На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вртуальна длова комункаця в робот референта

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.4.2014. Сдан: 2013. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………….………………………………..3
1. Поняття та сутність віртуальної комунікації в ділової сфері…………………………………………………………………………...…..5
1.1 Особливості ділового спілкування < %D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>: загальна характеристика і специфічні риси……………….…………………..…..……...………..…5
1.2 Основні принципи віртуальної ділової комунікації……………….…11
1.3 Форми ділової Інтернет - комунікації………………………………...15
2. Лексичні особливості ділового електронного листування…………………………………………………………………20
2.1 Мовні ознаки тексту Інтернет - комунікації…………...………….…20
2.2 Характерні ознаки тексту Електронної пошти, як засіб забезпечення ділових комунікацій…………………………………………………………..…24
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...….28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...…30


ВСТУП
Сьогодні віртуальне спілкування в діловій сфері розвивається досить стрімко. Так, на сьогодні Інтернет - комунікацією користуються близько 15 мільйонів абонентів у понад 150 країн світу, причому щомісяця розмір Всесвітньої мережі поповнюється на 7-10 відсотків. Одним словом, Інтернет перетворюється з кожним днем і стає основним засобом для ділового спілкування.
Ділове (професійне) спілкування - наймасовіший і складний вид спілкування людей у ??соціумі, без нього неможливо взаємодія в сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних відносин. Тому в час розвитку мережі Internet неможливо уявити собі хоча б якусь сферу діяльності без його впливу.
У всі часи ділове спілкування було одним з найважливіших складових будь-якого бізнесу, головним засобом взаємодії в його рамках і потужним важелем впливу одних його субєктів на інших. Саме правильно проведені віртуальні ділові переговори, грамотно оформлена угода або вміле обґрунтування тієї чи іншої пропозиції в кінцевому підсумку визначають успішність діяльності референта.
Нові інформаційні технології, що дозволяють зберігати, швидко передавати великі обсяги інформації, залучати до роботи аудіо-та відео канали спілкування, взаємодіяти безпосередньо з великою кількістю учасників зі всієї земної кулі, стали реальністю наших днів. Інтернет - комунікація повністю змінила не тільки характер спілкування з учасниками, а й самі наші уявлення про процес комунікації.
Актуальність обраної теми пояснюється необхідністю вивчення особливостей віртуальної комунікації в діловій сфері, оскільки даний вид спілкування набуває великого значення і поступово стає одним з основних видів комунікації референта в його діяльності. Тема віртуального спілкування є дуже актуальним питанням на даний момент, адже Інтернет з кожним днем розширює свої горизонти, з’являються нові форми Інтернет - комунікації, в яких стає можливо спілкуватися і обмінюватися досвідом з учасниками інших країн.
Мета курсової роботи: проаналізувати особливості віртуальної ділової комунікації в роботі референта.
Завдання курсової роботи:
1) розглянути особливості ділового спілкування;
2) проаналізувати основні принципи віртуальної ділової комунікації;
3) з’ясувати, які існують форми ділової Інтернет - комунікації;
4) вивчити лексичні особливості ділової електронної переписки.
Об’єкт дослідження - ділова комунікація.
Предмет дослідження - віртуальна ділова комунікація в роботі референта.
Методи дослідження:
- контент-аналіз різних джерел наукової та спеціальної літератури, різної документації та статей;
- синтез;
- конкретизація;
- порівняння;
- класифікація.
Практична значущість одержаних результатів: полягає в можливості практичного застосування розглянутих форм ділової Інтернет - комунікації і лексичних засобів ділового електронного листування для підвищення ефективності діяльності в роботі референта.


1. Поняття та сутність віртуальної комунікації в ділової сфері
1.1 Особливості ділового спілкування < %D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>: загальна характеристика і специфічні риси
Сьогодні, найбільш масовий вид спілкування людей в суспільстві - ділове спілкування. Ділове спілкування є необхідною частиною людського життя, найважливішим видом стосунків з іншими людьми. Без нього не обійтися в сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних відносин. Уміння успішно вести ділові переговори, грамотно і правильно скласти ділову папір і багато чого іншого в даний час стало невідємною частиною професійної культури людини референта. Для досягнення високої результативності практично в будь-якому вигляді комерційної діяльності необхідно володіти певним набором відомостей, знань, уявлень про правила, форми і методи ведення підприємницького справи, про принципи ділового спілкування [12; 124].
Зауважимо, що термін «ділове спілкування» нерідко вживається як синонім терміна «ділова комунікація». Обидва терміни, безсумнівно, є
рівноправними і можуть вживатися в однаковому контексті, однак
між ними існують деякі відмінності. І так, ділова комунікація - це процес взаємодії ділових партнерів, спрямований на організацію та оптимізацію того чи іншого виду предметної діяльності : виробничої , наукової , сервісної і т.д. В свою чергу ділове спілкування - це такий процес взаємозвязку і взаємодії, в ході якого проходить обмін діяльністю, інформацією і досвідом [12; 200].
Мета ділового спілкування - постановка певних цілей і конкретних завдань. Спілкування як взаємодія припускає, що люди встановлюють контакт один з одним , обмінюються визначеною інформацією для того , щоб будувати спільну діяльність, співпрацю. Предметом спілкування в діловій комунікації є спільна діяльність, а партнер по спілкуванню завжди ви ступає як особистість, значима для іншого. Продуктивна співпраця, зближення цілей і позицій, поліпшення партнерських відносин - основні завдання ділової комунікації.
Слід підкреслити, що ділове спілкування - це комунікативна діяльність, яка характеризується досить високим рівнем формалізації. Основний мотив такої діяльності випливає з необхідності задоволення важливих матеріальних, соціальних, духовних потреб особистості. Ця діяльність має свої власні засоби, зв’язана з іншими видами людської діяльності, їй властивий специфічний продукт - поведінка, емоційний стан, рішення, інформація, досягнутий рівень інтеграції партнерів [14; 11].
Як бачимо, обидва терміни припускають спільну діяльність
з певною метою, спрямовану на досягнення результату. Ділове спілкування і ділова комунікація припускають постановку певних цілей і вирішення конкретних завдань. Цим вони відрізняються від
спілкування в широкому сенсі слова.
Не менш важливий компонент ділового спілкування ? спільна діяльність, або діяльність з обміну досвідом та інформацією. У спільній діяльності можна виділити ряд обовязкових елементів: єдина мета; спільність мотивів, що спонукає індивідів до спільної
діяльності; взаємоповязаність учасників; наявність єдиного простору і часу виконання індивідуальних дій; поділ єдиного процесу діяльності на окремі функції і їх розподілу між учасниками; координація індивідуальних дій, необхідність управління ними. На відміну від особистісно - орієнтованого
спілкування, предметом якого виступає характер відносин між
його учасниками, мета ділової взаємодії лежить за межами
процесу спілкування. Це взаємодія людей підпорядкована вирішенню
конкретного завдання, що стоїть перед організацією,та накладає певні рамки на поведінку людей. Щоб спілкування як взаємодія відбувалося успішно, вона має складатися з наступних етапів [6; 124]:
· установка контакту ( знайомство ) - передбачає розуміння іншої людини, представлення себе іншій людині;
· орієнтування в ситуації спілкування, осмислення що відбувається витримування паузи;
· обговорення цікавої проблеми;
· вирішення проблеми;
· завершення контакту (вихід з нього).
Слід зауважити, що культура ділового спілкування сприяє встановленню і розвитку відносин співробітництва та партнерства між колегами, керівниками і підлеглими, партнерами та конкурентами, у чому визначаючи їх (відносин) ефективність: чи будуть ці відносини успішно реалізовуватися в інтересах партнерів або ж стануть малозмістовними, неефективними, а то і зовсім припиняться, якщо партнери не знайдуть взаєморозуміння [14; 133].
Зазначимо, що сучасний референт має володіти наукою ділових відносин, вміти встановлювати і підтримувати цивілізовані відносини з колегами, партнерами тощо, долати суперечності, вирішувати конфлікти, брати на себе у випадку необхідності роль посередника, повинен уміти звертати свою діяльність на благо інших людей, а так само своєї роботи, своєї справи.
Ділове спілкування ? це складний, багатоплановий процес розвитку
контактів між людьми в службовій сфері. Його учасники виступають
в офіційних статусах і орієнтовані на досягнення мети, конкретних завдань. Специфічною особливістю названого процесу є регламентованість, тобто підпорядкування встановленим обмеженням, що визначаються наступними компонентами:
• тип ділового спілкування;
• форма ділового спілкування;
• ступінь офіційності;
• конкретні цілі та завдання, що стоять перед людьми, що спілкуються;
• національно-культурні традиції;
• суспільні норми поведінки.
І так, предметом ділового спілкування виступає «діло», справа, коли співрозмовники взаємодіють з приводу конкретного «діла» [15].
Як ми вже визначили існують різні розуміння поняття «ділового спілкування». Одні вважають, що спілкування слід вважати діловим, якщо його змістом виступає соціально значуща спільна діяльність, інші вважають, що ділове спілкування - це усний контакт між співрозмовниками, які мають для цього необхідні повноваження і ставлять перед........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бабаева, Ю.Д., Войскунский, А.Е., Смыслова, О.В. Интернет: воздействие на личность. Гуманитарные исследования в Интернете [Текст] / А.Е. Войскунский. ? М. : Можайск-Терра, 2000 - С. 11-39.
2. Бебик, В.M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві [Текст]: навч. посіб. / В.М. Бебик. - К.: МАУП, 2005. - 440 с.
3. Браим, И.Н. Этика делового общения [Текст] : учеб. пособ. / И. Н. Браим. - Минск: Жизнь, 1996 - С. 34?41.
4. Галкин, С. М. Бизнес в Интернет [Текст] / С. М. Галкин. ? М.: Центр, 2004 - 150 с.
5. Глушаков, С. В., Ломотько Д. В., Мельников И.В. Работа в сети Internet [Текст] : учеб. курс / С. В. Глушаков, Д. В. Ломотько. - Харьков : Фолио, 2004. - 340 с.
6. Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст]: навч. посіб. / С. В. Глущик ? К.: Знання ПРЕСС, 2000. ? 345 с.
7. Гриценко, Т.Б. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 344 c.
8. Дахно, І.І. Ділова карєра [Текст]: навч. посіб. / І.І. Дахно. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с.
9. Кацавець, Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар ? К.: Вища школа, 1996. ? 215 с.
10. Лізікова, Г.М. Комп’ютерні мережі [Текст]: навч.-метод. посіб. / Г. М. Лізікова - К.: ЦНЛ, 2004 - 128 с.
11. Тимошенко, Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. - К.: Знання, 2006 - 391с.
12. Чайка, Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера [Текст]: навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2005. - 442 с.
13. Шалева, О.І. Електронна комерція [Текст]: навч. посіб. / О.І. Шалева. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.
14. Шевчук, С. Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посіб. / С. Шевчук ? К.: Атіка, 2004. ? 592 с.
15. Бабинець, М. Ділове спілкування у професійній діяльності менеджерів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < menedzhment/503-dilove-spilkuvannya-v-profesijnij-diyalnosti-kerivnika.html>
16. Зуб, Д. Особливості функціонування мови Інтернету (лінгвістичний аспект) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < article.aspx?aId=206>
17. Пашковская, К. Лингвистические аспекты виртуальной коммуникации [Электронныйресурс]. - Режим доступа: < Text/kpash.htm>

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.