На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ЕМОЦ. ВИДИ ТА ФУНКЦ ЕМОЦЙ.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 7.4.2014. Сдан: 2012. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ I. ФУНКЦІІ ЕМОЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
1 Поняття < %D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F> і класифікація емоцій
2 Характеристика емоційних процесів
3 Функцiї емоцiї та їх вплив на дiяльнiсть людини 4 Психолгічні теорії емоцій
ВИсновки до I РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ II. Емпіричне дослідження емоцiй у студентiв
2.1 Аналітична характеристика методів дослідження
2.2 Аналіз отриманих результатів
ВИсновки до II РОЗДІЛУ
ЗАКЛЮЧЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Вступ
В еволюційному розвитку психіки емоції виконували найпростіші, хоча і життєво необхідні функції. Вони прогнозували зміни навколишнього середовища, причому робили це комплексно, цілісно, без детального аналізу. Емоційний відгук базується на відображенні найбільш загальних, стійких та частих ознак корисних та шкідливих факторів. На основі виникаючої емоції людина отримує змогу швидко прийняти орієнтоване рішення про значення нового сигналу та його можливих наслідках (корисно/шкідливо).
На відміну від мислення емоції не тільки усвідомлюються та осмислюються, але й переживаються. Переживання - безпосереднє відображення людиною свого власного внутрішнього світу. Тому в емоції завжди переплетені два світи: обєктивний (через властивості подразника, що викликає певну реакцію) та субєктивний (через відношення людини до цього обєкту та в цілому до ситуації). Переживання, що виникають у людини, являються своєрідними сигналами, які інформують про те, що в даний момент найбільш актуально, наскільки ефективно йде процес задоволення потреб, наскільки великі перепони, що виникають перед ним, та що необхідно виділити як головний фактор даного моменту життєдіяльності.
Актуальність. Відображуючи можливі події, емоція являється важливим компонентом будь-якого навчання. Вона підкріплює життєво важливі знання та «відсіває» ті, які не представляють для людини особливого значення. Емоції як особливі психічні процеси представляють собою діяльність оцінювання інформації, яку накопичують пізнавальні процеси. Головна функція емоцій - оцінка дійсності в особливих еталонах. В усіх випадках, коли відбувається якась подія. Яка має значення для людини, спостерігається додатковий емоційний фон: наростання збудження, швидкості та інтенсивності протікання психічних, моторних та вегетативних процесів, або навпаки, їх зменшення.
Функція емоцій - це вузьке природне призначення, робота, яку виконують емоції в організмі, а їхня роль (узагальнене значення) - це характер і ступінь участі емоцій у чомусь, зумовлена їхніми функціями або ж їхній вплив на щось, крім їхнього природного призначення (тобто вторинний продукт їхнього функціонування). Роль емоцій для тварин і людини може бути позитивною й негативною. Функція емоцій, виходячи з їхньої доцільності, визначена природою бути лише позитивною, інакше навіщо б вони з’явилися і закріпилися? Можна заперечити, що емоції можуть чинити на організм і руйнівний вплив. Але це пов’язано із надмірно вираженими супутніми емоціями, фізіологічними змінами в організмі, пов’язаними не з якістю регулювання (емоційним), а з його інтенсивністю. Це роль емоцій, а не їхня функція.
Виконуючи свої біологічні функції, емоції «не запитують» людину, корисно їй це або шкідливо з її погляду. Роль же емоцій оцінюється саме з особистісних позицій: заважає емоція, яка виникла, чи сприяє досягненню мети, порушує чи ні здоров’я людини тощо.
«Негативні» емоції, на думку Б.І. Додонова, відіграють більш важливу біологічну роль порівняно з «позитивними» емоціями. Не випадково механізм «негативних» емоцій функціонує в дитини з перших днів появи її на світ, а «позитивні» емоції з’являються значно пізніше (Макарова). «Негативна» емоція - це сигнал тривоги, небезпеки для організму. «Позитивна» емоція - це сигнал благополуччя. Зрозуміло, що останньому сигналу немає необхідності звучати довго, тому емоційна адаптація до кращого настає швидко. Емоції ж виникають найчастіше мимоволі.
Думки вчених про значення емоцій і функції, які вони виконують, розходяться. Однак безсумнівна головна функція емоцій - їхня участь у керуванні поведінкою людини й тварин.
Мета дослідження дослідити психологічні особливості емоційного здоровя студентів третього курсу, а також пошук ефективних засобів психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентської молоді.
Відповідно до сформульованої мети були розроблені такі завдання дослідження:
Об’єкт дослідження -эмоцiйний стан студентів 3ССП.
Предмет дослідження - вплив емоцiй на життя студентiв.
1) здійснити теоретичний аналіз наукової та методичної < %D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0> літератури з теми дослідження.
2) провести експериментальне дослідження психологічних особливостей емоційного здоровя учнів студентів 3ССП.
3) на основі отриманих в експериментальному дослідженні результатів розробити психологічні рекомендації для студентів 3ССП.
Гіпотеза дослідження - емоційне здоровя має свою психологічну < %D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3> специфіку: адекватність, сформована самооцінка < %D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0>, адаптивність, рішучість. Cтрес має дуже негативний вплив на здоров я, учбову та професійну діяльність.
Методи дослідження перевірку гіпотези виконано за допомогою методу: «Четырехмодальный эмоциональный вопросник Л.А.Рабиновича» [8]

РОЗДІЛ I. ФУНКЦІІ ЕМОЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
Емоції - це елементарні переживання, що виникають у людини під впливом загального стану організму і ходу процесу задоволення актуальних потреб [15].
Таке визначення емоцій дано у великому психологічному словнику.
Іншими словами, "емоції - це субєктивні психологічні стани, що відбивають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного або неприємного, ставлення людини до світу і людей, до процесу і результату його практичної діяльності" [14, с.26].
Людина - це субєкт практичної і теоретичної діяльності, який пізнає і змінює світ, вiн є ні безпристрасним споглядачем того, що виникає навколо нього, ні таким же безпристрасним автоматом, що виконує ті або інші дії схожі з добре злагодженою машиною. Діючи, він не лише робить ті або інші зміни в природі, у предметному світі, але і впливає на інших людей і сам випробовує дії, що йдуть від них і від своїх власних дій і вчинків, що змінюють його взаємовідносини з оточуючими; його хвилює те, що з ним відбувається і їм здійснюється; він відноситься певним чином до того, що його оточує. Переживання цього відношення людини до того, що оточує складає сферу почуттів або емоцій. Почуття людини - це відношення його до світу, до того, що він випробовує і робить, у формі безпосереднього переживання. [16, стр. 440]
А.Л. Гройсман наголошує, що емоції - це форма психічного відображення, що стоїть на межі (до змісту пізнаваного) з фізіологічним відображенням і представляє собою своєрідне особистісне ставлення людини і до навколишньої дійсності, і до самого себе [13]
Все, з чим ми стикаємося в повсякденному житті, викликає у нас якесь відношення. Один обєкти і явища викликають в нас симпатію, інші, навпаки, відразу. Одні викликають інтерес і цікавість, інші - байдужість. Навіть ті окремі властивості предметів, інформацію про яких ми отримуємо через відчуття, наприклад колір, смак, запах, не бувають байдужі для нас. Відчуваючи їх, ми випробовуємо задоволення або незадоволення, інколи чiтко вираженi, інколи ледве помітні. Це своєрідне забарвлення відчуттів, яке характерізуює наше відношення до окремих якостей предмету, називається чуттєвим тоном відчуттів.
Складніше відношення до себе викликають життєві факти, узяті у всій їх красi, у всьому різноманітті їх властивостей і особливостей. Стосунки до них виражаються в таких складних чуттєвих хвилюваннях, таких як радість, горе, симпатія, зневага, гнів, гордість, сором, страх. Всі ці хвилювання представляють собою відчуття або емоції. Емоції характеризують потреби людини і предмети, на які вони направленіi. В процесі еволюції емоційні відчуття і стани біологiчно закріпилися як спосіб підтримки життєвого процесу в його оптимальних кордонах. Їх значення щодо організму полягає в запобіганні яких-небудь чинників руйнівного характеру. Таким чином, емоції є одним з основних механізмів регуляції функціонального стану організма і діяльності людини.
Емоції і відчуття - особові утворення. Вони характеризують людину соціально-психологічно. Підкреслюючи власне особове значення емоційних процесів, В. К. Вилюнас пише: "Емоційна подія може викликати формування нових емоційних відносин до різних обставин... Предметом любові-ненависті стає все, що пізнається субєктом як причина задоволення-незадоволення" [3, 14].
Проте слід звернути увагу на те, що ми використовуємо два поняття:
"почуття" і " емоції". А наскільки тотожні ці поняття? Чи не являється одно з них похідним від іншого?
Річ у тому, що емоції - це ширше поняття, почуття ж є одно з проявів емоційних переживань. У практичному житті під емоціями ми зазвичай розуміємо найрізноманітніші реакції людини - від бурхливих вибухів пристрасті до тонких відтінків настроїв. У психології під эмоцiями розуміють психічні процеси, що протікають у формі переживань та відображають особисту значущість і оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життедіяльності людини. Отже, найбільш суттєвою характеристикою емоцій являється їх субєктивнiсть.
Людські емоції і почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. К.Д. Ушинський писав, що "ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування".
Емоція - це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю - це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції і почуття. Характерною ознакою складних емоцій є те, що вони виникають у результаті усвідомлення обєкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення, наприклад переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу.
Емоціям властива полярність. Вона виявляється в тому, що кожна емоція, кожне почуття за різних обставин можуть виявлятися протилежно: "радість - горе ", "любов - ненависть", "симпатія - антипатія", "задоволення - незадоволення". Полярні переживання мають явно виражений позитивний або негативний відтінок. Умови життя та діяльності викликають почуття різного рівня активності.
Залежно від індивідуальних особливостей особистості, її стану і ставлення до ситуації та обєктів, що викликають переживання, емоції і почуття виявляються більш або менш інтенсивно, бувають довготривалими або короткочасними.
Емоції - це специфічна форма взаємодії людини з довколишнім світом, спрямована на пізнання цього світу та свого місця в ньому через саму себе у формі переживань. Ця специфічність виявляється в суттєвих якостях позитивного й негативного полюсів емоції, що означає їх диференціацію. Як зазначав В.Вундт у тримірній теорії емоцій, в останніх присутні полярність приємного й неприємного, протилежності напруження і розрядки, збудження й пригніченості.
Ці висновки Вундта близькі сучасній теорії диференційованих емоцій К.Ізарда (1980). Так, кожна людина на власному досвіді переконується, що вона відчуває саме щастя, печаль чи страх, а не просто емоцію, що вони розрізняються за внутрішніми переживаннями й за зовнішнім виглядом. Розрізняючись, емоції взаємодіють одна з одною, а також із перцептивними, когнітивними, моторними процесами і впливають як на них, так і одна на одну. Радість послаблює страх, печаль посилює відчай.
Названі особливості виступають характеристиками емоцій. Серед них розрізняють якісні характеристики (знак - позитивні чи негативні, модальність - страх, гнів, радість, сором тощо) і кількісні (сила або слабкість, збудженість і пригніченість, й інтенсивність, що визначається через напруженість - розрядку). [24]
Характерною особливістю емоцій є те, що вони захоплюють особистість загалом. Здійснюючи майже блискавичну інтеграцію, тобто обєднання в єдине ціле всіх функції організму, емоції сигналізують про корисні або шкідливі впливи на організм, завдяки цьому вони мають універсальне значення для життя організму. Охоплюючи всі різновиди переживань людини - від глибоко травмуючих страждань до високих форм радості та соціального відчуття життя, - емоції стають як позитивним чинником у життєдіяльності, підносячи активність організму, так і негативним, пригнічуючи всі його функції. Встановлено, що емоції, а саме довготривалі негативні емоції (страх, переживання болю тощо), відіграють вирішальну роль у розвитку так знаних неврогенних захворювань, вважає відомий фізіолог П.К.Анохін. [28]
Природа емоцій і почуттів органічно повязана з потребами. Потреба як нужда в чомусь завжди супроводжується позитивними або негативними переживаннями в різноманітних їх варіаціях. Характер їх переживання зумовлюється ставленням особистості до потреб, обставин, які сприяють або не сприяють їх задоволенню.
"В почуттях виражається суб’єктивне ставлення душі до відчуттів, причиною яких є зовнішній світ, що діє на нас через посередництво органів зовнішніх відчуттів", - відзначає К. Ушинський. [18]
Різні дослідники по різному класифікують емоції в залежності від сфери явищ, що визначають їх виникнення. Ще потрібно відмітити, як саме відбувається такий поділ. Якщо певні предмети, явища оточуючого світу відповідають нашим потребам,вони викликають в нас позитивне відношення та, відповідно, виникають позитивні емоції. Якщо ж те, що відбувається не відповідає нашим потребам, то виникає негативне відношення та негативні емоції.
Існують класифікації емоцій. Поділ емоцій відбувається за характером впливу на організм. Тут виділяють стенічні та астенічні емоції.
СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “стенос”- сила ) підвищують активність,енергію та життєдіяльність, викликають підйом та бадьорість. Це радість,захоплення, ненависть.
АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пригнічують життєдіяльність. Це пригніченість, смуток, туга.
Деякі емоції можна віднести як до астенічних, так і до стенічних (горе, страх). Все залежить від індивідуальних особливостей людини, зокрема типу нервової системи. Наприклад, бурхлива радість - стенічна емоція, бо викликає в людини приток сил. Тиха радість - астенічна емоція, оскільки розслаблює.
Характеризуючи емоції в чисто феноменологічному, описовому плані, можна виділити такі їх ознаки: 1) представленість емоцій у свідомості у формі безпосередньо переживань, 2) подвійний, психофізіологічний........


Використана література:

1 Анохин П.К.Эмоции // Психологія емоцій: Тексти. - М., 1984.
2 Г. Бакланов. Точка опоры. М., 1971, стр. 139.
3 Вілюнас В.К.Основные проблеми психологічної теорії емоції // Психологія емоцій
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. - 480
5 Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 1: Пер. с франц.-М.: Мир 1992.-496 с., ил.
6 Додонов Борис Игнатьевич Эмоция как ценность
7 Изгард К. Эмоции человека. - М.: МГУ, 1980. - 440 с.
8 Тест Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб., 2001. С.524-527.
9 Крюгер Ф. Сущность емоційних переживань // Психологія емоцій: Тексти. - М., 1984.
10 Кубланов. Б. Г. Эстетическое чувство и ис­кусство. Львов, 1966, стр. 28.
11 Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - 320 с.
12 Маклаков А. Г. М15 Общая психология. - СПб.: Питер, 2001. - 592 с.: ил. - (Серия «Учебник нового века») ISВN 5-272-00062-5
13 Нагаев В.В., Жолковская Л.А. Основы клинической психологии. Учебное пособие для студентов вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
14 Ольшанникова А.Е. К психологической диагностике эмоциональности. / Проблемы общей, возрастной, педагогической психологии. - М.: Педагогика, 1988.
15 Ребер А. Большой психологический словарь. - М.: Вече; Аст, 2000.
16 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 2000 - 712 с.: ил. - (Серия «Мастера психологии») ISBN 5-314-00016-4
17 Сеченов Я. М., И. П. Павлов, Н. Е. Вве­денский. Физиология нервной системы. Избранные труды, вып. IV. М., 1952, стр. 420.
18 Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6-и т. - М.: Педагогика, 1990. - Т. 6. - 528 с.)

19 Ушинский К. Д.. Человек как предмет вос­питания, т. 2. СПб., 1873, стр. 381.112
20 Фресс П., Ж. Пиаже. Экспериментальная психология, вып. V. М., 1975.
21 Шингаров. Г. X. Эмоция и чувства как формы отражения действительности, стр. 172.
22 Юлдашев Л. Г. . Эстетическое чувство и про­изведение искусства. М., 1969, стр. 156.
23 Якобсон Я. М.. Психология чувств. М., 1958, стр. 228.
24 (< 14940807/psihologiya/harakteristika_emotsiy>)
25 < all/psihologia/1836.html>
26 < man/zhan-zhak-russo?page=1>
27 < quotation/txt_528_2.php>
28 < articles/doc-924.html>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.