На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная сторичн витоки культури українського народу

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: История. Добавлен: 6.5.2014. Сдан: 2014. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
Вступ
1. Історичні витоки культури українського народу
2. Моделювання історії України в словесній та образотворчій спадщині Тараса Шевченка
3. Братства як культурні та освітні осередки
Список використаної літератури


Вступ
Історія культури України вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають на території нинішньої України. Обєктом дослідження і вивчення є памятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах. Памятки розглядаються по історичній вертикалі як цілісне явище, а також за регіональними ознаками, враховуються взаємозвязки з культурними досягненнями інших народів, оскільки жодний етнос, народ, нація не може розвиватися в ізоляції, поза загальним історичним процесом.
Історія культури вивчає та аналізує памятки духовної культури, зафіксовані усною формою: казки, міфи, легенди, билини, пісні, думи, прислівя, приказки, анекдоти, де фіксуються історичні події, мудрість народу, узагальнюються явища і зберігаються для прийдешніх поколінь. Український народ залишив у спадок незліченну кількість обєктів матеріальної культури, які посіли гідне місце у скарбниці світового мистецтва. Це памятки зарубинецької, трипільської, черняхівської, скіфської культур, Київської Русі, козацької доби та ближчих до нас часів. Сюди входять комплекси містобудівництва, ділової та побутової архітектури, хатнє начиння, одяг, сільськогосподарський та ремісничий реманент, твори декоративно-ужиткового мистецтва та ін.
Кожний народ фіксує свою історію низкою писемних джерел. Словяни, зокрема українці, залишили їх чимало. Це літописні зводи "Вле-сова книга" і "Повість минулих літ", козацькі літописи, філософські, наукові, економічні, політичні твори, першодруки, памятки літератури - від славетних "Слово про закон і благодать" Іларіона, "Слово о полку Ігоревім" до книг, написаних сучасними майстрами поезії, прози, драматургії.
Наша країна багата на мистецькі памятки: мозаїки і фрески Софії Київської, Спаса на Берестові, парсунні портрети, твори народних майстрів, художників сьогодення та ін.
Рівень розвитку суспільства визначається рівнем розвитку культури виробництва, що також входить у коло дослідження історії культури. Зокрема, вироблена нашим народом культура землеробства стала основою для цього виду діяльності в усій Європі.
Історія культури вивчає традиції, свята, обряди, релігії і вірування народів, а також особливості міжособистісного спілкування.
Отже, цей предмет охоплює широкий спектр людської діяльності, повязаної з духовною і матеріальною спадщиною та набутками сучасників. Історія культури - одна із суміжних історичних наук, що вивчає культурні явища в загальному контексті розвитку історичного процесу.


1. Історичні витоки культури українського народу
В умовах розбудови суверенної Української держави, відродження національної культури особливе значення має обєктивне висвітлення етногенезу українського народу, визначення місця даного етносу в колі словянських народів, його звязків з найдавнішими етапами історії.
З проблемою етногенезу словян тісно повязана проблема прабатьківщини українського народу. Існують дві протилежні теорії: міграційна і автохтонна. Перша з них побудована на визнанні руху як керівної засади етногенетичного процесу. Згідно з даною теорією, словянство виникло в Прибалтиці, яка мала би бути першою батьківщиною словян. Потім вони рушили на південь у віслянський басейн, а пізніше - на схід у басейн середнього Дніпра. Внаслідок словяни поділилися на західних і південно-східних.
Друга теорія - автохтонізму стверджує, що словяни були незмінними жителями тієї самої території з часів неоліту. Змінювались культури, але етнос залишався той самий. Отже, словяни - це автохтони-аборигени, а їх прабатьківщиною було межиріччя Одри і Вісли, або середнє Наддніпровя. Тут слід згадати, що «Повість временних літ» виводить праукраїнські словянські племена з-над Дунаю. Тезу про «дунайську епоху» в житті праукраїнських словян висунув ще М. П. Драгоманов у 70-х роках XIX ст., а М. С. Грушевський називає добу українського розвитку (IV-IX ст. н. е.) «чорноморсько-дунайською».
Висувалася також, як компромісна, гіпотеза про прабатьківщину словян між Дніпром і Віслою. Ю. Кухаренко, І. Русанова вважали, що вона - на західному Поліссі; І. Ляпушкін - на Прикарпатті; І. Вернер - у верхівях Дніпра, Десни й Угри; А. Попов - у нижній течії Дунаю; М. Рудницький - на південному узбережжі Балтійського моря< referat-238604.html>.
У визначенні українців як частини загальнословянського масиву визначну роль відіграв відомий український археолог В. В. Хвойка (1850-1914 рр.). У своєму епохальному дослідженні «Поля погребений в среднем Поднепровье». (1901 р.) він виступив з твердженням про етнічну тотожність словян Київської Русі та неолітичної людності середнього Наддніпровя, зокрема носіїв трипільської культури, Його теорію прийняли з різними інтерпретаціями і доповненнями такі авторитетні дослідники праісторії та етногенезу українців, як В. М. Щербаківський, Я. Пастернак, М. Д. Брайчевський, В. М. Петров< referat-238604.html>. Це підтверджують наукові дані антропологів, які встановили, що на території історичного словянства на початку нашої ери в основному були поширені ті самі європеоїдні расові типи, як і в епоху пізнього неоліту< referat-238604.html>.
Приблизно в ІІІ тис. до н. е. на всій Україні, де розгорталася трипільська культура, появились нові поселенці. За рівнем культури вони стояли нижче від трипільців, але були більш войовничі й підкорили їх. Пришельці вміли обробляти мідь (мідний вік на Україні датується 3300- 2800 рр. до н. е.), згодом до неї почали додавати олово і одержали бронзу - метал міцніший за мідь (бронзовий вік на Україні датується 2800-1200 рр. до н. е.). Мистецтво епохи бронзи представлене численними золотими виробами у........

Список використаних джерел
1. Дончик В. Історія української літератури ХХ ст. - К., 1993.
2. Енциклопедія юного історика. - К., 1995.
3. Єфремов С. Літературно-критичні статті. - К., 1993.
4. Солод Ю. Українська література ХХ ст. - К., 1999.
5. Яременко В. Українське слово. - К., 1994.
6. Яцків М. Історія ХХ століття. - К., 1998.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.