На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 77620


Наименование:


Реферат Пдсвдомсть. ї взаємодя з свдомстю

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Психология. Добавлен: 10.04.2014. Сдан: 2010. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ…….……………………………………………………………………..3

Розділ 1. Підсвідомість як предмет психологічних досліджень……….…. 5
1.1. Структура психічної діяльності людини. Визначення підсвідомості…………..……………………………………………………..5
1.2. Властивості підсвідомості………………..…………………………… 9
1.3. Принципи роботи підсвідомості…………………………..…………...11

Розділ 2. Вивчення підсвідомості. Основні теорії про несвідоме……….…14
2.1. Історія вивчення підсвідомості…………………………………..…….14
2.2.Теорія Фрейда про несвідоме……………………………………….…. 15
2.3. Колективне несвідоме. Вчення К.Юнга………….…………….…….. 16

Розділ 3. Взаємодія свідомості з підсвідомістю……………………………. 18
3.1. Свідомість та підсвідомість…………………………………………… 18
3.2. Підсвідома діяльність людини. Закон концентрації………………… 21

Висновки…………………………………………………………………..….. 24

Перелік використаних джерел (літератури)……………………………..…. 25

Вступ
Кожна людина не має сумніву в тому, що має матеріальне тіло, психіку, розум, свідомість та підсвідомість. Рівень та можливості свідомості людини – це найвищі можливості людської психіки. А здатність мислити, усвідомлю-вати своє існування – одна з ознак людини, яка відрізняє її від тварин. Адже тварини не усвідомлюють своє існування і проявом цього є нездатність тварин впізнавати своє відображення .
Головний мозок здавна звертав на себе увагу дослідників. Психічна діяльність людини та її підсвідомість завжди викликали неабияку зацікавленість як у психологів, так і у медиків. Жодне з понять не підлягало такому досить різному тлумаченню, як свідомість та підсвідомість. Дослідження цих понять є великим внеском психології в науку та відкриває шлях у духовний світ людини та її психіку.
Свідомість являє собою найвищу форму відображення людиною навколишньої дійсності. Саме свідомість завжди якісно вирізняла людину у світі. Не зрозумівши її сутності, не можна зрозуміти природу людини.
Підсвідомість (підсвідоме), як феномен, можна досліджувати з біологічно-го, фізіологічного, психологічного, метафізичного та інших кутів зору. Це поняття, яким позначають різноманітні неусвідомлені системи психіки (наприклад, передсвідоме та несвідоме) чи їх сукупність. Поняття було введено Е. Плятнером у другій половині 18 ст.
Психологи вважають, що на 90% наша поведінка, звички, спосіб життя зумовлені саме підсвідомими реакціями та переконаннями. Та лише 10 % - свідомістю . Саме в підсвідомості зароджуються творчі, інтуїтивні рішення. Люди, котрі досягали успіхів пов’язують це саме з посиланням підсвідомості.
Підсвідомість неможливо контролювати безпосередньо. Людина і досі не знає як працює підсвідомість, яка формує її життя, вона має справу лише зі свідомою частиною розуму, але має можливість управляти нею, використовуючи свідомість.
Актуальність та значущість дослідження підсвідомості не потребує аргументації. Багато вчених по всьому світу концентрують свою увагу на проблематиці підсвідомості. Ціль даної роботи – вивчення суті, властивостей, механізму роботи підсвідомості, її взаємодії зі свідомістю, вплив на людину та її психічну діяльність. Дана тема є актуальною в наш час, оскільки вона має досить великий вплив на життя людини.

Перелік використаних джерел (літератури):

1. Иванов Д.А. Проблема сознания при норме и патологии (информационно-аналитический обзор). // «Психология и соционика межличностных отношений», 2006, №3.
2. З. Фрейд. Das "Ich" und das "Es". Тбилиси, "Мерани", 1991, 445 с.
3. Лютвайтес Е.В. Скрытые ресурсы нашого подсознания, 2006.
4. П. Симонов. Сознание, подсознание, сверхсознание// «Наука и жизнь», 1975, № 12
5. П.В. Симонов. О двух разновидностях неосознаваемого: под- и сверсознания// «Бессознательное» т.IV, 2003, с.466
6. Психология личности/Дж. Капрара, Д.Севрон. – СПб.:Питер, 2003, - 640 с.: ил.
7. Спиркин А. Г. Учебник для вузоа. – М., 2002, с.383, 645 с.
8. Тайны сознания и бессознательного.: Хрестоматия/ Сост. К.В. Сельченок. – Харвест, 1998. – 496 с.
9. Фрейд З. Психология безсознательного: Сб. призведений/Сост., науч.ред.авт.вступ. ст.. М.Г.Ярошевский. – М.: Просвещение, 1989 – 448 с.

Використані Web-сайти:
1. www. uk.wikipedia.org
2. www.tomalogy.com

Подать заявку на покупку Реферат по Психологии

Ваше предложение по стоимости за работу: