Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вков особливост серцево-судинної системи людини

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 2.4.2014. Сдан: 2014. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД……………………………………….6
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ……………………………………………………………………..8 2.1.Ембріогенез серцево-судинної системи……………………………….13
2.2.Особливості серцево-судинної системи у дітей шкільного та юнацького віку……………………………………………………………………………15
2.3.Особливості серцево-судинної системи у похилому віці……………..18
РОЗДІЛ 3 ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ…………….23
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..27
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………….29
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….30


ВСТУП
Віковий розвиток людини полягає у взаємодії двох основних процесів: старіння і вітаукту . Старіння - універсальний ендогенний руйнівний процес, що виявляється в підвищенні ймовірності смерті. Вітаукт (лат. vita -життя , auctum - збільшувати ) - процес , який стабілізує життєздатність і збільшує тривалість життя. Не будучи хворобою , старіння створює передумови розвитку вікової патології. Процес старіння - безперервний поступовий перехід від етапу до етапу : оптимальний стан здоровя -> наявність факторів ризику розвитку захворювань -> поява ознак патології - >втрата працездатності - > летальний результат.
Темп старіння може бути виражений кількісно за допомогою показників , що відображають зниження життєздатності і збільшення пошкоджуваності організму. Одним з таких параметрів є вік.
Рівень захворюваності у літніх людей в порівнянні з особами більш молодого віку вищий у 2 рази, в старечому віці - в 6 разів.
Процеси старіння людини вивчає геронтологія (грец. gerents - старик , logos - вчення , наука). Геронтологія - прикордонна область біології та медицини , що вивчає не стільки старість , скільки процес старіння людини. Геронтологія включає в себе такі великі основні розділи , як геріатрію , герогігіену , геропсихологію , соціальну геронтологію та ін
Геріатрія (грец. gerents - старий , atria - лікування) - прикордонний розділ геронтології та внутрішніх хвороб , що вивчає особливості захворювань людей похилого та старечого віку і розробляє методи їх лікування та профілактики.
Фундаментальна геронтологія вивчає механізми старіння , займається питаннями попередження передчасного старіння і продовження життя.
Соціальна геронтологія займається питаннями взаємодії літньої людини і суспільства , існуванням літніх людей в соціальному середовищі.
Забезпечення максимально можливої ??тривалості життя індивіда може бути реалізовано профілактикою одних захворювань ( напр., багатьох інфекцій), правильним лікуванням інших (напр., лікування артеріальної гіпертонії) , реабілітацією після перенесених третіх (напр. , після інфаркту міокарда або інсульту) . Ще Гален говорив : " Старість сама по собі не є хвороба , але вона не вільна від недуг ". За даними Л.Б. Лазебника ( 1995 ) у літнього чоловіка , старше 65 років в умовах поліклініки виявляється в середньому 4,3 захворювання , а у жінки - 5,2 . При поглибленому обстеженні можна виявити до 14 захворювань в початкових стадіях.
Актуальність теми. На сьогоднішній час в Україні за кількістю смертей серед населення серцево-судинні захворювання займають перше місце. Досконало знаючи особливості і анатомію серця і судин людини, можна попередити більшість захворювань, які призводять до смертності серед населення.
Серцево-судинна система включає серце , кровоносні і лімфатичні судини. Вона забезпечує поширення по організму крові та лімфи.
До загальних функцій всіх елементів серцево -судинної системи можна віднести :
1.трофічну функцію - постачання тканин поживними речовинами;
2.дихальну функцію - постачання тканин киснем ;
3.екскреторную функцію - видалення продуктів обміну з тканин ;
4.регуляторную функцію - перенесення гормонів , вироблення біологічно активних речовин , регуляція кровопостачання , участь в запальних реакціях.
Особливості будови окремих елементів серцево-судинної системи визначаються їх функціональним значенням.
Серце грає роль мязового насоса, що забезпечує ритмічне надходження крові в систему судин. Це досягається потужним розвитком спеціальної серцевої мускулатури і наявністю особливих клітин - водіїв ритму.
Предмет. Методи вивчення особливостей серцево-судинної системи.

Об’єкт. Вікові особливості серцево-судинної системи людини.

Мета. Показати вікові особливості серцево-судинної системи людини.

Завдання:
1. Дослідити особливості серцево-судинної системи на ранніх етапах її розвитку.
2. Визначити особливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку.
3. Показати особливості серцево-судинної системи в юнацькому віці.
4. Особливості серцево-судинної системи у людей похилого вікуРОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Відзначено , що захворювання серцево-судинної системи рідко виявляються у людей , що займаються фізичними вправами протягом усього життя ( С. П. Літунів , 1966 ; Р. Є. Мотилянська , 1969). Важливо , щоб ці заняття починалися з дитинства при ретельному лікарському контролі (Н. Д. Граевська, 1965 , 1975 ; Р. А. Калюжна , 1977 ; Р. Є. Мотилянська, 1978 , і ін.) Сучасна методика полікардіографічного дослідження дає можливість визначити ознаки пристосовності міокарда до фізичних навантажень у міру зростання тренованості організму.
Фазовий аналіз серцевої діяльності дозволяє виявити ранні ознаки перетренованості організму і перенапруження міокарда (В. Л. Карпман , 1965). У юних спортсменів ряд авторів спостерігали фазовий гиподинамічний синдром , причому ступінь його виразності виявилася повязаною з рівнем тренованості організму (В. І. Ілищкій, 1969 ; Л. І. Левіна, 1969 ; Н. М. Валєєв , 1972). У бігунів на середні дистанції в перший рік занять перш за все змінюється механічна систола, пізніше починають зявлятися зрушення в електричній активності серця (Л. І. Стогова , 1965). Однак, на думку В. М. Соловйова ( 1968 ), В. Б. Білоцерківського ( 1968 ), Е. В. Овчаренко ( 1971 ) , у юних спортсменів гіподинамія міокарда не розвивається.
Разом з тим відомо , що однією з причин захворювань серцево- судинної системи у спортсменів є нераціональне тренування, яке веде до перевантаження і перенапруги міокарда (В. Л. Карпман , 1965 ; Ф. 3 . Меерсон , 1978). Найбільш повну картину функціонального стану серцево-судинної системи можна отримати при вивченні характеру і ступеня змін у ній, що відбуваються в процесі фізичного навантаження і після її закінчення. У цьому плані цікавими є вікові особливості змін діяльності серцево-судинної системи при мязовій роботі . Дослідження безпосередньо в процесі виконання велоергометричних навантажень проводилися Р. Д. Дібнер і М. К. Христич ( 1963 ) у веслярів 16-17 років , І. К. Шхвацабая ( 1975 ) - у плавців 14-16 років. Було виявлено, що у підлітків у відповідь на динаміку фізичне навантаження викликає фазовий синдром гипердинаії міокарда. Закономірно , що при однаковому фізичному навантаженні ступінь змін фаз серцевого циклу у юних спортсменів менше, ніж у нетренованих підлітків (Л. А. Іоффе , М. А. Абрикосова , 1967 ; В. І. Зубков , 1968). При мязової діяльності відбувається збільшення потужності скорочення міокарда і ударного обєму крові.
Останнім часом у звязку з акселерацією росту і розвитку організму спостерігається зміна функціональних параметрів серцево-судинної системи. Так, відзначається підвищення артеріального тиску у дітей та підлітків (Р. А. Калюжна , 1973 , 1980).
Вікові зміни скорочувальної функції міокарда лівого шлуночка вивчалися Н. М. Пресняковою (1978). Фазовий аналіз серцевої діяльності проводився полікардіографічним методом за В. Л. Карпманом (1965). При вивченні вікової еволюції серцево-судинної системи були виявлені періоди , у яких зрушення скорочувальної функції міокарда лівого шлуночка відбуваються найбільш інтенсивно. Такі періоди слід вважати вузловими у розвитку серцево-судинної системи дітей і підлітків. Необхідно відзначити , що ці вузлові періоди збігаються з максимальними змінами величини кровотоку в мязах передпліччя і гомілки як у спокої , так........

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ю.А. Ермолаев Возрастная физиология. - М.: Высш. Шк., 1985 г; 384с
2. С.А. Георгиева и др. Физиология. - М.: Медицина, 1981г; 480 с
3. Источник: < topics/lifestyle/sport/current/449638/>
4. Анастасова Л. П. Дидактический материал для самостоятельной работы учащихся по курсу анатомии, физиологии и гигиены человека. М.; НИИ, 1977 г; 160 с
5. Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г. Анатомия. Учебник для мед.училищ. 2-е изд., переработ. и дополн. М; Медицина.; 1986 г; 368 с
6. Гремецкий М. А. Анатомия человека (для биологов). М.; “Советская наука”, 1950 г; 680 с
7. Колесников Н. В. Анатомия человека. Изд. М.; “Высшая школа”, 1967 г; 432 с
8. Коляденко Г.І. Анатомія людини. Підручн. Для студентів вищих пед. навч. закладів. К.; Либідь, 2001 р.; 380 с
9. Привес М. Г. Анатомия человека. Учеб. Для студентов мед. и-тов. Л; “Медицина”, 1974 г, 671 с
10. Хрестоматія з анатомії і фізіології людини. Упорядков. О. Д Гончар. К.; “Радянська школа”, 1968 р, 245 с
11. Тонков В. Н. Анатомия человека. Т. 3. Сосудистая система 4-е изд. исправл. и допол. Л; Медгиз; 1946 г, 460 с
12. Станков А. Г. Анатомия человека. М.; Медгиз; 1954 г, 362 с
13. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека в 3-х т. Т. 2-й. Учение о внутр. и сосудах. Учеб. Пособие для студ. мед. и-тов. Изд. 5-е и дополн. М; “Медицина”; 1979 г, 472 с
14. Татаринов В. Г. Учебник анатомии и физиологии человека. М; Медгиз, 1954 г, 362 сПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.