На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Облк на пдприємствах оптової торгвл

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 2.4.2014. Сдан: 2014. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН

ЗМІСТ
ВСТУП
1. Облік на підприємствах оптової торгівлі
2. Основи формування асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі
3. Торговельні знижки та особливості відображення їх в обліку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Торгівля є однією з найважливіших сфер діяльності, в якій перетинаються інтереси багатьох галузей, підприємств і населення.
Сьогодні підприємства здійснюють свою діяльність в різних сферах і галузях господарства (промисловості, сільському господарстві, торгівлі). Вони можуть займатися як одним видом діяльності, так і декількома. Саме підприємства виробляють, реалізують товари, здійснюють роботи і послуги або інші види комерційної діяльності. Все це говорить про те, що підприємство є первинним, основним ланкою суспільного виробництва.
В умовах переходу до ринкових відносин велике значення набуло вдосконалення організації торгівлі.
Оптова торгівля - це сфера підприємницької діяльності з придбання та відповідного перетворення товарів для їх наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та іншим субєктам підприємницької діяльності.
Перехід до ринкової економіки зумовив зростання питомої ваги недержавного сектора економіки в промисловості. Причиною тому стали приватизація державної торгової мережі, розвиток індивідуального підприємництва та мережі речових та продовольчих ринків.
Останні роки система бухгалтерського обліку безперервно удосконалюється і розвивається, орієнтуючись на загальнометодологічні міжнародні плани і стандарти ведення обліку і становлення звітності.
Оптову торгівлю товарами ведуть підприємства різних форм власності, господарювання та індивідуальні підприємці. Для виконання своїх функцій оптова торгівля повинна всебічно вивчати конюнктуру ринку, активно впливати на обсяг виробництва, розширення асортименту та поліпшення якості товарів.


1. Облік на підприємствах оптової торгівлі

Оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим субєктам підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні звязки на умовах договорів закупівлі-продажу і постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і звязку між ними через торгових посередників. В основі роботи оптових підприємств покладено торгово-фінансовий план (бізнес-план), яким установлюється сума товарообороту в цілому і в групах товарів (з виділенням складського та транспортного товарообороту), розмір товарних запасів, план витрат обігу, прибутку та інші показники.
Одним із основних принципів організації бухгалтерського обліку в оптовій торгівлі є звітність матеріально-відповідальних осіб в установлені строки та ведення аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей в бухгалтерії та в місцях їх зберігання.
Облік товарів в оптових підприємствах відбувається на рахунку 28 "Товари", зокрема на субрахунку 281 "Товари на складі", на якому ведуть облік наявності та руху товарних запасів, що знаходяться на оптових і розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо. За дебетом субрахунка 281 відображають надходження товарів, за кредитом - реалізацію, вибуття товарів.
Облік надходження товарів в оптовій торгівлі. При одержанні товару необхідно перевірити відповідність його фактичної кількості та якості до даних супровідних документів і умов договору.
Залежно від умов поставки, зазначених у договорі, приймання товару здійснюється:
• на складі підприємства-покупця, якщо доставка товару здійснюється підприємством-продавцем;
• на складі підприємства-продавця, якщо доставка товару здійснюється підприємством-покупцем;
• у місці розвантаження транспортних засобів, розпечатування опломбованих транспортних засобів та контейнерів або на складі перевізника, якщо доставка здійснюється підприємствами залізничного, повітряного, водного, автомобільного транспорту.
Приймання товарів на складі здійснюється матеріально відповідальною особою на підставі товаросупровідних документів.
У випадку відсутності таких документів або деяких з них приймання товару не призупиняється, а складаються акти про фактичну наявність отриманого товару із зазначенням документів, яких не вистачає. При одержанні товару в тарі, крім перевірки ваги брутто і кількості місць, можливе розкриття тари з метою перевірки ваги нетто і кількості одиниць товару. Якщо тара або упаковка пошкоджені, то перевірка ваги нетто і кількості одиниць товару є обовязковою.
При одержанні товару без тари, у відкритій тарі, пошкодженій тарі його приймання має бути здійснене в момент одержання від постачальника, розвантаження транспортних засобів, розпечатування опломбованих транспортних засобів або контейнерів, але не пізніше терміну, передбаченого для розвантаження.
Якщо товар надійшов у непошкодженій тарі, то його приймання має бути здійснене:
• за вагою брутто і кількістю місць товару - в момент одержання від постачальника, розвантаження транспортних засобів, розкриття опломбованих транспортних засобів або контейнерів;
• за вагою нетто і кількістю одиниць - у момент розкриття тари або упаковки, але не пізніше 10 днів. Товар, який швидко псується, має бути прийнято не пізніше 24 годин з моменту його одержання.
Товар, що надійшов у справній тарі, приймається за якістю і комплектністю, як правило, на складі підприємства оптової торгівлі (покупця). Товар може бути прийнято за якістю і на складі постачальника, якщо це передбачено умовами договору.
Товари, що надійшли на оптові склади, приймаються на підставі:
1. Рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних. Якщо виявлено недостачу при прийманні товарів, то додатково складають акт: 1) комерційний - при надходженні товарів від залізниці, поромів; 2) приймальний - при прийомі товарів на складі, який є підставою для предявлення претензій транспортній організації або постачальнику у випадку недовантаження.
2. При надходженні товарів без супровідних документів приймання на склад здійснюють на підставі оформленого Акта приймання товарів без рахунка постачальника.
3. Податкова накладна - звітний і розрахунковий документ, в якому вказуються реквізити, ціна на товар, ставка та сума ПДВ, загальна сума, що належить до оплати. Податкова накладна виписується на кожну партію товарів у 2-х екземплярах, оригінал представляється покупцеві, а копія зберігається у продавця як звітний і розрахунковий податковий документ.
Платники податку на додану вартість мають вести окремий облік при купівлі і продажу товарів таких операцій:
• операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %;
• операції, що звільнені від оподаткування;
• імпортні операції;
• експортні операції, що оподатковуються за сумовою ставкою;
• операцій, вартість яких не включається до складу валових витрат.
У цьому випадку ведеться два реєстри податкового обліку: Книга обліку придбання товарів, у якій ведеться облік операцій по купівлі товарів і визначається підстава для можливого віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, що сплачені постачальникові (продавцеві) у звітному періоді у звязку з придбанням товару (субрахунок 644).
Книга обліку реалізації товарів, яка містить порядок обліку операцій з продажу товарів і визначає підставу для можливого віднесення до податкового зобовязання сум ПДВ, нарахованих за звітний період у звязку з продажем товарів (субрахунок 643).
Книги обліку придбання і продажу товарів мають бути прошнуровані, сторінки пронумеровані і зареєстровані в податковій інспекції. Записи до Книги роблять тільки:
• на підставі даних податкових накладних, за винятком імпортних товарів (записи з яких відображаються на підставі митної декларації при умові сплати ПДВ митним орг........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - №14.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі / За ред. Бутинця Ф.Ф. Малюги Н.М.. Житомир.:Житомир,2002. - 576c.
3. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
4. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
5. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
6. В.К. Орлова, В.І. Савич, Л.А. Костецька. Особливості обліку торгівлі - Івано-Франківськ: 2001 р.
7. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. Основи аудиту - К.: 2000 р.
8. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. Аудит - Львів: 2002 р.
9. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.91 р. № 1023 ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : < >10. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посібн. / В. В. Сопко. - 3тє вид., перероб. і доп. -К. : КНЕУ, 2000. - 578 с. - ISBN 966-574-094-6.
11. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у торгівлі : навч. посібн. / Н. М. Грабова, В. М. Добровський. - К. : А. С. К., 2004. - 800 с.
12. Білова Н. Знижки та розпродажі: правила відображення в обліку / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2009. - № 87. - С. 19


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.