хлібзавод «Салтівський»............17
2.3 Оцінка ефективності рекламної діяльності ЗАТ Хлібзавод «Салтівський»........................................................................................................20
Розділ 3. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ЗАТ ХЛІБЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ».....................23
3.1 Аналіз попередньої та удосконалення нової рекламної кампанії ЗАТ Хлібзавод «Салтівський»......................................................................................23
3.2.Проблеми організації рекламної діяльності та їх вирішення на ЗАТ Хлібзавод «Салтівський».....................................................................................28
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Актуальність теми. Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства - це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. Велика частина вітчизняних власників підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції.
Однією з важливих ділянок маркетингу є управління рекламною діяльністю. Сама по собі реклама виникла давно, разом з торгівлею, але в умовах розвинутої ринкової економіки вона набуває якісно нового характеру: стає масовою й обєктивно необхідною. У велетенському океані товарних мас покупець потребує відповідного компаса, орієнтира, яким і виступає реклама.
Вона, з одного боку, допомагає виробнику формувати попит, виховувати й спонукати споживача до покупки, а з іншого - робить споживача таким, що управляється виробником.
Головне завдання реклами полягає в тому, щоб шляхом надання необхідної інформації переконати покупця в доцільності придбання даного товару. Тому її нерідко називають знаряддям збуту.
Реклама споживацьких товарів і продукції виробничо-технічного призначення організовується по-різному. Основа цієї відмінності полягає в стимулах споживання даних товарів. Для перших спонукальним мотивом виступає задоволення особистих потреб, для других - намагання одержати комерційний доход.
Реклама споживацьких товарів має бути короткою і чіткою. Велике значення тут мають ілюстрації та яскраві заголовки, які повинні привернути увагу покупців.
Щоб реклама стала ефективним фактором у програмі маркетингу, необхідно дотримуватися таких умов:
а) рекламна інформація має бути новою і неочікуваною;
б) особливо активно рекламу слід використовувати на стадіях упровадження товару на ринок і зростання обсягу продажу;
в) реклама має підкреслювати ті особливості товару, які відрізняють його від аналогів;
г) реклама найефективніша при зростаючому попиті.
Реклама має бути систематичною, оптимальним є щотижневий контакт з потенційними покупцями, максимально припустимим - щоквартальний.
Метою даної наукової роботи є розробка рекламної стратегії на прикладі ЗАТ «Хлібзавод «Салтівский».
Об’єктом наукової роботи є промислове підприємство ЗАТ «Хлібзавод «Салтівский» та розробка рекламного бюджету, на прикладі промислового підприємства ЗАТ «Хлібзавод «Салтівский».
Предметом виступає теоретичні, методичні, та практичні проблеми формування рекламного бюджету та загалом самої реклами, як засобу масової інформації.


Розділ 1 ТЕРЕОТИЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність реклами та її види
Нині реклама є найдієвішим, отже, найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів.
Реклама - це неособиста форма комунікації, що здійснюється за допомогою платних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування. Можна сказати, що маркетингові комунікації , реклама і рекламування - це вид соціальної діяльності, спрямований на задоволення потреб у товарах, послугах та ідеях; встановлюються звязки між споживачами й торгівцями, якими можуть бути безпосередньо виробники або торгові посередники.
Реклама подає покупцеві інформацію про те, що існує товар певної марки, що він має споживчу характеристику, тим-то відрізняється від подібних товарів, де товар можна придбати і за яку ціну.
Покупець, для якого понад усе - престиж, може знайти інформацію про престижні фірми та супермаркети, про продавців модних товарів і новинок. Така інформація дає змогу порівняно забезпеченій людині, яка живе в економічно розвинутому суспільстві, якось вирізнитися і соціально відмежуватися [1, с. 34].
Комерційна інформація, що її надає реклама, особливо потрібна вітчизняним підприємцям, позаяк діяти успішно в сучасних умовах може тільки той, хто не просто стежить за змінами, а й виходячи з них оперативно коригує свою діяльність. Такий бізнесмен здатен ефективно використовувати інформацію про зміни на ринках збуту, появу нових конкурентів, зміну запитів споживачів, рівень насичення ринку товарами, появу нових ринків і методів торгівлі.
Така рекламна інформація допомагає бізнесменові знайти своє місце у заданому сегменті ринку.
Одержані на основі маркетингових досліджень дані про розподіл витрат для забезпечення збуту продовольчих товарів, для яких характерна висока інтенсивність товарообігу на стадії їх виведення на ринок, мають такий вигляд :
- 30 % - реклама;
- 30 % - комерційна діяльність;
- 40 % - стимулювання продажу і пропаганда.
Детально продумана й здійснена на високому художньому рівні реклама, як правило, допомагає збільшити первинний попит.
Вона сприяє залученню нових покупців та екстенсивному розвиткові маркетингу на усіх стадіях ринкового процесу.
Такий розвиток буде можливим в Україні тоді, коли понад 50 % споживачів перейдуть із категорії потенційних до категорії фактичних покупців товарів, зокрема й найдорожчих - автомобілів, престижних меблів, нерухомості тощо.
Реклама допомагає збільшити конкурентоспроможність товарів, щоб розширити їх частку ринку за рахунок сучасної високоякісної продукції, коли вторинний попит стабілізувався, а первинний ще не зовсім розвинувся.
Якщо обєктивні характеристики багатьох товарів виявляються схожими відокремлення товару базується на символічній або суто психологічній вартості товару.
Рекламна діяльність - неодмінна складова маркетингових комунікацій комплексу заходів, які використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги. Рекламна діяльність охоплює увесь комунікаційний процес .
Рекламна діяльність складається з таких етапів:
- визначення рівня потреби в рекламі товарів, послуг чи ідей;
- проведення маркетингових досліджень;
- розробка стратегії і тактики реклами;
- планування рекламних заходів;
- створення рекламних звернень;
- розповсюдження рекламних звернень;
- оцінка ефективності рекламних заходів;
Обґрунтована даними маркетингових досліджень рекламна діяльність забезпечує стабільно високий рівень продажу товарів і послуг, швидке реагування на зміни ринкової ситуації, вжиття необхідних засобів активної протидії конкурентам, коригування товарного асортименту залежно від потреб споживчої аудиторії.
Існує достатньо велика кількість видів реклами, які можна класифікувати залежно від застосування тих або інших методологічних підходів.
За цільовим призначенням розрізняють такі види реклами:
- комерційна реклама має на меті довести комерційну інформацію рекламодавця до споживачів із метою збільшення обсягу продажу й одержання прибутку або стабілізації положення фірми на ринку;
- соціальна реклама - це некомерційна інформація державних органів і громадських організацій із питань здорового способу життя, охорони природи, збереження й раціонального використання енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту й безпеки населення.
- політична реклама має свої специфічні ознаки. Її метою є створення популярності окремим політичним лідерам, партіям та ідеям. Для цього залучають іміджмейкерів - професіоналів, які володіють методологією створення привабливого образу політичного діяча або партії;
- релігійна реклама має на меті поширення інформації про релігійне життя, окремі події й свята релігійних громад. Ця реклама також має специфічні ознаки, які визначаються самою суттю релігійних відносин.
За методами поширення реклами розрізняють, що публікується в засобах масової інформації, реклама на місці продажу, реклама у транспортних засобах, а також реклама, що розміщується на вулицях.
За характером е........


Список використаної літератури:
1. Айзенберг А.М. Менеджмент реклами / Айзенберг А.М. - А.: ”Интелтех”, 2006. - 36 с.
2. Батра Р.А. Рекламний менеджмент / Батра Р.А. - Б.: Пер. с англ. - 5-і изд., 2007. - 784 с.
3. Джугенхаймер Д.У. Основи рекламної справи / Джугенхаймер Д.У.- Д.: Самара, 2002. - 450 с.
4. Дихтль Е.А. Практичний маркетинг: Навчальний посібник / Дихтль Е.А - М.: Вища школа, 2005. - 255 с.
5. Ілляшенко С.М. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / Ілляшенко С.М. - І.: Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. - 928с.
6. Король А.Н. Організація і планування реклами: Навчальний посібник / Король А.Н. - К.: Хабаровськ: ХГАЕП, 1998. - 124 с.
7. Котлер Ф.Х. Основи маркетингу / Котлер Ф.Х. - М.: “Прогрес”, 2004. - 72 с.
8. Панкратов А.М. Рекламна діяльність: Підручник / Панкратов А.М. - М.: Полтава «Армева», 1998. - 244 с.
9. Укладач О.С. Методичні вказівки на тему „Рекламний менеджмент” / Укладач О.С. - У.: Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - 19 с.
10. Уткін Е.А.. Рекламна справа / Уткін Е.А.. - М.: ЕКМОС, 2008. - 272 с.
11. Росситер Д.Р. Реклама і просування товарів / Росситер Д.Р. - Р.: СПб. Київ, 2000.- .
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.